Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 417 від 01.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 жовтня 2001 р.
                   за N 886/6077
 
         Про внесення змін до Положення
         про порядок здійснення операцій
         з чеками в іноземній валюті на
            території України
 
   Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ
грошей в Україні" ( 2346-14 ) та статей 7, 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Унести до Положення про порядок здійснення операцій з
чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000
N 520 ( z0152-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.02.2001 за N 152/5343, такі зміни:
   1.1. У розділі 1:
   у пункті 1.3:
   абзац третій після слів "У чеку" доповнити словами "або
супровідному додатку до нього";
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "Вимоги цього пункту не поширюються на  чеки,  виписані
нерезидентом  на  резидента, який є представником у справах
інтелектуальної власності (патентним повіреним). Приймання чеків
на  інкасо  від патентного повіреного дозволяється за умови
пред'явлення до банку (установи) свідоцтва представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного)";
   у пункті 1.4:
   у визначенні терміна "дорожній чек" слова "розрахунковий
документ" замінити словами "паперовий розрахунковий документ", а
слово "одержувачу" виключити;
   у визначенні терміна "іменний чек" слова  "розрахунковий
документ" замінити словами "паперовий розрахунковий документ";
   визначення терміна "чек" викласти в такій редакції:
   "чек - паперовий розрахунковий документ установленої форми,
що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця
платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів
протягом установленого строку";
   у визначенні терміна "чекодержатель (одержувач, власник)"
слово "одержувач" замінити словом "отримувач".
   1.2. У розділі 2:
   у пункті 2.1:
   в абзаці п'ятому підпункту "а" слова "та по  батькові"
виключити;
   абзац восьмий підпункту "а" виключити;
   абзац четвертий підпункту "б" виключити;
   у пункті 2.2:
   друге речення виключити;
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Використання факсиміле дозволяється при підписуванні чеків,
що призначені для виплати пенсій (перекази пенсій іноземних держав
резидентам України) або в інших  випадках,  що  передбачені
законодавством країни чекодавця".
   1.3. У пункті 3.5 розділу 3 слова "на його зворотному боці"
замінити словами "на чеку".
   1.4. Друге речення абзацу першого пункту 4.9 розділу 4
виключити.
   1.5. У пункті 5.5 розділу 5 слово "печаткою" замінити словом
"штампом".
   1.6. Друге речення пункту 6.4  розділу  6  після  слів
"комісійної винагороди платника" доповнити словами "та комісійної
винагороди банку (установи), який прийняв чеки до сплати на
інкасо".
   1.7. У розділі 7:
   у пункті 7.8:
   в абзаці другому слова "а для фізичних осіб-нерезидентів
також довідок за формою N 377, що передбачена Інструкцією N 1 з
організації емісійно-касової роботи в установах банків України,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
07.07.94 N 129 (далі - Інструкція N 1)" виключити;
   в абзаці третьому слова "довідок за формою N 377 для фізичних
осіб-нерезидентів та" виключити.
   1.8. Абзац  другий  пункту  7.9  розділу  7 після слів
"Інструкцією  N  1"  доповнити  словами  "з  організації
емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою
постановою Правління Національного банку України від 07.07.94
N 129 ( v0001500-94 ) (далі - Інструкція N 1)".
   2. Департаменту платіжних систем довести зміст цієї постанови
до відома територіальних управлінь Національного банку України, а
також банків для керівництва та використання в роботі.
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
керівників територіальних управлінь Національного банку України.
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                     В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка