Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження нормативно-правових актів щодо технічного стану приміщень установ банків України


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 413 від 01.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 жовтня 2001 р.
                   за N 880/6071
 
     Про затвердження нормативно-правових актів щодо
    технічного стану приміщень установ банків України
 
   Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 )  Правління  Національного  банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити Положення про вимоги щодо технічного стану
приміщень установ банків України (додається).
   2. Технічний стан пунктів обміну іноземної  валюти,  що
відкриті на підставі агентських угод з уповноваженими банками,
повинен відповідати вимогам, викладеним у пункті 3.3 глави 3
Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ
банків України. Технічний стан пунктів обміну іноземної валюти, що
відкриті  небанківськими установами, визначається за рішенням
керівника небанківської установи або уповноваженої ним особи, за
умови забезпечення надійного збереження готівки та інших цінностей
та створення безпечних умов під час роботи з готівкою та іншими
цінностями.
   3. Затвердити Положення про тимчасові вимоги до оболонки
сховища цінностей (додається) ( z0881-01 ). Зазначене положення
затверджується на перехідний період, потрібний для формування в
Україні  ринку  пропозицій  підприємств,  організацій,  які
будуватимуть монолітні банківські сховища, що відповідатимуть
вимогам Державного стандарту України  на  засоби  безпечного
зберігання ДСТУ 4012.1 - 2001 "Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ
сейфи". Установити строк дії цього положення до 01.09.2002.
   4. До 01.09.2002 установам Національного банку України та
комерційним банкам України дозволяється будівництво монолітних
сховищ цінностей без сертифікатів відповідності згідно з вимогами,
зазначеними в Положенні про тимчасові вимоги до оболонки сховища
цінностей.
   5. Визнати такими, що втратили чинність, Відомчі будівельні
норми  України  "Будинки  і  споруди. Проектування банків і
банківських  сховищ"  ВБН  В.2.2-00032106-1-95,  затверджені
постановою Правління Національного банку України від 29.08.95
N 216(дск)  (  v0286500-95  ),  Зміну  N  1(дск)  до  ВБН
В.2.2-00032106-1-95,   затверджену   постановою   Правління
Національного банку України від 11.05.99 N 228.
   6. Департаменту готівково-грошового обігу  (Н.В.Дорофєєва)
разом з Асоціацією українських банків та провідними комерційними
банками до 30.12.2001 визначити  порядок  віднесення  сховищ
цінностей банківських установ, що були побудовані до набрання
чинності цією постановою, до певного класу за ДСТУ 4012.1 - 2001
"Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ сейфи".
   7. Інженерно-технічному центру Національного банку України
забезпечити друкування та передавання в установленому порядку до
комерційних банків України примірників Положення про вимоги щодо
технічного стану приміщень установ банків України та Положення про
тимчасові вимоги до оболонки сховища цінностей.
   8. Адміністративному  департаменту  (В.В.Врублевський)  та
Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) забезпечити
територіальні управління Національного банку України примірниками
Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ
банків України та Положення про тимчасові вимоги до оболонки
сховища цінностей.
   9. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника  Голови  Національного  банку України Я.Ф.Солтиса,
Департамент готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва), Департамент
валютного регулювання (С.О.Яременко) та Департамент валютного
контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
   10. Постанова набирає чинності через десять днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   01.10.2001 N 413 ( z0880-01 )
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 жовтня 2001 р.
                   за N 880/6071
              Положення
      про вимоги щодо технічного стану приміщень
           установ банків України
          Для службового користування.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка