Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Українського державного концерну по експлуатації об"єктів атомної енергетики і промисловості


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 2 грудня 1991 р. N 354
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 72 ( 72-93-п ) від 30.01.93 )
       Про створення Українського державного
           концерну по експлуатації
      об'єктів атомної енергетики і промисловості
 
   З метою забезпечення безпечного і ефективного функціонування
об'єктів  атомної енергетики і промисловості України Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію об'єднань, підприємств і організацій
атомної енергетики і промисловості, розташованих на території
України, про створення Українського державного  концерну  по
експлуатації  об'єктів  атомної  енергетики  і  промисловості
(Укратоменергопром).
   2. Концерн   "Укратоменергопром"    є    самостійним
госпрозрахунковим  виробничо-господарським  комплексом,  який
забезпечує виконання всіх функцій експлуатуючої організації та
несе  всю  повноту  відповідальності  за  безпеку  атомних
електростанцій, має самостійний баланс і діє відповідно до статуту
в межах повноважень, переданих об'єднаннями, підприємствами й
організаціями, що ввійшли до нього, а також делегованих йому
Кабінетом Міністрів України.
   Концерн є юридичною особою.
   Об'єднання, підприємства й організації, що входять до складу
концерну, зберігають господарську самостійність і права юридичної
особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними і концерном
визначаються договорами й статутом.
   3. Установити, що:
   концерн "Укратоменергопром" здійснює управління  державним
майном об'єднань, підприємств і організацій, що входять до його
складу. Концерн виходячи з потреб народного господарства України в
електроенергії  має  вправо  вносити в установленому порядку
пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію виробничих,
проектних, наукових та інших підприємств і організацій;
   при плануванні  розвитку  народного  господарства України
виділення  концерну  "Укратоменергопром"  матеріально-технічних
ресурсів  для виконання державного замовлення по виробництву
електроенергії провадиться окремим рядком.
   4. Концерн "Укратоменергопром" забезпечує:
   виконання завдань  по  задоволенню  потреб  народного
господарства і населення в електричній і тепловій енергії;
   вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
підприємств і організацій, що входять до його складу, а також
захист їх інтересів та трудових колективів;
   підготовку і перепідготовку кадрів.
   5. Президент і віце-президент концерну "Укратоменергопром"
призначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій
ради концерну.
   6. Концерну "Укратоменергопром", Міністерству енергетики і
електрифікації України:
   з урахуванням  необхідності  здійснення  самофінансування
виробничо-господарської діяльності концерну "Укратоменергопром"
подати до 15 грудня 1991 р. на розгляд Міністерства економіки
України погоджені з Міністерством фінансів України пропозиції щодо
порядку встановлення тарифів на електричну й теплову енергію, що
виробляється  атомними  електростанціями,  а також проведення
розрахунків  між  підприємствами  Міністерства  енергетики  і
електрифікації України і концерну "Укратоменергопром", включаючи
розподіл валюти від експорту продукції;
   розробити і затвердити у місячний строк положення про умови
роботи атомних електростанцій в об'єднаній енергосистемі України.
   7. Рекомендувати  концерну  "Укратоменергопром" установити
посадові оклади президента, віце-президента і працівників його
робочого  апарату стосовно до умов оплати праці працівників
центрального  апарату  міністерств  України,  з  урахуванням
компенсаційних виплат, пов'язаних з реформою цін.
   8. Зберегти на 1992 рік у містах, де розташовані атомні
електростанції, діючий порядок  централізованого  забезпечення
продовольчими  та  непродовольчими  товарами,  будівельними
матеріалами  і  торговельно-технологічним  устаткуванням,  що
виділялися із республіканських фондів із зарахуванням до союзних.
   Міністерству економіки, Міністерству торгівлі, Міністерству
сільського господарства України і Державному комітетові України по
харчовій і переробній промисловості передбачати виділення окремим
рядком концерну "Укратоменергопром"  із  ресурсів  республіки
централізовано  розподілюваних  фондів  на  продовольчі  та
непродовольчі товари, предмети матеріально-технічного призначення,
будівельні матеріали і торговельно-технологічне устаткування.
   9. Підпорядкувати безпосередньо Міністерству охорони здоров'я
України медико-санітарні частини при атомних електростанціях і
забезпечувати  їх  медикаментами  й  обладнанням  на умовах,
встановлених  для  лікувально-профілактичних  закладів,  що
обслуговують потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   10. Концерну  "Укратоменергопром"  у  місячний  строк
зареєструватися відповідно до чинного законодавства і подати
Кабінетові Міністрів України матеріали щодо його структури.
   11. Встановити,   що   робочий   апарат   концерну
"Укратоменергопром"  розміщується  у   м. Києві по проспекту
Перемоги, 4.
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
     Державний Секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 21
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка