Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 10-23-10680 від 30.08.2001
 
 
 Щодо виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна
 
   Фонд державного майна України розглянув звернення Комітету з
питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України
від 27.07.2001 р. N 06-10/481 щодо листа Державної податкової
адміністрації від 25.07.2001 р. N 245/2/22-2310 та лист Державної
податкової адміністрації від 26.07.2001 р. N 5159/5/22-2316 і
повідомляє таке.
   1. Згідно з Положенням про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженим наказом ФДМУ,
АМКУ та ДКЦПФР від 13.09.2000 р. N 1908/11/271 ( z0665-00 ),
фіксовані умови конкурсу - це вичерпний перелік зобов'язань, які є
однаковими  та  незмінними  для  всіх  учасників  конкурсу.
Перевиконання цих умов не дає учаснику конкурсу переваг перед
іншими учасниками. Після затвердження результатів конкурсу із
переможцем  укладається  договір  купівлі-продажу,  до  якого
включаються всі ці умови.
   Законом    України   "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12  )  не передбачено інших форм внесення коштів на
підприємство, крім інвестицій (інвестиційної  діяльності).  У
зв'язку з цим правове регулювання виконання зазначених фіксованих
умов договору має здійснюватися на підставі Закону України "Про
інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
   Згідно зі статтею 5 цього Закону, інвестори можуть виступати
в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати
функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.
   Оскільки зобов'язання, передбачені договорами купівлі-продажу
державного майна, виникають у покупців перед підприємствами, які
не є сторонами по цих договорах, необхідним є укладання договорів
між ними, які повинні регулювати порядок, види та форми виконання
умов договорів купівлі-продажу, що ними не врегульовані. Укладання
таких договорів передбачено статтею 9 Закону  України  "Про
інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), згідно з якою основним
правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами
інвестиційної діяльності, є договір (угода).
   Під час здійснення контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу державного майна Фонду оскаржував у судовому
порядку форму внесення коштів, здійсненого на поворотній основі
ВАТ  "ЗТО  "Продекспорт",  покупцем  пакета  акцій  ВАТ
"Тернопільобленерго" за договором купівлі-продажу пакета акцій від
26.02.98 р. N КПП-173. Покупець звернувся до Вищого арбітражного
суду України з вимогою визнати кошти, які вносяться на виконання
фіксованих  умов  конкурсу  на  ВАТ  "Тернопільобленерго",
інвестиціями.  Рішенням Вищого арбітражного суду України від
22.10.98 р. по справі N 3/80 позов покупця було задоволено з
наведених вище підстав, а саме: через відсутність в Законі України
"Про приватизацію  державного майна" ( 2163-12 ) інших форм
внесення коштів на підприємство, крім інвестицій (інвестиційної
діяльності).
   Тобто, якщо до фіксованих умов конкурсу включено умову щодо
погашення простроченої кредиторської заборгованості чи поповнення
обігових коштів підприємства на безповоротній основі, то форма
виконання цього зобов'язання не може бути змінена. Якщо обмеження
не обумовлене договором купівлі-продажу, то під час виконання його
умов покупець має право керуватися нормами зазначених законодавчих
актів і вибирати найбільш доцільні форми та види їх виконання.
   2. Виконання фіксованих умов  конкурсу  щодо  поповнення
обігових  коштів  та  погашення  простроченої  кредиторської
заборгованості є інвестиційною діяльністю. Якщо кошти, направлені
на виконання зазначених умов, зареєстровані відповідно до норм,
встановлених Законом України "Про режим іноземного інвестування"
( 93/96-ВР ),  урядом  АР  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, їх можна  вважати
іноземними інвестиціями.
   3. Визначення складових валового доходу не  входить  до
компетенції Фонду державного майна України. Слід зазначити, що
згідно з підпунктом 4.1.6 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"  (  334/94-ВР  )  до  валового  доходу
включаються: суми безповоротної фінансової допомоги... Відповідно
до Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
інвестиції, що вносять на підприємство покупці, не є обов'язково
безповоротними і тому можуть бути включені до складу валового
доходу лише тоді, коли вносяться як безповоротні. Не включаються
також до валового доходу кошти, надані у вигляді прямих інвестицій
або реінвестицій у корпоративні права, емітовані підприємством
(пп.  4.2.5  Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
 Заступник Голови Фонду                Д.Парфененко
 
 "Галицькі контракти - Дебет-Кредит",
 N 42, 15 жовтня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.47478
EUR29.61734
RUB0.40976
PLN6.89192
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка