Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підвищення пожежо- і вибухобезпечності елеваторів, млинових, круп"яних, комбікормових, хлібопекарських, дріжджових та інших підприємств, що переробляють пилоутворюючі органічні матеріали


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 8 вересня 1987 р. N 306
                Київ
      Про підвищення пожежо- і вибухобезпечності
         елеваторів, млинових, круп'яних,
         комбікормових, хлібопекарських,
         дріжджових та інших підприємств,
         що переробляють пилоутворюючі
            органічні матеріали
 
   Рада Міністрів Української РСР відмічає, що на багатьох
елеваторах, млинових, круп'яних, комбікормових, хлібопекарських,
дріжджових та інших підприємствах Міністерства хлібопродуктів
УРСР, Держагропрому УРСР, які переробляють пилоутворюючі органічні
матеріали, мають місце серйозні недоліки в забезпеченні їх пожежо-
та вибухобезпечності й охорони праці працюючих.
   У результаті  порушення  вимог  безпеки  при  проведенні
електрогазозварювальних робіт, зниження експлуатаційної надійності
аспіраційних і пневматичних установок, а  також  електричних
пристроїв, несвоєчасного проведення планово-запобіжного ремонту
устаткування, недотримання правил ведення технологічних процесів
щорічно трапляються аварії з виходом з ладу об'єктів і виробництв,
які призводять до численних травм та загибелі людей.
   Протягом тривалого часу в указаних галузях не здійснюється
єдина технічна політика в забезпеченні пожежо- і вибухобезпечності
підприємств та поліпшенні умов праці на основі розробки  й
застосування сучасних технічних засобів, проявляється недооцінка
цих заходів не тільки в організації виробництва,  а  й  у
проектуванні, будівництві і технічному переозброєнні підприємств.
   Укорінилася практика  нарощування  виробничих  потужностей
діючих підприємств без розв'язання питань інженерного забезпечення
безпеки виробництва.
   Науково-дослідні й  проектно-конструкторські  роботи  по
підвищенню пожежо- і вибухобезпечності ведуться в недостатніх
обсягах, з низькою ефективністю.
   Вказані недоліки призвели у 1986 році до значного збільшення
кількості пожеж на підприємствах Міністерства хлібопродуктів УРСР,
зокрема на складі силосного типу комбікормового цеху Джанкойського
елеватора  Кримського  обласного  виробничого   управління
хлібопродуктів мав місце вибух у пилоповітряному середовищі.
   Керівники ряду підприємств і організацій безвідповідально
ставляться до своєчасного виконання розпоряджень інспектуючих
органів.
   Багато машинобудівних міністерств поставляють підприємствам,
що переробляють пилоутворюючі органічні матеріали, устаткування,
яке не відповідає вимогам використання в умовах пожежо- та
вибухонебезпечних виробництв, а Міністерство хлібопродуктів УРСР і
Держагропром  УРСР  не  виявляють  належної наполегливості у
викорененні цього серйозного недоліку.
   З метою  забезпечення  пожежо-  і  вибухобезпечності  та
поліпшення охорони праці на елеваторах, млинових, круп'яних,
комбікормових, хлібопекарських, дріжджових та інших підприємствах,
що переробляють пилоутворюючі органічні матеріали, на виконання
постанови Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1987 р. N 889 Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству  хлібопродуктів УРСР, Держагропрому УРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:
   здійснити в 1987-1990 роках на підвідомчих підприємствах
заходи щодо зміцнення технологічної та виробничої дисципліни,
спрямовані на підвищення пожежо- і вибухобезпечності, а також
поліпшення  умов  праці й санітарно-побутового обслуговування
працівників, звернувши особливу увагу на виконання вимог безпеки
при проведенні електрогазозварювальних та інших вогневих робіт,
підвищення  експлуатаційної  надійності   аспіраційних   і
пневмотранспортних установок;
   провести в  1987-1988  роках  паспортизацію  й атестацію
інженерних систем, що забезпечують пожежо- і вибухобезпечність
виробництв  на підвідомчих підприємствах, розробку необхідної
проектно-кошторисної документації на технічне переозброєння цих
систем;
   переглянути в  1987  році  відповідно до сучасних вимог
класифікацію підвідомчих підприємств по віднесенню їх до категорій
пожежо-  та вибухобезпечності і за результатами цієї роботи
здійснити необхідні заходи.
   2. Міністерству хлібопродуктів УРСР, Держагропрому УРСР і
Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті вжити
необхідних заходів до поліпшення якості навчання робітників з
питань пожежо- і вибухобезпечності, техніки безпеки й охорони
праці,  зміцнення  матеріальної  бази  відповідних  учбових
підрозділів, створити для них тренажери по системах автоматичного
гасіння пожеж і захисту приміщень та виробництв.
   3. Міністерству хлібопродуктів УРСР здійснити в 1988-1990
роках  роботи  по  впровадженню  на  підприємствах  галузі
високоефективних аспіраційних установок, підвищенню технічного
рівня й експлуатаційної надійності електромереж і систем пожежної
сигналізації згідно з додатком.
   4. Міністерству внутрішніх справ УРСР:
   посилити державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки
об'єктів, що переробляють пилоутворюючі органічні матеріали;
   подавати необхідну  допомогу в розробці організаційних і
технічних заходів по підвищенню рівня пожежо- і вибухобезпечності
на цих об'єктах, а також у посиленні боєготовності добровільних
пожежних формувань на них.
   5. Держпостачу  УРСР передбачати  щорічно,  починаючи  з
1988 року, виділення для підприємств Міністерства хлібопродуктів
УРСР первинних засобів пожежогасіння: мотопомп - 90 одиниць,
вогнегасників - 18 тис. штук, рукавів пожежних - 30 тис. погонних
метрів.
   6. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
5 серпня 1987 р. N 889 "Про підвищення пожежо- і вибухобезпечності
елеваторів, млинових, круп'яних, комбікормових, хлібопекарських,
дріжджових та інших підприємств, що переробляють пилоутворюючі
органічні матеріали":
   1) Зобов'язала Міністерство електротехнічної промисловості
СРСР здійснювати починаючи з 1988 року поставку електротехнічного
обладнання за виділеними фондами і замовленнями Міністерству
хлібопродуктів СРСР, Держагропрому СРСР і Міністерству медичної і
мікробіологічної  промисловості  СРСР  для  підприємств,  які
переробляють пилоутворюючі органічні матеріали, в спеціальному
виконанні, що відповідає вимогам пожежо- і вибухобезпечності.
   2) Доручила  Міністерству   приладобудування,   засобів
автоматизації і систем управління СРСР:
   розробити з участю Міністерства внутрішніх справ СРСР за
технічними завданнями та вихідними даними Держагропрому СРСР,
Міністерства  хлібопродуктів  СРСР і Міністерства медичної і
мікробіологічної  промисловості  СРСР  системи  автоматичного
пожежогасіння  у  виробництвах,  пов'язаних  з  переробкою і
зберіганням пилоутворюючих органічних матеріалів, та забезпечити
виготовлення й поставку їх замовникам у погоджені строки;
   організувати починаючи з 1988 року виробництво і поставку
Міністерству хлібопродуктів СРСР, Держагропрому СРСР, Міністерству
медичної  і мікробіологічної промисловості СРСР у погоджених
обсягах приладів "Сигнал-44" у вибухозахищеному виконанні.
   3) Зобов'язала Державний комітет СРСР у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі та Державний комітет СРСР по
кінематографії забезпечувати починаючи з 1987 року випуск за
замовленнями Міністерства хлібопродуктів СРСР, Держагропрому СРСР,
Міністерства медичної і мікробіологічної промисловості СРСР та
інших  міністерств  і  відомств, які мають підприємства, що
переробляють  пилоутворюючі  органічні  матеріали,  барвистих
плакатів, друкованих видань та кінофільмів з питань пожежо- і
вибухобезпечності, техніки безпеки й охорони праці працівників цих
підприємств.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 22
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 8 вересня 1987 р. N 306
               ЗАВДАННЯ
       Мінхлібопродукту УРСР по впровадженню на
       підприємствах галузі високоефективних
        аспіраційних установок, підвищенню
        технічного рівня й експлуатаційної
         надійності електромереж і систем
           пожежної сигналізації
            на 1988-1990 роки
 
------------------------------------------------------------------
           |Одиниця |1988- |    в тому числі
           |виміру |1990 |----------------------------
           |    |роки -|1988 рік |1989 рік |1990 рік
           |    |всього|     |     |
------------------------------------------------------------------
Аспіраційні установки комп-   900    300    300   300
           лектів
 
Електричні мережі    км    450    150    150   150
 
Пожежна сигналізація  комп-    45    15    15   15
           лектів
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка