Законы Украины

Новости Партнеров
 

Проблемні питання щодо ПДВ за одноразовим перерахунком на 01.10.98


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 16-0021 від 09.12.98
 
      Проблемні питання щодо ПДВ за одноразовим
           перерахунком на 01.10.98
 
                              (Витяг)
   Питання 26. Чи допускається подання уточненого одноразового
перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту станом на
01.10.98 р.?
   Відповідь. Уточнений  одноразовий  перерахунок  може бути
поданий платником податку тільки з письмовим  поясненням причин
уточнення  і  прийнятий  податковою  інспекцією тільки після
проведення повної документальної перевірки такого платника та
підтвердження  актом  документальної  перевірки  необхідності
проведення уточнення показників.
   При цьому не дозволяється прийняття уточнених одноразових
перерахунків  після  кінцевої  дати  проведення  одноразового
перерахунку, визначеної Указом Президента України від 07.08.98 р.
N 857/98  ( 857/98 ) "Про деякі зміни в оподаткуванні", - після
1 липня 1999 року.
   Питання 27.
   1. Чи можливо внести зміни у залишки товарів, відвантажених
та не оплачених станом на 01.10.97 р., та перенести уточнюючу суму
до нового одноразового перерахунку станом на 1 жовтня 1998 року,
якщо у платника проведено повернення товару?
   2. Виникають питання у зв'язку з прийняттям одноразового
перерахунку. Зокрема, це відноситься до операцій з повернення
продукції, відвантаженої до 01.10.98 р. Незрозуміло, як бути у
випадку, коли відвантажені до 1 жовтня товари  повертаються
підприємству після 01.10.98 р., у той час як вони вже були
включені до податкових зобов'язань за одноразовим перерахунком.
   3. Якщо  платник  припустився  помилки  при  складанні
одноразового перерахунку станом на 01.10.98 р. і самостійно її
виявив, який порядок виправлення (чи можна приймати уточнений
розрахунок)?
   Відповідь. Проведення одноразового перерахунку станом  на
певну дату - на 01.10.97 р. чи на 01.10.98 р. - це фіксація стану
розрахунків платника за придбані та продані товари (роботи,
послуги).  Внесення  змін до зафіксованого стану розрахунків
свідчить або про неуважність чи недбалість платника, або ж про
зумисну спробу змінити зафіксований стан розрахунків. У зв'язку з
цим будь-яке внесення платником змін до встановлених на визначену
дату залишків товарів чи інших показників одноразового перерахунку
повинно підтверджуватися даними повної документальної перевірки
платника, можливо навіть з проведенням зустрічних перевірок. Щодо
операцій з повернення  після  дати  проведення  одноразового
перерахунку товару, відвантаженого до дати проведення такого
перерахунку,  то  подібна  операція   відображається   в
загальновстановленому   порядку,  незалежно  від  того,  чи
здійснювався між відвантаженням і поверненням товару одноразовий
перерахунок. Для цього наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165
( z0233-97 ) передбачено видачу/отримання кожною  із  сторін
коригування до податкової накладної, а в податковій звітності
заповнюється додаток 2 до податкової декларації та рядки 8 чи 16
податкової декларації (залежно від змісту операції - отримання чи
відвантаження товару, який повертається).
   Питання 29. До одноразового перерахунку станом на 1 жовтня
1998 року в податкові зобов'язання повинні включатися отримані до
01.10.97 р. аванси   (попередня   оплата), за які станом на
01.10.98 р. не проведено відвантаження товарів (робіт, послуг).
Якщо аванси отримані на роботи, що звільнені від оподаткування ПДВ
відповідно до  Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ), де вони повинні бути відображені, то чи включати їх
до одноразового перерахунку?
   Відповідь. Аванси, отримані на роботи, що звільнені від
оподаткування ПДВ відповідно до Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ), до одноразового перерахунку не
включаються. Суми податкових зобов'язань і податкового кредиту
визначаються платниками відповідно до вимог п.7.3, 7.4 та 7.5
Закону (п.4 Порядку проведення одноразового перерахунку  сум
податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ ( z0669-98 ),
тобто лише за тими операціями, які підлягають оподаткуванню і за
якими станом на 01.10.98 р. змінився порядок визначення дати
виникнення податкових зобов'язань і податкового кредиту.
   Питання 30. Як повинна бути відображена в  одноразовому
перерахунку станом на 01.10.98 р. та в декларації з ПДВ вартість
відвантажених товарів, повернутих у жовтні 1998 року?
   Відповідь. Операції  з  повернення після дати проведення
одноразового перерахунку товару, відвантаженого до дати проведення
такого  перерахунку,  у  самому  одноразовому перерахунку не
відображаються.   Подібна   операція   відображається   в
загальновстановленому порядку, незалежно від того, чи здійснювався
між відвантаженням і поверненням товару одноразовий перерахунок.
Для цього наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165 ( z0233-97 )
передбачено видачу/отримання кожною із сторін коригування до
податкової накладної, а в податковій звітності  заповнюється
додаток 2 до податкової декларації та рядки 8 чи 16 податкової
декларації (залежно від  змісту  операції  -  отримання  чи
відвантаження товару, який повертається).
   Питання 35. Згідно зі ст.11 Указу Президента України особи,
зареєстровані платниками податку при здійсненні операцій  за
готівку,  можуть  обрати  спосіб  визначення дати виникнення
податкових зобов'язань. Визначення способу буде здійснено  з
початку нового календарного року, тобто у IV кв. 1998 року момент
визначення податкових зобов'язань буде у загальновстановленому
порядку, а з 01.01.99 р. підприємство обере касовий метод. Чи буде
здійснено ще один перерахунок? Що робити з перерахунком станом на
01.10.98 р. який вже здано?
   Відповідь. Незалежно від того, чи обере підприємство метод
визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту за касовим
методом чи за методом нарахування, одноразовий перерахунок станом
на  01.10.98 р. проводиться у загальновстановленому порядку,
оскільки на вказану дату право вибору нікому не надавалося.
   Платник податку, який має право обрати спосіб визначення дати
виникнення податкових зобов'язань і податкового кредиту, починаючи
з 01.10.99 р., повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до
початку нового календарного року, тобто до 01.12.98 р., подати до
податкової інспекції (адміністрації) заяву довільної форми, в якій
вказати, який саме спосіб визначення дати виникнення податкових
зобов'язань і податкового кредиту ним обрано. Термін вибору
встановлений ст.11 Указу Президента України від 07.08.98 р.
N 857/98 ( 857/98 ) "Про деякі зміни в оподаткуванні".
   Обраний порядок  визначення  дати  виникнення  податкових
зобов'язань і податкового кредиту застосовується до господарських
операцій, які здійснюються платником починаючи з 01.01.99 р., а
податкові зобов'язання та податковий кредит за всіма операціями з
товарів, відвантажених але не оплачених до 01.01.99 р., повинні
бути враховані в податковій звітності за відповідні звітні періоди
до 01.01.99 р.
   При цьому  слід  враховувати  те, що право вибору дати
виникнення податкових зобов'язань і податкового  кредиту  не
поширюється на купівлю-продаж товарів (робіт, послуг) у межах
здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, а тому за такими
операціями платник також повинен вести окремий податковий і
бухгалтерський облік.
   Питання 37. Питання щодо проведення одноразового перерахунку
станом на 01.10.98 р. не передбачені в Порядку його проведення.
Наприклад, як платнику провести перерахунок податкового кредиту з
отриманих, але не оплачених ТМЦ, якщо він здійснює пільгові та
непільгові операції?
   Відповідь. Згідно з п.3 Порядку проведення  одноразового
перерахунку сум податкових зобов'язань з ПДВ (  z0669-98  )
одноразовий  перерахунок  проводиться  на підставі балансових
показників господарської діяльності на 01.10.98 р. (дані про
дебіторську та кредиторську заборгованість). ТМЦ, отримані, але не
оплачені станом на 01.10.98 р., відображаються у рядку 8 розділу
II.
   При використанні зазначених товарів (робіт, послуг) як для
здійснення  пільгових,  так і для здійснення оподатковуваних
операцій слід керуватися пп.7.4.3 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ).
   Питання 38. Чи включається до  одноразового  перерахунку
податкових зобов'язань та податкового кредиту з виробничої та
торговельної діяльності станом на 01.10.98 р. податок на додану
вартість, який рахується у платника за даними обліку як безнадійна
дебіторська заборгованість, термін позовної давності якої минув?
   Відповідь. Податок на додану вартість, який рахується у
платника  за  даними  обліку  як  безнадійна  дебіторська
заборгованість, термін позовної давності якої минув, може бути
виключений зі складу податкових зобов'язань лише в тому випадку,
якщо є документальне підтвердження безнадійності дебіторської
заборгованості:  рішення  арбітражного  суду  про  визнання
боржника-дебітора банкрутом та документ від ліквідаційної комісії
такого боржника, який підтверджує те, що залишків майна такого
боржника недостатньо для погашення його боргу.
   Питання 40. Якщо після 01.10.98 р. відбувається повернення
товару, вартість якого була включена до одноразового перерахунку
(розділ I "Податкові зобов'язання"), на яку суму зменшуються
податкові   зобов'язання:  на 1/9 і  так рівними частками до
01.07.99 р., або відразу на всю суму? Яким чином збільшуються
податкові зобов'язання у партнера?
   Відповідь. І збільшення податкових зобов'язань, і зменшення
податкового  кредиту відбувається одноразово у тому звітному
періоді, в якому відбулося повернення товару шляхом відображення
в податковій декларації за відповідний звітний період.
   В одноразовому перерахунку фіксується лише стан розрахунків
платника на визначену дату: на 01.10.98 р.
   Питання 43. Питання щодо права на податковий кредит при
отриманні в даний час товарів, аванси за які були видані до
01.10.97 р. Чи повинна в таких випадках підприємцем-відправником
виписуватися податкова накладна?
   Відповідь. Відповідно до пп.7.4.5 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до податкового кредиту не
дозволяється включення будь-яких витрат зі сплати податку, що не
підтверджені  податковими  накладними.  Тому у разі, якщо у
підприємства після 01.10.97 р. виникають податкові зобов'язання із
зазначеної операції (отримано попередню оплату під оподатковувані
операції), то зазначене підприємство повинно видати  покупцю
податкову накладну.
   Питання 44. На підставі договору купівлі-продажу підприємство
відвантажило товари до 01.10.98 р., при цьому оплату від покупця
не отримано. У жовтні підписано додаткове погодження, в якому
прийнято рішення погасити заборгованість товарами, тобто здійснити
товарообмін. У тому ж місяці відбулася зустрічна поставка. Як
правильно відобразити таку операцію у подальшому в податковій
декларації?
   Відповідь. Станом на 1 жовтня 1998 року відвантажені і
неоплачені товари фіксуються в одноразовому перерахунку у розділі
"Податкові зобов'язання", у податковій декларації за жовтень і за
подальші звітні періоди ніяких змін не відображено. Щодо отриманих
товарів право на податковий кредит визначається за правилами,
встановленими для бартерних (товарообмінних) операцій.
   Питання 48. Підприємством збудовано до 01.10.97 р. основні
фонди та введено до експлуатації після 01.10.97 р. Як у такому
випадку зараховувати ПДВ, сплачений при будівництві основних
фондів?
   Відповідь. Відповідно до п.11.8 ст.11 Закону України від
03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" сума ПДВ, сплачена (нарахована) (платниками податку у
складі ціни основних фондів, які придбані (виготовлені) та не
введені до експлуатації до набрання чинності  цим  Законом,
включається до суми податкового кредиту наступних податкових
періодів, на які припадає дата введення до експлуатації таких
основних  фондів.  Дана  сума  податку  у визначені терміни
відображається у Формі проведення одноразового перерахунку сум
податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ станом на
01.10.97 р. ( z0578-97 ) у рядку 5 для виробничої діяльності та у
рядку 9 для торговельної, оптово-збутової та  посередницької
діяльності.
 
 "Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації",
 N 46/1, 12.11.2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка