Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи по дальшому поліпшенню доставки періодичної преси населенню, зміцненню матеріально-технічної бази газетно-журнального виробництва, експедирування і доставки періодичних видань


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 25 вересня 1987 р. N 325
                Київ
        Про заходи по дальшому поліпшенню
       доставки періодичної преси населенню,
        зміцненню матеріально-технічної бази
         газетно-журнального виробництва,
          експедирування і доставки
            періодичних видань
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
                      Міністрів УРСР
      N 327 ( 327-98-п ) від 29.12.89 )
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що за останні роки
в республіці здійснено ряд заходів по поліпшенню розповсюдження
періодичних  видань,  зміцненню  матеріально-технічної  бази
газетно-журнального виробництва.
   Разом з тим організація розповсюдження періодичних видань не
повною мірою відповідає вимогам, що випливають з рішень XXVII
з'їзду  КПРС і XXVII з'їзду Компартії України. Мають місце
порушення контрольних строків видачі газет і журналів з друкарень,
їх експедирування й доставки населенню.
   Надаючи важливого значення дальшому поліпшенню розповсюдження
періодичної  преси,  зміцненню  матеріально-технічної  бази
газетно-журнального  виробництва,  експедирування  і  доставки
періодичних видань, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від
22  серпня  1987  р. N 972 Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству зв'язку УРСР, Державному комітетові УРСР у
справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Міністерству
автомобільного транспорту УРСР, Українському управлінню цивільної
авіації,  управлінням  Донецької,  Придніпровської, Південної,
Південно-Західної, Одеської  і  Львівської  залізниць,  іншим
міністерствам і відомствам УРСР, що беруть участь у виданні,
друкуванні, транспортуванні та обробці періодичних видань:
   здійснити ефективні  заходи  по  дальшому  вдосконаленню
організації розповсюдження газет і забезпеченню перевезення й
доставки їх передплатникам та в роздрібну мережу, як правило, в
день виходу з друку;
   забезпечити до 1990 року задоволення в основному попиту
населення республіки на газети, розповсюджувані по передплаті і
через роздрібну торговельну мережу, а до 2000 року - повністю на
всі види періодичних видань.
   2. Видавництву "Радянська Україна", Державному комітетові
УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі,
Міністерству зв'язку УРСР, облвиконкомам організувати в 1988 році
друкування республіканських газет у містах Ворошиловграді, Херсоні
і Хмельницькому, здійснити будівництво та введення в експлуатацію
пунктів   децентралізованого   друкування   центральних  і
республіканських  газет у  1991-1995 роках  в   м. Сумах,
у 1996-2000 роках в містах Вінниці, Кіровограді, Ужгороді та
Черкасах.
   3. Міністерству зв'язку УРСР:
   здійснити в 1987-2000 роках реконструкцію пунктів передачі та
приймання газетних полос фотоелектричним способом на базі нового
обладнання й організацію каналів зв'язку через штучні супутники
Землі, введення в експлуатацію укрупнених доставочних відділень
зв'язку у приміщеннях, виділюваних облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами згідно з додатком N 1, а також
автоматизацію  процесів  передплати  і  обробки  супровідних
документів;
   визначати зони експедирування газет для кожного пункту їх
децентралізованого друкування.
   4. Міністерству зв'язку УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам:
   довести рівень моторизованої доставки періодичної преси і
пошти в сільській місцевості у 1990 році до 38 процентів згідно з
додатком N 2, у 1995 році до 60 процентів і в 2000 році до 80-85
процентів загальної кількості доставочних дільниць.
   Оплата вартості виготовлення абонентських шаф (щитів) для
цієї мети, їх ремонт і заміна провадяться за рахунок коштів
місцевих бюджетів;
   значно розширити в 1987-1990 роках роздрібний продаж газет і
журналів  у  сільській  місцевості,  на залізничних вокзалах
(станціях,  особливо  прикордонних  станціях),  автовокзалах
(автостанціях), в аеропортах, морських і річкових портах (на
пристанях), у місцях лікування й відпочинку трудящих, а також
радянських і зарубіжних видань у місцях перебування іноземних
громадян.
   5. Видавництву "Радянська Україна", Державному комітетові
УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, іншим
міністерствам і відомствам, що видають газети, забезпечити:
   починаючи з 1988 року  випуск  щоденних  центральних  і
республіканських  газет  у  всіх  пунктах  децентралізованого
друкування газет при разовому тиражі понад 20 тис. примірників;
   суворе дотримання графіка друкування і погодинної видачі
тиражів періодичних видань друкарнями;
   видачу підприємствам Міністерства зв'язку УРСР у 1988 році
республіканських газет, зфальцьованих по одному примірнику в
друкарнях видавництв "Радянська Україна", "Чорноморська комуна",
"Наддніпрянська правда" і "Поділля", а до 1990 року - центральних
і республіканських газет, зфальцьованих по одному примірнику в
усіх друкарнях, у розмірі не менше 45 процентів, до 1995-75
процентів і до 2000 року - 100 процентів усього тиражу;
   починаючи з  1988  року  встановлення  поліграфічного
устаткування, що забезпечує видачу газет, зфальцьованих по одному
примірнику.
   6. Міністерству торгівлі УРСР забезпечити в 1988-1995 роках
поставку Міністерству зв'язку УРСР за його  розподілом  (за
позаринковим  фондом)  велосипедів,  мопедів,  мотоциклів  і
моторолерів для підприємств поштового зв'язку, що здійснюють
доставку періодичних видань та поштових відправлень населенню в
сільській місцевості.
   7. Міністерству автомобільного транспорту  УРСР  виділяти
підприємствам Міністерства зв'язку УРСР за їх заявками вантажні
автомобілі в кількостях, що повністю забезпечують потреби поштових
перевезень, а також легкові автомобілі (таксі) - на рівні поточної
п'ятирічки.
   8. Міністерству місцевої промисловості  УРСР  забезпечити
виробництво абонентських шаф за замовленням Міністерства зв'язку
УРСР з його матеріалів для житлових будинків в обсязі не менше 100
тис. одиниць щорічно.
   9. Держпостачу УРСР вжити додаткових заходів до забезпечення
потреб Міністерства зв'язку УРСР у виробничому устаткуванні,
ящиках  для  посилок, паперових мішках, пакувальному папері,
шпагаті, поліетиленовій плівці та інших матеріалах, необхідних для
поліпшення обслуговування населення поштовим зв'язком.
   10. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам забезпечити:
   виділення відділенням зв'язку  виробничих  приміщень  для
розміщення устаткування й апаратури зв'язку, маючи на увазі повне
задоволення потреб населення в послугах поштового і електричного
зв'язку;
   виділення виробничих приміщень для заміни аварійних і тісних
приміщень відділень зв'язку та для розміщення магазинів, складів і
вбудованих кіосків Союздруку згідно з додатками N 3-6;
   надання листоношам службових житлових приміщень згідно з
додатком N 7, місць у дошкільних закладах для їхніх дітей, а
сільським листоношам, крім того, виділення палива, кормів для
худоби та птиці, сіножатей і транспортних засобів на умовах,
передбачених для працівників радгоспів та колгоспників.
   11. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
22 серпня 1987 р. N 972 "Про заходи по дальшому поліпшенню
доставки   періодичної   преси   населенню,   зміцненню
матеріально-технічної  бази  газетно-журнального  виробництва,
експедирування і доставки періодичних видань":
   1) Зобов'язала:
   а) Держплан СРСР передбачати виділення на 1988-1990 роки
Міністерству зв'язку СРСР та Радам Міністрів союзних республік
легкових автомобілів для розвитку моторизованої доставки пошти і
періодичних видань у сільській місцевості, в тому числі для Ради
Міністрів Української РСР в кількості 480 штук (по 160 автомобілів
щорічно);
   б) Держплан СРСР і Міністерство лісової, целюлозно-паперової
і деревообробної промисловості СРСР передбачати в проектах планів
на 1991-2000 роки створення потужностей по виробництву паперу для
випуску  газет  і  журналів та задоволення потреби в ньому
видавництв;
   в) Міністерство  промисловості  засобів  зв'язку  СРСР
забезпечити поставку в 1989-1995 роках Міністерству зв'язку СРСР
канального устаткування для комплексів "Газета-2" і "Газета-3" за
номенклатурою і в кількості відповідно до заявок Міністерства
зв'язку СРСР;
   г) Міністерство зв'язку СРСР, Державний комітет СРСР по
телебаченню і радіомовленню, Міністерство промисловості засобів
зв'язку СРСР і Міністерство електронної промисловості СРСР за
участю  заінтересованих  міністерств і відомств підготувати в
1987 році пропозиції по розробці та впровадженню системи масового
інформаційного обслуговування (з комплексом технічних засобів,
включаючи приставки до телевізорів), що забезпечує в телевізійному
каналі передачу інформації про політичні й культурні події, а
також різних текстових довідок для населення та в інтересах
народного господарства країни;
   д) Міністерство   зв'язку  СРСР  за  погодженням  з
заінтересованими міністерствами і відомствами розробити типові
проекти укрупнених доставочних відділень зв'язку та нормативи їх
розміщення в містах.
   2) Надала право:
   а) керівникам підприємств зв'язку і  Союздруку  залучати
працівників незалежно від посад, які вони займають, для роботи на
умовах сумісництва (на тому самому або іншому підприємстві) у
вільний від основної роботи час для обробки, перевезення, доставки
передплатникам і роздрібного продажу періодичної преси;
   ( Підпункт 2 "б" пункту 11 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 327 ( 327-98-п ) від 29.12.89 )
   3) Установила працівникам підприємств  зв'язку,  зайнятим
експедируванням періодичної преси, доплату за роботу в нічний час
у розмірі 50 процентів погодинної тарифної ставки за кожну годину
роботи в нічний час. Витрати на введення вказаних умов оплати
праці працівників провадити за рахунок  економії  по  фонду
заробітної плати, обчисленої за затвердженими нормативами.
 
     Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 34
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 25 вересня 1987 р. N 325
               ЗАВДАННЯ
     облвиконкомам, Київському і Севастопольському
      міськвиконкомам по виділенню приміщень для
       укрупнених доставочних відділень зв'язку
            в 1987-2000 роках
                            (приміщень)
------------------------------------------------------------------
          |1987-|  в тому числі     |1991- |1996-
   Області    |1990 |--------------------------|1995 |2000
          |роки | 1987| 1988| 1989| 1990 |роки |роки
          |   | рік | рік | рік | рік  |   |
------------------------------------------------------------------
Вінницька        3    1   1   -    1   1  1
 
Волинська        -    -   -   -    -   1  1
 
Ворошиловградська   30    4   9   7   10   15  14
 
Дніпропетровська    17    3   4   4    6   6  8
 
Донецька        34   11   9   7    7   17  15
 
Житомирська       6    1   1   2    2   6  6
 
Закарпатська      2    -   -   1    1   2  2
 
Запорізька       7    2   2   2    1   4  3
 
Івано-Франківська    2    -   -   1    1   1  1
 
Київська        5    1   1   1    2   1  1
 
Кіровоградська     5    1   1   1    2   2  3
 
Кримська        3    1   1   1    -   3  5
 
Львівська        -    -   -   -    -   2  3
 
Миколаївська      3    1   1   -    1   1  1
 
Одеська         3    2   -   -    1   3  2
 
Полтавська       7    2   1   2    2   1  1
 
Ровенська        -    -   -   -    -   1  1
 
Сумська         3    1   1   -    1   3  3
 
Тернопільська      -    -   -   -    -   2  2
 
Харківська       29    4   6  10    9   2  3
 
Херсонська       1    1   -   -    -   1  1
 
Хмельницька       4    1   1   1    1   1  2
 
Черкаська        5    1   1   1    2   2  2
 
Чернівецька       -    -   -   -    -   1  1
 
Чернігівська      3    1   1   1    -   1  2
 
м. Київ         2    1   -   -    1   4  5
 
м. Севастополь     1    -   -   -    1   1  1
 
Всього        175   40  41  42   52   85  90
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 25 вересня 1987 р. N 325
               ЗАВДАННЯ
         Мінзв'язку УРСР, облвиконкомам і
        Севастопольському міськвиконкому по
        переведенню сільських доставочних
        дільниць на моторизовану доставку
          пошти і періодичної преси
            на 1987-1990 роки
                            (дільниць)
--------------------------------------------------------
          |1987-|  в тому числі
   Області    |1990 |-----------------------------
          |роки | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
          |   | рік | рік | рік | рік
--------------------------------------------------------
Вінницька       544   102  147  148   147
 
Волинська       124   38   28   29   29
 
Ворошиловградська    96   24   24   24   24
 
Дніпропетровська    117    -   39   39   39
 
Донецька        96   60   12   12   12
 
Житомирська      170   16   51   52   51
 
Закарпатська      224   40   61   62   61
 
Запорізька       89   22   23   22   22
 
Івано-Франківська   134   33   33   34   34
 
Київська        279   42   81   81   75
 
Кіровоградська     432   21  137  137   137
 
Кримська        131   31   35   31   34
 
Львівська       181   37   49   49   46
 
Миколаївська      309   40   89   89   91
 
Одеська         93   15   26   26   26
 
Полтавська       330   81   83   83   83
 
Ровенська        46   20   9   10    7
 
Сумська        166   21   48   49   48
 
Тернопільська      86   22   22   23   19
 
Харківська       220   55   55   55   55
 
Херсонська       76   30   19   15   12
 
Хмельницька      383   40  115  115   113
 
Черкаська       425   40  128  129   128
 
Чернівецька      231   40   62   62   67
 
Чернігівська      485   37  149  150   149
 
м. Севастополь      1    -   1   -    -
 
Всього        5468   907  1526  1526  1509
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 25 вересня 1987 р. N 325
               ЗАВДАННЯ
          облвиконкомам, Київському і
        Севастопольському міськвиконкомам по
        виділенню виробничих приміщень для
        заміни аварійних і тісних приміщень
            відділень зв'язку
                            (приміщень)
------------------------------------------------------------------
          |     Аварійних       | Тісних
          |-------------------------------+-------------
   Області    |1987-|  в тому числі     |1991- |1996-
          |1990 |-------------------------+1995 |2000
          |роки | 1987| 1988| 1989| 1990 |роки |роки
          |   | рік | рік | рік | рік |   |
------------------------------------------------------------------
Вінницька        27   6   7   7   7   70  79
 
Волинська        15   3   4   4   4   55  56
 
Ворошиловградська    21   4   6   6   5   43  44
 
Дніпропетровська    45   -  15  15   15  136  137
 
Донецька        91   24  28  18   21  110  109
 
Житомирська       10   2   3   3   2   70  72
 
Закарпатська      38   9  10  10   9   42  44
 
Запорізька       33   8   9   9   7   55  57
 
Івано-Франківська    50   17  11  10   12   25  28
 
Київська         8   2   3   3   -   45  48
 
Кіровоградська     25   6   7   7   5  105  110
 
Кримська        59   17  15  13   14   59  41
 
Львівська        31   7   8   8   8   30   -
 
Миколаївська      13   3   4   4   2  190  194
 
Одеська         9   2   3   4   -   85  90
 
Полтавська        2   1   1   -   -   50  51
 
Ровенська        18   4   5   5   4   70  50
 
Сумська         99   22  28  27   22   45  17
 
Тернопільська      12   2   4   3   3   60  64
 
Харківська       55   15  14  12   14   63   -
 
Херсонська       23   8   5   5   5   55  60
 
Хмельницька       53   13  14  14   12   60  69
 
Черкаська        -   -   -   -   -   45  52
 
Чернівецька       15   3   4   4   4   13   -
 
Чернігівська      23   5   6   6   6   95  98
 
м. Київ         5   1   4   -   -   30  38
 
м. Севастополь      5   -   5   -   -   3   -
 
Всього         785  184  223  197  181  1709 1608
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 25 вересня 1987 р. N 325
               ЗАВДАННЯ
      облвиконкомам і Київському міськвиконкому
          по виділенню приміщень для
            магазинів Союздруку
                            (приміщень)
------------------------------------------------------------------
          |1987-|  в тому числі     |1991- |1996-
   Області    |1990 |--------------------------|1995 |2000
          |роки | 1987| 1988| 1989| 1990 |роки |роки
          |   | рік | рік | рік | рік  |   |
------------------------------------------------------------------
Вінницька        3    1   2   -    -   -  1
 
Волинська        1    -   -   -    1   1  -
 
Ворошиловградська    7    2   1   1    3   4  3
 
Дніпропетровська    7    -   2   2    3   6  6
 
Донецька        13    3   3   5    2   8  7
 
Житомирська       1    1   -   -    -   1  1
 
Закарпатська      4    1   2   -    1   -  -
 
Запорізька       2    -   -   1    1   1  1
 
Івано-Франківська    3    1   1   -    1   1  1
 
Київська        -    -   -   -    -   2  1
 
Кіровоградська     2    -   1   1    -   1  1
 
Кримська        4    -   1   2    1   1  1
 
Львівська        5    -   2   2    1   1  -
 
Миколаївська      1    -   1   -    -   -  -
 
Одеська         3    -   1   1    1   1  1
 
Полтавська       2    -   1   -    1   1  1
 
Ровенська        2    1   -   1    -   -  -
 
Сумська         5    1   2   1    1   1  -
 
Тернопільська      5    1   -   2    2   1  2
 
Харківська       5    -   1   2    2   1  1
 
Херсонська       2    -   -   2    -   1  1
 
Хмельницька       -    -   -   -    -   1  1
 
Черкаська        5    -   2   1    2   -  -
 
Чернівецька       1    1   -   -    -   -  1
 
Чернігівська      2    -   -   1    1   1  -
 
м. Київ         3    2   -   -    1   2  2
 
Всього         88   15  23  25   25   37  34
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 25 вересня 1987 р. N 325
               ЗАВДАННЯ
       облвиконкомам по виділенню складських
           приміщень для Союздруку
                            (приміщень)
------------------------------------------------------------------
          |1987-|  в тому числі     |1991- |1996-
   Області    |1990 |--------------------------|1995 |2000
          |роки | 1987| 1988| 1989| 1990 |роки |роки
          |   | рік | рік | рік | рік  |   |
------------------------------------------------------------------
Вінницька        4    1   1   1    1   -   -
 
Волинська        3    -   2   -    1   1   1
 
Ворошиловградська    5    1   2   1    1   3   -
 
Дніпропетровська    8    -   2   4    2   -   -
 
Донецька        7    1   2   2    2   -   -
 
Закарпатська      2    -   1   1    -   -   -
 
Запорізька       3    -   2   1    -   -   -
 
Івано-Франківська    2    1   1   -    -   -   -
 
Кіровоградська     8    2   3   2    1   3   4
 
Кримська        4    2   1   1    -   2   2
 
Львівська        6    1   1   2    2   -   -
 
Миколаївська      8    2   2   2    2   -   1
 
Одеська         7    1   2   2    2   -   1
 
Полтавська       5    1   2   1    1   2   3
 
Ровенська        1    1   -   -    -   -   -
 
Сумська         4    1   1   1    1   3   1
 
Харківська       5    1   1   2    1   2   -
 
Херсонська       5    1   2   2    -   -   -
 
Хмельницька       1    -   1   -    -   -   2
 
Черкаська        4    -   1   1    2   -   -
 
Чернівецька       3    1   2   -    -   -   -
 
Чернігівська      4    -   1   2    1   -   -
 
Всього         99   18  33  28   20   16  15
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 25 вересня 1987 р. N 325
               ЗАВДАННЯ
          облвиконкомам і Київському
          міськвиконкому по виділенню
           приміщень для вбудованих
            кіосків Союздруку
                            (приміщень)
------------------------------------------------------------------
          |1987-|  в тому числі     |1991- |1996-
   Області    |1990 |--------------------------|1995 |2000
          |роки | 1987| 1988| 1989| 1990 |роки |роки
          |   | рік | рік | рік | рік  |   |
------------------------------------------------------------------
Волинська        1   -   -   -    1   1  1
 
Ворошиловградська    7   1   3   2    1   12  13
 
Дніпропетровська    14   -   4   4    6   8  7
 
Донецька        21   2   5   6    8   7  8
 
Житомирська       1   -   -   1    -   1  2
 
Закарпатська       2   1   -   1    -   -  -
 
Запорізька       14   5   4   3    2   6  5
 
Київська         3   -   2   -    1   2  2
 
Кримська         7   1   2   1    3   3  3
 
Львівська        6   1   2   1    2   4  3
 
Одеська         5   1   1   1    2   5  5
 
Полтавська        2   1   1   -    -   -  -
 
Сумська         2   -   2   -    -   -  -
 
Харківська        3   1   -   1    1   2  1
 
Херсонська        2   -   -   -    2   3  3
 
Хмельницька       10   4   2   3    1   5  5
 
Черкаська        1   -   -   1    -   -  -
 
Чернівецька       1   1   -   -    -   1  1
 
м. Київ         3   3   -   -    -   2  2
 
Всього         105   22  28  25   30   62  61
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 25 вересня 1987 р. N 325
               ЗАВДАННЯ
          облвиконкомам, Київському і
        Севастопольському міськвиконкомам
         по виділенню службових житлових
           приміщень для листонош
                            (приміщень)
--------------------------------------------------------
          |1987-|  в тому числі
   Області    |1990 |-----------------------------
          |роки | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
          |   | рік | рік | рік | рік
--------------------------------------------------------
Вінницька        21    5   7   5   4
 
Волинська        8    2   2   2   2
 
Ворошиловградська   170   44   43   41   42
 
Дніпропетровська    165   10   49   52   54
 
Донецька        159   40   40   40   39
 
Житомирська       51   11   14   13   13
 
Закарпатська      42    9   8   12   13
 
Запорізька       104   26   28   27   23
 
Івано-Франківська    23    6   7   5   5
 
Київська        20    2   7   5   6
 
Кіровоградська     19    3   6   6   4
 
Кримська        74   18   19   19   18
 
Львівська        24    7   10   4   3
 
Миколаївська      72   18   18   17   19
 
Одеська        113   26   30   27   30
 
Полтавська       69   18   17   18   16
 
Ровенська        38   10   11   9   8
 
Сумська         92   23   24   19   26
 
Тернопільська      31    7   8   8   8
 
Харківська       44   11   11   11   11
 
Херсонська       81   24   21   18   18
 
Хмельницька       28    7   5   10   6
 
Черкаська        48   11   12   12   13
 
Чернівецька       8    2   2   2   2
 
Чернігівська      38   10   9   8   11
 
м. Київ        100   10   25   30   35
 
м. Севастополь     40   10   10   10   10
 
Всього        1682   370  443  430  439
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка