Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Центр "Український дім"


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 12 серпня 1993 р. N 636
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 3 ( 3-98-п ) від 05.01.98 )
    
         Про затвердження Положення про
           Центр "Український дім"
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 127 ( 127-97-п ) від 03.02.97 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про  Центр  "Український  дім",  що
додається.
 
   Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України              В.НЕСМІХ
   Інд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 12 серпня 1993 р. N 636
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Центр "Український дім"
 
   1. Центр "Український дім" при Кабінеті Міністрів України
створений з метою проведення державних, громадсько-політичних і
культурологічних заходів, спрямованих на утвердження авторитету
української держави, пропагування її досягнень у різних сферах
життя.
   2. Центр здійснює свою діяльність як державна установа з
частковим бюджетним фінансуванням і підпорядковується Кабінетові
Міністрів України.
   3. Центр "Український  дім"  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, рахунки в установах банків країни, печатку із
зображенням Державного герба України, штамп.
   4. Центр  "Український  дім"  самостійно  визначає  свою
структуру, може  створювати  філії,  що  діятимуть на основі
затверджених Центром  положень,  брати участь  у  заснуванні
асоціацій (об'єднань), які відповідають завданням його діяльності.
( На часткову зміну пункту 4 встановити, що структура центру
"Український дім" затверджується Віце-прем'єр-міністром України
згідно з Постановою КМ N 127 ( 127-97-п ) від 03.02.97 )
   5. Основними напрямами діяльності Центру "Український дім" є:
   всебічне сприяння утвердженню України як суверенної держави,
пропагування її  досягнень  у  політичному,  економічному  та
культурному житті;
   широке проведення  заходів  щодо  збереження  і розвитку
національних духовних надбань, прилучення громадян України до
вітчизняних і загальнолюдських цінностей;
   активна участь у розширенні економічних і культурних зв'язків
з іншими країнами, а також з українцями, що проживають  за
кордоном.
   6. Центр "Український дім" організовує та здійснює:
   зустрічі з  громадсько-політичними діячами, представниками
дипломатичного корпусу і ділових кіл, провідними вченими, творчою
інтелігенцією; проблемно-теоретичні  конференції, дискусії, дні
інформації, виставки політологічного та історичного спрямування;
   презентацію художніх творів  (програм)  провідних  діячів
культури, майстрів  народного  мистецтва  України, української
діаспори;
   організацію виставок із музейних та приватних  колекцій,
вернісажів-аукціонів образотворчого  і  декоративно-прикладного
мистецтва, технічних виставок, показ товарів культурно-побутового
призначення;
   культурно-мистецькі заходи   (літературно-пісенні  свята,
театрально-концертні вечори, творчі зустрічі,  художні  звіти,
міжнародні та всеукраїнські конкурси, фестивалі тощо).
   7. Центр "Український дім", здійснюючи свої функції, має
право:
   вести в установленому порядку інформаційно-пропагандистську,
видавничу, а  також  інші  види  організаційно-творчої  та
господарської діяльності;
   виступати засновником  цільових  і  благодійних  фондів,
організовувати і проводити аукціони, лотереї, виставки-продажі
тощо відповідно до чинного законодавства;
   використовувати на договірних засадах кошти, майно і окремі
майнові права юридичних осіб та окремих громадян;
   укладати у межах своєї компетенції як на території України,
так і за її межами угоди та інші юридичні акти;
   встановлювати і використовувати власну символіку, а також
давати дозвіл на її використання іншим юридичним особам та окремим
громадянам на договірній основі;
   за погодженням з наглядовою радою розробляти та затверджувати
фінансові плани, встановлювати тарифи на послуги, які надаються
Центром, його філіями;
   у межах  коштів,  що  спрямовуються  на  оплату  праці,
встановлювати посадові  оклади (тарифні ставки) відповідно до
Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці" ( 23-92 );
провадити  виплати  стимулюючого  характеру  всім  категоріям
працівників,  включаючи  керівний  склад,  згідно  з  чинним
законодавством;
   залучати для виконання  відповідних  робіт  фахівців  та
експертів на умовах контракту і сумісництва, визначати розмір
оплати їхньої праці згідно з чинним законодавством;
   утворювати тимчасові творчі колективи.
   8. Майно Центру "Український дім" складається:
   з майна, переданого йому відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 1993 р. N 266 ( 266-93-п );
   коштів, у  тому  числі  валютних, одержаних від власної
діяльності;
   асигнувань з бюджету на цільові програми;
   кредитів установ банків, доходів від  реалізації  цінних
паперів;
   благодійних грошових, матеріальних внесків і пожертвувань
юридичних осіб та окремих громадян України й інших країн.
   9. Майно належить Центрові "Український дім"  на  праві
оперативного управління.
   10. Центр "Український дім" тримає кошти на власних рахунках
в установах  банків  країни,  здійснює  касові  операції  в
установленому порядку.
   11. Центр "Український дім" може здійснювати свою діяльність
за межами України за такими напрямами:
   пропагування національної історико-культурної спадщини;
   реалізація комерційних програм;
   залучення представників української діаспори до активного
сприяння популяризації та розвитку національної культури;
   участь у підготовці та проведенні міжнародних конференцій,
форумів, фестивалів, конкурсів, виставок;
   створення за кордоном в установленому порядку своїх філій.
   Для цього Центр відряджає за кордон своїх працівників, а
також залучає до співробітництва іноземних громадян.
   12. Центр "Український дім" може  користовуватися кредитом
зарубіжних банків та комерційними кредитами в іноземній валюті,
залучати іноземні інвестиції.
   13. Центр "Український дім" тримає на власних банківських
рахунках валютні  кошти,  які  використовує  для  соціальних,
культурних та  благодійних  цілей  відповідно  до  чинного
законодавства.
   14. Управління Центром "Український дім" здійснюється на
основі поєднання колегіальності та єдиноначальності.
   В управлінні Центром бере участь наглядова рада, яка погоджує
програми його діяльності, розглядає проекти кошторисів, заслуховує
звіти про  використання  коштів,  надає  допомогу  в  роботі
адміністрації Центру.
   15. Керівництво Центром  "Український  дім"  здійснюється
генеральним директором, який призначається Кабінетом Міністрів
України.
   Генеральний директор Центру діє у межах своїх повноважень
і представляє його інтереси у всіх установах і організаціях, а
також у відносинах  з  українськими,  іноземними громадянами,
організаціями, розпоряджається майном і коштами відповідно до
чинного законодавства України.
   16. Реорганізація та ліквідація Центру "Український дім"
здійснюється в  порядку,  встановленому  чинним законодавством
України.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка