Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перевірку в порядку нагляду рішення, визначення і постанови арбітражного суду у справі N 6/98-24/433 за позовом ДПІ про стягнення в дохід бюджету доходу в сумі 107640,93 грн. від здійснення діяльності без установлених законом підстав


         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 16.08.2001                  Справа N 6/98-24/433
 
 
 
   Колегія суддів  Вищого  господарського  суду  України,
розглянувши заяву <...> про перевірку в порядку нагляду рішення,
визначення і постанови арбітражного суду <...> області у справі
N 6/98-24/433 за позовом ДПІ у м. <...> до <...> про стягнення в
дохід бюджету доходу в сумі 107640,93 грн. від  здійснення
діяльності без установлених законом підстав, встановила таке:
   ДПІ в  м.  <...>  здійснила  перевірку дотримання вимог
податкового законодавства <...>, про що було складено акт від
<...> N <...>.
   За результатами перевірки було встановлено, що підприємство
протягом 1999 року займалося придбанням і реалізацією металобрухту
з метою отримання прибутку без відповідної ліцензії.
   ДПІ в м. <...> звернулося до арбітражного суду <...> області
з позовом до <...> про стягнення в дохід Державного бюджету
України 107640,93 грн., отриманих відповідачем від здійснення
безліцензійної діяльності.
   Доводи відповідача  грунтувалися  на  тих обставинах, що
відповідачем порушено вимоги статті 4 Закону  України  "Про
підприємництво" ( 698-12 ), статей 1, 4 Закону України "Про
металобрухт" ( 619-14 ), пункту 11 статті 10 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).
   <...>
   Рішенням суду від <...> позовні вимоги ДПІ у м. <...>
задоволено: з <...> в дохід Державного бюджету України стягнуто
107640,93 грн., отриманих без законних на те підстав, і 1076,40
грн. державного мита.
   Визначенням цього ж суду від <...> було виправлено пункт 1
резолютивної частини рішення від <...> і викладено в новій
редакції: "Стягти з <...> в дохід Державного бюджету 106397,40
грн. як кошти, отримані без законних на те підстав".
   Постановою заступника голови арбітражного суду <...> області
від <...> рішення суду від <...> залишено без змін.
   У заяві <...> про перевірку в порядку нагляду постанови
заступника голови арбітражного суду <...> області від <...> і
рішення  арбітражного суду від <...> зроблено відсилання на
помилкове застосування судами вимог законодавства України.
   Позивач посилається на те, що металобрухт було передано
брухтоздавачами за актами передачі відповідачу в рахунок погашення
дебіторської  заборгованості  за  перевезення вантажів, тобто
металобрухт  утворився  на  підприємстві  внаслідок  його  ж
господарської  діяльності,  а  також на те, що не підлягає
ліцензуванню діяльністю юридичних осіб, пов'язана зі збиранням і
реалізацією промислового брухту чорних і кольорових металів, що
утворюється в результаті їх діяльності. Крім того,  заявник
посилається  на  те,  що рішення суду не відповідає нормам
матеріального права, оскільки пункт 22 статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) передбачає чотири види відповідальності -
цивільно-правову, кримінальну, адміністративну і дисциплінарну, а
про податкову відповідальність не згадується. Стягнення до бюджету
коштів, отриманих без законних підстав, передбачене тільки у
випадку визнання  угоди  недійсною  (статті  49, 50 ЦК УРСР
( 1540-06 ), а оскільки угоди, за якими здійснювалися передача і
реалізація металобрухту, судом не визнавалися недійсними, рішення
суду першої інстанції суперечить нормам ЦК УРСР.
   Колегія суддів, перевіривши доводи заявника і проаналізувавши
правильність застосування судом  при  винесенні  рішення  та
здійсненні  нагляду  вимог  матеріального  і  процесуального
законодавства на підставі установлених ним фактичних обставин,
доходить  висновку  про  безпідставність  правової  позиції
підприємства.
   Відповідно до частини другої статті 8 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Основний Закон України має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на підставі
Конституції України і повинні їй відповідати.
   Посилання заявника на те, що позивачем і судом було порушено
норми Конституції ( 254к/96-ВР ), безпідставне, оскільки норми
Конституції  України  є  нормами  прямої  дії тільки в тих
правовідносинах, які вона безпосередньо регулює. Господарські,
бюджетні,  податкові правовідносини, тобто правовідносини між
відповідачем, податковими органами і договірними контрагентами
регулюються спеціальними Законами "Про підприємництво" ( 698-12 ),
"Про металобрухт" ( 619-14 ), "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ), статтею 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Цивільним
кодексом ( 1540-06 ), податковим законодавством тощо.
   Також судова колегія не може погодитися з доводами заявника
про те, що при виявленні правопорушення ДПІ необгрунтовано не
прийняла з цього приводу рішення про стягнення з підприємства в
дохід бюджету коштів, отриманих без установлених законодавством
підстав.
   Відповідно до пункту 11 статті 10 Закону "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) державні  податкові
інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у
містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції
подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств,
установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними та
стягнення в дохід держави коштів, отриманих ними за такими
угодами, а в інших випадках - коштів, отриманих без установлених
законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед
бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.
   Безпідставними є і посилання заявника на те, що, оскільки
металобрухт було передано йому брухтоздавачами за актами передачі
в рахунок погашення дебіторської заборгованості за перевезення
вантажів (тобто брухт утворився на підприємстві внаслідок його ж
господарської діяльності), така його діяльність не підлягала
ліцензуванню, оскільки її не можна розцінювати як діяльність,
пов'язану зі збиранням і реалізацією промислового брухту чорних і
кольорових металів. У законі, на думку суду, малося на увазі, що
власне збирання і  реалізація  власного  металобрухту,  який
утворюється в результаті технологічної, виробничої діяльності, а
не переданий позивачу іншими підприємствами, навіть у рахунок
погашення  заборгованості,  що  виникла  від  здійснення
підприємницької діяльності, не потребує ліцензування.
   Як було встановлено рішенням і постановою  суду,  <...>
займалося придбанням і реалізацією металобрухту з метою отримання
прибутку (акт перевірки ДПІ <...>).  Підприємство,  зібравши
металобрухт на суму 95121,65 грн., реалізувало його ВАТ "В" за
114448,19 грн. (а не за 116584,4 грн., як було зазначено в акті).
Таким чином, відповідач, придбавши металобрухт як юридична особа,
володів і розпоряджався ним. Таким чином, заявник здійснював
операції  з металобрухтом з порушенням установленого законом
порядку, зокрема, статті 4 Закону України "Про  металобрухт"
( 619-14  ),  де  зазначається, що операції з металобрухтом
здійснюються  тільки  спеціалізованими  або  спеціалізованими
металургійними переробним підприємствами, а також їх приймальними
пунктами. Стаття 1 цього Закону передбачає, що спеціалізовані
підприємства  (суб'єкти  підприємницької діяльності усіх форм
власності) - це  підприємства,  що  здійснюють  операції  з
металобрухтом, які мають спеціальне технологічне брухтопереробне і
вантажопідйомне  обладнання,  вагове  господарство,  складські
приміщення, кваліфікований персонал, що забезпечують відповідно до
законодавства протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і
контроль  якісного складу металобрухту і отримали відповідні
ліцензії.
   Таким чином, факт здійснення підприємством <...> заготівлі
металобрухту і його подальшої реалізації без отримання спеціальної
ліцензії судова колегія вважає доведеним.
   Таким чином, колегія суддів дійшла висновку про те, що
рішення, визначення і постанова арбітражного суду <...> області
прийняті з дотриманням норм матеріального і процесуального права
та не бачить підстав для їх скасування.
   Разом з тим при винесенні визначення від 11 березня 2001 року
<...> про виправлення арифметичної помилки в пункті 1 резолютивної
частини рішення від 31 жовтня 2000 року <...> судом першої
інстанції не було враховано частину першу статті 49 ГПК України
( 1798-12 ), тобто не було повернено суму державного мита,
стягнену в більшому розмірі, ніж передбачено нормами ГПК України.
   На підставі зазначеного, керуючись статтями 111-5, 111-7,
111-9 -  111-11  ГПК  України  ( 1798-12 ), колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А:
   В задоволенні заяви <...> відмовити.
   Рішення суду від 31 жовтня 2000 року, визначення від 11
березня 2001 року і постанову від 19 березня 2001 року залишити
без змін.
   Повернути позивачу <...> з Державного бюджету України 12
(дванадцять) грн. 43 коп. державного мита. Видати наказ.
 
 Колегія суддів:                 <...>
 
 "Податки та бухгалтерський облік", N 77, 24 вересня 2001 р.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка