Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції з бонітування сільськогосподарської птиці, Інструкції з ведення племінного обліку в птахівництві та зразків форм племінного обліку в птахівництві


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 179 від 22.06.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 вересня 2001 р.
                   за N 846/6037
 
 
 Про затвердження Інструкції з бонітування сільськогосподарської
 птиці, Інструкції з ведення племінного обліку в птахівництві
    та зразків форм племінного обліку в птахівництві
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) та з метою проведення комплексної оцінки
сільськогосподарської птиці за селекційними ознаками, забезпечення
чіткої організації племінної роботи в галузі Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Інструкцію з бонітування сільськогосподарської птиці.
   1.2. Інструкцію з ведення племінного обліку в птахівництві
( z0847-01 ).
   1.3. Зразки форм племінного обліку у птахівництві:
   1.3.1. Форма N 1-пт "Журнал інкубації" ( z0847-01 ).
   1.3.2. Форма N 2-пт "Журнал молодняку" ( z0847-01 ).
   1.3.3. Форма  N  3-пт  "Журнал  продуктивності  несучок"
( z0847-01 ).
   1.3.4. Форма N 4-пт "Журнал щоденного обліку несучості та
вибуття птиці" ( z0847-01 ).
   1.3.5. Форма N 5-пт "Журнал обліку маси та якості яєць"
( z0847-01 ).
   1.3.6. Форма N 6-пт "Журнал самців" ( z0847-01 ).
   1.3.7. Форма N 7-пт "Оцінка ліній (порід) птиці за комплексом
ознак" ( z0847-01 ).
   1.3.8. Форма N 8-пт "Відомість племінної птиці вихідних
ліній" ( z0847-01 ).
   1.3.9. Форма  N  9-пт  "Відомість  племінної  птиці
прабатьківських (батьківських)  форм,  порід  і  популяцій"
( z0847-01 ).
   2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.) забезпечити подання
у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Буркат В.П., за згодою), Виробничо-науковому
об'єднанню  птахівничої промисловості "Укрптахопром" (Семенчук
В.М., за згодою) видати інструкції, зазначені в пункті 1.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Рижука С.М.
 
 Міністр               І.Кириленко
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   22.06.2001 N 179
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 вересня 2001 р.
                   за N 846/6037
              Інструкція
      з бонітування сільськогосподарської птиці
   1. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Закону України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) і визначає
порядок проведення бонітування сільськогосподарської птиці.
   1.2. Бонітування сільськогосподарської птиці - комплексна
оцінка  птиці  за  племінними і продуктивними якостями, яка
проводиться в усіх птахопідприємствах незалежно від належності та
підпорядкованості, що мають племінні стада.
   1.3. Мета бонітування - визначення класу птиці, у залежності
від якого встановлюють вартість племінної продукції (інкубаційні
яйця, молодняк) для реалізації.
   1.4. Бонітування птиці проводиться щорічно відповідно до
наказу Міністерства аграрної політики України.
   1.5. Птицю  не  бонітують  у  господарствах або окремих
пташниках, які поставлені на карантин через заразні захворювання.
   1.6. Організацію  та  проведення  бонітування  здійснюють
Міністерство агропромислового комплексу Автономної  Республіки
Крим, головні управління сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій разом із галузевими структурними
підрозділами Мінагрополітики й науково-дослідними установами УААН.
   1.7. Бонітування  поголів'я  сільськогосподарської  птиці
здійснює комісія, призначена керівником підприємства.
   В роботі комісії беруть участь: зоотехніки та ветеринарні
спеціалісти  господарства;  представники  управлінь сільського
господарства і продовольства районних державних адміністрацій;
фахівці з відповідною кваліфікацією галузевих підприємств, що
пройшли атестацію; фахівці наукових установ.
   1.8. При бонітуванні комісія:
   проводить огляд  птиці,  аналіз  показників  її  власної
продуктивності та продуктивності батьків, заповнює відповідні
форми обліку, що додаються;
   визначає бонітувальний клас для груп птиці (вихідні лінії,
прабатьківські та батьківські стада, порода, популяція);
   оцінює птицю  кожної  групи  за основними ознаками, які
характеризують її продуктивні якості;
   присвоює такі класи: еліта-рекорд, еліта, I клас, II клас.
   1.9. Птицю, що не відповідає  мінімальним  вимогам  для
визначення класу, оцінюють поза класом. Яйця від такої птиці
реалізують як неплемінні.
   1.10. За  результатами  бонітування  складаються  зведені
відомості (форми N 8-пт і 9-пт) за станом на 1 грудня поточного
року, які подаються підприємством до 20 грудня:
   до Міністерства  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій - для затвердження;
   організаціям (установам), визначеним Міністерством аграрної
політики України, - для зведення.
   1.11. Організації  (установи),  визначені  Міністерством
аграрної політики України:
   проводять аналіз результатів бонітування птиці в розрізі
видів, порід та напряму продуктивності;
   визначають племінну цінність стад;
   затверджують класність пробонітованої птиці;
   подають зведені дані та аналіз бонітування до Міністерства
аграрної політики України до 20 січня наступного року.
   1.12. Зведені дані та аналіз бонітування використовуються для
розробки і коригування загальнодержавних програм селекції  у
птахівництві.
   1.13. Реалізація племінної продукції за ціною класу, до якого
віднесена  птиця,  або  договірною  ціною здійснюється після
затвердження результатів бонітування держплемінспектором за умови,
що якість інкубаційних яєць або молодняку відповідає вимогам, що
пред'являються до них стандартами або Технічними умовами (РСТ УССР
1924-82 Яйца куриные инкубационные. Технические условия; РСТ УССР
1969-86 Яйца утиные инкубационные. Технические условия; ДСТУ
1947-95 Яйця індичачі інкубаційні. Технічні умови; ДСТ Украины
2022-91 Яйца инкубационные гусей, цесарок, перепелок. Технические
условия; ДСТ Украины 2021-91 Молодняк сельскохозяйственной птицы
суточный. Технические условия).
   2. Бонітування курей
   2.1. Курей вихідних ліній яєчного, яєчно-м'ясного напрямку
продуктивності та м'ясо-яєчних порід і популяцій бонітують:
   до 40-тижневого віку - за несучістю матерів за 40 або 72
тижні життя, за масою їхніх яєць у 30- або 52-тижневому віці з
урахуванням процента виводу молодняку, збереженості поголів'я, що
бонітують, та його живої маси при вирощуванні;
   у віці 40 або 72 тижні життя - за показниками власної
продуктивності за 40 або 72 тижні життя, за масою їхніх яєць у 30-
або 52-тижневому віці з урахуванням процента виводу курчат від
поголів'я, що бонітують, їх збереженості при вирощуванні до 17
(18) тижнів (додаток 1).
   2.2. Курей вихідних ліній м'ясного напрямку продуктивності
бонітують:
   до 34-тижневого віку - за власними показниками (жива маса у
6(5)-тижневому віці, збереженість молодняку до 6(5)-тижневого і з
7- до 18-тижневого віку), показниками продуктивності матерів за 34
або 60 тижнів життя (несучість, процент виводу курчат);
   у 34-тижневому віці і старших - за живою масою у 6(5)-
тижневому віці, за збереженістю до 6(5)-тижневого і з 7- до
18-тижневого віку та несучістю за 34 або 60 тижнів життя, за
процентом виводу курчат (додаток 2).
   3. Бонітування качок
   3.1. Качок вихідних ліній бонітують:
   до 50-54-тижневого віку - за показниками матерів (несучість і
процент виводу каченят за перший цикл несучості) та за власними
показниками (жива маса і збереженість молодняку до 7-тижневого
віку та з 7- до 25-тижневого віку);
   у 50-54-тижневому віці і старших - за несучістю та процентом
виводу каченят за перші 20 тижнів несучості, за живою масою і
збереженістю молодняку в 7-тижневому віці (додаток 3).
   3.2. Мускусних качок вихідних ліній і популяцій бонітують:
   за показниками живої маси: самок у 10-тижневому, самців у
11-тижневому віці, за збереженістю молодняку за цей період та з
10-11- до 25-тижневого віку, за процентом виводу каченят і
несучістю у матерів (додаток 4).
   4. Бонітування вихідних ліній, породних груп та популяцій
індичок
   4.1. Індичок бонітують:
   до 50-54-тижневого  віку  -  за живою масою в 12- або
16-тижневому віці, за збереженістю молодняку за цей період, за
показниками несучості та за процентом виводу молодняку в матерів;
   у 50-54-тижневому віці і старших - за власними показниками
продуктивності: живою масою і збереженістю молодняку в 12- або
16-тижневому віці, процентом виводу індичат та несучістю за 16(20)
тижнів (додаток 5).
   5. Бонітування ліній, порід та популяцій гусей
   5.1. Гусей бонітують:
   до 52-57-тижневого віку - за живою масою і збереженістю
молодняку до 9-тижневого віку, за несучістю матерів за перший рік
використання і процентом виводу гусенят;
   старших 52-57-тижневого віку - за  власними  показниками
продуктивності:  живою  масою  і  збереженістю  молодняку до
9-тижневого віку, несучістю за перший цикл і процентом виводу
гусенят (додаток 6).
   6. Бонітування вихідних ліній і порід цесарок
   6.1. Цесарок бонітують:
   до 46-тижневого  віку  -  за  показниками живої маси і
збереженістю молодняку до 10 тижнів, за процентом виводу цесарят
та несучістю у матерів;
   у 46-тижневому віці та старших - за власними показниками
продуктивності: живою масою в 10-тижневому віці і збереженістю
молодняку за цей період, несучістю за перший цикл, процентом
виводу цесарят (додаток 7).
   7. Визначення класу птиці за комплексом ознак
   Клас птиці вихідних ліній за комплексом ознак установлюється
на підставі класу за кожною ознакою окремо (додаток 8).
   До класів еліта-рекорд та еліта відносять птицю селекційного
стада,  яка  має  індивідуальне  походження,  а також птицю
стада-множника вихідних ліній, якщо вона одержана від селекційного
стада і за показниками продуктивності відповідає цим класам.
   8. Бонітування  птиці  всіх  видів  прабатьківського  та
батьківського стад
   Птицю прабатьківського  та  батьківського  стад племінних
господарств оцінюють за показниками батьків та за  власними
ознаками (жива маса, збереженість та процент виводу молодняку)
(додаток 9).
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією    Ю.Ф.Мельник
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
     Мінімальні вимоги щодо продуктивності вихідних
       ліній яєчних курей для визначення класу
 
-------------------------------------------------------------------------------
|Ознаки         |Лінії породи леггорн                 |
|            |-----------------------------------------------------|
|            |селекціоновані за масою |селекціоновані за несучістю |
|            |яєць          |              |
|            |------------------------+----------------------------|
|            |еліта-|еліта|I  |II  | еліта-| еліта| I  | II  |
|            |рекорд|   |клас|клас | рекорд|   |клас |клас  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Несучість на початкову |   |   |  |   |    |   |   |    |
|несучку, шт.:     |   |   |  |   |    |   |   |    |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 40 тижнів життя   | 80 | 75 | 72| 70 |  90 | 85 | 80 | 75  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 72 тижні життя   | 235 | 230 | 220| 215 | 245 | 240 | 230 | 225  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Маса яєць, г:     |   |   |  |   |    |   |   |    |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|у 30 тижнів      | 56 | 55 | 54| 53 |  54 | 53 | 52 | 51  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|у 52 тижні       | 62 | 61 | 60| 59 |  60 | 59 | 58 | 57  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Вивід курчат, %    | 77 | 77 | 77| 77 |  79 | 79 | 79 | 78  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Збереженість      |   |   |  |   |    |   |   |    |
|молодняку до 17(18)  |   |   |  |   |    |   |   |    |
|тижнів, %       | 95 | 95 | 94| 94 |  95 | 95 | 94 | 94  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Жива маса у 17(18)   |   |   |  |   |    |   |   |    |
|тижнів, кг       | 1,25 | 1,25|1,25| 1,25 | 1,20 | 1,20 |1,20 |1,20  |
|-----------------------+------------------------+----------------------------|
|            |Лінії яєчно-м'ясних   |М'ясо-яєчні породи і    |
|            |кросів         |популяції          |
|-----------------------+------------------------+----------------------------|
|Несучість на початкову |   |   |  |   |    |   |   |    |
|несучку, шт.:     |   |   |  |   |    |   |   |    |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 40 тижнів життя   | 80 | 72 | 70 | 65 |  75 | 68 | 65 | 63  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 72 тижні життя   | 220 | 210 |205 | 200 | 190 | 180 |175 |170  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Маса яєць, г:     |   |   |  |   |    |   |   |    |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|у 30 тижнів      | 54 | 53 | 53 | 52 |  53 | 52 | 51 | 50  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|у 52 тижні       | 62 | 60 | 59 | 58 |  59 | 58 | 57 | 57  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Вивід курчат, %    | 78 | 78 | 78 | 78 |  78 | 78 | 78 | 78  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Збереженість      |   |   |  |   |    |   |   |    |
|молодняку до 17(18)  |   |   |  |   |    |   |   |    |
|тижнів, %       | 96 | 95 | 95 | 95 |  96 | 95 | 95 | 95  |
|-----------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Жива маса у 17(18)   |   |   |  |   |    |   |   |    |
|тижнів, кг       | 1,4 | 1,4 |1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |1,4 |1,4  |
-------------------------------------------------------------------------------
                   Додаток 2
                   до пункту 2.2 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
    Мінімальні вимоги щодо продуктивності вихідних ліній
        м'ясних курей для визначення класу
 
----------------------------------------------------------------------------
|Ознаки       |   Корніш       |    Плімутрок      |
|          |------------------------+----------------------------|
|          |еліта-|еліта|I  |II  | еліта-| еліта| I  | II  |
|          |рекорд|   |клас|клас | рекорд|   |клас |клас  |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Жива маса, г:    |   |   |  |   |    |   |   |    |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|у 5 тижнів: півники | 1550 |1450 |1350| 1300 |    |   |   |    |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|      курочки | 1350 |1250 |1150| 1100 |    |   |   |    |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|у 6 тижнів: півники | 1850 |1700 |1600| 1500 | 1500 | 1450 |1400 | 1350 |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|      курочки | 1650 |1450 |1400| 1300 | 1300 | 1250 |1200 | 1150 |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Збереженість    |   |   |  |   |    |   |   |    |
|молодняку,%     |   |   |  |   |    |   |   |    |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 1-6 тижнів    | 97 | 96 | 96 | 96 | 97  | 97 | 96 |  96 |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 7-18 тижнів   | 97 | 97 | 97 | 97 | 97  | 97 | 97 |  97 |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Несучість на    |   |   |  |   |    |   |   |    |
|початкову несучку, |   |   |  |   |    |   |   |    |
|шт.:        |   |   |  |   |    |   |   |    |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 34 тижні життя  | 30 | 30 | 30 | 30 | 43  | 38 | 35 |  30 |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|за 60 тижнів життя | 90 | 90 | 90 | 90 | 130  | 120 |110 | 110 |
|--------------------+------+-----+----+------+-------+------+-----+-------|
|Вивід курчат, %   | 70 | 70 | 70 | 70 | 76  | 73 | 70 |  70 |
----------------------------------------------------------------------------
                   Додаток 3
                   до пункту 3.1 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
      Мінімальні вимоги щодо продуктивності качок
       (крім мускусних) для визначення класу
 
---------------------------------------------------------------------------------------
|Ознаки         | Лінії кросів пекінської породи       |Інші породи та |
|            |---------------------------------------------|популяції   |
|            |  батьківські    |  материнські    |        |
|            |----------------------+----------------------+---------------|
|            |еліта-|еліта|I  |II |еліта-|еліта| I | II |еліта| I | II |
|            |рекорд|   |клас|клас|рекорд|   |клас|клас|   |клас|клас|
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Жива маса у 7     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|тижнів, кг:      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|  самці       | 3,6 | 3,4 | 3,2| 3,0| 3,1 | 3,0 | 2,9| 2,7| 2,7 | 2,5| 2,4|
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|  самки       | 3,4 | 3,2 | 3,0| 2,8| 2,9 | 2,8 | 2,7| 2,6| 2,5 | 2,3| 2,2|
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Несучість на      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|початкову несучку   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|за 20 тижнів, шт.   | 85 | 82 | 77 | 74 | 105 | 98 | 94 | 90 | 100 | 93 | 85 |
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Вивід каченят, %    | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Збереженість      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|каченят, %:      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|до 7 тижнів      | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|-----------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|7-25 тижнів      | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
---------------------------------------------------------------------------------------
                   Додаток 4
                   до пункту 3.2 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
     Мінімальні вимоги щодо продуктивності мускусних
          качок для визначення класу
 
----------------------------------------------------------------------------------
|Ознаки      | Батьківські лінії  | Материнські лінії  |Популяції   |
|         |----------------------+----------------------+---------------|
|         |еліта-|еліта|I  |II |еліта-|еліта| I | II |еліта| I | II |
|         |рекорд|   |клас|клас|рекорд|   |клас|клас|   |клас|клас|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Жива маса, кг:  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|самці в 11 тижнів | 4,2 | 4,1 | 4,0| 3,9| 3,9 | 3,7 | 3,5| 3,3| 3,4 | 3,1| 2,9|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|самки в 10 тижнів | 2,4 | 2,3 | 2,1| 2,0| 2,2 | 2,0 | 1,9| 1,8| 1,8 | 1,6| 1,5|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Несучість за 20  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|тижнів, шт.    | 70 | 65 | 60 | 55 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 |
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Вивід каченят, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 |
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|Збереженість   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|каченят, %:    |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |  |
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|до 11 тижнів   | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 |
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+-----+----+----|
|11-25 тижнів   | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
----------------------------------------------------------------------------------
                   Додаток 5
                   до пункту 4.1 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
     Мінімальні вимоги щодо продуктивності вихідних
        ліній індичок для визначення класу
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Тип         |Клас |Жива маса, кг      |Несучість| Вивід  |Збереженість |
|птиці         |   |-------------------------| за*  |молодняку,|молодняку, % |
|           |   |у 12 тижнів |у 16 тижнів | 16(20) |  %   |--------------|
|           |   |------------+------------|тижнів, |     |у 12 |у 16  |
|           |   |самців|самок|самців|самок| шт.  |     |тижнів|тижнів |
|----------------------+------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|Білі  |бать- |важкий|еліта-|   |   |   |   |     |     |   |    |
|широко-|ківська|тип  |рекорд| -  | - | 8,0 | 6,0 |  45  |  57  | 80 | 78  |
|груді |форма |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   |еліта | -  | - | 7,5 | 5,5 |  45  |  57  | 80 | 78  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | I  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | -  | - | 7,0 | 5,0 |  42  |  57  | 80 | 78  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | II  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | -  | - | 6,5 | 4,5 |  40  |  57  | 80 | 78  |
|    |    |------+------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |серед-|еліта-|   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |ній  |рекорд| 4,5 | 3,6 | 6,2 | 4,8 |  55  |  60  | 82 | 80  |
|    |    |тип  |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   |еліта | 4,0 | 3,3 | 5,5 | 4,1 |  50  |  60  | 82 | 80  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | I  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | 3,6 | 3,0 | 5,2 | 3,8 |  45  |  60  | 82 | 80  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | II  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | 3,2 | 2,8 | 4,8 | 3,5 |  45  |  60  | 82 | 80  |
|    |-------+------+------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |мате- |важкий|еліта-|   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |ринська|тип  |рекорд| -  | - | 6,0 | 4,4 |  60  |  60  | 84 | 82  |
|    |форма |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   |еліта | -  | - | 5,6 | 4,2 |  60  |  60  | 84 | 82  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | I  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | -  | - | 5,3 | 3,8 |  55  |  60  | 83 | 81  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | II  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | -  | - | 5,0 | 3,6 |  50  |  60  | 82 | 80  |
|    |    |------+------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |серед-|еліта-|   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |ній  |рекорд| 3,8 | 2,9 | 5,0 | 4,0 |  80  |  60  | 86 | 85  |
|    |    |тип  |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   |еліта | 3,6 | 2,6 | 4,6 | 3,6 |  75  |  60  | 85 | 83  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | I  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | 3,4 | 2,4 | 4,2 | 3,3 |  70  |  60  | 84 | 82  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | II  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | 3,2 | 2,2 | 4,0 | 3,0 |  65  |  60  | 84 | 82  |
|    |    |------+------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |легкий|еліта |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |тип  |рекорд| 3,2 | 2,5 | 4,8 | 3,4 |  90  |  67  | 90 | 88  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   |еліта | 2,8 | 2,2 | 4,5 | 3,2 |  90  |  67  | 90 | 88  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | I  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | 2,6 | 2,0 | 4,1 | 3,0 |  80  |  65  | 86 | 85  |
|    |    |   |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|    |    |   | II  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|    |    |   |клас | 2,4 | 1,8 | 3,7 | 2,8 |  70  |  64  | 85 | 84  |
|----------------------+------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|Північнокавказька   |еліта | 3,5 | 2,5 | 5,1 | 3,7 |  60  |  62  | 88 | 85  |
|           |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|           | I  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|           |клас | 3,3 | 2,3 | 4,6 | 3,5 |  60  |  62  | 88 | 85  |
|           |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|           | II  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|           |клас | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 3,2 |  55  |  62  | 88 | 85  |
|----------------------+------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|Інші популяції    |еліта | -  | - | 4,8 | 3,6 |  60  |  60  | 88 | 85  |
|           |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|           | I  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|           |клас | -  | - | 4,3 | 3,4 |  60  |  60  | 88 | 85  |
|           |------+------+-----+------+-----+---------+----------+------+-------|
|           | II  |   |   |   |   |     |     |   |    |
|           |клас | -  | - | 4,0 | 3,0 |  55  |  60  | 88 | 85  |
---------------------------------------------------------------------------------------------
______________
   * Легкий та середній типи - 20 тижнів;
    Важкий тип - 16 тижнів.
                   Додаток 6
                   до пункту 5.1 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
      Мінімальні вимоги щодо продуктивності гусей
            для визначення класу
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Ознаки      |1-ша група - важкий  |2-га група - середній |3-тя група - легкий  |
|         |       тип*   |       тип*   |       тип*   |
|         |----------------------+----------------------+----------------------|
|         |еліта-|еліта|I  |II |еліта-|еліта| I | II |еліта-|еліта| I | II |
|         |рекорд|   |клас|клас|рекорд|   |клас|клас|рекорд|   |клас|клас|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Жива маса гусенят |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|у 9 тижнів, кг:  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|самці       | 4,5 | 4,3 | 4,1| 3,9| 4,1 | 3,9 | 3,8| 3,7| 3,7 | 3,7| 3,6| 3,6|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|самки       | 4,1 | 4,0 | 3,7| 3,6| 3,7 | 3,6 | 3,5| 3,4| 3,4 | 3,3| 3,3| 3,2|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Несучість за рік |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|використання, шт. | 35 | 33 | 30| 25|  52 | 50 | 40| 30|  60 | 55 | 50| 40|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Вивід гусенят, % | 60 | 60 | 60| 60|  65 | 65 | 65| 65|  70 | 70 | 70| 70|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Збереженість   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|гусенят      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|до 9 тижнів, %  | 90 | 90 | 85| 85|  90 | 90 | 85| 85|  90 | 90 | 85| 85|
-----------------------------------------------------------------------------------------
_____________
   * Важкий тип - угорські білі, тулузькі, емденські, великі
сірі, північнонімецькі.
   Середній тип - рейнські, оброшинські тощо.
   Легкий тип - кубанські, китайські, італійські тощо.
                   Додаток 7
                   до пункту 6.1 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
    Мінімальні вимоги щодо продуктивності цесарок для
             визначення класу
 
------------------------------------------------------------------
|Ознаки      | Батьківські лінії  | Материнські лінії  |
|         |----------------------+----------------------|
|         |еліта-|еліта|I  |II |еліта-|еліта| I | II |
|         |рекорд|   |клас|клас|рекорд|   |клас|клас|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Жива маса у 10  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|тижнів, кг:    | 1,05 | 1,00|0,95|0,93| 0,95 | 0,90|0,85|0,80|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Несучість за   |   |   |  |  |   |   |  |  |
|64 тижні життя,  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|  шт.      | 110 | 105 | 100| 95 | 130 | 125 | 120| 110|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Вивід цесарят, % | 60 | 60 | 55| 50 | 65 | 60 | 55| 50|
|------------------+------+-----+----+----+------+-----+----+----|
|Збереженість   |   |   |  |  |   |   |  |  |
|молодняку за   |   |   |  |  |   |   |  |  |
|10 тижнів, %   | 95 | 95 | 95| 93 | 95 | 95 | 95| 93|
------------------------------------------------------------------
                   Додаток 8
                   до пункту 7 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
       Визначення класу птиці вихідних ліній за
             комплексом ознак
 
-----------------------------------------------------------------------
|      Клас за окремими ознаками          |Клас за  |
|---------------------------------------------------------|комплексом |
|несучість або|маса яєць або|процент |збереженість|жива |ознак   |
|маса яєць  |несучість  |виводу  |молодняку, %|маса |      |
|(яєчні кури),|(яєчні кури),|молодняку|      |(яєчні|      |
|жива маса  |несучість  |     |      |кури) |      |
|(м'ясна   |(м'ясна   |     |      |   |      |
|птиця)    |птиця)    |     |      |   |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|еліта-рекорд |еліта-рекорд |не нижче максимальних вимог I|еліта-   |
|       |       |класу            |рекорд   |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|еліта    |еліта    |не нижче максимальних вимог I|еліта   |
|       |       |класу            |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|еліта-рекорд |еліта    |дозволяється відхилення від |еліта   |
|       |       |мінімальних вимог за однією |      |
|       |       |ознакою *          |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|еліта    |еліта-рекорд |дозволяється відхилення від |еліта   |
|       |       |мінімальних вимог за однією |      |
|       |       |ознакою *          |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|еліта-рекорд |I клас    |не нижче максимальних вимог I|еліта   |
|       |       |класу            |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|I клас    |I клас    |не нижче максимальних вимог I|I клас   |
|       |       |класу            |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|еліта-рекорд,|II клас   |не нижче максимальних вимог I|I клас   |
|еліта    |       |класу            |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|I клас    |еліта-рекорд,|дозволяється відхилення від |I клас   |
|       |  еліта   |мінімальних вимог за однією |      |
|       |       |ознакою *          |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|II клас   |еліта    |дозволяється відхилення від |II клас  |
|       |       |мінімальних вимог за однією |      |
|       |       |ознакою *          |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|I клас    |I клас    |дозволяється відхилення від |II клас  |
|       |       |мінімальних вимог за однією |      |
|       |       |ознакою *          |      |
|-------------+-------------+-----------------------------+-----------|
|II клас   |II клас   |не нижче максимальних вимог |II клас  |
|       |       |II класу           |      |
-----------------------------------------------------------------------
_____________
   * Нижче мінімальних вимог за виводом або збереженістю на 3 %
та за живою масою яєчних курей на 5 %.
                   Додаток 9
                   до пункту 8 Інструкції
                   з бонітування
                   сільськогосподарської птиці
   Визначення класу курей, качок, індичок, гусей та цесарок
       прабатьківського та батьківського стад
 
---------------------------------------------------------------
|Клас батьків | Клас стада, що бонітується, за  |Клас за  |
|       |    власними ознаками      |комплексом |
|       |-----------------------------------|ознак   |
|       |жива маса |збереженість |вивід   |      |
|       |     |       |молодняку |      |
|-------------------------------------------------------------|
|          Прабатьківське стадо           |
|-------------------------------------------------------------|
|еліта    |не нижче мінімальних вимог I класу | I клас  |
|       |вихідних ліній           |      |
|-------------+-----------------------------------+-----------|
|I клас    |не нижче мінімальних вимог I класу | I клас  |
|       |вихідних ліній           |      |
|-------------+-----------------------------------+-----------|
|еліта-рекорд |дозволяється відхилення від    | I клас  |
|       |мінімальних вимог I класу вихідних |      |
|       |ліній не більше 3 %        |      |
|-------------+-----------------------------------+-----------|
|II клас   |не нижче мінімальних вимог II   | II клас |
|       |класу вихідних ліній        |      |
|-------------------------------------------------------------|
|           Батьківське стадо           |
|-------------------------------------------------------------|
|I клас,   |не нижче мінімальних вимог II   | II клас |
|II клас   |класу вихідних ліній        |      |
---------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка