Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода у формі Обміну Листами між Європейським Співтовариством та Україною, що доповнює Угоду між Європейським Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією, враховуючи вступ Австрії, Фінляндії та Королівства Швеції до Європейського ...


               Угода
           у формі Обміну Листами
     між Європейським Співтовариством та Україною,
    що доповнює Угоду між Європейським Співтовариством
    та Україною про торгівлю текстильною продукцією,
    враховуючи вступ Австрії, Фінляндії та Королівства
       Швеції до Європейського Співтовариства
 
   Парафовано в Брюсселі 22 грудня 1994 року
   Шановний пане,
   1. Маю честь послатися на Угоду між Європейським Економічним
Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією,
парафовану 5 травня 1993 року ( 994_161 ).
   2. Враховуючи, вступ Республіки Австрія, Республіки Фінляндія
та Королівства Швеція до Європейського Союзу з 1 січня 1995 року,
Європейське Співтовариство, вважає, що до Угоди між Європейським
Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією
( 994_161 ) мають бути зроблені такі доповнення:
   2.1. Після параграфа 2 Статті 5 додається такий текст:
   "В цілях застосування положень параграфа 2 в 1995 році увесь
імпорт попереднього року з третіх країн має бути розрахований на
основі даних за станом на 31 грудня 1994 року імпорту в ЄС, а
також імпорту в Австрію, Фінляндію та Швецію. Торгівля між
Австрією, Фінляндією, Швецією та ЄС, а також між Австрією,
Фінляндією та Швецією має бути виключена з цієї суми".
   2.2. Цифри в Додатку II, що встановлюють кількісні обмеження
для експорту з України в Європейський Союз, мають бути замінені
сумами для розширеного ЄС, згідно Доповненню I до цього листа.
   2.3. Підпараграф 2, параграф 2 Статті 14 другої частини
Протоколу A, Заголовок IV мають бути доповнені таким:
   "дві літери,  що  визначають  країни-члени  ЄС,  в яких
передбачається усунення митних перешкод:
   AT - Австрія
   BL - Країни Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди, Люксебург)
   DE - Федеративна Республіка Німеччина
   DK - Данія
   EL - Греція
   ES - Іспанія
   FI - Фінляндія
   FR - Франція
   GB - Велика Британія
   IE - Ірландія
   IT - Італія
   PT - Португалія
   SE - Швеція
   2.4. Додаток до Протоколу A, що встановлює зразок сертифіката
походження, замінюється Доповненням II до цього листа.
   2.5. Додаток до Протоколу A, що встановлює зразок експортної
ліцензії, замінюється Доповненням III до цього листа.
   2.6. Додаток до Протоколу B, що встановлює зразок сертифіката
для виробів народного промислу, замінюється Доповненням IV до
цього листа.
   2.7. Суми в Додатку до Протоколу C, що встановлює кількісні
обмеження  для  операцій  зовнішньої  переробки,  замінюються
обмеженнями  для  розширеного  Співтовариства, встановленими у
Доповненні V до цього листа.
   2.8. Якщо одна або більше з вищезгаданих країн не вступає до
Європейського Співтовариства, квоти, встановлені для цієї або цих
країн, будуть утримані з "Квот на 1995", що дані у Додатках I та
V до цього листа, а відповідні доповненння, вищезгадані у пункті
2.3., не будуть мати сили.
   2.9. Не беручи до уваги зміни, що відносяться до пунктів 2.4
- 2.6, під час дії перехідного періоду до 30 червня 1995 року
компетентні органи України уповноважені продовжувати видавати
документи за зразками, що використовувалися у 1954 році.
   2.10. У разі виникнення неточностей у торговельних сумах, що
використовуються для встановлення квот, наведених у Доповненнях I
та V, має бути зроблено запит щодо проведення консультацій не
пізніше 28 лютого 1995 року, після проведення яких проходить
технічний перегляд квот.
   3. Буду  зобов'язаний  Вам, і якщо Ви зможете люб'язно
підтвердити прийняття Вашим Урядом вищезазначеного. У такому
випадку ця Угода у формі обміну листами вступить в дію в перший
день місяця, що йде за датою, коли Сторони повідомили одна одну
про виконання усіх необхідних для цього юридичних процедур. До
цього моменту вона тимчасово буде виконуватися з 1 січня 1995 року
за умов, визначених в Обміні Нотами (див. Доповнення VI).
   Будь ласка, прийміть, шановний пане, запевнення у моїй вельми
глибокій повазі
   Рада Європейського Співтовариства
              Додаток VI
              Обмін нотами
   Генеральна Дирекція Зовнішніх Економічних Зв'язків Комісії
Європейського Співтовариства засвідчує свою повагу Місії України
при Європейському Співтоваристві та має честь послатися на Угоду
про торгівлю текстильною продукцією між Україною та Європейським
Економічним Співтовариством ( 994_161 ), що була парафована у
Брюсселі 5 травня 1993 року та доповнена у формі Обміну Листами
(вказати дату парафування).
   Генеральна Дирекція бажає повідоміти Міністерство про те, що,
очікуючи завершення необхідних процедур для укладання та набрання
чинності  доповненої Угоди, Європейське Співтовариство готове
дозволити застосування положень Угоди de facto з 1 січня 1995
року. При цьому розуміється, що будь-яка сторона у будь-який час
може зупинити це застосування de facto положень доповненої Угоди
за умови, що повідомлення про це буде направлене за сто двадцять
днів.
   Генеральна Дирекція Зовнішніх Економічних Зв'язків була б
вдячна, якби Місія  України  підтвердила  свою  згоду  щодо
викладеного.
   Генеральна Дирекція Зовнішніх Економічних Зв'язків Комісії
Європейського  Співтовариства  користується цією нагодою, щоб
поновити Місії України при Європейському Співтоваристві запевнення
в своїй найвищій повазі.
              Додаток VI
              Обмін нотами
   Місія України при Європейському Співтоваристві засвідчує свою
повагу Генеральній Дирекції Зовнішніх Економічних Зв'язків Комісії
Європейського Співтовариства та має честь послатися на Ноту
Генеральної Дирекції від (дата Вербальної Ноти) стосовно Угоди про
торгівлю текстильною продукцією між Україною та Європейським
Економічним Співтовариством ( 994_161 ), парафованої 5 травня 1993
року  та  доповненої  у формі Обміну Листами (вказати дату
парафування).
   Місія України бажає підтвердити Генеральній Дирекції те, що,
очікуючи завершення необхідних процедур про укладання та набрання
чинності доповненої Угоди, Уряд  України  готовий  дозволити
застосування de facto положень Угоди з 1 січня 1995 року. При
цьому розуміється, що будь-яка Сторона у будь-який час може
зупинити застосування de facto положень доповненої Угоди, за
умови, що повідомлення про це буде направлене за сто двадцять
днів.
   Місія України при Європейському Співтоваристві користується
цією  нагодою,  щоб  поновити Генеральній Дирекції Зовнішніх
Економічних  Зв'язків  Комісії  Європейського  Співтовариства
запевнення у своїй найвищій повазі.
              Доповнення I
              Додаток II
        Кількісні обмеження Співтовариства
------------------------------------------------------------------
|Група Кате- Одиниці Обмеження,|    Квота для    | Квота |
|   горія виміру  що діє у |------------------------| на  |
|           1995 р.  |Швеції|Фінляндії|Австрії|1995 р.|
|-------------------------------+------+---------+-------+-------|
|IA  | 1 | тонни |    653|  24|    11|   20|  707|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IA  | 2 | тонни |   1.500|  33|    15|   8| 1.576|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IA  | 2a | тонни |    375|  10|    4|   8|  398|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IA  | 3 | тонни |    375|  13|    6|   11|  404|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 4 |1000 шт.|    983|  93|    42|   77| 1.196|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 5 |1000 шт.|   1.059|  37|    17|   31| 1.144|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 6 |1000 шт.|    874|  41|    19|   34|  968|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 7 |1000 шт.|    273|  29|    13|   24|  338|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 8 |1000 шт.|    382|  40|    18|   33|  472|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIA | 9 | тонни |    339|  17|    8|   14|  378|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIA | 20 | тонни |    557|  25|    11|   21|  615|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIA | 22 | тонни |    223|  36|    16|   30|  306|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIA | 23 | тонни |    325|  18|    8|   15|  366|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIA | 39 | тонни |    193|  11|    5|   9|  218|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 12 |1000 шт.|   2.756|  276|   124|  228| 3.384|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 13 |1000 шт.|   1.591|  285|   128|  236| 2.239|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 15 |1000 шт.|    131|  21|    9|   17|  179|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 16 |1000 шт.|    70|   6|    3|   5|   84|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 21 |1000 шт.|    98|  40|    18|   33|  189|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 24 |1000 шт.|    529|  55|    25|   46|  654|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB |26/27|1000 шт.|    262|  66|    30|   55|  413|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 29 |1000 шт.|    54|   |    9|   4|   8|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 73 |1000 шт.|    382|  13|    6|   11|  412|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 83 | тонни |    159|   6|    3|   5|  173|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIA | 33 | тонни |    546|  65|    29|   54|  694|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIA | 36 | тонни |    668|  24|    11|   20|  723|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIA | 37 | тонни |    772|  67|    30|   55|  923|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIA | 50 | тонни |    88|   8|    4|   7|  107|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIB | 67 | тонни |    165|  35|    16|   29|  245|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIB | 74 |1000 шт.|    270|  28|    12|   23|  333|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIB | 90 | тонни |    551|  20|    9|   17|  597|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IV  | 115 | тонни |    198|  10|    5|   9|  222|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IV  | 117 | тонни |    496|   7|    3|   6|  512|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IV  | 118 | тонни |    309|   5|    2|   5|  321|
------------------------------------------------------------------
              Доповнення V
           Додаток до Протоколу C
        Кількісні обмеження Співтовариства
------------------------------------------------------------------
|Група|Кате-|Одиниці |Обмеження,|    Квота для    | Квота |
|   |горія|виміру |що діє у |------------------------| на  |
|   |   |    |1995 р.  |Швеції|Фінляндії|Австрії|1995 р.|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 4 |1000 шт.|   1.823|  53|    24|   44| 1.943|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 5 |1000 шт.|   2.507|  73|    33|   60| 2.672|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 6 |1000 шт.|   3.191|  93|    41|   77| 3.402|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 7 |1000 шт.|   4.672|  136|    61|  112| 4.980|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IB  | 8 |1000 шт.|    912|  26|    12|   22|  972|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 12 |1000 шт.|   6.934|  201|    90|  166| 7.392|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 13 |1000 шт.|    874|  25|    11|   21|  932|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 15 |1000 шт.|   2.735|  79|    36|   66| 2.916|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 16 |1000 шт.|    562|  16|    7|   13|  599|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 21 |1000 шт.|   1.823|  53|    24|   44| 1.943|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 24 |1000 шт.|    809|  23|    11|   19|  862|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB |26/27|1000 шт.|   5.470|  159|    71|  131| 5.831|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 29 |1000 шт.|   1.236|  36|    16|   30| 1.318|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 73 |1000 шт.|    570|  17|    7|   14|  608|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIB | 83 | тонни |    273|   8|    4|   7|  291|
|-----+-----+--------+----------+------+---------+-------+-------|
|IIIB | 74 |1000 шт.|    562|  16|    7|   13|  599|
------------------------------------------------------------------
        Annex to Protocol A, Article 2(1)
------------------------------------------------------------------------------------------------
|1. Exporter (name, full address, country) |  ORIGINAL      |   2. No.        |
|  Exportateur (nom, adresse complete,  |-----------------------+---------------------------|
|  pays)                 |3. Quota year     |4. Category number     |
|                     |  Annee contingentaire|  Numero de categorie   |
|                     |---------------------------------------------------|
|                     |       CERTIFICATE OF ORIGIN        |
|                     |        (Textile products)         |
|------------------------------------------|      -----------------------------      |
|5. Consignee (name, full address, country)|       CERTIFICAT D'ORIGINE         |
|  Destinataire (nom, adresse complete,  |       (Produits textiles)         |
|  pays)                 |---------------------------------------------------|
|                     |6. Country of origin  |7. Country of destination |
|                     |  Pays d'origine   |  Pays de destination   |
|------------------------------------------+---------------------------------------------------|
|8. Place and date of shipment -      |9. Supplementary details              |
|  Means of transport           |  Donnees supplementaires             |
|  Lieu et date d'embarquement -     |                          |
|  Moyen de transport           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|10. Marks and numbers - Number and kind of packages -  |11. Quantity (1) |12. FOB value (2) |
|  DESCRIPTION OF GOODS                 |  Quantlte (1) |  Valeur FOB (2)|
|  Marques et numeros - Nombre et nature des colis -  |         |         |
|  DESIGNATION DES MARCHANDISES             |         |         |
|                             |         |         |
|                             |         |         |
|                             |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE         |
|  I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown|
|  in box no 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.    |
|  Je soussigne certifie que les marchandises designees ci-dessus sont originaries du pays  |
|  figurant dans le case 6, conformement aux dispositions en vigueur dans la Communaute   |
|  europeenne.                                        |
|------------------------------------------------------                    |
|14. Competent authority (name, full address, country)|                    |
|  Autorite competente (nom, adresse complete, pays)| At-A .............., on - le ......... |
|                           |                    |
|                           |                    |
|                           | ....................          |
|                           |   (Signature)    (Stamp-Cachet) |
|                           |                    |
|                           |                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------
            Annex to Protocol B
---------------------------------------------------------------------------------------------
|1. Exporter (name, full address, country) |  ORIGINAL      |   2. No.       |
|  Exportateur (nom, adresse complete,  |------------------------------------------------|
|  pays)                 |CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE   |
|                     |HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF|
|                     |THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with |
|                     |and under the conditions regulating trade in  |
|                     |textile products with the European Community  |
|------------------------------------------|       -----------------------      |
|3. Consignee (name, full address, country)|CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSES SUR METIERS|
|  Destinataire (nom, adresse complete,  |A MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN et|
|  pays)                 |aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE   |
|                     |TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, delivre|
|                     |en conformite avec et sous les conditions    |
|                     |regissant les echanges de produits textiles avec|
|                     |la Communaute europeenne            |
|                     |------------------------------------------------|
|                     |4. Country of origin |5. Country of destination|
|                     |  Pay d'origine   |  Pays de destination  |
|------------------------------------------+------------------------------------------------|
|6. Place and date of shipment -      | 7. Supplementary details            |
|  Means of transport           |  Donnees supplementaires           |
|  Lieu et date d'embarquement -     |                        |
|  Moyen de transport           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Marks and numbers - Number and kind of packages -   |9. Quantity  |10. FOB value (1) |
|  DESCRIPTION OF GOODS                 |  Quantite  |  Valeur FOB (1)|
|  Marques et numeros - Nombre et nature des colis -   |       |         |
|  DESIGNATION DES MARCHANDISES             |       |         |
|                             |       |         |
|                             |       |         |
|                             |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE        |
|                                              |
|I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the     |
|following textile products of the cottage industry of the country shown in box no 4:    |
|a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)         |
|b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under  |
|  a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)       |
|c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list  |
|  agreed between the European Community and the country shown in box no 4.        |
|                                              |
|Je soussigne certifie que l'envoi decrit ci-dessus contient exclusivement les produits   |
|textiles suivant relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:  |
|a) tissus tisses sur des metiers actionnes a la main ou au pied (handlooms) (2)      |
|b) vetements ou autres articles textiles obtenus manuellement a partir de tissus decrits|
|  sous a) et cousus uniquement a la main sans I'aide d'une machine (handicrafts) (2)   |         ,
|c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriques a la main, comme definis |
|  dans la liste convenue entre la Communaute europeenne et le pays indique dans la case 4.|
|                                              |
|-----------------------------------------------------                   |
|2. Competent authority (name, full address, country)|                   |
|  Autorite competente (nom, adresse complete, pays)| At-A .............., on - le ....... |
|                          |                   |
|                          |                   |
|                          | ....................         |
|                          |   (Signature)   (Stamp-Cachet) |
|                          |                   |
|                          |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка