Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок визначення кандидатур для призначення стипендії Кабінету Міністрів України


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
         МІНІНСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 669/454 від 03.10.2001       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 жовтня 2001 р.
                   за N 896/6087
 
    Про Порядок визначення кандидатур для призначення
        стипендії Кабінету Міністрів України
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9
серпня 2001 р. N 980 ( 980-2001-п ) "Про заснування стипендії
Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та
аспірантам" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок визначення кандидатур для призначення
стипендії Кабінету Міністрів України студентам та аспірантам вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (додається).
   2. Затвердити розподіл стипендій Кабінету Міністрів України
студентам та аспірантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації між такими групами вищих навчальних закладів: класичні
університети;  педагогічні;  технічні;  технологічні;  охорони
здоров'я;  юридичні;  сільськогосподарські;  економічні  та
управління; архітектури і будівництва; транспортні; підприємництва
і торгівлі; культури; фізкультури та спорту; живопису, скульптури
та  дизайну;  військові;  правоохоронні (додаток 1), та між
центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі
навчальні заклади (додаток 2).
   3. Установити, що пропозиції щодо кандидатур на призначення
стипендії Кабінету Міністрів України із числа студентів  та
аспірантів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
подаються Міністерству освіти і науки України за встановленою
формою (додаток 3) центральними органами виконавчої влади, яким
підпорядковані вищі навчальні заклади, та вченими радами вищих
навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки
України, у такі терміни:
   - для студентів двічі на рік - до 10 лютого і до 10 липня
поточного навчального року;
   - для аспірантів один раз на рік - до 10 лютого поточного
року.
   4. Міністерству освіти і науки України забезпечити подання
Кабінету Міністрів України пропозицій щодо кандидатур для здобуття
стипендії Кабінету Міністрів України із числа студентів вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації двічі на рік,
відповідно до 1 березня та до 1 серпня поточного навчального року,
та із числа аспірантів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації один раз на рік до 1 березня поточного року.
   5. Пропозиції щодо кандидатур для здобуття стипендії Кабінету
Міністрів України із числа студентів вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації на і семестр 2001/2002 навчального року
та аспірантів вищих навчальних закладів на 2001/2001 навчальний
рік подати Міністерству освіти і науки України.
   6. Міністерству освіти і науки України забезпечити подання
Кабінету Міністрів України пропозицій щодо кандидатур для здобуття
стипендії Кабінету Міністрів України із числа студентів вищих
навчальних  закладів III-IV рівнів акредитації на і семестр
2001/2002 навчального року та із числа аспірантів вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації.
   7. Взяти до відома, що стипендії Кабінету Міністрів України
виплачуються за рахунок стипендіального фонду вищого навчального
закладу.
   8. Стипендії  Кабінету Міністрів України студентам вищих
навчальних закладів виплачуються після розпорядження про  їх
призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення
екзаменаційної сесії, аспірантам - з дня призначення стипендії.
 
 Міністр освіти і науки України             В.Кремень
 
 Міністр фінансів України                І.Мітюков
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства освіти і
                   науки України та
                   Міністерства фінансів
                   України
                   03.10.2001 р. N 669/454
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 жовтня 2001 р.
                   за N 896/6087
               ПОРЯДОК
       визначення кандидатур для призначення
  стипендії Кабінету Міністрів України студентам та аспірантам
    вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
   1. Після отримання від центральних органів виконавчої влади
квоти для призначення стипендії Кабінету  Міністрів  України
ректором  вищого навчального закладу оголошується конкурс на
здобуття зазначеної стипендії серед студентів та  аспірантів
структурних підрозділів інституту, академії, університету.
   2. Для визначення кандидатур серед студентів вищих навчальних
закладів подання на конкурс готують  керівники  факультетів,
інститутів.
   3. Для  визначення  кандидатур  серед  аспірантів  вищих
навчальних закладів подання на конкурс готують керівники кафедр.
   4. Кандидати на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України
висуваються з числа студентів-відмінників та аспірантів, які
найбільш відзначилися у навчальній та науковій роботі, беруть
активну участь у громадському житті навчального закладу, мають
високий культурний рівень.
   5. Кандидатами на здобуття стипендії Кабінету  Міністрів
України можуть бути студенти, які навчаються на третьому і
наступних курсах, та аспіранти, починаючи з другого року навчання.
   6. Рішення про призначення стипендії Кабінету  Міністрів
України студентам та аспірантам з числа висунутих кандидатів
приймається вченою радою і  затверджується  ректором  вищого
навчального закладу.
   7. Позбавлення  студентів та аспірантів вищих навчальних
закладів стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено
рішенням учених рад, затвердженим керівниками центральних органів
виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, за вчинок не сумісний із статусом студента вищого
навчального закладу.
 
 Начальник департаменту вищої освіти        М.Ф.Дмитриченко
                   Додаток 1
                   до пункту 2
                   наказу Міністерства освіти і
                   науки України та
                   Міністерства фінансів
                   України
                   03.10.2001 р. N 669/454
               РОЗПОДІЛ
    стипендій Кабінету Міністрів України студентам та
    аспірантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів
    акредитації між групами вищих навчальних закладів
  ----------------------------------------------------------
  | N |    Назва групи вищих    |Кількість стипендій |
  |з/п|   навчальних закладів   |--------------------|
  |  |                |студентам|аспірантам|
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |  |Україна - всього        |  100  |  35  |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 1 |Класичні університети     |  15  |  7   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 2 |Педагогічні          |  9  |  3   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 3 |Технічні            |  9  |  3   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 4 |Технологічні          |  9  |  3   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 5 |Охорони здоров'я        |  6  |  2   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 6 |Юридичні            |  2  |  2   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 7 |Сільськогосподарські      |  6  |  1   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 8 |Економічні та управління    |  9  |  3   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  | 9 |Архітектури і будівництва   |  4  |  1   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |10 |Транспортні          |  6  |  2   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |11 |Підприємництва і торгівлі   |  5  |  2   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |12 |Культури            |  4  |  1   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |13 |Фізкультури та спорту     |  2  |  1   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |14 |Живопису, скульптури та дизайну|  2  |  1   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |15 |Військові           |  6  |  1   |
  |---+-------------------------------+---------+----------|
  |16 |Правоохоронні         |  6  |  2   |
  ----------------------------------------------------------
                   Додаток 2
                   до пункту 2 наказу
                   Міністерства освіти і науки
                   України та Міністерства
                   фінансів України
                   03.10.2001 р. N 669/454
               РОЗПОДІЛ
        стипендій Кабінету Міністрів України
     між центральними органами виконавчої влади, у
    підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади III-IV
            рівнів акредитації
 
  ------------------------------------------------------------
  | N | Назва міністерства, відомства |Кількість стипендій |
  |з/п|                 |--------------------|
  |  |                 |студентам|аспірантам|
  |---+---------------------------------+---------+----------|
  |  |Україна - всього         | 100  |  35   |
  | 1 |Міністерство аграрної політики  |  6   |  1   |
  | 2 |Міністерство освіти і науки   |  50  |  18   |
  | 3 |Міністерство палива і енергетики |  1   |  1   |
  | 4 |Державний комітет молодіжної   |  2   |  1   |
  |  |політики, спорту і туризму    |     |     |
  | 5 |Державний комітет зв'язку    |  2   |  1   |
  | 6 |Міністерство оборони       |  6   |  1   |
  | 7 |Національний банк        |  1   |  1   |
  | 8 |Кабінет Міністрів України    |  4   |  1   |
  | 9 |Національний університет імені  |  1   |  1   |
  |  |Тараса Шевченка         |     |     |
  |10 |Міністерство культури і мистецтв |  4   |  1   |
  |11 |Міністерство охорони здоров'я  |  6   |  2   |
  |12 |Міністерство транспорту     |  2   |  1   |
  |13 |Міністерство фінансів      |  3   |  -   |
  |14 |МВС               |  5   |  1   |
  |15 |Міністерство економіки      |  1   |  -   |
  |16 |СБУ               |  1   |  1   |
  |17 |Держкомкордон          |  1   |  1   |
  |18 |Центральна спілка споживчих   |  2   |  -   |
  |  |товариств            |     |     |
  |19 |Державна податкова адміністрація |  1   |  1   |
  |20 |Державна митна служба      |  1   |  1   |
  ------------------------------------------------------------
                   Додаток 3
                   до пункту 3 наказу
                   Міністерства освіти і науки
                   України та Міністерства
                   фінансів України
                   03.10.2001 р. N 669/454
               ПОДАННЯ
__________________________________________________________________
      (назва центрального органу виконавчої влади)
 
 на призначення стипендії Кабінету Міністрів України студентам та
 аспірантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
 
-----------------------------------------------------------------
| N  |Прізвище, ім'я, по батькові| Курс |  Назва вищого  |
| з/п |              |навчання|навчального закладу|
|------+---------------------------+--------+-------------------|
| 1  |              |    |          |
|------+---------------------------+--------+-------------------|
| 2  |              |    |          |
|------+---------------------------+--------+-------------------|
| 3  |              |    |          |
|------+---------------------------+--------+-------------------|
|   |              |    |          |
|------+---------------------------+--------+-------------------|
|ВСЬОГО|              |    |          |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 (назва посади)            (підпис, прізвище,
                    ім'я, по батькові)
   м.п.
                   Приложение 3
                   к пункту 3 приказа
                   Министерства образования и
                   науки Украины и Министерства
                   финансов Украины
                   03.10.2001 г. N 669/454
             ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
    (название центрального органа исполнительной власти)
 
предоставить стипендию Кабинета Министров Украины студентам высших
     учебных заведений III-IV уровней аккредитации
 
----------------------------------------------------------------
| N |  Фамилия, имя, отчество | Курс | Название высшего |
| п/п |              |обучения|учебного заведения |
|-----+---------------------------+--------+-------------------|
| 1 |              |    |          |
|-----+---------------------------+--------+-------------------|
| 2 |              |    |          |
|-----+---------------------------+--------+-------------------|
| 3 |              |    |          |
|-----+---------------------------+--------+-------------------|
|   |              |    |          |
|-----+---------------------------+--------+-------------------|
|ВСЕГО|              |    |          |
----------------------------------------------------------------
 
 (должность)     (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
   м.п.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка