Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку встановлення та експлуатації дощок податкових оголошень (повідомлень)


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 375 від 18.09.2001
   м.Київ
 
   Про затвердження Порядку встановлення та експлуатації
       дощок податкових оголошень (повідомлень)
 
   З метою забезпечення практичного впровадження вимог підпункту
6.2.4 статті 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ) щодо розміщення податкових повідомлень та
податкових вимог на дошках податкових оголошень (повідомлень) у
випадках, передбачених законодавством, та відповідно до порядків
направлення  органами  державної  податкової  служби  України
податкових повідомлень та податкових вимог платникам податків
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок встановлення та експлуатації дощок
податкових оголошень (повідомлень), що додається.
   2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 1 жовтня
2001 року забезпечити встановлення органами державної податкової
служби на місцях дощок податкових оголошень (повідомлень) та
затвердження  схеми  їх  розміщення,  кількості,  розмірів,
конструкції, порядку обслуговування та охорони.
   3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 5-денний
термін  від  дня  підписання  цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Бондаренка Г.І.
 
 Голова ДПА                       М.Я.Азаров
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Державної податкової
                   адміністрації України
                   від 18 вересня 2001 р. N 375
               Порядок
        встановлення та експлуатації дощок
        податкових оголошень (повідомлень)
   1. Дошка податкових повідомлень (оголошень) розміщується на
вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового
органу, яке знаходиться під постійним наглядом працівників охорони
приміщень, або у холі приміщення податкового органу, якщо дозволяє
площа. інформація на дошці розміщується на висоті не меншій 50-ти
см і не більшій 200 см над рівнем поверхні землі. Довжина дошки
повинна становити не менше 2-х і не більше 5-ти метрів і
визначається керівником відповідного податкового органу залежно
від кількості податкових повідомлень (вимог), що направляються
платникам. Конструкція дошки повинна забезпечувати:
   а) збереження оголошень (податкових повідомлень/податкових
вимог) від ушкодження природними факторами (під склом);
   б) доступність для візуального ознайомлення з інформацією,
розмішеною на дошці, у тому числі у темну частину доби;
   в) збереження від несанкціонованого вилучення чи пошкодження,
розміщених на дошці податкових повідомлень та податкових вимог (в
тому числі шляхом встановлення замка).
   2. Схема розміщення, кількість, розміри, конструкція, порядок
обслуговування та охорони дошки затверджується наказом керівника
відповідного податкового органу.
   3. Якщо  площі  дошки  недостатньо  для розміщення усіх
податкових повідомлень (вимог) без їх взаємного  перекриття,
дозволяється розміщувати на дошці списки платників податків, яким
виписані податкові повідомлення або податкові вимоги. Зазначені
списки мають містити інформацію щодо можливого місця ознайомлення
з податковим повідомленням (вимогою) з обов'язковим зазначенням
номерів кімнати, телефону та прізвища відповідального спеціаліста.
   4. З метою забезпечення зручності при користуванні платниками
податків дошками податкових оголошень (повідомлень) податкові
повідомлення мають бути розміщені окремо від податкових вимог,
крім того, окремими блоками мають бути розміщені  податкові
повідомлення та податкові вимоги по платниках податків - юридичних
та фізичних особах.
   5. Податкові повідомлення (вимоги), розміщені на дошці, мають
знаходитись на ній до настання терміну виникнення права на
здійснення податковим органом наступного заходу з  погашення
податкового  боргу  (протягом  10-ти календарних днів з дня
розміщення  для  податкового  повідомлення,  протягом  30-ти
календарних днів з дня розміщення для податкової вимоги). Після
зняття з дошки податкове повідомлення (вимога) підшивається до
справи платника податків.
   6. Відповідальність за своєчасність розміщення податкового
повідомлення (вимоги) на дошці податкових оголошень (повідомлень)
покладається на структурний підрозділ, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції.
 
 Головне управління
 обліку і звітності
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка