Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про сертифікати


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 11-311/10-4497 від 15.09.95
                   Державні податкові інспекції
                   по  Автономній  Республіці
                   Крим, областях, мм. Києву і
                   Севастополю
 
             Про сертифікати
 
   Головна державна податкова інспекція України повідомляє, що
п. 13 Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту,
оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим,  алкогольними  напоями  та  тютюновими  виробами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1995 р. N 654 ( 654-95-п ) на державні податкові інспекції
покладено  контроль  за  надходженням  до  бюджету плати за
сертифікати.
   Наявність зазначених  сертифікатів  передбачено  Указом
Президента України від 23 червня 1995 р. N 469/95 ( 469/95 ) "Про
сертифікати  на  право  здійснення суб'єктами підприємницької
діяльності експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" з внесеними Указом Президента України від
9 серпня 1995 р. N 721/95 ( 721/95 ) змінами і доповненнями.
   Вказаним Указом ( 469/95 ) зокрема встановлено, що експорт,
імпорт, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим
здійснюється спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів
України суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності,
за наявності у них сертифікатів на право здійснення  такої
діяльності.
   Експорт, імпорт, оптова торгівля алкогольними напоями та
тютюновими  виробами  здійснюється  суб'єктами підприємницької
діяльності всіх форм власності за наявності у них сертифікатів на
право здійснення такої діяльності, а роздрібна торгівля цими
товарами - за наявності на кожний об'єкт сертифікатів на право
здійснення роздрібної торгівлі.
   На кожний вид діяльності, видається окремий  сертифікат,
зокрема на експорт: спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів; імпорт: спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
оптову торгівлю: спиртом  етиловим,  коньячним  і  плодовим,
алкогольними напоями, тютюновими виробами; роздрібну торгівлю:
алкогольними напоями та тютюновими виробами.
   Зразки сертифікатів  затверджено  наказом  Міністерства
зовнішніх економічних  зв'язків і торгівлі України 18 серпня
1995 р. за N 14 ( z0304-95 ) (додається).
   Строк дії сертифікату на право здійснення експорту, імпорту,
оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами становить
один рік.
   Сертифікати встановлених зразків для кожного виду діяльності
реалізуються на право здійснення:
   експорту спирту  етилового,  коньячного  і  плодового,
алкогольних  напоїв,  імпорту спирту етилового, коньячного і
плодового - МЗЕЗторгом;
   експорту, імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних
напоїв - управліннями зовнішніх економічних зв'язків обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
Міністерством торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної
Республіки Крим;
   оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами - управліннями з
питань торгівлі обласних, Київської та Севастопольської міських
державних  адміністрацій  та  Міністерством  торгівлі  і
зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки Крим;
   роздрібної торгівлі  алкогольними  напоями  та тютюновими
виробами - відділами з питань торгівлі районних, районних у містах
Києві  та Севастополі державних адміністрацій та виконавчими
комітетами міських Рад.
   Розмір плати  за  сертифікат  встановлюється  на  право
здійснення:
   експорту, імпорту  та оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим за мінімальний обсяг її - на рівні 500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   експорту, імпорту, оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами за встановлений мінімальний обсяг кожного виду
продукції - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на
право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами у сільській місцевості - 60 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян;
   роздрібної торгівлі алкогольними  напоями  та  тютюновими
виробами за  встановлений  мінімальний  обсяг  кожного  виду
продукції - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами у сільській місцевості - 6 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
   Розмір плати за обсяги торгівлі, менші від установлених
мінімальних, становить залежно від виду діяльності, відповідно
500, 300, 60, 30 і 6 неоподатковувавних мінімумів  доходів
громадян.
   Розмір плати за обсяги торгівлі, які перевищують мінімальні,
встановлюється  пропорційно  до  збільшення обсягів експорту,
імпорту, оптової та роздрібної  торгівлі  спиртом  етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
   Мінімальні обсяги експорту, імпорту, оптової та роздрібної
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними та
тютюновими виробами для визначення розміру плати за відповідний
сертифікат встановлені вищевказаною постановою.
   Видача сертифікатів здійснюється тільки за умови наявності
документа,  що  підтверджує  внесення плати за сертифікат у
встановленому розмірі на заявлені обсяги експорту,  імпорту,
торгівлі відповідною продукцією.
   Плата за сертифікати на право здійснення експорту, імпорту,
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, експорту,
імпорту, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами виноситься окремими частками: 70 відсотків -
до Державного бюджету і 30 відсотків - до відповідних місцевих
бюджетів на розділ 12 параграфа 6 "Плата за видачу ліцензій і
сертифікатів"  Класифікації доходів і видатків Державного та
місцевих бюджетів.
   Згідно з пунктом 9.1.6 статті 9 Закону України від 28 грудня
1994 р. N 334/94-ВР ( 334/94-вр ) "Про оподаткування прибутку
підприємств" плата за сертифікат відноситься на собівартість
продукції (робіт, послуг).
   Для організації контролю надходжень до бюджету плати за
сертифікати  орган,  що їх видає, складає реєстр зазначених
сертифікатів і подає їх державним податковим інспекціям за місцем
діяльності суб'єкта підприємницької діяльності до 15 числа місяця,
наступного за звітним. Названі реєстри повинні містити дані,
зафіксовані в журналі обліку видачі сертифікатів (повна назва і
місце знаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання фізичної особи, вид діяльності, на яку видається
сертифікат, особливі умови, правила та місце провадження даного
виду діяльності, реєстраційний номер сертифіката, дата його видачі
і термін дії, сума плати за сертифікат та відмітка про сплату цієї
суми).
   Реалізація у 1995 році сертифікатів на право здійснення
експорту,  імпорту,  оптової  та роздрібної торгівлі спиртом
етиловим, коньячним та  плодовим,  алкогольними  напоями  та
тютюновими виробами провадиться до 15 листопада 1995 року.
   Раніше видані ліцензії на  право  здійснення  суб'єктами
підприємницької  діяльності  експорту,  імпорту,  оптової  та
роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і  плодовим,
алкогольними  напоями  та  тютюновими  виробами  підлягають
переоформленню на  відповідні  сертифікати  до  15  листопада
1995 року.  Після зазначеного строку такі ліцензії втрачають
чинність.
   За здійснення  оптової  та  роздрібної  торгівлі спиртом
етиловим, коньячним та  плодовим,  алкогольними  напоями  та
тютюновими виробами без наявності відповідного сертифіката суб'єкт
підприємницької діяльності позбавляється  права  на  подальше
придбання  такого сертифіката, сплачує до бюджету суму, яка
дорівнює розміру плати за відповідний сертифікат, а також штраф у
п'ятикратному розмірі плати за такий сертифікат.
   Головна державна  податкова  інспекція  України  доручає
встановити контроль за виконанням суб'єктами  підприємницької
діяльності вищевказаного Указу ( 469/95 ) Президента України та
постанови ( 654-95-п ) Кабінету Міністрів України з урахуванням
вимог п. 7 листа ГДПІ України від 12.09.95 р. N 11-311/10-4427.
   Додаток: постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1995 р.  N 654 ( 654-95-п ) "Про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності сертифікатів на  право  здійснення
експорту,  імпорту,  оптової  та роздрібної торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами"; накази Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України від 18 серпня 1995 р. N 14 ( z0304-95 ), від
1 вересня 1995 р. N 19 ( z0322-95 ) та від 5 вересня 1995 р.
N 24 ( z0329-95 ); всього на 33 сторінках.
 
 Перший заступник начальника               О.І.Шитря
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка