Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11730/7/18-1117 від 30.08.2001
 
    Про Закон України "Про фінансові послуги та державне
       регулювання ринків фінансових послуг"
 
   Державна податкова адміністрація України повідомляє, що з
метою створення правових основ для захисту інтересів споживачів
фінансових послуг, правового забезпечення діяльності і розвитку
конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правового
забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі
України Верховною Радою України 12 липня поточного року прийнято
Закон України N 2664-III ( 2664-14 ) "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон),
який набирає чинності з дня його опублікування.
   Слід звернути увагу на те, що прийнятим Законом передбачено
наступне:
   1. Внесено  зміни до Закону України від 01.06.2000 за
N 1775-III  (  1775-14  )  "Про  ліцензування  певних видів
господарської діяльності", а саме: частину другу статті 2 після
слів  "ліцензування банківської діяльності" доповнено словами
"діяльності з надання фінансових послуг", тобто тепер підлягає
ліцензуванню новий вид діяльності, який здійснюється згідно із
законами, що регулюють відносини у цій сфері, а саме зазначеним
Законом ( 2664-14 ).
   Пунктом 5 статті 1 Закону ( 2664-14 ) визначено поняття
"фінансова  послуга" як операції з фінансовими активами, що
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і
за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових
активів.
   2. Положення Закону не поширюються на:
   - діяльність в Україні фінансових установ, які мають статус
міжурядових міжнародних організацій;
   - діяльність Державного казначейства України та державних
цільових фондів.
   3. Розділом VI  Закону  визначено  порядок  ліцензування
діяльності  фінансових  установ. Пунктом 1 статті 34 Закону
( 2664-14) обумовлено  види  діяльності  фінансових  установ,
здійснення яких дозволяється тільки після отримання відповідної
ліцензії, а саме:
   - страхова діяльність;
   - діяльність з надання послуг накопичувального пенсійного
забезпечення;
   - надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
   - діяльність з надання будь-яких фінансових послуг,  що
передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів
від фізичних осіб.
   Зазначені ліцензії   видаються   уповноваженим  органом
(відповідно до пункту 12 статті 1 Закону ( 2664-14 ) це спеціально
уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг).
   Ліцензія, яка надається для здійснення діяльності з надання
фінансових послуг, не може передаватися третім особам.
   4. За порушення, вчинені на ринках фінансових послуг, статтею
41 Закону ( 2664-14 ) передбачена відповідальність. Так, за
діяльність на ринках фінансових послуг без ліцензії, одержання
якої  передбачено Законом, уповноважений орган застосовує до
суб'єктів підприємницької діяльності штрафні санкції у розмірі до
5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85000 грн.),
але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового)
капіталу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, що
вчинила правопорушення.
   Рішення уповноваженого органу про  застосування  штрафних
санкцій може бути оскаржено в суді.
   Штрафи, накладені  уповноваженим  органом,  стягуються  у
судовому порядку.
   Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть
відповідальність згідно із законами України.
   Зазначене слід довести до відома низових податкових органів
та платників податків.
 
 Заступник Голови ДПА України              В.Онищенко
 
 "Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ",
 N 38, 24 вересня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка