Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Мінекономіки України від 09.10.2000 N 215


          МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА
       З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 212 від 19.09.2001
 
     Про внесення змін до наказу Мінекономіки України
            від 09.10.2000 N 215
 
   Відповідно до абзаців восьмого та дев'ятого частини третьої
статті 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" (1490-III) ( 1490-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п )
"Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних
закупівель" Н А К А З У Ю:
   I. Унести  до наказу Мінекономіки від 09.10.2000 N 215
( v0215557-00 ) "Про затвердження форми оголошення про проведення
відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і
послуг за рахунок державних коштів, форми оголошення про попередню
кваліфікацію та форми повідомлення про результати проведення
торгів" такі зміни:
   1. У  формі  оголошення  про  проведення  відкритих  та
двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за
рахунок державних коштів:
   1.1) доповнити форму пунктом 1, виклавши в такій редакції:
   "1. Головний  розпорядник  коштів  та  розмір бюджетного
призначення згідно з кошторисом на закупівлю або  очікувана
вартість закупівлі (не для друку)."
   Відповідно пункти 1-8 вважати пунктами 2-9;
   1.2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
   "2. Замовник торгів (повна назва та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ):";
   1.3) пункт 3 викласти у такій редакції:
   "3. Інформація  про  товари  (роботи,  послуги),  що
закуповуються:";
   1.4) інструкцію щодо заповнення форми викласти у  такій
редакції:
        "Інструкція щодо заповнення форми
   Оголошення готується державною мовою, засвідчується круглою
гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою особою
організації-замовника.
   Дата заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік.
   Щодо пункту 1
   Головний розпорядник  коштів  зазначається  відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 р. N 13
( 13-2000-п ) "Про вдосконалення системи головних розпорядників
коштів державного бюджету".
   Щодо пункту 2
   Потрібно зазначити повну назву організації - замовника та її
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств,
організацій, установ.
   Щодо пункту 3
   При широкій  номенклатурі  закупівлі  потрібно  зазначити
узагальнені назви товарів, робіт і послуг.
   Замовник також зазначає  загальну  інформацію  про  вид,
кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання
послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання
послуг. Детальна інформація зазначається у тендерній документації.
   Щодо пункту 5
   Потрібно зазначити точну адресу та спосіб отримання тендерної
документації.
   Щодо пункту 6
   Вартість тендерної документації не повинна перевищувати суму,
необхідну для покриття витрат на її підготовку та розсилання.
   Щодо пункту 7
   Потрібно зазначити точне місце подання документації (адреса,
номер кабінету) та кінцевий строк подання (час, число, місяць,
рік). Термін подання тендерних пропозицій установлюється в межах
45 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення
торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15
календарних днів. При застосуванні процедури двоступеневих торгів
строк подання попередніх пропозицій не може бути меншим ніж 30
календарних днів з дня опублікування оголошення про здійснення
процедури двоступеневих торгів.
   Щодо пункту 8
   У разі  застосування процедури відкритих торгів потрібно
зазначити точне місце розкриття тендерних пропозицій (адреса,
номер кабінету) та дату (час, число, місяць, рік).
   Щодо пункту 9
   У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:
   - розмір тендерного забезпечення (якщо воно вимагається) та
телефони, за якими можна отримати додаткову інформацію;
   - про застосування умов захисту вітчизняного ринку відповідно
до статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2001 р. N 347 ( 347-2001-п ) "Про
затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти" та розпорядження
Кабінету Міністрів України  від  13 лютого 2001 р. N 44-р
( 44-2001-р ) "Про перелік продукції, у разі закупівлі якої
державні замовники допускають до участі у конкурсах виключно
підприємства УТОСу, УТОГу, Спілки організацій інвалідів України та
пенітенціарної системи";
   - про відповідну належність  закупівлі,  якщо  закупівля
здійснюється  у  межах  державного замовлення або державного
оборонного замовлення;
   - основні кваліфікаційні вимоги до постачальників відповідно
до статті 15 зазначеного Закону (за потреби)".
   2. У формі оголошення про попередню кваліфікацію виконавців:
   2.1) доповнити форму пунктом 1, виклавши в такій редакції:
   "1. Головний розпорядник коштів (не для друку)."
   Відповідно пункти 1-8 вважати пунктами 2-9;
   2.2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
   "2. Замовник торгів (повна назва та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ):";
   2.3) інструкцію  щодо заповнення форми викласти у такій
редакції:
        "Інструкція щодо заповнення форми
   Оголошення готується державною мовою, засвідчується круглою
гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою особою
організації - замовника. Дата заповнюється у порядку: час, число,
місяць, рік.
   Щодо пункту 1
   Головний розпорядник коштів  зазначається  відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 р. N 13
( 13-2000-п ) "Про вдосконалення системи головних розпорядників
коштів державного бюджету".
   Щодо пункту 2
   Потрібно зазначити повну назву організації - замовника та її
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств,
організацій, установ.
   Щодо пункту 3
   При широкій  номенклатурі  закупівлі  потрібно  зазначити
узагальнені назви товарів, робіт і послуг.
   Замовник також вказує загальну інформацію про вид, кількість,
місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк
поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Детальна
інформація зазначається у тендерній документації.
   Щодо пункту 4
   Потрібно зазначити,  яким  найголовнішим  кваліфікаційним
вимогам  повинні відповідати виконавці. Кваліфікаційні вимоги
встановлюються у відповідності зі статтею 15 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
(Кваліфікаційні вимоги зазначати в якомога стислій формі або з
посиланням на відповідний абзац частини першої зазначеної вище
статті Закону).
   Щодо пункту 6
   Потрібно зазначити точне місце (адреса, номер кабінету) та
остаточний строк (час, число, місяць, рік) подання заявок на
участь у процедурі попередньої кваліфікації".
   3. У формі повідомлення про результати проведення торгів
(тендерів):
   3.1) доповнити форму пунктом 1, виклавши в такій редакції:
   "1. Головний розпорядник коштів (не для друку)."
   Відповідно пункти 1-7 вважати пунктами 2-8;
   3.2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
   "2. Замовник торгів (повна назва та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ):";
   3.3) пункт 5 викласти в такій редакції:
   "5. Дата  акцепту  тендерної  пропозиції,  що  визнана
найкращою:";
   3.4) пункт 8.1 викласти в такій редакції:
   8.1. Повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:";
   3.5) пункт 8.3 після слова "факс ________" доповнити словами
"(не для друку)".
   3.6) інструкцію щодо заповнення форми викласти у  такій
редакції:
        "Інструкція щодо заповнення форми
   Форма заповнюється  для  розміщення у "Віснику державних
закупівель" як у випадку успішного проведення торгів, так і при
прийнятті рішення про відміну торгів, а також визнання торгів
такими, що не відбулися.
   Повідомлення готується державною мовою, засвідчується круглою
гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою особою
організації-замовника. Дата заповнюється у порядку: час, число,
місяць, рік.
   Щодо пункту 3
   Назва предмета закупівлі зазначається аналогічно оголошенню
про проведення торгів.
   Щодо пункту 4
   Якщо замовник додатково розміщував оголошення про проведення
торгів у міжнародному виданні, потрібно зазначити назву видання,
номер та дату опублікування оголошення.
   Щодо пункту 6
   При відміні торгів, а також при визнанні торгів такими, що не
відбулися, повідомляється із зазначенням причин. Пункти 5, 6, 7 у
таких випадках не заповнюються.
   Щодо пункту 7
   Потрібно зазначити головного розпорядника державних коштів, а
також джерело фінансування закупівлі  (кошти  державного  чи
місцевого  бюджетів,  кошти державних цільових фондів, кошти
Пенсійного фонду, державні кредитні ресурси).
   Щодо пункту 8
   Потрібно зазначити повну назву переможця торгів та його
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств,
організацій, установ".
   II. Управлінню державних закупівель (Обушко Н.М.) забезпечити
опублікування цього наказу в інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель".
 
 Міністр                         О.Шлапак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка