Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення представників міністерства відповідальними за виконання повноважень з управління державними корпоративними правами господарських товариств

Страница 1
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 309 від 15.10.2001
 
      Про призначення представників міністерства
      відповідальними за виконання повноважень з
      управління державними корпоративними правами
           господарських товариств
 
   Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 3
червня 1999 р. N 951 ( 951-99-п ) "Про передачу повноважень з
управління  державними  корпоративними правами Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, міністерствам, іншим центральним і
місцевим органам виконавчої влади", та від 15 травня 2000 р. N 791
( 791-2000-п ) "Про управління державними корпоративними правами"
Фонд державного майна України і Міністерство аграрної політики
України уклали Генеральну угоду від 12.03.2001 N 362 про передачу
повноважень  на  здійснення  функцій  управління  державними
корпоративними правами у 264 господарських товариствах.
   З метою забезпечення виконання зазначених постанов Кабінету
Міністрів України, Генеральної угоди, подальшого вдосконалення
механізму  управління  державними  корпоративними  правами,
запровадження контролю за реалізацією цих функцій та відповідно до
Положення  про  представника органу, уповноваженого управляти
відповідними  державними  корпоративними  правами  в  органах
управління  господарських  товариств, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 травня  2000  р.  N  791
( 791-2000-п ) "Про управління державними корпоративними правами",
і керуючись Указом Президента України від 7 червня 2000 року
N 772/2000 ( 772/2000 ) "Питання Міністерства аграрної політики
України", Н А К А З У Ю:
   1. Призначити представниками міністерства, відповідальними за
виконання  повноважень з управління державними корпоративними
правами господарських товариств, державних службовців Міністерства
аграрної політики та головних управлінь сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій згідно з додатком 1.
   2. Управлінню державною власністю та приватизації (Чорноус):
   2.1. Провести  укладання  договорів-доручень на виконання
функцій з управління пакетом акцій, які належать державі, між
Мінагрополітики і відповідальними представниками міністерства і
розробити кожному з них завдання по цьому питанню.
   2.2. Організовувати і координувати діяльність відповідальних
представників міністерства в органах управління господарських
товариств.
   2.3. Постійно здійснювати контроль за зміною державних часток
майна у статутних фондах господарських товариств до їх повного
продажу чи передачі іншим власникам.
   2.4. Проводити  організаційну  роботу  з  об'єднаннями,
асоціаціями, корпораціями при міністерстві по наданню  Фонду
державного майна України пропозицій щодо передачі Мінагрополітики
повноважень з управління  державними  корпоративними  правами
новостворених господарських товариств.
   2.5. Постійно надавати консультативну допомогу відповідальним
представникам міністерства з управління державними корпоративними
правами.
   3. Представникам міністерства, відповідальним за виконання
повноважень  з  управління  державними корпоративними правами
господарських товариств:
   3.1. Забезпечити проведення роботи по виконанню міністерством
повноважень з управління  державними  корпоративними  правами
вищевказаних   господарських   товариств   відповідно   до
договорів-доручень і завдань на виконання цих повноважень та
чинного законодавства.
   3.2. Згідно  з Порядком звітності представників органів,
уповноважених управляти відповідними державними корпоративними
правами в органах управління господарських товариств, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 791
( 791-2000-п ), подавати звіт у паперовому вигляді і на магнітних
носіях за формою (додаток 2) у терміни, встановлені для подання
квартальної бухгалтерської звітності:
   щокварталу Фонду державного майна України;
   щорічно відповідним державним департаментам, департаментам
міністерства, концерну "Укрсадвинпром".
   4. Державному  департаменту  продовольства   (Сватков),
Державному  департаменту  рибного  господарства  (Шведенко),
Державному  департаменту  ветмедицини  (Вербицький),  концерну
"Укрсадвинпром" (Рибак) (за згодою), Департаменту ринків продукції
рослинництва та розвитку насінництва (Сорока), Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією
(Мельник), Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та
науки (Бойко):
   4.1. Здійснювати  координацію  діяльності  представників
міністерства, відповідальних за виконання повноважень з управління
державними корпоративними правами господарських товариств.
   4.2. Щорічно, до 10 березня, подавати Управлінню організації
і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності
(Лавріненко)  зведену  фінансову  (бухгалтерську)  звітність,
Управлінню державною власністю та приватизації -  звіт  про
виконання завдань з управління державними корпоративними правами
(додаток  2).  Управлінню  реформування  управління  АПК  та
соціально-трудових відносин (Савицька) щомісяця, не пізніше 25
числа, подавати звітність про стан погашення заборгованості із
заробітної плати, виконання графіків її погашення, щоквартально
(до 25 числа місяця, що наступає за звітним періодом) статистичну
звітність "Звіт з праці", ф. I-ПВ.
   4.3. За погодженням з Фондом державного майна забезпечити
укладання контрактів з головами правлінь відкритих акціонерних
товариств, в статутних фондах яких державна частка майна становить
більше 50 відсотків (додаток 3).
   5. Управлінню організації і  методології  бухгалтерського
обліку та фінансової звітності. Управлінню державною власністю та
приватизації,  Управлінню  реформування  управління  АПК  та
соціально-трудових відносин:
   5.1. Забезпечити  приймання  від державних департаментів,
департаментів міністерства і концерну "Укрсадвинпром" відповідної
річної звітності.
   5.2. Зведений річний звіт про виконання завдань з управління
державними корпоративними правами господарських  товариств  і
висновки,  зроблені  на  підставі  аналізу фінансового стану
господарської діяльності цих товариств, подавати  керівництву
міністерства. Фонду державного майна, Міністерству фінансів і
Міністерству економіки та європейської інтеграції України.
   6. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
за  участю  Фонду  державного  майна  організувати  навчання
відповідальних представників міністерства з управління державними
корпоративними правами.
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря міністерства Шмідта Р.М.
 
 Міністр                     І.Кириленко
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 15 жовтня 2001 р. N 309
              ПЕРЕЛІК N 1
   спеціалістів Державного департаменту продовольства, які
 призначаються представниками міністерства, відповідальними за
  виконання повноважень з управління державними корпоративними
         правами господарських товариств
 
-----------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові та  | Код ЄДРПОУ, назва      |
|посада представника міністерства | підприємства та його адреса |
|---------------------------------+-----------------------------|
|       1          |       2        |
|---------------------------------------------------------------|
|            Житомирська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Орлова Олена Іллівна - головний| 385738, ВАТ "Андрушівське". |
|спеціаліст       управління| 13400, м. Андрушівка,    |
|прогнозування  та   стратегії| вул. Радгоспна, 1      |
|розвитку промисловості, майнових|               |
|прав та трудових відносин    |               |
|---------------------------------------------------------------|
|           Кіровоградська область          |
|---------------------------------------------------------------|
|Яницький Віктор  Васильович  -| 20652762, ВАТ        |
|начальник управління технічної та| "Мар'янівське".       |
|інвестиційної політики,  якості| 26240, с. Мар'янівка    |
|продукції і екології       | Маловисківського району   |
|---------------------------------+-----------------------------|
|                 | 386421, ВАТ "Сабліно".   |
|        "-"        | 27452, с. Володимирівка   |
|                 | Знам'янського району    |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Пушик Богдан    Олексійович -| 386318, ВАТ "Більшовик".  |
|начальник  відділу  кадрової,| 27142, с. Мала Тимошівка  |
|юридичної та спецроботи     | Новоукраїнського району   |
|---------------------------------+-----------------------------|
|                 | 20636510, ВАТ "Вись".    |
|        "-"        | 26240, с. Мар'янівка    |
|                 | Маловисківського району   |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Агафонов Михайло  Федорович  -| 386258, ВАТ "Бурякорадгосп |
|заступник голови         | "Промінь".         |
|                 | 26333, с. Могильне     |
|                 | Гайворонського району    |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Прокопенко Микола  Петрович  -| 372204, ВАТ "Цукровий завод |
|начальник управління продовольчих| імені Халтурина".      |
|балансів та дитячого харчування | 39520, с-ще Халтуріне    |
|                 | Карлівського району     |
|---------------------------------------------------------------|
|             Сумська область            |
|---------------------------------------------------------------|
|Загоруй Григорій  Іванович  -| 386991, ВАТ "Бурякорадгосп |
|начальник       управління| "Шевченківський".      |
|бухгалтерського обліку, фінансів| 42335, с. Храпівщина    |
|та контролю           | Сумського району      |
|---------------------------------+-----------------------------|
|                 | 372919, ВАТ "Дружбівський  |
|        "-"        | цукрорафінадний завод".   |
|                 | 42800, м. Дружба,      |
|                 | вул. Леніна, 39       |
|---------------------------------+-----------------------------|
|                 | 372925, ВАТ "Сумський    |
|        "-"        | рафінадний завод"      |
|                 | ("Червонозоряний      |
|                 | цукрорафінадний завод"),  |
|                 | 42300, м. Суми,       |
|                 | вул. Привокзальна, 4    |
|---------------------------------------------------------------|
|            Чернігівська область          |
|---------------------------------------------------------------|
|Сандул Олександр Миколайович  -| 372598, ВАТ "Носівський   |
|начальник       управління| цукровий завод".      |
|прогнозування  та   стратегії| 17100, м. Носівка      |
|розвитку про мисловості, майнових|               |
|прав та трудових відносин    |               |
|---------------------------------+-----------------------------|
|                 | 372606, ВАТ "Новобиківський |
|                 | цукровий завод".      |
|                 | 17452, смт. Новий Биків   |
|                 | Бобровицького району    |
-----------------------------------------------------------------
              ПЕРЕЛІК N 2
      спеціалістів Державного департаменту рибного
     господарства, які призначаються представниками
      міністерства, відповідальними за виконання
    повноважень з управління державними корпоративними
       правами таких господарських товариств
 
-----------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові та  | Код ЄДРПОУ, назва     |
|посада представника міністерства | підприємства та      |
|                 | його адреса        |
|----------------------------------+----------------------------|
|        1         |       2       |
|---------------------------------------------------------------|
|          Автономна Республіка Крим         |
|---------------------------------------------------------------|
|Чернік Василь  Григорович   - | 5773155, ВАТ "Керченський |
|заступник  голови  Державного | рибоконсервний завод    |
|департаменту рибного господарства | "Пролив"          |
|                 | 09300 м. Керч,       |
|                 | вул. Кірова, 41      |
|                 |              |
|                 | 05773113,         |
|                 | ВАТ "Аршинцевський     |
|                 | рибопереробний завод".   |
|                 | 98300, м. Керч,      |
|                 | вул. Аршинцевська коса, 4 |
|                 |              |
|Решетуха Віктор  Петрович   - | 00463065, ВАТ "Ялтинський |
|начальник  відділу реформування | рибопереробний завод".   |
|рибної галузі           | 98600, м. Ялта,      |
|                 | вул. Московська, 15    |
|---------------------------------------------------------------|
|            Вінницька область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Чернецька Вікторія Сергіївна  - | 00692140,         |
|головний  спеціаліст  відділу | ВАТ "Голуба нива".     |
|юридичного    обслуговування, | 21000, м. Вінниця,     |
|навчальних закладів та кадрів   | 4-й пров. Комарова, 2   |
|                 |              |
|Гудима Борис   Іполітович   - | 00476576,         |
|начальник  управління  науки, | СВАТ "Вінницярибгосп".   |
|сировинних ресурсів виробництва | 23222, с. Якушинці     |
|рибопродукції та маркетингу    | Вінницького району,    |
|                 |              |
|Дмитришин Петро  Олексійович  - | 30072357, ВАТ "Барське   |
|начальник  управління  флоту, | рибоводне підприємство   |
|портів, безпеки мореплавства і | "Голуба нива".       |
|охорони праці           | 23000, смт. Бар,      |
|                 | вул. Димирова, 39     |
|---------------------------------------------------------------|
|            Волинська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Кожухова Нонна   Павлівна   - | 21746732, ВАТ       |
|начальник  управління фінансів, | "Волиньрибгосп".      |
|валютного   регулювання   та | 43000, смт. Рокині     |
|бухгалтерського обліку      | Луцького району      |
|---------------------------------------------------------------|
|            Закарпатська область          |
|---------------------------------------------------------------|
|Кожухова Нонна   Павлівна   - | 00476636,         |
|начальник  управління фінансів, | ВАТ "Закарпатський     |
|валютного   регулювання   та | рибокомбінат".       |
|бухгалтерського обліку      | 69675, с. Залужжя,     |
|                 | вул. Пушкіна, б/н     |
|                 | Мукачівського району    |
|                 |              |
|                 | 00725192,         |
|                 | ВАТ "Закарпатська     |
|                 | рибоводна станція".    |
|                 | 90442, с. Боронява     |
|                 | Хустського району     |
|---------------------------------------------------------------|
|            Запорізька область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Гудима Борис   Іполітович   - | 00476642, ВАТ "Запорізький |
|начальник  управління  науки, | рибокомбінат".       |
|сировинних ресурсів виробництва | 69000, м. Запоріжжя,    |
|рибопродукції та маркетингу    | вул. Чубанова, 1      |
|---------------------------------------------------------------|
|             Київська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Ходаковський      Володимир | 20572141,         |
|Васильович - начальник управління | ВАТ "Риббудконструкція".  |
|економічної  політики  рибної | 07335, с. Демидів     |
|галузі              | Вишгородського району   |
|                 |              |
|Дмитришин Петро  Олексійович  - | 00476961,         |
|начальник  управління  флоту, | ВАТ "Вишгородсільрибгосп". |
|портів, безпеки мореплавства і | 07300, м. Вишгород,    |
|охорони праці           | вул. Київська, 10     |
|                 |              |
|Кожухов Анатолій  Михайлович  - | 00476671, ВАТ "Іванківський|
|заступник начальника управління | рибокомбінат".       |
|флоту,   портів,    безпеки | 07200, смт. Іванків    |
|мореплавства і охорони праці   | Іванківського району    |
|                 |              |
|Гудима Борис   Іполітович   - | 476665, ВАТ "Забір'я".   |
|начальник  Управління  науки, | 08145, с. Забір'я     |
|сировинних ресурсів, виробництва | Києво-Святошинського району|
|рибопродукції та маркетингу    |              |
|                 |              |
|Кожухов Анатолій  Михайлович  - | 476688, ВАТ        |
|заступник начальника управління | "Білоцерківсільрибгосп".  |
|флоту,   портів,    безпеки | 09100, м. Біла Церква,   |
|мореплавства і охорони праці   | вул. П.Запорожця, 244   |
|                 |              |
|Дмитришин Петро  Олексійович  - | 05430558,         |
|начальник  управління  флоту, | ВАТ "Деревометалообробний |
|портів,  безпеки  мореплавстваі | завод".          |
|охорони праці           | 08145, с. Забір'я     |
|                 | Києво-Святошинського району|
|---------------------------------------------------------------|
|           Кіровоградська область          |
|---------------------------------------------------------------|
|Ходаковський      Володимир | 00476694,         |
|Васильович - начальник управління | ВАТ "Кіровоградрибгосп".  |
|економічної  політики  рибної | 27620, с. Аджамка,     |
|галузі              | вул. Радянська, 64     |
|                 | Кіровоградського району  |
|                 |              |
|Незенко Галина  Сергіївна   - | 00700231,         |
|головний  спеціаліст управління | ВАТ "Кіровоградська    |
|економічної  політики  рибної | рибоводно-меліоративна   |
|галузі              | станція".         |
|                 | 27620, м. Знам'янка,    |
|                 | вул. Леніна, 98      |
|                 |              |
|Ходаковський      Володимир | 13760787, ВАТ "Станція   |
|Васильович - начальник управління | "Придніпровська".     |
|економічної  політики  рибної | 38122, с. Куцеволівка   |
|галузі              | Онуфріївського району   |
|---------------------------------------------------------------|
|            Миколаївська область          |
|---------------------------------------------------------------|
|Адамчук Олена   Василівна   - | 00476725,         |
|заступник начальника управління | ВАТ "Миколаївське     |
|фінансів, валютного регулювання | сільськогосподарсько-   |
|та  бухгалтерського  обліку  - | рибоводне підприємство".  |
|начальник відділу фінансів  та | 54000, м. Миколаїв,    |
|валютного регулювання       | вул. Силікатна, 269    |
|---------------------------------------------------------------|
|             Одеська область            |
|---------------------------------------------------------------|
|Решетуха Віктор  Петрович   - | 05775119,         |
|начальник  відділу реформування | ВАТ "Білгород-Дністровський|
|рибної галузі           | рибокомбінат".       |
|                 | 67700,           |
|                 | м. Білгород-Дністровський, |
|                 | вул. Кишинівська, 36    |
|---------------------------------------------------------------|
|            Полтавська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Степаненко Олексій Миколайович - | 00476748,         |
|заступник  Голови  Державного | ВАТ "Полтаварибгосп".   |
|департаменту рибного господарства | 39023, с. Бугаївка,    |
|                 | вул. 40 років Перемоги, 2-а|
|                 | Глобинського району    |
|                 |              |
|Кожухов Анатолій  Михайлович  - | 00703434,         |
|заступник начальника управління | ВАТ "Полтавська      |
|флоту,   портів,    безпеки | рибоводно-меліоративна   |
|мореплавства  і  охорони праці | станція".         |
|                 | 38720, с. Тахтаулове    |
|                 | Полтавського району    |
|---------------------------------------------------------------|
|            Рівненська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Юшманов Віталій Володимирович - | 00476754,         |
|радник   Голови   Державного | ВАТ "Рівнерибгосп".    |
|департаменту рибного господарства | 35332, с. Понебель     |
|з питань економічної безпеки   | Рівненського району    |
|                 |              |
|Гуня Михайло   Михайлович   - | 00703807,         |
|начальник  відділу  наукового | ВАТ "Олександрійська    |
|забезпечення, нових технологій та | рибоводно-меліоративна   |
|управління  науки,  сировинних | станція".         |
|ресурсів       виробництва | 35300, с. Волошки     |
|рибопродукції та маркетингу    | Рівненського району    |
|---------------------------------------------------------------|
|             Сумська область            |
|---------------------------------------------------------------|
|Степаненко Олексій Миколайович - | 00476760,         |
|заступник  Голови  Державного | ВАТ "Сумирибгосп".     |
|департаменту рибного господарства | 40000, м. Суми,      |
|                 | вул. Роменська, 105    |
|---------------------------------------------------------------|
|           Тернопільська область          |
|---------------------------------------------------------------|
|Мендусь Олександр  Петрович  - | 00476777,         |
|заступник начальника управління | ВАТ "Тернопільський    |
|науки,  сировинних   ресурсів | облрибокомбінат".     |
|виробництва  рибопродукції  та | 46000, м. Тернопіль,    |
|маркетингу            | вул. Острозького, 14-а   |
|---------------------------------------------------------------|
|            Харківська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Мовчан Віктор  Володимирович  - | 22628992,         |
|головний  спеціаліст  відділу | ВАТ "Печенігирибгосп".   |
|реформування рибної галузі    | 62800, смт. Печеніги    |
|                 | Печенізького району    |
|                 | Херсонська область     |
|---------------------------------------------------------------|
|            Херсонська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Гудима Борис   Іполітович   - | 00476790,         |
|начальник  управління  науки, | ВАТ "Херсонрибгосп",    |
|сировинних ресурсів виробництва | 73400, м. Херсон, Узвіз  |
|рибопродукції та маркетингу    | кошовий, 3-а        |
|                 |              |
|  -"-              | 00463148, ВАТ "Генічеський |
|                 | рибоконсервний завод".   |
|                 | 45500, м. Генічеськ,    |
|                 | вул. Свердлова, 2     |
|---------------------------------------------------------------|
|            Хмельницька область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Юшманов Віталій Володимирович - | 00476808,         |
|радник   Голови   Державного | ВАТ "Хмельницьке виробниче |
|департаменту рибного господарства | сільськогосподарсько-   |
|з питань економічної безпеки   | рибоводне підприємство".  |
|                 | 31530, смт. Меджибіж,   |
|                 | вул. Чкалова, 58,     |
|                 | Летичівського району    |
|---------------------------------------------------------------|
|            Черкаська область           |
|---------------------------------------------------------------|
|Решетуха Віктор  Петрович   - | 00476814,         |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка