Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визначення термінів сплати обов"язкових платежів


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 21-9-5729 від 13.08.2001
 
           Про визначення термінів
          сплати обов'язкових платежів
 
   На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 3
серпня 2001 року N 1900/3 (до листа Міністерства фінансів України
від 26.07.2001 р. N 31-051-3-10/2392) про визначення  термінів
сплати  обов'язкових  платежів  Міністерство  юстиції України
повідомляє.
   Відповідно до п. 1.2 та 1.11 ст.1 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) податкове зобов'язання -
це  зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або
державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у
строки, визначені цим Законом або іншими законами України.
   Податкова декларація,  розрахунок  (далі  -  податкова
декларація) - це документ, що подається платником податків до
контролюючого  органу  у строки та за формою, встановленими
законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або
сплата податку, збору (обов'язкового платежу).
   Платник податків  самостійно  обчислює  суму  податкового
зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації, крім випадків,
передбачених пп."г" пп.4.2.2 п.4.2, а також п.4.3 цієї статті.
   Податкові декларації приймаються контролюючим органом без
попередньої перевірки зазначених у них показників (див. пп.4.1.1
та 4.1.2 п.4.2 ст.4 цього Закону).
   Згідно з пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 вказаного Закону ( 2181-14 )
податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний)
період, що дорівнює:
   а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних
авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
   б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому
числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), -
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
   в) календарному року, крім випадків, передбачених пп."г"
пп.4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім
календарним днем звітного (податкового) року;
   г) календарному року для платників податку на доходи фізичних
осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року,
наступного за звітним.
   Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали
або  рік  розраховується  наростаючим  підсумком на підставі
показників базових податкових періодів, з яких складаються такі
квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових
внесків) згідно з відповідним законом з питань оподаткування, така
декларація подається у строки, визначені цим пунктом для такого
базового податкового періоду. Для цілей пп.4.1.4 цього пункту під
терміном "базовий податковий період" слід розуміти податковий
період, визначений відповідним законом з питань оподаткування.
   Податкове зобов'язання,  самостійно  визначене  платником
податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня
подання  такої податкової декларації (див. п.5,1 ст.5 цього
Закону ( 2181-14 ).
   Строки погашення податкового зобов'язання визначені п.5.3
ст.5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків   перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ).
   Відповідно до цього пункту платник податків зобов'язаний
самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у
поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних
днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 цього Закону ( 2181-14 ) для
подання податкової декларації.
   У разі коли відповідно  до  Закону  контролюючий  орган
самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків за
причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства,
платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового
зобов'язання у строки, визначені у Законі з відповідного податку,
а за їх відсутності - протягом десяти календарних днів від дня
отримання податкового повідомлення про таке нарахування.
   Згідно з п.19.6 ст.19 зазначеного Закону ( 2181-14 ) закони
та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить
нормам цього Закону.
   Враховуючи наведене, на нашу думку, платники податків, в тому
числі,  податку  на додану вартість та податку на прибуток
підприємств, мають сплачувати суму податкового  зобов'язання,
визначену ними у поданій податковій декларації протягом десяти
календарних днів за останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
   Одночасно зазначаємо, що листи повинні носити роз'яснювальний
характер та не містити нових правових норм.
   Враховуючи викладене,   листи   Державної   податкової
адміністрації  України  від  22.03.2001 р. N 3770/7/15-1117
( v1117225-01 )   та  від 26.03.2001 р.  N  3989/7/16-1117
( v3989225-01 ) підлягають скасуванню та відкликанню з місць.
   Також повідомляємо, що на адресу  Міністерства  фінансів
України   та   Державної   податкової адміністрації України
13.08.2001 р. надіслано листи, в яких викладено думку Міністерства
юстиції України із зазначеного питання.
 
 В.о. Міністра                     Д.Горбунова
 
 "Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації",
 N 41/1, 08.10.2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка