Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 960


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 360 від 07.09.2001
 
   Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
          України від 09.08.2001 N 960
 
   З метою  забезпечення  реалізації заходів щодо виконання
Концепції  розвитку  охорони  здоров'я  населення  України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001
N 960 ( 960-2001-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я  щодо
виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України
(додаються).
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання заходів
на  Державного  секретаря, керівників структурних підрозділів
Міністерства відповідно до напрямів діяльності.
   3. Здійснювати зазначені заходи в межах асигнувань,  що
виділяються з державного бюджету на охорону здоров'я.
   4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської та Головного управління охорони здоров'я Київської міської
державних адміністрацій  розробити  регіональні  заходи  щодо
виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України та
забезпечити їх реалізацію, передбачивши на цю мету виділення
коштів з відповідних місцевих бюджетів.
   5. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я:
   5.1. Розробити робочі плани на виконання заходів, викладених
у додатку до наказу.
   5.2. Щоквартально, 1 числа місяця наступного за звітним
періодом, подавати до Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного  забезпечення  інформацію  про  хід
виконання заходів.
   6. Начальнику  Головного  управління  освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. забезпечити
підготовку зведеної інформації про хід виконання заходів та її
подання до Кабінету Міністрів України.
   7. Заслуховувати на нарадах у Державного секретаря керівників
структурних підрозділів МОЗ України про виконання доручень, які
викладено у заходах.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 07.09.01 N 360
               Заходи
      щодо виконання Концепції розвитку охорони
      здоров'я населення України ( 1313/2000 )
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |           Назва заходу           |    Виконавці    | Термін |   Відповідальний від МОЗ    |
|п/п|                            |            |виконання|                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 1 |Під час формування бюджетів усіх рівнів передбачити   |Мінфін,         |2002-2005|Шевчук С.В.            |
|  |поетапне збільшення бюджетних асигнувань на охорону   |Мінекономіки,      | роки  |Бобильова О.О.           |
|  |здоров'я, виходячи з наявних бюджетних ресурсів та   |МОЗ,          |     |Вовк М.Г.             |
|  |забезпечити їх ефективне використання          |Рада міністрів     |     |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |                            |Автономної Республіки  |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |Крим, обласні, Київська |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |та Севастопольська   |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |міські держадміністрації|     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |            |     |державних адміністрацій      |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 2 |Підготувати пропозиції про внесення змін до законодавчих|МОЗ разом із      |2001-2003|Шевчук С.В.            |
|  |актів та розробити нові закони щодо створення правових, |заінтересованими    | роки  |Бобильова О.О.           |
|  |економічних та управлінських механізмів реалізації   |органами виконавчої   |     |Коротко О. Ш.           |
|  |конституційних прав громадян на охорону здоров'я,    |влади          |     |Поляченко Ю.В.           |
|  |соціального захисту пацієнтів та медичних працівників, |            |     |Гойда Н.Г.             |
|  |забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя та   |            |     |Бережнов С.П.           |
|  |задоволення потреб населення в необхідних лікарських  |            |     |Марунич В.В.            |
|  |засобах і виробах медичного призначення         |            |     |Вовк М.Г.             |
|  |                            |            |     |Бочкова Л.В.            |
|  |                            |            |     |Піщиков В.А.            |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 3 |Розробити проекти Указів Президента України:      |МОЗ, Мінекономіки    |2001-2002|Коротко О.Ш.            |
|  |Про Державну програму "Створення  вітчизняних    |            | роки  |                  |
|  |виробництв лікарських засобів і вакцин на базі обладнан-|            |     |                  |
|  |ня, закупленого за рахунок іноземних кредитів, наданих |            |     |                  |
|  |під гарантії Кабінету Міністрів України"        |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|  |Про Концепцію державної політики України щодо      |МОЗ,          |2001-2002|Коротко О. Ш.           |
|  |алкоголю та наркотиків                 |Академія медичних наук, | роки  |Гойда Н.Г.             |
|  |                            |МОН, Академія      |     |Бережнов С.П.           |
|  |                            |педагогічних наук,   |     |                  |
|  |                            |Держкоммолодьспорт-   |     |                  |
|  |                            |туризм, МВС,      |     |                  |
|  |                            |Мінкультури,      |     |                  |
|  |                            |Мінекономіки, Мін'юст, |     |                  |
|  |                            |Мінфін, Держстандарт,  |     |                  |
|  |                            |Держмитслужба,     |     |                  |
|  |                            |Держкомінформ      |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|  |Про Державну програму розвитку служби крові в Україні  |МОЗ,          |2001 рік |Гойда Н.Г.             |
|  |                            |Академія медичних наук, |     |                  |
|  |                            |Мінфін, Мінекономіки,  |     |                  |
|  |                            |Мін'юст         |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|  |Про Концепцію медико-соціальної реабілітації інвалідів |Мінпраці,        |2001-2002|Марунич В.В.            |
|  |                            |МОЗ,          | роки  |                  |
|  |                            |Мінфін,         |     |                  |
|  |                            |Мінекономіки,      |     |                  |
|  |                            |МОН,          |     |                  |
|  |                            |Держкоммолодьспорт-   |     |                  |
|  |                            |туризм, Академія    |     |                  |
|  |                            |медичних наук      |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 4 |Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України: |МОЗ, Мінфін,      |2001-2002|Бобильова О. О.          |
|  |Про затвердження Програми імунопрофілактики населення  |Мінекономіки      | роки  |Бережнов С.П.           |
|  |на 2002 - 2006 роки.                  |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|  |Про створення сприятливих умов для зміцнення фізичного, |МОЗ,          |2001-2005|Гойда Н.Г.             |
|  |психічного та соціального благополуччя дітей і підлітків|Мінагрополітики,    | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |                            |Держкоммолодьспорт-   |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |туризм, Національна   |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |академія наук, Академія |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |медичних наук, МОН,   |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |Мінекономіки, Мінфін,  |     |державних адміністрацій      |
|  |                            |Рада міністрів     |     |                  |
|  |                            |Автономної Республіки  |     |                  |
|  |                            |Крим, обласні, Київська |     |                  |
|  |                            |та Севастопольська   |     |                  |
|  |                            |міські держадміністрації|     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|  |Про реформування служби спортивної медицини       |Держкоммолодьспорт-   |2001-2002|Гойда Н.Г.             |
|  |                            |туризм, МОЗ       | роки  |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 5 |Забезпечувати широке висвітлення ходу реалізації заходів|МОЗ,          |Постійно |Шевчук С.В.            |
|  |щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я   |Держкомінформ      |     |Волошин А.П.            |
|  |населення України в засобах масової інформації     |            |     |Начальники структурних підрозділів |
|  |                            |            |     |МОЗ України            |
|  |                            |            |     |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |                            |            |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |            |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |            |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |            |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |            |     |державних адміністрацій      |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 6 |Визначати та обгрунтовувати державне замовлення на   |МОЗ,          | Щороку |Коротко О.Ш.            |
|  |виготовлення та поставку життєво необхідних і соціальне |Мінекономіки      |     |Гойда Н.Г.             |
|  |значущих лікарських засобів               |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 7 |Внести до нормативно-правових актів зміни щодо     |МОЗ,          |2001-2002|Шевчук С.В.            |
|  |удосконалення форм і методів управління галуззю охорони |Мін'юст,        | роки  |Бобильова О.О.           |
|  |здоров'я на державному та місцевому рівнях згідно з   |Рада міністрів     |     |Поляченко Ю.В.           |
|  |вимогами адміністративної реформи            |Автономної Республіки  |     |Мельник Ю.В.            |
|  |                            |Крим, обласні, Київська |     |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |                            |та Севастопольська   |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |міські держадміністрації|     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |            |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |            |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |            |     |державних адміністрацій      |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 8 |Розробити державні соціальні стандарти у сфері охорони |МОЗ, Мінфін,      |2001-2002|Гойда Н.Г.             |
|  |здоров'я                        |Мінекономіки, Мінпраці, | роки  |Пономаренко В.М.         |
|  |                            |МОН, Академія медичних |     |                  |
|  |                            |наук, Мінагрополітики  |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
| 9 |Внести зміни до критеріїв акредитації закладів охорони |МОЗ,          |2001 рік |Коротко О.Ш.            |
|  |здоров'я                        |Академія медичних наук, |     |                  |
|  |                            |Держстандарт      |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|10 |Удосконалити систему інформаційного забезпечення    |МОЗ,          |2001-2002|Вороненко Ю.В.           |
|  |охорони здоров'я шляхом централізації в МОЗ збирання та |Держкомстат,      | роки  |Голубчиков М.В.          |
|  |оброблення державної статистичної звітності, а також  |Держстандарт, Рада   |     |Пономаренко В. М.         |
|  |широкого використання комп'ютерної техніки, уніфікації |міністрів Автономної  |     |Майоров О. Ю.           |
|  |методів і засобів оброблення інформації, розвитку    |Республіки Крим,    |     |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |інформаційних мереж, удосконалення медико-статистичної |обласні, Київська та  |     |начальники управлінь охорони    |
|  |та інформаційно-аналітичної служб            |Севастопольська міські |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |держадміністрації    |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |            |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |            |     |державних адміністрацій      |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|11 |Забезпечити функціонування оптимальної мережі закладів |МОЗ,          |2001-2005|Гойда Н. Г.            |
|  |планування сім'ї, доступність медичних послуг,     |Держкоммолодьспорт-   | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |спрямованих на збереження репродуктивного здоров'я,   |туризм, Академія    |     |начальники управлінь охорони    |
|  |особливо для підлітків і молоді             |медичних наук, Рада   |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |міністрів Автономної  |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |Республіки Крим,    |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |обласні, Київська та  |     |державних адміністрацій      |
|  |                            |Севастопольська міські |     |                  |
|  |                            |держадміністрації    |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|12 |Запровадити державну систему безперервного медико-   |МОН,          |2001-2005|Вороненко Ю.В.           |
|  |гігієнічного навчання і виховання населення через сферу |Академія педагогічних  | роки  |Гойда Н.Г.             |
|  |загальної та професійної освіти, охорони здоров'я,   |наук,          |     |Бережнов С.П.           |
|  |фізичної культури, інші соціальні інститути та засоби  |МОЗ,          |     |Бочкова Л.В.            |
|  |масової інформації                   |Академія медичних наук, |     |Піщиков В.А.            |
|  |                            |Мінагрополітики,    |     |Волошин А.П.            |
|  |                            |Мін'юст, Міноборони.  |     |                  |
|  |                            |Держкоммолодьспорт-   |     |                  |
|  |                            |туризм, Держкомінформ  |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|13 |Внести зміни до державних санітарно-гігієнічних правил |МОЗ           |2001 рік |Бобильова О.О.           |
|  |та  норм  "Устаткування,  утримання  середніх    |            |     |Бережнов С.П.           |
|  |загальноосвітніх - і навчально-виховних закладів та   |            |     |                  |
|  |організацій навчально-виховного процесу" (ДСанПін    |            |     |                  |
|  |5.5.2,008-98).                     |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|14 |Розробити та затвердити в установленому порядку     |МОЗ           |2001 рік |Бобильова О.О.           |
|  |державні санітарно-гігієнічні правила і норми      |            |     |Бережнов С.П.           |
|  |"Гігієнічні вимоги до видавничої продукції для дітей та |            |     |Гойда Н.Г.             |
|  |дорослих"                        |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|15 |Розробити систему організації невідкладної медичної   |МОЗ,          |2001-2003|Гойда Н.Г.             |
|  |допомоги жителям села                  |Мінагрополітики,    | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |                            |Мінекономіки, Рада   |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |міністрів Автономної  |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |Республіки Крим,    |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |обласні. Київська та  |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |Севастопольська міські |     |державних адміністрацій      |
|  |                            |держадміністрації    |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|16 |Забезпечити подальший розвиток вітчизняного       |Мінагрополітики,    |2001-2005|Гойда Н.Г.             |
|  |виробництва продуктів дитячого харчування в повному   |Мінекономіки,      | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |асортименті та в межах науково обгрунтованої потреби  |Мінфін,         |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |МОЗ.          |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |Академія медичних наук. |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |Рада міністрів     |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |Автономної Республіки  |     |державних адміністрацій      |
|  |                            |Крим, обласні, Київська |     |                  |
|  |                            |та Севастопольська   |     |                  |
|  |                            |міські держадміністрації|     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|17 |Упорядкувати мережу спеціалізованих дитячих дошкільно- |МОН,          |2001-2003|Гойда Н.Г.             |
|  |шкільних закладів для дітей, хворих на цукровий діабет, |Мінпраці,        | роки  |Моісеєнко Р.О.           |
|  |з ортопедичною патологією, патологією зору, слуху тощо |МОЗ,          |     |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |                            |Мінфін,         |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |Мінекономіки, Рада   |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |міністрів Автономної  |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |Республіки Крим,    |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |обласні, Київська та  |     |державних адміністрацій      |
|  |                            |Севастопольська міські |     |                  |
|  |                            |держадміністрації    |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|18 |Ввести в дію нові виробничі потужності державного    |МОЗ, Мінфін,      |2003 рік |Коротко О.Ш.            |
|  |підприємства "Львівлікпрепарати"            |Мінекономіки      |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|19 |Забезпечити оптимізацію галузевої медичної науки шляхом |МОЗ,          |2001-2005|Вороненко Ю.В.           |
|  |формування раціональної мережі, структури та основних  |Академія медичних наук, | роки  |Мельник Ю.В.            |
|  |напрямів діяльності науково-дослідних установ, підтримки|МОН,          |     |                  |
|  |визнаних вітчизняних наукових шкіл, підвищення вимог до |Мінекономіки,      |     |                  |
|  |підготовки наукових кадрів у нових економічних умовах, |Мінфін         |     |                  |
|  |формування та раціонального використання науково-    |            |     |                  |
|  |інформаційних ресурсів                 |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|20 |Удосконалити систему планування та координації     |МОЗ,          |2001-2005|Вороненко Ю.В.           |
|  |наукових досліджень, зорієнтованих на розв'язання    |Академія медичних наук, | роки  |                  |
|  |нагальних проблем охорони здоров'я, отримання      |МОН,          |     |                  |
|  |конкретних результатів та їх впровадження, реалізацію  |Мінекономіки,      |     |                  |
|  |інноваційного процесу в галузі, який повинен ірунтувати-|Мінфін         |     |                  |
|  |ся на економічних принципах його мотивації та постійному|            |     |                  |
|  |аналізі впливу інновацій на показники здоров'я населення|            |     |                  |
|  |та діяльності системи охорони здоров'я         |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|21 |Активізувати роботу з розвитку міжнародного науково-  |МОЗ,          |2001-2005|Ценілова Ж.В.           |
|  |технічного співробітництва, що сприятиме підвищенню   |Академія медичних наук, | роки  |Вороненко Ю.В.           |
|  |авторитету вітчизняної медичної науки та її інтеграції у|МЗС,          |     |                  |
|  |світову спільноту                    |МОН           |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|22 |З метою забезпечення уніфікованого контролю за якістю  |МОЗ,          |2001-2003|Вороненко Ю.В.           |
|  |підготовки фахівців для сфери охорони здоров'я     |МОН           | роки  |                  |
|  |запровадити систему ліцензійних інтегрованих іспитів у |            |     |                  |
|  |вищих медичних навчальних закладах незалежно від їх   |            |     |                  |
|  |підпорядкування                     |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|23 |Розробити державні стандарти вищої медичної та     |МОН,          |2001-2004|Вороненко Ю.В.           |
|  |фармацевтичної освіти, освітньо-кваліфікаційних     |МОЗ,          | роки  |                  |
|  |характеристик фахівців, а також освітньо-професійні   |Мінпраці        |     |                  |
|  |програми та засоби уніфікованої оцінки рівня знань   |            |     |                  |
|  |медичних і фармацевтичних працівників          |            |     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|24 |Удосконалити систему підготовки медичних сестер,    |МОЗ,          |2001-2003|Вороненко Ю.В.           |
|  |розширення функцій медичних сестер відповідно до    |МОН           | роки  |Мельник Ю.В.            |
|  |світового досвіду, що знизить потребу в лікарях     |            |     |Гойда Н.Г.             |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|25 |Забезпечити переорієнтацію вищої медичної освіти на   |МОЗ,          |2001-2005|Вороненко Ю.В.           |
|  |підготовку лікарів загальної практики - сімейних лікарів|МОН           | роки  |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|26 |Забезпечити прогнозування та перспективне планування  |МОЗ,          |2001-2005|Вороненко Ю.В.           |
|  |підготовки необхідної кількості спеціалістів у вищих  |Мінекономіки,      | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |медичних навчальних закладах та на медичних       |МОН,          |     |начальники управлінь охорони    |
|  |факультетах університетів за цільовим набором для роботи|Рада міністрів     |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |у сільській місцевості та районах, що постраждали    |Автономної Республіки  |     |міської та Головного управління  |
|  |внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС         |Крим, обласні, Київська |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |та Севастопольська   |     |державних адміністрацій      |
|  |                            |міські держадміністрації|     |                  |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|27 |Забезпечити надання першого робочого місця випускникам |МОЗ, Рада міністрів   |2001-2005|Мельник Ю.В.            |
|  |вищих медичних навчальних закладів, які навчалися за  |Автономної Республіки  | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |державним замовленням                  |Крим, обласні, Київська |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |та Севастопольська   |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |міські держадміністрації|     |міської та Головного управління  |
|  |                            |            |     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |            |     |державних адміністрацій      |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|28 |Завершити укомплектування медичними кадрами закладів  |МОЗ,          |2001-2002|Мельник Ю.В.            |
|  |охорони здоров'я у сільській місцевості         |Рада міністрів     | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |                            |Автономної Республіки  |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |Крим, обласні, Київська |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |та Севастопольська   |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |міські держадміністрації|     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |            |     |державних адміністрацій      |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|29 |Забезпечити пріоритетне укомплектування медичними    |МОЗ,          |2001-2005|Мельник Ю.В.            |
|  |працівниками закладів первинної медико-санітарної    |Рада міністрів     | роки  |Міністр охорони здоров'я АР Крим, |
|  |допомоги і фтизіатричної служби             |Автономної Республіки  |     |начальники управлінь охорони    |
|  |                            |Крим, обласні, Київська |     |здоров'я обласних, Севастопольської|
|  |                            |та Севастопольська   |     |міської та Головного управління  |
|  |                            |міські держадміністрації|     |охорони здоров'я Київської     |
|  |                            |            |     |державних адміністрацій      |
|---+--------------------------------------------------------+------------------------+---------+-----------------------------------|
|30 |Розробити систему тимчасового догляду за дітьми-    |Мінпраці,        |2001-2005|Гойда Н.Г.             |
|  |інвалідами                       |МОЗ,          | роки  |                  |
|  |                            |МОН,          |     |                  |
|  |                            |Рада міністрів     |     |                  |
|  |                            |Автономної Республіки  |     |                  |
|  |                            |Крим, обласні, Київська |     |                  |
|  |                            |та Севастопольська   |     |                  |
|  |                            |міські держадміністрації|     |                  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка