Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зупинення дії деяких норм Положення про економічне стимулювання підприємств - виробників підакцизних товарів в Автономній Республіці Крим, які забезпечують нарощування обсягів реалізації продукції, затвердженого Постановою Верховної Ради Автономн...


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про зупинення дії деяких норм Положення про
     економічне стимулювання підприємств - виробників
      підакцизних товарів в Автономній Республіці
      Крим, які забезпечують нарощування обсягів
     реалізації продукції, затвердженого Постановою
      Верховної Ради Автономної Республіки Крим
        від 19 липня 2000 року N 1281-2/2000
 
   Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від
19 липня 2000 року N 1281-2/2000 ( rb1281002-00 ) затверджено
Положення про економічне стимулювання підприємств - виробників
підакцизних товарів в Автономній Республіці Крим, які забезпечують
нарощування обсягів реалізації продукції. Деякі норми зазначеного
Положення не відповідають Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам
України.
   Так, підпункти 4.5 і 4.6 Положення передбачають укладення між
Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим і підприємством,
якому призначається фінансова підтримка, договору застави з метою
забезпечення   оплати   гарантованої   підприємством   у
листі-зобов'язанні суми акцизного збору та стягнення на підставі
цього договору з підприємства суми акцизного збору, якої не
вистачає порівняно з гарантованою. Таким чином, до податкових
відносин застосовуються правила цивільно-правових відносин, що
суперечить частині третій статті 2 Цивільного кодексу Української
РСР ( 1540-06 ), за якою на податкові відносини дія зазначеного
Кодексу не поширюється; частині першій статті 2 Закону України
"Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), відповідно до якої під
податком і збором слід  розуміти  обов'язковий  внесок,  що
сплачується платниками в порядку і на умовах, які визначаються
законами України про оподаткування; статті 3 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 ( 18-92 ) "Про
акцизний збір", якою встановлено вичерпний перелік  об'єктів
оподаткування.
   Підпунктом 5.2 Положення визначено функції банку з розподілу
сум акцизного збору, що не відповідає пункту 8 частини першої
статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за яким правові
засади і гарантії підприємництва визначаються виключно законами
України, а також статтям 5 і 66 Закону України "Про банки і
банківську діяльність"  ( 2121-14 ),  згідно з якими органам
державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється
будь-яким чином втручатись у діяльність банків, за винятком
випадків,  передбачених законом (частина четверта статті 5);
державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним
банком України (стаття 66).
   Підпункти 6.1, 6.2 і 6.6 Положення щодо здійснення контролю
за  підприємствами,  яким  надана  фінансова  підтримка,  не
узгоджуються з пунктом 1 частини першої статті 32 Закону України
"Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), яким визначено перелік
органів, що контролюють окремі сторони діяльності підприємства, та
встановлено, що ці органи здійснюють повноваження в межах своєї
компетенції, визначеної законодавчими актами України.
   Підпунктом 6.4 Положення передбачено ведення підприємствами
окремого обліку коштів, які надаються як фінансова підтримка, що
не відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 Закону
України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), які передбачають, що державне регулювання
бухгалтерського обліку та фінансової звітності на всій території
України здійснюється з метою створення єдиних правил ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є
обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають
інтереси   користувачів.  Регулювання  питань  методології
бухгалтерського обліку та фінансової  звітності  здійснюється
Міністерством фінансів України.
   Таким чином, зазначена Постанова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим порушує й вимоги статті 135 Конституції України,
згідно з якою нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної
Республіки Крим не можуть суперечити Конституції та законам
України і приймаються відповідно до них та на їх виконання.
   Враховуючи викладене та відповідно до частини другої статті
137 Конституції України п о с т а н о в л я ю:
   Зупинити дію як таких, що не відповідають Конституції та
законам України, підпунктів 4.5, 4.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4 та 6.6
Положення про економічне стимулювання підприємств - виробників
підакцизних товарів в Автономній Республіці Крим, які забезпечують
нарощування обсягів реалізації продукції, затвердженого Постановою
Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 19 липня 2000 року
N 1281-2/2000 ( rb1281002-00 ).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 листопада 2001 року
     N 1089/2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка