Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про передачу цілісного майнового комплексу Кіровоградського сільськогосподарського технікуму Міністерства аграрної політики України до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Про підготовку щорічного Послання Президента України
          до Верховної Ради України
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
   N 212/2001-рп ( 212/2001-рп ) від 31.08.2001 )
     
   З метою підготовки матеріалів до щорічного (за 2001 рік)
Послання Президента України до Верховної Ради України (далі -
Послання):
   1. Схвалити план щорічного Послання Президента України до
Верховної Ради України (додається).
   Керівництво підготовкою  Послання  покласти  на  Литвина
Володимира Михайловича - Главу Адміністрації Президента України.
   2. Затвердити персональний склад робочих груп з опрацювання
окремих розділів Послання Президента України до Верховної Ради
України  (додається)  та  групи  зі зведення та остаточного
опрацювання тексту Послання у складі А. Гальчинського - Радника
Президента України (керівник групи), Ю. Богуцького - заступника
Глави Адміністрації  Президента  України,  П.  Гайдуцького  -
заступника Глави Адміністрації Президента України, В. Гейця -
академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, академіка
Національної академії наук України, І. Кураса - віце-президента
Національної академії наук  України,  академіка  Національної
академії наук України, В. Рогового - Міністра економіки України.
   Дозволити керівникам  робочих  груп вносити зміни до їх
персонального складу та в  разі  необхідності  залучати  до
консультацій з окремих проблем, що порушуватимуться у Посланні,
іноземних експертів.
   3. Завершити підготовку проекту Послання та подати його на
розгляд Президентові України до 10 лютого 2002 року.
   4. Державному управлінню справами забезпечити фінансування
витрат, пов'язаних із підготовкою тексту Послання.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 18 травня 2001 року
     N 142/2001-рп
 
                      СХВАЛЕНО
                Розпорядженням Президента України
               від 18 травня 2001 року N 142/2001-рп
                ПЛАН
       щорічного Послання Президента України
          до Верховної Ради України
 
   I. Розділи
   1. Суспільно-політичний розвиток країни. Основні завдання
2002 року.
   2. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2001
році та завдання на 2002 рік.
   II. Тематичні доповіді
   1. Науково-технічний потенціал України та перспективи його
розвитку.
   2. Формування та розвиток внутрішнього ринку.
   3. Формування   ринку   землі  несільськогосподарського
призначення у містах і населених пунктах України.
   4. "Тінізація" української економіки та шляхи її подолання.
   5. Актуальні проблеми взаємодії політичної опозиції і влади в
контексті національних інтересів України.
   6. Державна молодіжна політика: головні завдання та напрями
вдосконалення.
   7. Становлення середнього класу в Україні.
   8. Проблеми інформаційної безпеки Української держави.
   9. Реформа армії.
   10. Економічні відносини України і Російської Федерації у
стратегічній перспективі.
   III. Статистичні таблиці
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
               від 18 травня 2001 року N 142/2001-рп
               СКЛАД
    робочих груп з опрацювання окремих розділів Послання
      Президента України до Верховної Ради України
 
   1. Суспільно-політичний розвиток країни. Основні завдання
2002 року
   БАКІРОВ        - ректор Харківського національного
Віль Савбанович       університету імені В.Н. Каразіна,
               доктор соціологічних наук,
               керівник групи
   БЄЛОВ         - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович     безпеки і оборони України - директор
               Національного інституту стратегічних
               досліджень
   ГОНЧАРУК       - головний консультант Головного
Олександр Олександрович   управління з питань внутрішньої
               політики Адміністрації Президента
               України
   СЛЮСАРЕВСЬКИЙ     - керівник управління з питань
Микола Миколайович      політичного аналізу та планування
               Головного управління з питань
               внутрішньої політики Адміністрації
               Президента України
   ТОЛСТОУХОВ      - заступник голови Київської міської
Анатолій Володимирович    державної адміністрації
   ШЕМШУЧЕНКО      - директор Інституту держави і права
Юрій Сергійович       імені В.М. Корецького НАН України,
               академік НАН України,
               доктор юридичних наук
   2. Підсумки  соціально-економічного  розвитку  України  у
2001 році та завдання на 2002 рік
   ГАЛЬЧИНСЬКИЙ     - Радник Президента України,
Анатолій Степанович     керівник групи
   ВЛАСЕНКО       - заступник Голови Державного комітету
Наталія Степанівна      статистики України
   ГРИГОРЕНКО      - перший заступник Керівника Головного
Євген Миколайович      управління з питань економічної
               політики Адміністрації Президента
               України
   КВАСНЮК        - заступник директора Інституту
Борис Євгенович       економічного прогнозування НАН
               України, доктор економічних наук,
               професор
   КРЮЧКОВА       - завідувач відділу моделювання та
Ірина Володимирівна     короткострокового прогнозування
               Інституту економічного прогнозування
               НАН України, кандидат економічних
               наук
   ОСИКА         - Радник Президента України
Сергій Григорович
   ПАСХАВЕР       - президент Центру економічного
Олександр Йосипович     розвитку, кандидат економічних наук
   ШУМИЛО        - заступник Міністра економіки України
Ігор Анатолійович
           II. Тематичні доповіді
   1. Науково-технічний потенціал України та перспективи його
розвитку
   ШПАК         - перший віце-президент - головний
Анатолій Петрович      учений секретар НАН України,
               академік НАН України, доктор
               фізико-математичних наук, керівник
               групи
   БЕЗЧАСНИЙ       - заступник директора Інституту
Леонід Костянтинович     економіки НАН України,
               член-кореспондент НАН України,
               доктор економічних наук
   ДОЦЕНКО        - начальник Департаменту інновацій та
Юрій Павлович        трансферу технологій Міністерства
               освіти і науки України
   КАПІЦА        - директор Центру інтелектуальної
Юрій Михайлович       власності та передачі технологій НАН
               України, кандидат юридичних наук
   КАРПОВ        - директор Науково-дослідного інституту
Володимир Іванович      статистики Державного комітету
               статистики України, кандидат
               економічних наук
   КОРНІЛОВ       - заступник начальника науково-
Володимир Аркадійович    організаційного відділу Президії
               Національної академії наук України,
               кандидат фізико-математичних наук
   ЛУКОМСЬКИЙ      - завідувач відділу управління
Василь Григорович      з гуманітарних питань Головного
               управління з питань внутрішньої
               політики Адміністрації Президента
               України
   НОГОВІЦИН       - начальник управління
Олексій Володимирович    науково-технічного та інноваційного
               забезпечення, стандартизації,
               метрології та сертифікації Державного
               комітету промислової політики України
   ПАРХОМЕНКО      - директор Українського інституту
Володимир Дмитрович     науково-технічної та економічної
               інформації
   СОЛОВЙОВ       - заступник директора Центру досліджень
В'ячеслав Павлович      науково-технічного потенціалу та
               історії науки імені Г.М. Доброва НАН
               України, кандидат технічних наук
   2. Формування та розвиток внутрішнього ринку
   ГЕЄЦЬ         - директор Інституту економічного
Валерій Михайлович      прогнозування НАН України, академік
               НАН України, керівник групи
   ГАЛЬЧИНСЬКИЙ     - Радник Президента України
Анатолій Степанович
   БАЗИЛЕВИЧ       - проректор з наукової роботи
Віктор Дмитрович       Київського національного
               торговельно-економічного
               університету, доктор економічних
               наук, професор
   МАЗАРАКІ       - ректор Київського національного
Анатолій Антонович      торговельно-економічного
               університету, доктор економічних
               наук, професор
   МАРТЬЯНОВ       - завідувач відділу державного
Олексій Іванович       регулювання зовнішньоекономічної
               діяльності Української академії
               зовнішньої торгівлі, кандидат
               економічних наук
   ТОЧИЛІН        - завідувач відділу Інституту
Віктор Олександрович     економічного прогнозування НАН
               України, доктор економічних наук,
               професор
   ФІЛІПЕНКО       - референт Президента України
Антон Сергійович
   ШЛАПАК        - заступник Міністра економіки України
Олександр Віталійович
   3. Формування   ринку   землі  несільськогосподарського
призначення у містах і населених пунктах України
   РОЗЕНФЕЛЬД      - ректор Міжнародного Соломонового
Олександр Ілліч       університету, доктор економічних
               наук, професор, керівник групи
   ГАЙДУЦЬКИЙ      - заступник Глави Адміністрації
Павло Іванович        Президента України
   ГУСАКОВ        - Голова Державного комітету
Володимир Миколайович    будівництва, архітектури та житлової
               політики України
   ДАНИЛЕНКО       - Голова Державного комітету України
Анатолій Степанович     по земельних ресурсах
   МУХОВИКОВ       - начальник Київського міського
Анатолій Миколайович     управління земельних ресурсів
   ТРЕТЯК        - віце-президент Української академії
Антон Миколайович      аграрних наук, доктор економічних
               наук, член-кореспондент Української
               академії аграрних наук
   ДРАПІКОВСЬКИЙ     - викладач кафедри економічної і
Олександр Іванович      соціальної географії Київського
               національного університету імені
               Тараса Шевченка, експерт групи
   ІВАНОВА        - доцент кафедри міського будівництва
Ірина Борисівна       Київського державного університету
               будівництва та архітектури,
               експерт групи
   4. "Тінізація" української економіки та шляхи її подолання
   КОВАЛЬЧУК       - заступник Секретаря Ради національної
Трохим Тихонович       безпеки і оборони України,
               керівник групи
   БАРАНОВСЬКИЙ     - начальник аналітично-методичного
Олександр Іванович      управління Рахункової палати України
   БОРОДЮК        - радник групи радників та помічників
Володимир Михайлович     Рахункової палати України
   ГУРЖІЙ        - начальник Головного управління аудиту
Сергій Іванович       Державної податкової адміністрації
               України
   ЖАЛІЛО        - завідувач відділу
Ярослав Анатолійович     соціально-економічної стратегії та
               економічної безпеки
               Національного інституту стратегічних
               досліджень
   КАЛЕНСЬКИЙ      - Голова Головного
Микола Миколайович      контрольно-ревізійного управління
               України
   МАМУТОВ        - директор Інституту економіко-правових
Валентин Карлович      досліджень НАН України (м. Донецьк),
               академік НАН України
   МУНТІЯН        - начальник Головного управління
Валерій Іванович       економіки Міністерства оборони
               України
   ФЕЩЕНКО        - завідувач відділу фінансової безпеки
Володимир Володимирович   і детінізації економіки Ради
               національної безпеки і оборони
               України
   ЧЕРНИХ        - начальник Департаменту
Сергій Петрович       контррозвідувального захисту
               економіки держави Служби безпеки
               України
   5. Актуальні проблеми взаємодії політичної опозиції і влади в
контексті національних інтересів України
   МИХАЛЬЧЕНКО      - президент Української академії
Микола Іванович       політичних наук, головний науковий
               співробітник Інституту соціології НАН
               України, доктор філософських наук,
               керівник групи
   АНДРУЩЕНКО      - директор Інституту проблем вищої
Віктор Петрович       школи Академії педагогічних наук
               України, член-кореспондент Академії
               педагогічних наук України, доктор
               філософських наук
   ГОЛОВАХА       - головний науковий співробітник
Євген Іванович        Інституту соціології НАН України,
               доктор філософських наук
   ГРИЦЕНКО       - президент Українського центру
Анатолій Степанович     економічних та політичних досліджень
               імені Олександра Разумкова, кандидат
               технічних наук
   ПОГОРІЛКО       - завідувач відділу конституційного
Віктор Федорович       права Інституту держави і права
               імені В.М. Корецького НАН України,
               член-кореспондент Академії правових
               наук України, доктор юридичних наук
   ПОГРЕБИНСЬКИЙ     - директор Київського центру політичних
Михайло Борисович      досліджень і конфліктології
   ЯКИМЕНКО       - завідувач відділу Головного
Юрій Віленович        управління з питань внутрішньої
               політики Адміністрації Президента
               України
   6. Державна молодіжна політика: головні завдання та напрями
вдосконалення
   ЯРЕМЕНКО       - директор Українського інституту
Олександр Олексійович    соціальних досліджень, кандидат
               економічних наук, керівник групи
   БІЛОУС        - народний депутат України, президент
Артур Олександрович     Асоціації молодих політологів і
               політиків, кандидат політичних наук
               (за згодою)
   БОГУЦЬКИЙ       - заступник Глави Адміністрації
Юрій Петрович        Президента України - Керівник
               Головного управління з питань
               внутрішньої політики Адміністрації
               Президента України
   ГОЛОВАТИЙ       - віце-президент Міжрегіональної
Микола Федорович       академії управління персоналом,
               голова Конфедерації недержавних
               вищих навчальних закладів, доктор
               політичних наук
   КАПСЬКА        - завідувач кафедри соціальної
Алла Йосипівна        педагогіки Національного
               педагогічного університету
               імені М.П. Драгоманова,
               доктор педагогічних наук
   САВЧЕНКО       - віце-президент Академії педагогічних
Олександра Яківна      наук України, академік Академії
               педагогічних наук України,
               доктор педагогічних наук, професор
   ШИРАЙ         - головний консультант Головного
Володимир Миколайович    управління з питань внутрішньої
               політики Адміністрації Президента
               України
   7. Становлення середнього класу в Україні
   ЛІБАНОВА       - науковий консультант Президента
Елла Марленівна       України, керівник групи
   ВЛАСЕНКО       - заступник Голови Державного комітету
Наталія Степанівна      статистики України
   ГОРБУНОВ       - заступник голови правління АКБ
Олександр Сергійович     "Укрсоцбанк", кандидат філософських
               наук, доцент
   МАКЕЄВ        - завідувач відділу соціальних структур
Сергій Олексійович      Інституту соціології НАН України,
               доктор соціологічних наук
   ПАЛАМАРЧУК      - завідувач відділу
Віталій Максимович      соціально-політичних аспектів
               національної безпеки Національного
               інституту стратегічних досліджень
   ПАНІОТТО       - директор Київського міжнародного
Володимир Ілліч       інституту соціології, професор
               Національного університету
               "Києво-Могилянська академія",
               доктор філософських наук
   СОБОЛЄВ        - начальник науково-дослідної
Василь Олексійович      лабораторії соціальної і
               психологічної роботи в органах
               внутрішніх справ Національного
               університету внутрішніх справ,
               доктор соціологічних наук,
               професор
   ЯРЕМЕНКО       - директор Українського інституту
Олександр Олексійович    соціальних досліджень,
               кандидат економічних наук
   8. Проблеми інформаційної безпеки Української держави
   БЄЛОВ         - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович     безпеки і оборони України - директор
               Національного інституту стратегічних
               досліджень, керівник групи
   БАРАНОВ        - перший заступник Голови Державного
Олександр Андрійович     комітету зв'язку та інформатизації
               України
   ГУЦАЛ         - перший заступник директора
Анатолій Феодосійович    Національного інституту проблем
               міжнародної безпеки
   ДОДОНОВ        - заступник директора з наукової роботи
Олександр Георгійович    Інституту проблем реєстрації
               інформації НАН України,
               доктор технічних наук, професор
   ЛАЗАРЄВ        - заступник Голови Служби безпеки
Григорій Петрович      України - керівник Департаменту
               спеціальних телекомунікаційних систем
               та захисту інформації
   ЛИТВИНЕНКО      - старший консультант Національного
Олександр Валерійович    інституту соціальних досліджень
   ПАРХОМЕНКО      - директор Українського інституту
Володимир Дмитрович     науково-технічної та економічної
               інформації
   РУСНАК        - начальник Воєнно-наукового управління
Іван Степанович       Генерального штабу - заступник
               начальника Генерального штабу
               Збройних Сил України з науки
   9. Реформа армії
   МАРЧУК        - Секретар Ради національної безпеки
Євген Кирилович       і оборони України, керівник групи
   БЄЛОВ         - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович     безпеки і оборони України - директор
               Національного інституту стратегічних
               досліджень
   ГОРБУЛІН       - Голова Державної комісії з питань
Володимир Павлович      оборонно-промислового комплексу
               України
   ГНАТЕНКО 
Лев Миколайович      - радник Прем'єр-міністра України
   ГРИЦЕНКО       - президент Українського центру
Анатолій Степанович     економічних і політичних досліджень
               імені Олександра Разумкова,
               кандидат технічних наук
   ДОВГОПОЛИЙ      - керівник Департаменту Державної
Анатолій Степанович     комісії з питань
               оборонно-промислового
               комплексу України
   ОСТАПЕНКО       - перший заступник Генерального
Володимир Петрович      інспектора Генеральної військової
               інспекції при Президентові України
   ШЕХОВЦОВ       - заступник керівника
Володимир Степанович     Дніпропетровського філіалу
               Національного інституту
               стратегічних досліджень
   ШКІДЧЕНКО       - начальник Генерального штабу
Володимир Петрович      Збройних Сил України - перший
               заступник Міністра оборони України
   ЩЕРБА         - заступник директора Департаменту
Анатолій Анатолійович    з питань політики та безпеки -
               начальник управління контролю над
               озброєнням та військово-технічного
               співробітництва Міністерства
               закордонних справ України
   10. Економічні відносини України і Російської Федерації у
стратегічній перспективі
   ПИРОЖКОВ       - директор Національного інституту
Сергій Іванович       проблем міжнародної безпеки, академік
               НАН України, керівник групи
   ГАЙДУК        - перший заступник Міністра палива
Віталій Анатолійович     та енергетики України
   ГАЛЬЧИНСЬКИЙ     - Радник Президента України
Анатолій Степанович
   ГОНЧАРУК       - заступник Міністра економіки
Андрій Іванович       України
   ГРИШАН        - заступник Голови Фонду державного
Юрій Петрович        майна України
   ДЬОМІН        - перший заступник Глави Адміністрації
Олег Олексійович       Президента України
   ЄЛЬЧЕНКО       - заступник Міністра закордонних справ
Володимир Юрійович      України
   КАЗАКОВ        - заступник Голови Державного комітету
Валерій Петрович       промислової політики України
   ЛЬОВОЧКІН       - референт Президента України
Сергій Володимирович
   МАКАЦАРІЯ       - начальник Департаменту зовнішніх
Сергій Мегонович       економічних зв'язків Міністерства
               фінансів України
   СОЛДАТЕНКО      - заступник Міністра праці та
Микола Олексійович      соціальної політики України
           III. Статистичні таблиці
   ОСАУЛЕНКО       - Голова Державного комітету статистики
Олександр Григорович     України.
 
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 212/2001-рп ( 212/2001-рп ) від 31.08.2001 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка