Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок створення та діяльності комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі в оренду


          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 333/1697 від 17.09.2001      Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 жовтня 2001 р.
                   за N 871/6062
 
    Про затвердження Положення про порядок створення та
   діяльності комісій з оцінки вартості військового майна,
         що підлягає передачі в оренду
 
   Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про господарську
діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року  N  778
( 778-2000-п  )  "Про  затвердження  Порядку надання дозволу
військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними
рухомого та нерухомого майна в оренду" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Положення про порядок створення та діяльності
комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі
в оренду, що додається.
   2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України              О.І.Кузьмук
 
 Голова Фонду державного
 майна України                  О.М.Бондар
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства оборони
                   України та Фонду державного
                   майна України
                   17.09.2001 N 333/1697
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 жовтня 2001 р.
                   за N 871/6062
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок створення та діяльності комісій з
     оцінки вартості військового майна, що підлягає
            передачі в оренду
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення визначає порядок створення та діяльності
комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі
в оренду (далі - комісії).
   1.2. Комісії створюються при управліннях центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, службах забезпечення видів Збройних Сил України, військ
оперативних  командувань,  квартирно-експлуатаційних  частинах
районів  та  відділеннях  морської   інженерної   служби
Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - військові
органи).
   1.3. Комісії створюються наказами начальників  військових
органів за належністю відповідного військового майна.
   До складу  комісій  включаються  представники  військових
органів,  де  перебуває  на обліку військове майно. Комісія
створюється в кількості 5-7 чоловік із залученням представника
органу місцевого самоврядування (за згодою).
   Для оцінки нерухомого військового майна до складу комісій
додатково включаються фахівці Фонду державного майна України або
його регіональних відділень (представництв).
   Призначення до складу комісій представників Фонду державного
майна України, його  регіональних  відділень  (представництв)
проводиться за пропозицією їхніх керівників на підставі запиту
начальників військових органів.
         2. Порядок діяльності комісій
 
   2.1. Комісії розпочинають роботу з моменту підписання наказів
про їх створення.
   2.2. Роботу комісії організовує її голова, який призначається
відповідним наказом начальника військового органу.
   2.3. Голова комісії в межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях;
   дає доручення членам комісії;
   організовує підготовку матеріалів на розгляд.
   2.4. Основними завданнями та функціями комісії з оцінки
військового майна є:
   складення акта  оцінки  військового майна за формою, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України, або звіту у разі
проведення незалежної оцінки;
   подання акта оцінки військового майна на погодження до Фонду
державного  майна  України  чи  його  регіональних відділень
(представництв) і затвердження начальниками військових органів.
   2.5. Засідання комісії є закритими. На засіданні комісії
ведеться протокол. У разі потреби отримання додаткової інформації
щодо звіту про оцінку військового майна,  процедури  оцінки
військового майна комісія має право залучати оцінювачів, які
проводили його оцінку безпосередньо (за згодою).
     3. Порядок здійснення оцінки військового майна,
  що передається в оренду, та затвердження результатів оцінки
   3.1. Оцінка військового майна здійснюється комісіями:
   щодо рухомого військового майна відповідно  до  Методики
визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших
військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 29 травня 1998 року N 759 ( 759-98-п );
   щодо нерухомого  військового  майна  (будівель,  споруд,
приміщень) відповідно до Методики оцінки вартості об'єктів оренди,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1995 року N 629 ( 629-95-п ) (із змінами та доповненнями).
   3.2. З метою визначення вартості нерухомого військового майна
комісії можуть залучати суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання  для  проведення  незалежної оцінки нерухомого
військового майна.
   3.3. У разі потреби Міністерство  оборони  України  або
уповноважений ним орган надає комісії довідку щодо вартості
зазначеного майна згідно з  даними  бухгалтерського  обліку,
підписану відповідальними особами. Довідка повинна бути завірена
печаткою відповідного органу, особи якого її підписали.
   3.4. Акт оцінки військового майна погоджується з Фондом
державного  майна України чи його регіональними відділеннями
(представництвами) і затверджується  начальниками  відповідних
військових органів.
   Представники комісії від Фонду державного майна України чи
його регіонального відділення (представництва) на підставі запиту
Міністерства оборони України або уповноваженого  ним  органу
військового управління рецензують звіт про оцінку нерухомого
військового майна, що передається в оренду, і надають пропозиції
щодо можливості його використання для розрахунку орендної плати.
   У разі потреби за рішенням комісії рецензування звіту про
оцінку нерухомого військового майна може бути проведено іншими
особами, визначеними частиною другою статті 13 Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ).
   За результатами рецензування звіту про оцінку нерухомого
військового майна, що передається в оренду, Фонд державного майна
України  чи  його  регіональні  відділення  (представництва)
повідомляють  у  листі  Міністерство  оборони  України  або
уповноважений ним орган про погодження (відхилення) звіту про
оцінку. Звіт про оцінку нерухомого  військового  майна,  що
передається в оренду, та висновок про вартість такого майна
додаються до листа.
   3.5. Акти оцінки військового майна, а також матеріали, що до
них  додаються  і  розглядаються  комісіями, обліковуються в
діловодстві відповідних військових органів.
 
 Начальник Головного
 фінансово-економічного управління
 Міністерства оборони України
 генерал-лейтенант                І.Ю.Марко
 
 Начальник Управління оцінки майна та
 фінансово-господарського аналізу
 Фонду державного майна України         Н.П.Лебідь
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка