Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки 2000/2001 навчального року та завдання на новий навчальний рік


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
               Рішення
      колегії Міністерства освіти і науки України
 
 N 9/1-3 від 16.08.2001
 
       Про підсумки 2000/2001 навчального року
        та завдання на новий навчальний рік
 
 
   Заслухавши і обговоривши доповідь міністра освіти і науки
України Кременя В.Г., колегія відзначає, що в умовах виходу із
соціально-економічної кризи в державі, система освіти впродовж
року зберегла основні показники мережі, контингентів учнів та
студентів, розпочався процес стабілізації та системних змін.
Продовжується інтеграція системи освіти України в європейський і
світовий освітній простір. Суспільством все більш усвідомлюється
нова роль освіти в забезпеченні розвитку Української держави.
   Цілеспрямовано і послідовно формується державна політика в
галузі освіти. Свідченням цього є постійна увага Президента
України Кучми Л.Д. до потреб освіти і освітян. Затвердження цілої
низки указів і розпоряджень Президента, зокрема, "Про додаткові
заходи щодо реалізації державної молодіжної політики" ( 1165/96 ),
"Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки"
( 78/2001 ) визначили пріоритетне значення освіти для подальшого
суспільного розвитку.
   Прийняття законів України про дошкільну і позашкільну освіту
створило  передумови  для  завершення  формування  нової
нормативно-правової бази освіти.
   Введено в дію більше ніж 40 нових нормативно-правових та
інструктивно-методичних документів, зокрема Положення про державну
підсумкову атестацію та Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів та
професійно-технічних училищ, Положення про золоту і срібну медалі,
про  громадські органи управління (рада навчального закладу,
піклувальна рада) загальноосвітніми навчальними закладами, Порядок
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних
навчальних закладів, Положення  про  інститути  післядипломної
педагогічної освіти .
   На засіданні Кабінету Міністрів України 8 серпня цього року
було розглянуто питання підготовки закладів освіти до 2001/2002
навчального року і прийнято 16 Урядових постанов щодо подальшого
розвитку освітянської галузі. Особливо важливим є рішення Кабінету
Міністрів України на виконання доручення Президента України щодо
підвищення з 1 вересня поточного року заробітної плати працівникам
освіти та поетапне впровадження статті 57 Закону України "Про
освіту" (  1060-12 ). Враховуючи її попереднє підвищення та
часткове виконання статті 57, заробітна  плата  педагогічних
працівників у цьому році зросте майже на 50 відсотків.
   Структурні і якісні зміни в освіті в цілому були позитивно
сприйняті освітянською громадськістю, учительством, учнями, їх
батьками.
   Запровадження 12-бальної  системи  оцінювання  навчальних
досягнень учнів сприяло гуманізації освіти. Впровадження у школах
семестрової структури навчального року і навчальної практики стало
запорукою  більш  ефективної  організації  навчально-виховного
процесу.
   Розпочалося обговорення проекту Національної доктрини освіти
України, що буде розглянута на  II  Всеукраїнському  з'їзді
педагогічних працівників.
   У цьому навчальному році провідною ідеєю реформування системи
освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту"
має бути докорінна переорієнтація педагогічної практики відповідно
до нової філософії освіти. Сучасна педагогіка, технології навчання
мають працювати на особистість дитини. Це зумовлює принципову
необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить
якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання
і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень,
взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.
   Відповідно до Указу Президента України "Про додаткові заходи
щодо державної  підтримки  обдарованої  молоді" ( 612/2000 )
формуються в суспільстві сприятливі  умови  для  становлення
особистості. Близько 3 млн. учнів взяли участь у цьогорічних
Всеукраїнських учнівських  олімпіадах  з  базових  дисциплін,
конкурсах  професійної  майстерності, конкурсах-захистах Малої
академії наук. В заключному IV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад взяло участь 2005 учнів, одержали дипломи 1009. З них
тільки 138 - учні сільських шкіл, а серед переможців їх всього 25.
Це свідчить про необхідність посилення роботи з обдарованими
дітьми сільських шкіл. Загалом, рівень загальної середньої освіти
в  сільських загальноосвітніх навчальних закладах залишається
незадовільним.
   Порівняно з 1998/1999 навчальним роком відбулися зміни у
мережі і   контингенті   учнів   загальноосвітніх   та
професійно-технічних навчальних закладів. Намітились позитивні
тенденції у формуванні різнорівневої мережі навчальних закладів,
зросла кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів,
ліцеїв, гімназій і колегіумів, закладів інтернатного типу, вищих
професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти. Кількість
навчальних закладів нового типу зросла на 80 одиниць. Загалом
зараз працює 273 гімназій з контингентом 132,5 тис. учнів, 232
ліцеїв - 73,8 тис. учнів, 25 колегіумів - 14,4 тис. учнів, 121 ВПУ
і центрів ПТО, в яких навчається 70,6 тисяч учнів.
   В Україні сьогодні нараховується  21260  загальноосвітніх
навчальних закладів. За оперативними даними у цьому навчальному
році розпочне своє навчання майже 600 тис.  першокласників,
контингент загальноосвітніх навчальних закладів складає понад 6,6
млн. учнів, дошкільних - 1,1 млн. вихованців, позашкільних - 1,2
млн.  дітей.  У 962 професійно-технічних навчальних закладах
розпочнуть навчання понад 520 тис. осіб, з яких близько 350 тис.
разом з професією будуть здобувати повну загальну середню освіту.
   Порівняно з минулим роком збільшилась кількість дітей, які
навчаються українською мовою, охоплених творчими об'єднаннями
позашкільних навчальних закладів, зріс рівень задоволення потреб
національних меншин.
   У 2001 році заплановано ввести в дію  76  освітянських
об'єктів, частину яких буде введено в дію до нового навчального
року, зокрема, у м. Києві,  Харківській, Івано-Франківській,
Рівненській та Тернопільській областях.
   Здійснюються заходи  щодо  зміни   професійно-технічних
навчальних закладів шляхом їх спеціалізації, перепрофілювання,
переходу на ступеневу професійно-технічну освіту.
   Міністерством освіти  і  науки,  обласними. Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями  проведена
значна робота на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2000 р. N 1717  (  1717-2000-п  )  "Про  перехід
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та
12-річний термін навчання".
   Продовжувалося створення національних  підручників  нового
покоління, яких за роки незалежності видано понад 500 назв. Більш
ніж втричі зросли  обсяги  державного  фінансування  видання
підручників у 2001 році. Здійснюється видання 15-ти всеукраїнських
фахових журналів, численних регіональних періодичних видань для
вчителів, однак проблема підручників ще повністю не вирішена, а
фахові журнали не завжди доступні для вчителів (забезпеченість
навчальних закладів періодикою та фаховою пресою становить 36
відсотків, а у Луганській та Закарпатській областях тільки кожний
другий  заклад має "Інформаційний збірник Міносвіти і науки
України").
   Згідно із затвердженим планом видань навчальної літератури на
2000/2001 навчальний рік та відповідно до виділених із держбюджету
коштів  (83,6  млн. грн.) було надруковано і доставлено до
загальноосвітніх навчальних закладів  12,9  млн.  примірників
підручників та навчальних посібників.
   Із запланованих до видання у 2001 році 189 назв навчальної
літератури загальним накладом 12,6 млн. примірників станом на
10.08.2001 р. надруковано і доставлено до областей 35 назв
накладом 3,7 млн. примірників. Загальноосвітні навчальні заклади
одержали у 2000/2001 навчальному році нові букварі, підручники із
народознавства  (1, 2, 3, 4 кл.), читання (2, 3, 4 кл.),
природознавства (5 кл.), географії (6, 7, 8, 9, 10 кл.), історії
(6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.), фізики (7, 8, 9 кл.), біології (6, 7, 8,
9, 10, 11 кл.),, української літератури (6, 7, 8, 9, 11 кл.) та
інші.
   Забезпеченість новими підручниками учнів  загальноосвітніх
навчальних закладів у 2001 році становить від 60 до 70 відсотків.
   Останнім часом дещо покращився стан забезпечення підручниками
та  навчальними  посібниками  професійно-технічних  навчальних
закладів. Якщо в 1999 році було видано лише 8 найменувань, у 2000
році - 22, то у цьому році передбачено видання 57 найменувань.
   Для забезпечення в повному обсязі підручниками всіх професій,
підготовка яких здійснюється в ПТУ, необхідно активізувати роботу
щодо створення авторських колективів, залученню до цієї справи
наукових  та  практичних  працівників, проведенню відповідної
апробації та покращання видавничої роботи.
   Попереду значні обсяги роботи, пов'язані з оновленням змісту
освіти, інформатизацією, запровадженням стандартів початкової та
розробки стандартів основної і старшої школи, професійно-технічної
освіти, модернізацією форм і методів навчання,  поглибленням
демократизації в галузі освіти, підвищення рівня життєвої і
соціальної компетентності випускників сільських шкіл.
   Відповідно до Послання Президента України Кучми Л.Д. до
Верховної Ради  України  "Україна:  поступ  у  XXI  століття
( 276а/2000 ). Стратегія економічного та соціального розвитку на
2000-2004  роки"  та  на  виконання  Програми інформатизації
загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських
шкіл на 2001-2003 роки в загальноосвітніх навчальних закладах на
селі вже змонтовано 104 комп'ютерні класи. Державним бюджетом
України на 2001 рік передбачено 20 млн. гривень на комп'ютеризацію
загальноосвітніх навчальних закладів. Однак, загальний рівень
комп'ютеризації навчальних закладів і забезпечення навчального
процесу програмними засобами навчання залишається ще низьким.
   Не вдалося повною  мірою  задіяти  економічні  механізми
стимулювання розвитку освіти, вплинути на формування гнучкої і
сприятливої для освіти податкової політики держави, розробити
нормативи  фінансового  та матеріально-технічного забезпечення
освіти.
   Потребує невідкладних   практичних   кроків   оновлення
матеріально-технічної бази освіти.  Забезпеченість  навчальних
закладів технічними засобами навчання в цілому становить близько
30 відсотків. Рівень забезпеченості кабінетів фізики; біології,
хімії для проведення лабораторних робіт не перевищує 10 відсотків,
що становить під загрозу успішне засвоєння учнями навчального
матеріалу, особливо тих розділів, де використання приладів та
обладнання займає переважний відсоток навчального часу.
   На регіональному  рівні  недостатня  увага  приділяється
виконанню  комплексної  програми  розвитку  сільської  школи,
залишаються проблеми з підвозом учнів, педагогічних працівників до
школи, повільно створюються загальноосвітні навчальні  заклади
нового типу на селі.
   Не дивлячись на значне зниження  обсягів  заборгованості
заробітної плати педагогічним працівникам, загальний борг станом
на 16.08.2001 року становить майже 24,7 млн. гривень. В Одеській,
Івано-Франківській та ще в 12 областях має місце заборгованість
перед педагогічними працівниками з виплатою відпускних.
   На якісну  підготовку  конкурентоспроможного  робітника,
забезпечення належної професійно-технічної освіти суттєво впливає
повільне  оновлення  змісту  професійно-технічної  освіти,
запровадження державних стандартів  та  нових  професій,  що
користуються  попитом  на  ринку  праці,  обмежене  бюджетне
фінансування на утримання та оновлення матеріально-технічної бази,
а також систематичне відключення професійно-технічних навчальних
закладів від тепловодопостачання.
   Управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій,
інститутами післядипломної педагогічної освіти повільними темпами
здійснюється організаційно-методичне забезпечення, впровадження у
навчально-виховний процес української мови, особливо у східному і
південному регіонах, в місті Севастополі та Автономній Республіці
Крим.
   Необхідно посилити  рівень соціального захисту дитинства,
охоплення молоді змістовним дозвіллям, роботу  щодо  зниження
наркотизації молодіжного середовища та бездоглядності, підліткової
злочинності, жебракування тощо.
   Враховуючи вищевикладене, пріоритетними напрямами в новому
навчальному році в галузі дошкільної,  загальної  середньої,
позашкільної і професійно-технічної освіти є:
   організаційне забезпечення переведення початкової школи на
4-річну  структуру,  підготовка  до поступового запровадження
12-річної структури середньої загальноосвітньої школи;
   переорієнтація педагогічної  практики відповідно до нової
філософії освіти, що орієнтується на  особистісно-орієнтовану
педагогіку;
   демократизація педагогічного клімату в навчальних закладах,
який  грунтується на партнерстві і співпраці всіх учасників
навчально-виховного процесу;
   підвищення статусу  педагогічного  працівника і керівника
навчального закладу;
   реалізація положень Законів України "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 );
   розробка нових засад функціонування інтернатних закладів,
забезпечення підтримки і  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям,
позбавленим батьківського піклування, а також у післяінтернатний
період;
   реалізація програми  комп'ютеризації  навчальних закладів,
насамперед сільської школи;
   оновлення змісту  освіти,  підготовка  нового  покоління
навчальних підручників, навчально-методичних посібників, сучасних
засобів навчання;
   подальший розвиток професійно-технічної освіти, її поєднання
як з вищою так і середньою ланкою освіти;
   модернізація навчально-матеріальної   бази,   оптимальне
забезпечення та ефективне використання енергоносіїв.
   Враховуючи зазначене та з метою поглиблення і прискорення
темпів подальшого розвитку освіти, колегія ухвалює:
   1. Вважати першочерговим завданням утвердження принципово
нової ролі освіти, як основи інноваційного розвитку українського
суспільства  та  розбудови української держави відповідно до
Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна:
поступ у XXI століття ( 276а/2000 ). Стратегія економічного та
соціального розвитку на 2000-2004 роки".
   2. З метою реалізації завдань на виконання Указу Президента
України "Про підготовку та проведення Всеукраїнського з'їзду
працівників освіти"  (  933/2000  )  департаментам  розвитку
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Романенко
В.П.), професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.) та вищої
освіти (Дмитриченко М.Ф.) продовжити  підготовчу  роботу  до
проведення  II  Всеукраїнського з'їзду працівників освіти та
обговорення проекту Національної доктрини розвитку освіти України.
   3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і
науки, органів управління освітою і наукою на місцях, інститутів
післадипломної педагогічної освіти, навчальних закладів:
   3.1. Спрямувати свою діяльність на запровадження сучасних,
особистісно  зорієнтованих  методів  і  форм  організації
навчально-виховного процесу, відновлення пріоритетів виховання,
пошук внутрішніх резервів для поліпшення соціального захисту
учасників навчально-виховного процесу.
   3.2. Підготувати звернення до голів облдержадміністрацій щодо
підтримки почину Чернігівської обласної державної адміністрації з
реалізації програми "Шкільний автобус".
   4. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (Романенко В.П.) спільно з  департаментом
розвитку професійно-технічної   освіти   (Томашенко   В.В.),
департаментом вищої  освіти  (Дмитриченко  М.Ф.)  Академією
педагогічних наук України (за згодою):
   4.1. Вжити   заходів   щодо   істотного   покращання
інформаційно-методичного забезпечення педагогічних працівників,
зменшення бюрократичних вимог в повсякденній роботі в процесі
проведення атестації та інспектування роботи вчителя.
   4.2. Розробити сучасні методи моніторингу якості освіти.
   4.3. Після  прийняття  Закону України "Про вищу освіту"
забезпечити підготовку змін до базового Закону України  "Про
освіту" ( 1060-12 ) з метою приведення його у відповідність з
Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
   4.4. Сприяти розробці та впровадженню в навчальний процес
нового покоління засобів навчання.
   5. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), науково-методичному центру
середньої освіти  (Завалевський  Ю.І.),  Міністерству  освіти
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
   5.1. Забезпечити виконання постанови  Кабінету  Міністрів
України від 16.11.2001 р. N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід на
новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання".
   5.2. Забезпечити реалізацію Закону України "Про дошкільну
освіту" ( 2628-14 ).
   5.3. Розробити  нормативно-методичну базу для поступового
впровадження дистанційного навчання.
   6. Департаменту  розвитку  професійно-технічної  освіти
(Томашенко В.В.)  спільно  з  Міністерством освіти Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій:
   6.1. Забезпечити реалізацію "Програми удосконалення мережі
професійно-технічних навчальних закладів на 2001-2004  роки",
затверджені рішенням колегії Міністерства освіти і науки від
02.04.2001 року, в обсязі передбаченому на 2001 рік.
   6.2. Проаналізувати  стан  навчально-матеріальної  бази
професійно-технічних навчальних закладів та підготувати конкретні
пропозиції щодо її удосконалення з відповідними  фінансовими
розрахунками на 2002-2006 роки.
   6.3. Забезпечити  з  1  вересня  2001  року організацію
навчального процесу відповідно до вимог Типової базисної структури
навчальних  планів  підготовки  кваліфікованих  робітників  у
професійно-технічних навчальних закладах ( v0448290-01 ).
   6.4. Запровадити протягом I семестру  2001/2002  н.  р.
12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) у
системі професійно-технічної освіти та забезпечити  своєчасне
надання методичної допомоги навчальним закладам відповідно до
рекомендацій.
   7. Науково-методичному центру професійно-технічної  освіти
(Судаков Є.М.)  спільно з Інститутом педагогіки і психології
професійно-технічної освіти АПН України (за згодою):
   7.1. До 01.01.2002 року розробити Типові навчальні плани і
програми із загальнотехнічних предметів.
   7.2. До 01.05.2002 року розробити Типові плани і програми
підготовки кваліфікованих робітників, в першу чергу з професій, що
користуються найбільшим попитом на ринку праці та потребують
значного оновлення  змісту  освіти  з  урахуванням  сучасних
соціально-економічних умов та вимог роботодавців до функціональної
спроможності випускників професійно-технічних навчальних закладів.
   7.3. Провести  в  2001/2002  навчальному  році  конкурс
регіональних науково-методичних  установ  професійно-технічної
освіти  на  кращу  організацію  методичної  роботи  та
інформаційно-методичного   забезпечення   професійно-технічних
навчальних закладів.
   8. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій за участю  місцевих  органів
Державної служби зайнятості, підприємств-замовників робітничих
кадрів та інших потенційних роботодавців розробити до 01.01.2002
року перспективні регіональні програми підготовки кваліфікованих
робітників на 2002-2005 роки з урахуванням реальних потреб ринку
праці.
   9. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.)
спільно з департаментом розвитку  професійно-технічної  освіти
(Томашенко В.В.) налагодити більш дієвий контроль за виробничим
навчанням учнів, як основної  складової  професійно-технічної
освіти, та розробити з цією метою до 01.09.2001 року "Програму
вивчення стану організації виробничого навчання і виробничої
практики в професійно-технічних навчальних закладах".
   10. Департаменту економіки і соціального розвитку (Куліков
П.М.), Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.),
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій до 15.10.2001 року організувати перевірку
навчальних закладів щодо здійснення ними заходів  з  питань
збереження та використання державного майна за призначенням,
забезпечення  санітарно-епідемічного  благополуччя  учасників
навчального  процесу, порушення вимог щодо порядку і режиму
проживання  в  гуртожитках,  пожежної  безпеки,  додержання
законодавства  при  передачі  майна  в  оренду, впровадження
енергозберігаючих проектів та раціонального використання бюджетних
і  позабюджетних  коштів  з  урахуванням  потреб  поліпшення
фінансово-економічного стану закладу.
   11. Департаменту економіки і соціального розвитку (Куліков
П.М.),  департаменту  розвитку  професійно-технічної  освіти
(Томашенко В.В.) підготувати пропозиції до проекту Державного
бюджету України на 2002 рік щодо виділення коштів на енергоносії,
впровадження енергозберігаючих технологій, капітальний  ремонт
покрівель, котелень та теплових мереж в обсягах, що забезпечать
належне  і  безперебійне  функціонування  професійно-технічних
навчальних закладів.
   12. Науково-методичному   центру   середньої   освіти
(Завалевський Ю.І.):
   12.1. Вивчити та узагальнити результати підсумкової атестації
навчальних досягнень учнів.
   12.2. Розробити графік проведення моніторингових досліджень
якості загальноосвітньої підготовки учнів основної та старшої
школи в регіонах.
   12.3. Провести наприкінці 2001/2002 навчального року вивчення
якості знань учнів 1-х і 4-х класів.
   13. Науково-методичному  центру  організації  розробки та
виробництва засобів навчання (Самсонов В.В.) спільно та за згодою
з АПН України до 30.12.2001 року розробити та подати проект
"Програми забезпечення навчальних закладів засобами навчання",
враховуючи необхідність створення навчально-методичних комплексів
для  індивідуального навчання учнів та потреби підготовки і
перепідготовки вчителів сільських загальноосвітніх  навчальних
закладів.
   14. Науково-методичному центру  організації  розробки  та
виробництва засобів  навчання  (Самсонов  В.В.)  спільно  з
науково-методичним центром середньої освіти (Завалевський Ю.І.) до
30.12.2001 розробити та подати проект програми  забезпечення
засобами навчання спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів для дітей з
вадами розумового або фізичного розвитку.
   15. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков
П.М.) передбачити  в  проекті видатків міністерства кошти на
фінансування  етапів  роботи,  а  науково-методичному  центру
організації розробки та виробництва засобів навчання (Самсонов
В.В.) до початку 2001/2002 навчального року забезпечити розробку,
виробництво і доставку засобів навчання та навчального обладнання
для закладів початкової загальної освіти, враховуючи перехід на
12-річне навчання.
   16. З  метою  реалізації  комплексних  заходів  Програми
інформатизації загальноосвітніх    навчальних    закладів,
комп'ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки департаменту
економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.)  спільно  з
науково-методичним центром організації розробки та виробництва
засобів навчання (Самсонов В.В.) у 2001/2002 навчальному році
відповідно до фінансових видатків забезпечити:
   16.1. Виконання план-графіку поставки навчальних комп'ютерних
комплексів до навчальних закладів.
   16.2. Розробку та впровадження в навчально-виховний процес
програмних засобів навчання, методичних та нормативно-правових
документів на тендерних засадах.
   17. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням  освіти  і  науки  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських  державних  адміністрацій,  директорам
(ректорам)  інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,
керівникам навчальних закладів:
   17.1. Забезпечити   широке   обговорення   педагогічною
громадськістю проекту Національної доктрини освіти України та
своєчасне направлення пропозицій міністерству.
   17.2. Проаналізувати  стан виконання регіональних програм
розвитку освіти, внести в них відповідні корективи з урахуванням
вимог Законів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про позашкільну
освіту" (  1841-14  ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ).
Активізувати  управлінську  діяльність,  підвищити  рівень
науково-методичного забезпечення з метою ефективного впровадження
змін в організації навчального-виховного процесу.
   17.3. До  01.10.2001  року проаналізувати стан виконання
інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо їх
охоплення загальною середньою освітою. Забезпечити залучення до
навчання усіх дітей і підлітків шкільного віку,  спланувати
конкретні заходи упередження їх бездоглядності та бродяжництва.
   17.4. Спільно  з  органами місцевої виконавчої влади та
самоврядування забезпечити  створення  відповідних  умов  для
збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою.
   17.5. Посилити  індивідуальну роботу з батьками з метою
запобігання в учнівському середовищі негативних  проявів  та
соціального сирітства. Активно залучати до цієї роботи фахівців
органів внутрішніх справ, медицини, працівників культури  та
мистецтв тощо.
   17.6. Вжити заходів щодо перетворення бібліотек навчальних
закладів на сучасні інформаційно-ресурсні центри.
   17.7. Вжити заходів щодо суттєвого  поліпшення  гарячого
харчування у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах.
   17.8. Вдосконалити мережу гімназій,  ліцеїв,  колегіумів,
навчально-виховних комплексів та об'єднань, спеціалізованих шкіл
(в тому числі інтернатного типу для дітей сільської місцевості).
   17.9. Забезпечити постійний жорсткий контроль за додержанням
майнових  і  житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
   18. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
державного секретаря Зайчука В.О.
 
 Голова колегії, міністр                В.Р.Кремень
 
 Інформаційний збірник "Міністерство освіти і науки України" N 20,
жовтень, 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка