Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 278 від 19.09.2001
 
   Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння
   експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих
               товарів
 
   На  виконання Указу Президента України від 7 серпня 2001 р.
N 601 ( 601/2001 ) "Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку
та  сприяння  експорту  сільськогосподарської  продукції  та
продовольчих товарів" та доручення Кабінету Міністрів України від
13 серпня 2001 р. N 11166/1 Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи щодо розвитку продовольчого ринку та
сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих
товарів (додаються).
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Шмідта Р.М.
 
 Державний секретар                    С.Рижук
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Мінагрополітики
                   України
                   19.09.2001 р. N 278
               ЗАХОДИ
   щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту
   сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |                 | Термін  |         |
|п/п|     Зміст заходів      | виконання | Виконавці    |
|  |                 |      |         |
|  |                 |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|1. |Підготувати та подати Кабінету  |до 13 жовтня|Сватков Л.Б.   |
|  |Міністрів             | 2001 р.  |Зуб Г.І.     |
|  |України пропозиції щодо      |      |Дробот В.І.   |
|  |механізму вдосконалення      |      |Сорока В.І.   |
|  |державної підтримки        |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |створення та           |      |         |
|  |впровадження нових екологічно   |      |         |
|  |чистих              |      |         |
|  |ресурсозберігаючих технологій   |      |         |
|  |вирощування,           |      |         |
|  |поглибленої переробки       |      |         |
|  |сільськогосподарської       |      |         |
|  |сировини та виготовлення з неї  |      |         |
|  |конкурентоспроможної вітчизняної |      |         |
|  |продукції.            |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|1.1|Підготувати зміни до Закону    |до 1 жовтня |Зуб Г.І.     |
|  |України "Про оподаткування    | 2002 р.  |Сватков Л.Б.   |
|  |прибутку підприємств"       |      |Шведенко М.М.  |
|  |( 334/94-ВР ) щодо звільнення   |      |         |
|  |від оподаткування частини     |      |         |
|  |прибутку (до 30%)         |      |         |
|  |підприємств, яка спрямовується  |      |         |
|  |на оновлення технічної бази та  |      |         |
|  |впровадження нових технологій   |      |         |
|  |і обладнання.           |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|1.2|Підготувати пропозиції щодо    |до 1 січня |Сватков Л.Б.   |
|  |звільнення від          | 2002 р.  |Саченко В.І.   |
|  |сплати ввізного мита та      |      |Омельяненко Г.Г. |
|  |надання відстрочки сплати ПДВ   |      |Шведенко М.М.  |
|  |під час перетину митного     |      |Зуб Г.І.     |
|  |кордону сировини, допоміжних   |      |Лесів М.М.    |
|  |та таропакувальних        |      |         |
|  |матеріалів, устаткування,     |      |         |
|  |контрольно-вимірювальних     |      |         |
|  |засобів і приладів, включаючи   |      |         |
|  |судна рибопромислового флоту та  |      |         |
|  |обладнання рибопереробних     |      |         |
|  |підприємств, запасних частин, які |      |         |
|  |не виробляються в Україні і    |      |         |
|  |необхідні для виробництва     |      |         |
|  |основних видів продовольства.   |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|1.3|Розробити Програму "Селекція і  |до 1 грудня |Сорока В.І.   |
|  |насінництво            | 2001 р.  |Івашкевич Ю.І.  |
|  |в Україні - 2001-2005".      |      |Зуб Г.І.     |
|  |                 |      |Дробот В.І.   |
|  |                 |      |         |
|  |                 |      |         |
|  |                 |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
| 2.|Подати пропозиції Кабінету    |до 1 січня |Лесів М.М.    |
|  |Міністрів             | 2002 р.  |Зуб Г.І.     |
|  |України щодо створення системи  |      |Дробот В.І.   |
|  |моніторингу            |      |         |
|  |цін на сільськогосподарську    |      |         |
|  |продукцію та           |      |         |
|  |матеріально-технічні ресурси   |      |         |
|  |(послуги), що           |      |         |
|  |використовуються в сільському   |      |         |
|  |господарстві.           |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|2.1|Здійснювати моніторинг цінової  | щомісяця |Лесів М.М.    |
|  |ситуації на            |до 13 числа |         |
|  |аграрному ринку України.     |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|2.2|3  метою удосконалення цінового |до 1 січня |Савицька О.П.  |
|  |механізму             | 2002 р.  |Лесів М.М.    |
|  |створити в Мінагрополітики    |      |         |
|  |підрозділ з питань  цінової   |      |         |
|  |політики.             |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|3. |Опрацювати спільно з       | Листопад |Лесів М.М.    |
|  |Держмитслужбою, Міністерством   |  2001 р. |Сватков Л.Б.   |
|  |внутрішніх справ та Службою    |      |Омельяненко Г.Г. |
|  |безпеки України пропозиції щодо  |      |Шведенко М.М.  |
|  |змін законодавства України з метою|      |Вербицький П.І. |
|  |зменшення контрабанди       |      |Мовчан О.М.   |
|  |сільськогосподарської продукції  |      |         |
|  |і продовольства (товари груп 1-24 |      |         |
|  |УКТЗЕД ( 2371-14, 2371а-14,    |      |         |
|  |2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).  |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|4. |Розробити  програму гармонізації|  січень  |Лесів М.М.    |
|  |системи сертифікації       |      |Сватков Л.Б.   |
|  |сільськогосподарської продукції в |  2002 р. |Шведенко М.М.  |
|  |Україні та норм, що регламентують |      |Мовчан О.М.   |
|  |санітарний, ветеринарний,     |      |Вербицький П.І. |
|  |фітосанітарний контроль у     |      |Зуб Г.І.     |
|  |у відповідності з міжнародними  |      |         |
|  |вимогами,             |      |         |
|  |впровадження гармонізованих із  |      |         |
|  |міжнародних            |      |         |
|  |державних стандартів і систем   |      |         |
|  |якості.              |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|4.1|Подати пропозиції Кабінету    |  лютий  |Крулик В.В.   |
|  |Міністрів України про       |  2002 р. |Вербицький П.І. |
|  |розмежування повноважень органів |      |Лесів М.М.    |
|  |України з контролю за якістю   |      |Сватков Л.Б.   |
|  |сировини та готової продукції   |      |Шведенко М.М.  |
|  |відповідно до міжнародних вимог  |      |         |
|  |та директив ЄС.          |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|5. |Розробити програми впровадження  | 2001-2002 |Сватков Л.Б.   |
|  |міжнародних систем забезпечення  |  рр.   |Шведенко М.М.  |
|  |безпеки харчових продуктів та   |      |Лесів М.М.    |
|  |продовольчої сировини на     |      |Савицька О.П.  |
|  |підприємствах, що виробляють   |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |продовольчі товари. Створити   |      |Сорока В.І.   |
|  |разом з Держстандартом України  |      |Вербицький П.І. |
|  |методично-консультаційний центр з |      |Саченко В.І.   |
|  |питань інформаційного       |      |         |
|  |забезпечення, розробки та     |      |         |
|  |впровадження на підприємствах   |      |         |
|  |системи аналізу ризику      |      |         |
|  |контрольних точок щодо безпеки  |      |         |
|  |харчових продуктів.        |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|6. |Взяти участь у розробці      |  до 13  |Сватков Л.Б.   |
|  |законопроектів про внесення змін | листопада |Шведенко М.М.  |
|  |до законів України "Про якість та |  2001 р. |Сорока В.І.   |
|  |безпеку харчових продуктів і   |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |продовольчої сировини"      |      |Вербицький П.І. |
|  |( 771/97-ВР ), "Про забезпечення |      |         |
|  |санітарного та епідеміологічного |      |         |
|  |благополуччя населення"      |      |         |
|  |( 4004-12 ), "Про вилучення з   |      |         |
|  |обігу, переробку, утилізацію,   |      |         |
|  |знищення або подальше використання|      |         |
|  |неякісної та небезпечної продукції|      |         |
|  |( 1393-14 ), в яких передбачити  |      |         |
|  |посилення відповідальності    |      |         |
|  |виробників, продавців       |      |         |
|  |(постачальників) харчових     |      |         |
|  |продуктів,            |      |         |
|  |продовольчої сировини за     |      |         |
|  |забезпечення їх належної якості  |      |         |
|  |та безпеки для здоров'я людини,  |      |         |
|  |визначення порядку віднесення   |      |         |
|  |харчових продуктів, продовольчої |      |         |
|  |сировини до категорії "нових"   |      |         |
|  |відповідно до вимог ЄС.      |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|7. |Разом з місцевими органами    | до 1 липня |Омельяненко Г.Г. |
|  |державної виконавчої влади    |  2002 р. |Сватков Л.Б.   |
|  |розробити на період до 2002-2004 |      |Шведенко М.М.  |
|  |р. року регіональні галузеві   |      |Лесів М.М.    |
|  |програми щодо залучення      |      |         |
|  |інвестицій у сільськогосподарські |      |         |
|  |та переробні підприємства з метою |      |         |
|  |випуску вітчизняної        |      |         |
|  |конкурентоспроможної продукції,  |      |         |
|  |яка користується підвищеним    |      |         |
|  |попитом за рубежем.        |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|8. |Разом із Мінекономіки подавати  | постійно з |Омельяненко Г.Г. |
|  |пропозиції до Кабінету Міністрів |урахуванням |Лесів М.М.    |
|  |України з питань: удосконалення  | ситуації |Сватков Л.Б.   |
|  |нормативно-законодавчої бази, що |      |Сорока В.І.   |
|  |стосується торгівлі        |      |Шведенко М.М.  |
|  |сільськогосподарською продукцією |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |та продовольчими товарами;    |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|  |- розробки механізму просування  |  до   |Омельяненко Г.Г. |
|  |продовольчих товарів       |  кінця  |Г.Г. Лесів М.М. |
|  |вітчизняного виробництва на    |  2001 р. |Сватков Л.Б.   |
|  |світовий ринок, забезпечення   |      |Сорока В.І.   |
|  |ефективного захисту інтересів   |      |Шведенко М.М.  |
|  |вітчизняних виробників при    |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |застосуванні до них обмежувальних |      |         |
|  |заходів з боку держав-імпортерів; |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|  |- розширення обсягів поставок   | 2001 -  |Омельяненко Г.Г. |
|  |сільськогосподарської продукції  | 2004 рр. |Лесів М.М.    |
|  |та продовольчих товарів      |      |Сватков Л.Б.   |
|  |вітчизняного виробництва до    |      |Сорока П.І.   |
|  |держав, які здійснюють      |      |Шведенко М.М.  |
|  |централізовані закупки такої   |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |продукції, зокрема Африки та   |      |         |
|  |Близького Сходу;         |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|  |- налагодження поставок з України | 2001 -  |Омельяненко Г.Г. |
|  |сільськогосподарської продукції  | 2004 рр. |Лесів М.М.    |
|  |та товарів у держави, які     |      |Сватков Л.Б.   |
|  |запровадили обмеження на імпорт  |      |Сорока В.І.   |
|  |тварин і продукції тваринного   |      |Шведенко М.М.  |
|  |походження з держав з       |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |несприятливою епізоотичною    |      |         |
|  |ситуацією.            |      |         |
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|9. |Створити необхідні умови щодо   | Вересень |Міністерство   |
|  |формування регіональннх фондів  | - жовтень |агропромислового |
|  |фуражного зерна для забезпечення |  2001 р. |комплексу    |
|  |потреб рибництва та птахівництва |      |Автономної    |
|  |і спеціалізованих господарств з  |      |Республіки    |
|  |виробництва м'яса ВРХ та свинини. |      |Крим, головні  |
|  |                 |      |управління    |
|  |                 |      |сільського    |
|  |                 |      |господарсгва і  |
|  |                 |      |продовольства  |
|  |                 |      |облдержадмі-   |
|  |                 |      |ністрацій,    |
|  |                 |      |управління    |
|  |                 |      |сільського    |
|  |                 |      |господарства і  |
|  |                 |      |продовольства  |
|  |                 |      |Севастопольської |
|  |                 |      |міської     |
|  |                 |      |держадміністрації|
|---+----------------------------------+------------+-----------------|
|10.|Запровадити широке висвітлення в | постійно |Черешинська Н.М. |
|  |загальнонаціональних та      |      |Лесів М.М.   |
|  |регіональних засобах масової   |      |Сватков Л.Б.   |
|  |інформації заходів, передбачених |      |Шведенко М.М.  |
|  |Указом Президента України від 7  |      |Дробот В.І.   |
|  |серпня 2001 р. N 601 ( 601/2001 ) |      |Зуб Г.І.     |
|  |"Про заходи щодо розвитку     |      |Омельяненко Г.Г. |
|  |продовольчого ринку та сприяння  |      |Сорока В.І.   |
|  |експорту сільськогосподарської  |      |Мельник Ю.Ф.   |
|  |продукції", та хід їх реалізації |      |Вербицький П.І  |
-----------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка