Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про застосування в народному господарстві Української РСР нових оптових цін і тарифів


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 1990 р. N 389
                Київ
   ( Постанова втратила чинність у частині, що стосується
    споживчої  кооперації  на  підставі Постанови КМ
    N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 )
  Про застосування в народному господарстві Української РСР
          нових оптових цін і тарифів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91 
      N 337 ( 337-91-п ) від 26.11.91 )
 
 
   З метою розширення економічної самостійності і посилення
заінтересованості підприємств у збільшенні випуску продукції та
підвищення ефективності виробництва,  стримування  інфляційних
процесів і створення умов для переходу до ринкових відносин
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  перелік  сировини,  матеріалів  та  іншої
промислової продукції (робіт, послуг), які з 1 січня 1991 р.
реалізовуватимуться за фіксованими оптовими цінами і тарифами,
згідно з додатком N 1.
   Ввести з 1 січня 1991 р. на вказану продукцію (роботи,
послуги) оптові ціни і тарифи, розроблені відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179 ( 179-88-п ).
   Комітетові цін  при  Раді  Міністрів  УРСР  виходячи із
затвердженого переліку  в  двотижневий  строк  конкретизувати
номенклатуру продукції (робіт, послуг) і довести її до міністерств
і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського та Севастопольського
міськвиконкомів,  міжгалузевих  державних об'єднань, державних
концернів і асоціацій.
   Реалізація продукції (робіт,  послуг)  за  цінами  нижче
фіксованих оптових цін може провадитися усіма підприємствами й
організаціями самостійно або за домовленістю сторін.
   На решту промислової продукції (робіт, послуг) застосовуються
договірні оптові ціни і тарифи.
   Підприємствам і організаціям при укладанні договорів на 1991
рік визначати вказані ціни і тарифи на основі оптових цін (з
урахуванням коефіцієнтів), розроблених відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179.
   2. З метою запобігання необгрунтованому зростанню договірних
оптових цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги) виходити при
застосуванні таких цін з граничних рівнів рентабельності згідно з
додатком N 2.
   Якщо договірні ціни відповідають або нижчі за рівень оптових
цін, затверджених відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від
15 липня 1988 р. N 179, то граничний рівень рентабельності до
таких договірних цін  не  застосовується.  Граничний  рівень
рентабельності не застосовується також до договірних цін на всю
продукцію і товари, які поставляються на експорт, і продукцію, що
виробляється  підприємствами Українського товариства сліпих і
Українського  товариства  глухих  та на нову високоефективну
продукцію виробничо-технічного призначення. ( Абзац другий пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 337 ( 337-91-п )
від 26.11.91 )
   У випадках завищення договірних цін, у результаті  чого
фактична рентабельність реалізованої за цими цінами продукції
перевищує граничний рівень, встановлений у додатку N 2 до цієї
постанови, прибуток, одержаний понад цей рівень, зараховується до
республіканського бюджету.
   3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
та  Севастопольському  міськвиконкомам, міжгалузевим державним
об'єднанням, державним концернам і асоціаціям, підприємствам та
організаціям переглянути обсяги прибутку, податку з обороту й
зведені кошториси бюджетних установ на 1991 рік виходячи із
застосування в народному господарстві договірних оптових цін і
тарифів внесків на державне соціальне страхування у розмірі 26
процентів. Уточнені розрахунки цих показників на 1991 рік подати
до 15 січня 1991 р. Державному комітетові УРСР по економіці і
Міністерству  фінансів  УРСР.  Облвиконкомам,  Київському  і
Севастопольському міськвиконкомам, крім того, подати в ті ж строки
розрахунки обсягів прибутку і податку з обороту по підприємствах
союзного підпорядкування.
   Державному комітетові УРСР по економіці та  Міністерству
фінансів УРСР внести необхідні уточнення до Державного плану
економічного і соціального розвитку УРСР та бюджету республіки на
1991 рік.
   4. Державному комітетові УРСР по статистиці організувати
починаючи з 1 січня 1991 р. систематичне статистичне спостереження
за динамікою цін і тарифів у республіці, а також за індексами і
паритетом цін на продукцію сільського господарства і оптових цін
на промислову продукцію, що поставляється для потреб села. Разом з
Міністерством фінансів УРСР, Комітетом цін при Раді Міністрів УРСР
і Держбудом УРСР внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо
організації цієї роботи.
   5. Комітетові цін при Раді Міністрів  УРСР,  Державному
комітетові УРСР по економіці і Державному комітетові УРСР по
статистиці за підсумками роботи за перше півріччя 1991  р.
доповісти Раді Міністрів УРСР про результати переходу на нову
систему оптових цін і тарифів, у тому числі про вплив договірних
цін  на  економіку промисловості та інших галузей народного
господарства.
   6. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, Міністерству
фінансів УРСР і Державному комітетові УРСР по економіці разом з
міністерствами і відомствами УРСР, державними  концернами  і
асоціаціями  у  двомісячний  строк внести до Ради Міністрів
пропозиції щодо зміни рівня роздрібних цін і тарифів.
   7. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР залежно від умов
виробництва та реалізації продукції, стану фінансів і грошового
обігу подавати Раді Міністрів  УРСР  пропозиції  про  сферу
застосування фіксованих, регульованих і договірних цін.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.ФОКІН
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 грудня 1990 р. N 389
 
 ( Додаток 1 втратив чинність в частині реалізації нафтопродуктів
  за фіксованими оптовими цінами промисловості на підставі
  Постанови КМ N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91 )
 
               ПЕРЕЛІК
    продукції (робіт, послуг), що реалізовуватиметься
     з 1 січня 1991 р. за фіксованими оптовими цінами
              і тарифами
 
   Вугілля кам'яне, торф і брикети буровугільні, торф'яні та
паливні. Кокс і термоантрацит. Нафта, газ природний і зріджений.
Котельне  і  моторне  паливо, бензин, керосин, парафіни для
білково-вітамінних концентратів. Електрична і теплова енергія
виробництва підприємств Міненерго УРСР і Мінатоменергопрому СРСР.
   Гірничо-хімічна сировина. Мінеральні добрива, кормові засоби.
Основна продукція органічної і неорганічної хімії.
   Вибухові речовини. Каучуки і латекси. Штучні та синтетичні
волокна і нитки. Кордні тканини. Основні види гумотехнічних
виробів. Шини для вантажних і сільськогосподарських машин. Основна
продукція  лісохімічної  і гідролізної промисловості, вуглець
технічний і сировина для нього.
   Деревина на пні, лісоматеріали круглі, пиломатеріали основних
лісових порід, шпалопродукція, рудниковий стояк, основні види
фанери, деревних плит, папір і картон електротехнічні.
   Сировина чорної та кольорової металургії (за винятком флюсів
вольфрамових і молібденових концентратів, напівфабрикатів для
твердосплавної і тугоплавкої продукції). Брухт і відходи (за
винятком ділових). Кварцити. Напівпровідникові матеріали. Основні
види феросплавів і лігатури.
   Кольорові метали, сплави і прокат з них  (за  винятком
рідкоземельних). Дорогоцінні метали і сплави, алмазна сировина,
алмази технічні, дорогоцінне, напівдорогоцінне, синтетичне  і
штучне каміння.
   Чавун, сталь, основні види прокату, труб і метизів. Слюда і
вироби з неї. П'єзооптична мінеральна сировина. Заготовки з
оптичного скла.
   Медичне обладнання.
   Основні види продукції машинобудування для агропромислового
комплексу, легкої промисловості, добувних галузей промисловості,
паливно-енергетичного  комплексу,  транспорту  та окремі види
металообробного і деревообробного устаткування. Основні  види
устаткування вантажопідйомного.
   Навчально-наочні посібники, приладдя і лабораторне обладнання
для шкіл.
   Електронні елементи і радіокомпоненти.
   Серійна продукція оборонного призначення.
   Перевезення вантажів залізничним (за винятком перевезень в
місцевому  сполученні),  морським,  річковим,  авіаційним,
автомобільним транспортом.
   Послуги зв'язку.
   Легкові автомобілі.
   Основні, масові види радіо- і електротоварів. Плити газові і
електричні. Машини швейні прямострочні. Синтетичні миючі засоби.
Зошити шкільні. Товари для дітей. Протезно-ортопедичні вироби.
Меблі спеціальні для дитячих дошкільних закладів, шкільні та
медичні.
   Основні види сантехнічного обладнання*.
   Будівельні деталі та конструкції з дерева*.
   Нерудні будівельні матеріали (пісок будівельний,  щебінь,
камінь бутовий, гравій, глини керамічні)*.
   Місцеві будівельні матеріали (цегла, вапно, гіпс будівельний,
пористі заповнювачі)*.
   Залізобетонні вироби, цемент, бетони, розчини і вироби з
бетону*.
   Товарна арматура для залізобетону*.
   Водопостачання, каналізація і теплозабезпечення.
   Основні види  сировини, напівфабрикатів і матеріалів для
легкої промисловості. Товари легкої промисловості масового попиту,
спеціального замовлення і призначення, товари для дітей.
   Зерно, соняшник, чай, тютюн.
   Окремі види продукції харчової промисловості.
   Основні види медикаментів.
   Примітки:
   1. По  новій продукції, що входить в даний перелік, і
продукції, що виготовляється за одиничними і разовими замовленнями
виробничо-технічного призначення, застосовуються договірні ціни.
   2. У таких випадках, коли по товарах народного споживання
оптові ціни визначаються виходячи з рівня  роздрібних  цін,
застосовуються розрахункові ціни.
_________________
   * Фіксовані оптові ціни діють до 1 січня 1992 року.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
                       Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 27 грудня 1990 р. N 389
             Граничні рівні
   рентабельності по продукції (роботах, послугах) галузей
 народного господарства на 1991 рік при застосуванні договірних
           оптових цін і тарифів
 
                          (у процентах до
                          собівартості)
 
Промисловість:
 
  деревообробна, целюлозно-паперова,
  нафтохімічна і хімічна промисловість,
  промисловість будівельних матеріалів,
  видобуток рудної і нерудної сировини,
  рибальство, медична промисловість            30
 
  поліграфія                       40
 
  машинобудування, металургія та решта
  галузей промисловості                  25
 
Транспорт                         35
 
Зв'язок, видавнича діяльність               40
 
Інші галузі народного господарства
(крім будівництва, сільського господарства,
науки і наукового обслуговування, державних
спеціалізованих банків, комерційних банків,
у тому числі кооперативних, страхових
організацій)                        30
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка