Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розірвання договору купівлі-продажу об"єкта приватизації


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11833/7/16-1217-15 від 31.08.2001
 
 
  Про розірвання договору купівлі-продажу об'єкта приватизації
 
   Державна податкова  адміністрація України розглянула лист
<...> щодо оподаткування податком на додану вартість та податком
на прибуток операції з повернення за рішенням арбітражного суду на
баланс підприємства <...> об'єкта незавершеного будівництва як не
проданого регіональним відділенням Фонду державного майна України
і повідомляє.
   Особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва,
що  перебувають  у  державній  власності,  зокрема  об'єктів
незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств,
які не підлягають приватизації, регулюються Законом України "Про
особливості  приватизації об'єктів незавершеного будівництва"
( 1953-14 ).
   Відповідно до статті 4 цього Закону рішення про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва приймаються Фондом державного
майна  України,  його  регіональними  відділеннями,  органами
приватизації в Автономній Республіці Крим на підставі переліку
об'єктів, що підлягають приватизації.
   При цьому згідно із статтею 21 вищенаведеного Закону, якщо
фінансування об'єкта будівництва здійснювалося виключно за рахунок
централізованих  капіталовкладень,  кошти,  що  надійшли  до
позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації
цього об'єкта, розподіляються за такими напрямками (у відсотках):
   - до Державного бюджету України - 65;
   - на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією - 20;
   - підприємству,  на  балансі  якого  перебував  об'єкт
незавершеного будівництва - 15.
   У разі якщо фінансування об'єкта незавершеного будівництва
здійснювалося виключно за рахунок власних коштів  державного
підприємства, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного
Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації
об'єкта,  за  відрахуванням коштів, витрачених на проведення
приватизації (статті 22 Закону).
   Таким чином,  при  приватизації  об'єкта  незавершеного
будівництва, що знаходився на балансі державного підприємства,
вказане підприємство збільшує свій валовий дохід на суму від такої
приватизації, отриману від Державного фонду приватизації валові
витрати - на суму витрат, понесених платником податку у зв'язку з
фінансуванням будівництва такого об'єкта. Покупець  вказаного
об'єкта повинен керуватися підпунктом 5.2.14 статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
   Відповідно до статті 19 Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва"  ( 1953-14 ) у
разі розірвання договору купівлі-продажу  покупець,  з  яким
розірвано договір купівлі-продажу, повертає об'єкт приватизації в
державну власність  за  актом  приймання-передачі,  а  також
відшкодовує державні збитки, завдані невиконанням умов договору.
   Таким чином,  при розірванні договору купівлі-продажу об'єкт
незавершеного будівництва повертається на баланс підприємства, у
якого  він  знаходився  до  приватизації,  або  на  баланс
правонаступника. При  цьому  така  передача  не  є  доходом
підприємства,  оскільки  право  власності на вказаний об'єкт
приватизації не  переходить  разом  із  самим  об'єктом  до
підприємства.
   Що стосується порядку оподаткування податком  на  додану
вартість.
   Відповідно  до   пункту  4.5 статті 4 Закону України від
03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" у разі коли після продажу товарів (робіт, послуг)
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за продаж товарів
(робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення
проданих товарів чи права власності на такі товари продавцю, а
також у зв'язку з визнанням, боргу покупця безнадійним у порядку,
визначеному законодавством України, податок, нарахований у зв'язку
з  таким  продажем, перераховується відповідно до змін бази
оподаткування. При цьому продавець зменшує суму  податкового
зобов'язання на суму надмірно нарахованого податку, а покупець
відповідно збільшує суму податкового зобов'язання на таку ж суму в
період, протягом якого була зменшена сума компенсацій продавцю. У
зворотному  порядку  відбувається  перегляд  сум  податкових
зобов'язань при збільшенні суми компенсації продавцю.
   Слід зазначити, що зазначений порядок не застосовується для
перегляду цін за операціями, якщо хоч одна із сторін такої
операції не є платником податку, за винятком операції з перегляду
цін, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань.
   Як зазначено  у  листі,  договір купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва між регіональним відділенням  Фонду
державного майна України <...> з покупцем складений 31 березня
1998 року і передбачав грошову форму розрахунку. Оскільки діючими
на той час нормами підпункту 5.1.19 статті 5 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) було звільнено від
оподаткування податком на додану вартість лише  операції  з
приватизації державного майна в обмін на приватизаційні папери або
компенсаційні сертифікати, то операція з приватизації за грошові
кошти підлягала оподаткуванню податком на додану вартість на
загальних підставах.
   А тому на дату повернення об'єкта незавершеного будівництва
як не проданого регіональним відділенням Фонду державного майна
України продавець повинен був вписати розрахунок коригування
кількісних і вартісних показників до податкової накладної у
порядку, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації
України від 30.05.97 р. N 165 ( z0233-97 ) "Про затвердження форм
податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку
продажу товарів (робіт,  послуг),  порядку  їх  заповнення",
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 23.06.97 р. за
N 233/2037.
 
 Заступник голови                     О.Шитря
 
 "Податки та бухгалтерський облік",
 N 77, 24.08.2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка