Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію та проведення виставки-ярмарку "Київська осінь-2001"


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 279 від 20.09.2001
 
     Про організацію та проведення виставки-ярмарку
           "Київська осінь-2001"
 
   З метою подальшого розширення економічних міжрегіональних
зв'язків, просування продукції вітчизняних товаровиробників на
внутрішні ринки, сприяння оптово-роздрібній торгівлі, розвитку
маркетингових послуг, забезпечення населення м. Києва та Київської
області продуктами харчування Н А К А З У Ю:
   1. Департаменту організаційної роботи (Шейко), корпорації
"Украгропромбіржа" (Тимченко) разом  з  Головним  управлінням
сільського   господарства   і   продовольства   Київської
облдержадміністрації (Бідзюра), іншим структурним  підрозділам
міністерства, підприємствам, організаціям, що входять до сфери
його управління, організувати і провести на виставковому центрі
Мінагрополітики  України (с. Чубинське Бориспільського району
Київської області) з 2 по 7 жовтня 2001 року виставку-ярмарок
"Київська осінь-2001" (далі - виставка).
   2. Визначити такі основні напрямки роботи виставки:
   - виставка-продаж сільськогосподарської та рибної продукції,
продукції   птахівництва,   харчової,  м'ясної,  молочної,
лікерогорілчаної, пиво-безалкогольної промисловості, бджільництва
тощо;
   - виставка-продаж сільськогосподарської техніки, в т. ч.
малогабаритної,  автомобілів, запасних частин, обладнання для
харчової та переробної промисловості, садово-городнього інвентаря;
   - лізинг сільськогосподарської техніки та обладнання;
   - продаж саджанців, насіння, мінеральних добрив, засобів
захисту рослин.
   З. Затвердити склад Організаційного комітету та робочих груп
з підготовки та проведення виставки згідно з додатком 1.
   4. Закріпити за Автономною Республікою Крим та областями
відповідальних працівників Міністерства аграрної політики для
надання допомоги у підготовці та участі їх у виставці (додаток 2).
   5. Державному  департаменту  продовольства   (Сватков),
Державному  департаменту  рибного  господарства  (Шведенко),
департаментам міністерства, концерну "Укрсадвинпром" (Рибак, за
згодою), корпорації "Укрвинпром" (Мосінєвич, за згодою), НАК
"Украгролізинг"   (Шпак,   за   згодою),    корпорації
"Укрзоонетпромпостач"  (Лісовенко,  за  згодою),  асоціаціям
"Укрм'ясо" (Попов, за згодою) і "Укрмолпром" (Бондаренко, за
згодою),  об'єднанню  "Укрптахопром"  (Семенчук,  за згодою),
корпорації "Укровочкартоплепром"  (Учакін,  за  згодою),  ВАТ
"Агрохімцентр" (Лобода, за згодою), ДАК "Хліб України" (Рішняк, за
згодою), асоціації "Укрсортнасіннєовоч" (Козак,  за  згодою),
Укрплемоб'єднанню   (Волецко,   за   згодою),   корпорації
"Украгропромбуд" (Удовенко, за згодою), корпорації "Тваринпром"
(Скибенко, за згодою), асоціації "Укрбджолопром" (Мовчан, за
згодою)  Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій:
   - провести  організаторську  роботу  з  підпорядкованими
підприємствами і організаціями щодо залучення їх до участі у
виставці  і  до  25  вересня 2001 року подати Департаменту
організаційної роботи та корпорації "Украгропромбіржа" перелік
учасників зазначеного виставкового заходу;
   - організувати  на  виставці  оптово-роздрібну  торгівлю
продукцією і товарами  за напрямками,  визначеними п.2 цього
наказу.
   6. Залучити до участі у виставці підприємства Держлісгоспу
(відповідальний  -  Сорока),  Укоопспілки  (відповідальний  -
Тимченко), м. Києва (відповідальний - Жихарев) та іноземні фірми
(відповідальний - Омельяненко), які виробляють продукцію для
потреб АПК та сільськогосподарських товаровиробників.
   7. Головному  управлінню  сільського  господарства  та
продовольства   Київської  облдержадміністрації  забезпечити
демонстрацію та продаж на виставці продукції, необхідної для
жителів м. Києва та сільської місцевості, яка виробляється на
підприємствах області.
   8. Департаменту науково-технічної політики (Саченко) провести
організаторську  роботу  з  підприємствами,  підпорядкованими
Державному департаменту тракторного  і  сільськогосподарського
машинобудування Міністерства промислової політики щодо залучення
їх до участі у виставці, організувати на виставці демонстрацію та
продаж  малогабаритної сільськогосподарської техніки, запасних
частин до неї та садово-городнього інвентаря.
   9. ВАТ "Агрохімцентр" організувати  на  виставці  роботу
крамниці по продажу мінеральних добрив, засобів захисту рослин та
необхідного для їх використання садово-городнього інвентаря.
   10. Департаменту розвитку соціальної інфраструктури сільської
місцевості (Гайдар) забезпечити на виставці демонстрацію та продаж
продукції облсількомунгоспів (будівельні матеріали, труби, деталі
з полімерних матеріалів та інше), а також продукції підсобних
промислів.
   11 Міністерству агропромислової  о  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій:
   - організувати направлення на виставку суб'єктів всіх форм
власності і господарювання для укладання договорів, контрактів на
купівлю-продаж представленої на виставці продукції;
   - забезпечити поставку на виставку суб'єктами всіх форм
власності і господарювання продукції власного виробництва для
реалізації населенню;
   - подати  до  27  вересня  2001  року  корпорації
"Украгропромбіржа" для пошуку потенційних партнерів пропозиції
щодо потреб у збуті та придбанні сільськогосподарської продукції і
продуктів її переробки.
   12. Керівникам робочих груп до 21 вересня 2001 року розробити
та  подати Департаменту організаційної роботи перелік нарад,
конференцій, семінарів, презентацій, круглих столів для проведення
під  час  роботи  виставки з визначенням тематики, термінів
проведення та кількості учасників.
   13. Департаменту  організаційної   роботи,   корпорації
"Украгропромбіржа" розробити і подати до 24 вересня 2001 року на
затвердження Організаційному комітету: програму та сценарій роботи
виставки, схему розміщення експозицій учасників виставки, а також
план основних організаційних заходів (наради, конференції тощо).
   14. Корпорації "Украгропромбіржа" разом з  Селекційно  -
технологічним і навчальним центром (Рябчук, за згодою) до 25
вересня 2001 року забезпечити виконання ремонтних і профілактичних
робіт на об'єктах виставкового комплексу та забезпечити художнє
оформлення території виставки.
   13. Корпорації  "Украгропромбіржа"  забезпечити  рекламу
виставки в засобах масової інформації та до 27 вересня 2001 року
підготувати каталог учасників, перелік продукції, запропонованої
експонентами для купівлі-продажу.
   16. Корпорації "Украгропромбіржа", Селекційно-технологічному
і навчальному центру разом з Відділом охорони праці, пожежної
безпеки і безпеки дорожнього руху (Скафа) забезпечити на період
роботи виставки виконання правил безпеки праці, пожежної безпеки
та дорожнього руху обслуговуючим персоналом виставкового центру та
учасниками виставки.
   17. Державному   департаменту   ветеринарної   медицини
(Вербицький) забезпечити своєчасне проведення ветеринарних обробок
тварин, які будуть надходити на виставку-ярмарок, та постійний
контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог їх утримання
і реалізації.
   18. Контроль за виконанням наказу покласти  на  Першого
заступника Державного секретаря Лузана Ю.Я.
 
 
 Міністр                        І.Кириленко
                     Додаток 1
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     20.09.2001 N 279
               Склад
       Організаційного комітету з підготовки
   та проведення виставки-ярмарку "Київська осінь - 2001"
 
Лузан       - Перший заступник Державного секретаря,
Юрій Якович    голова Оргкомітету
 
Шейко       - начальник Департаменту організаційної
Петро       роботи,
Володимирович   заступник голови Оргкомітету
 
Бідзюра      - заступник голови Київської
Іван Павлович   облдержадміністрації,
          заступник голови Оргкомітету
 
Власенко      - начальник управління інформатизації,
Владислав     виставкової
Олександрович   діяльності та зв'язків з органами
          державної влади
          Департаменту організаційної роботи
 
Мельник      - начальник Департаменту ринків продукції
Юрій Федорович   тваринництва з Головною державною
          племінною інспекцією
 
Рішняк       - голова правління ДАК "Хліб України"
Іван Миколайович
 
Сватков      - голова Державного департаменту
Леонід Борисович  продовольства
 
Скафа       - начальник Відділу охорони праці,
Віктор Михайлович пожежної безпеки та
          безпеки дорожнього руху
 
Тимченко      - президент корпорації
Віктор Наумович  "Украгропромбіржа",
          організатор-розпорядник виставки-ярмарку
 
Шведенко      - голова Державного департаменту рибного
Микола       господарства
Миколайович
 
Яковенко      - заступник Державного секретаря
Валентин Петрович
    Робочі групи Оргкомітету по організації і проведенню
             виставок-продажу
 
 I. Виставка-продаж сільськогосподарської та рибної продукції,
   продукції харчової, м'ясної та молочної промисловості,
    обладнання для харчової та переробної промисловості
 
Христенко     - заступник голови Державного департаменту
Валерій Іванович  продовольства, керівник робочої групи
 
Бондаренко     - голова асоціації "Укрмолпром"
Василь Маркевич
 
Сичевський     - генеральний директор ЗАТ "Укрпиво"
Микола Петрович
 
Мироненко     - генеральний директор ЗАТ "Укркондитер"
Станіслав Арсентійович
 
Попов       - голова асоціації "Укрм'ясо"
Володимир Ілліч
 
Степаненко     -заступник голови Державного департаменту
Олексій      рибного господарства
Миколайович
 
    II. Виставка-продаж сільськогосподарської техніки та
    обладнання, малогабаритної техніки та обладнання для
  фермерських господарств, садово-городнього інвентаря, лізинг
      сільськогосподарської техніки та обладнання
 
Саченко      - начальник Департаменту науково-технічної
Володимир Ілліч  політики, керівник робочої групи
 
Амонс       - заступник начальника Департаменту
Вацлав Едуардович науково-технічної політики
 
Мушко Василь    - голова правління ЗАТ корпорація
Никонович     "Агротех"
 
Іванишин      - перший заступник голови правління НАК
Володимир     "Украгролізинг"
Васильович
 
Погорілий Леонід  - генеральний директор об'єднання
Володимирович   "Сільгоспмашсистема"
 
Регурецький    - генеральний директор "Украгрореммаш"
Микола Петрович
 
Сухенко      - в.о. генерального директора ДП "Украгротех"
Віктор Іванович
  III. Виставка-аукціон з продажу племінної та продуктивної
             худоби
 
Пищолка      - заступник начальника Департаменту
Володимир     ринків продукції тваринництва з Головною
Андрійович     державною інспекцією, керівник робочої
          групи
 
Горжеєв Володимир - перший заступник голови Державного
Михайлович     департаменту ветеринарної медицини
 
Воленко Ірина   - генеральний директор "Укрплемоб'єднання"
Стефанівна
 
Горошко Ігор    - голова корпорації "Конярство України"
Павлович
 
Дем'яновський   - голова правління асоціації "Укркіньпром"
Олександр Юрійович
 
Дерманець     - заступник начальника Департаменту
Володимир     ринків продукції тваринництва з Головною
Іларіонович    державною інспекцією
 
Лісовенко Василь  - генеральний директор корпорації
Трохимович     "Укрзооветпромпостач"
 
Лісовий Федір   - президент корпорації "Укрплемзаводи"
Григорович
 
Мовчан Василь   - голова асоціації "Укрбджолопром"
Григорович
 
Семенчук Віктор  - генеральний директор об'єднання
Михайлович     "Укрптахопром"
 
Скибенко Іван   - генеральний директор корпорації "Тваринпром"
Васильович
 
Білозерський Олег - голова асоціації "М'ясне скотарство"
Леонідович
 
 IV. Виставка-продаж винно-горілчаних виробів, коньяків, пива,
  безалкогольних напоїв, мінеральної води, обладнання для їх
              виробництва
 
Христенко Валерій - заступник голови Державного
Іванович      департаменту продовольства, керівник
          робочої групи
 
Агафонов Михайло  - заступник голови Державного
Федорович     департаменту продовольства
 
Воєводін      - заступник голови концерну
Володимир     "Укрсадвинпром"
Васильович
 
Мосіневич     - генеральний директор корпорації
Володимир     "Укрвинпром"
Леонідович
 
Сичевський Микола - генеральний директор ЗАТ "Укрпиво"
Петрович
    V. Продаж саджанців, насіння, мінеральних добрив,
           засобів захисту рослин
 
Сорока       - начальник Департаменту ринків
Василь Іванович  продукції рослинництва та розвитку
          насінництва, керівник робочої групи
 
Козак       - голова асоціації "Укрнасіннєовоч"
Григорій Якович
 
Лазарь Тетяна   - генеральний директор об'єднання
Іванівна      "Насіння України"
 
Лобода Микола   - голова правління "Агрохімцентр"
Васильович
 
Мартишок Іван   - заступник начальника Департаменту
Васильович     ринків продукції рослинництва та
          розвитку насінництва
 
Педос       - голова Національної асоціації
Анатолій Іванович "Укрсільгоспхімія"
    VI. Продаж овочів, фруктів, плодоовочевих консервів,
    продукції рослинництва, в тому числі борошна, круп,
         макаронів, хлібобулочних виробів
 
Сорока Василь   - начальник Департаменту ринків
Іванович      продукції рослинництва та розвитку
          насінництва, керівник робочої групи
 
Авраменко     - начальник Головної о управління
Володимир     сільського господарства і продовольства
Степанович     Херсонської облдержадміністрації
 
Белагенко Сергій  - заступник Міністра агропромислового
Петрович      комплексу АР Крим
 
Глух іван     - перший заступник голови концерну
Васильович     "Укрсадвинпром"
 
Крижов Іван    - заступник голови правління ДАК "Хліб
Миколайович    України"
 
Покотило Олександр - перший заступник начальника Головного
Володимирович   управління сільського господарства і
          продовольства Київської облдержадміністрації
 
Учакін Анатолій  - голова корпорації "Укровочкартоплепром"
Петрович
                             Додаток 2
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     20.09.2001 N 279
               Список
 відповідальних працівників від Міністерства аграрної політики
  за участь областей у виставці-ярмарку "Київська осінь-2001"
 
Область         Відповідальні
 
 
Вінницька        Христенко В.І.
Полтавська       Рибалко В.В.
 
Волинська        Горжеєв В.М.
Луганська        Пацюк М.В.
 
Дніпропетровська    Мельниченко В.В.
Хмельницька       Мотруніч Д.О.
 
Донецька        Данчук А.Г.
Кіровоградська     Скафа В.М.
 
Житомирська       Сідоров Т.Т.
Рівненська       Учакін А.П.
 
Закарпатська      Глух І.В.
Івано-Франківська    Нікітан В.І.
 
Київська        Дробот В.І.
 
Тернопільська      Семенчук В.М.
Херсонська       Пишолка В.А.
 
Львівська        Бойко М.Ф.
Черкаська        Івашкевич Ю.І.
 
Миколаївська      Мартинюк І.В.
Запорізька       Пасічник П.К.
 
Одеська         Власенко В.О.
Харківська       Дерманець В.І.
 
Сумська         Верескун С.Б.
Автономна Республіка  Крижов І.М.
Крим
 
Чернігівська      Сосновський В.О.
Чернівецька       Федоренко В.І.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка