Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про фіксований прибутковий податок


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11741/7/17-0517 від 30.08.2001
 
        Про фіксований прибутковий податок
 
   Державна податкова  адміністрація  України  <...>  щодо
продовження патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового
податку з громадян, зокрема, в частині надання інформації про
доходи від здійснення   підприємницької діяльності за останні
12 місяців повідомляє.
   Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р.
N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян"  з
відповідними змінами і доповненнями (далі - Декрет), зокрема,
внесеними Законом  України від   13.02.98 р. N 129/98-ВР
( 129/98-ВР ) "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про  прибутковий  податок  з  громадян",  фізична
особа -  суб'єкт  підприємницької  діяльності при провадженні
діяльності з продажу товарів і надання супутніх такому продажу
послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з чинним
законодавством, має право самостійно обрати спосіб оподаткування
доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром
податку шляхом придбання патенту при додержанні певних умов.
   Однією з таких умов є не перевищення валового доходу такого
громадянина від самостійного здійснення підприємницької діяльності
або з використанням найманої праці за останні 12 календарних
місяців, що передують місяцю придбання патенту, семи  тисяч
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян (на  сьогодні
119000 грн.).
   Для одержання патенту платник податку подає до податкового
органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити
інформацію  про  місце здійснення підприємницької діяльності,
перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником
податку та їх ідентифікаційні номери або членів його сім'ї, які
беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності та їх
ідентифікаційні  номери,  інформацію  про  доходи  суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи від    здійснення
підприємницької   діяльності за    останні 12 місяців або про
неотримання таких доходів (стаття 14  Декрету ( 13-92 ). Крім
поданої заяви, підставою для видачі податковим органом патенту є
документ, що засвідчує сплату фіксованого податку не менше ніж за
один календарний місяць.
   Наказом ДПА України від 25.03.98 р. N 137 ( z0196-98 ),
зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 25.03.98 р. за
N 196/2636, був затверджений Порядок заповнення патенту про сплату
фіксованого розміру прибуткового податку з громадян.
   Патент видається на  строк  від  одного  до  дванадцяти
календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У
разі продовження терміну дії патенту - на зворотному  боці
оригіналу патенту за підписом керівника, а в разі його відсутності
- заступника керівника державної податкової інспекції, що видала
патент, робиться відмітка про продовження патенту на підставі
документа про сплату фіксованого податку (пункт 8 Порядку).
Враховуючи, що фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
може перейти на сплату фіксованого податку за умови, що його
валовий    дохід  за 12  календарних місяців не перевищує
119 тис. грн., у заяві на одержання (продовження) патенту такий
суб'єкт підприємницької  діяльності  повинен  зазначити  суму
одержаного  валового  доходу  за  попередні перед одержанням
(продовженням) патенту 12 календарних місяців або про неотримання
таких доходів. Попередня перевірка достовірності даних, зазначених
у заяві про доходи громадянина від здійснення підприємницької
діяльності, або даних про їх не отримання податковим органом не
здійснюється.
   Для зазначення в заяві розміру одержаного валового доходу
платник фіксованого податку повинен вести особистий облік доходів
і витрат у зручній для нього формі. У разі перевищення зазначеного
рівня валового доходу він повинен перейти на загальну систему
оподаткування  з  наступного після такого перевищення місяця
(кварталу, року), залежно від того, за який період сплачено
фіксований податок.
   Податковий орган зобов'язаний видати патент протягом трьох
робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку,
або у разі недодержання умов, встановлених статтею 14 Декрету,
відмовити у його видачі (продовженні).
   Платникам фіксованого податку, особливо тим, які придбавають
патенти щомісяця, слід пам'ятати, що заяву (із зазначенням,
зокрема, доходу платника фіксованого податку від  здійснення
підприємницької діяльності за останні 12 місяців, що передують
місяцю придбання (продовження) патенту) для своєчасного отримання
патенту або продовження терміну його дії, а також документ про
сплату фіксованого податку необхідно подати податковому органу
завчасно, оскільки здійснення підприємницької діяльності  без
патенту тягне за собою адміністративну відповідальність суб'єктів
підприємницької діяльності.
   Зазначеним Декретом встановлено, що  платник  фіксованого
податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і
витрат, який передбачає ведення фізичною особою - суб'єктом
підприємницької діяльності протягом року Книги обліку доходів і
витрат за формою N 10 з метою визначення його доходу, одержаного
від здійснення підприємницької діяльності, для оподаткування його
прибутковим податком. Доходи громадян, одержані від здійснення
підприємницької  діяльності,  що  оподатковуються  фіксованим
податком, не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного
доходу за підсумками звітного року.
   Водночас застережень щодо неподання  декларацій  платника
фіксованого податку до статей 14 і 19 Декрету ( 13-92 ), якими
визначено  порядок  подання  декларацій  фізичними особами -
суб'єктами підприємницької діяльності про одержані доходи, не
внесено. В декларації платник фіксованого податку щодо доходів,
які одержані від здійснення  підприємницької  діяльності  за
фіксованим розміром податку, зазначає лише період, в якому він
працював за фіксованим податком, розмір валового доходу та суму
сплаченого за звітний період фіксованого податку.
 
 Заступник голови                   Г.Бондаренко
 
 "Податки та бухгалтерський облік",
 N 78, 27 вересня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка