Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 N 380-р


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 378 від 17.09.2001
 
       Про забезпечення виконання розпорядження
    Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 N 380-р
 
   З метою виконання Указу Президента України від  24  травня
2000 р. N 717  ( 717/2000 ) "Про Основні  напрями соціальної
політики  на період до 2004 року" та розпорядження Кабінет
Міністрів  України від "Про затвердження 21.08.2001 N 380-р
( 380-2001-р )   "Про затвердження  заходів, спрямованих  на
реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на
період до 2004 року" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Заходи Міністерства охорони здоров'я України,
спрямовані на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної
політики на період до 2004 (далі Заходи; додаються).
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання Заходів
на Державного секретаря та керівників структурних підрозділів
Міністерства відповідно до напрямів діяльності.
   3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я:
   3.1 Розробити робочі плани на виконання Заходів;
   3.2. Щоквартально, починаючи з 05.10.2001, до 5 числа місяця,
наступного за звітним періодом, подавати до Головного управління
освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення інформацію
про хід виконання Заходів.
   4. Начальнику  Головного  управління  освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. забезпечити
підготовку узагальненої інформації та її подання до Міністерства
праці та соціальної політики України.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
                   Затвердження
                   наказ МОЗ України
                   17.09.2001 N 378
               Заходи
 Міністерства охорони здоров'я України, спрямовані на реалізацію
    у 2002 році Основних напрямів соціальної політики
           на період до 2004 року
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування заходу   |  Термін   |   Виконавці   |  Джерело  |Виконавці від |
|                |  виконання  |           |фінансування |   МОЗ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              I. МОЗ є основним виконавцем (12 заходів)               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              1. Забезпечення розвитку народонаселення               |
|        Формування державної політики стосовно сім'ї, жінок, дітей і молоді         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Провести наукові дослідження  | протягом року |МОЗ         |у межах    |Вороненко Ю.В.|
|щодо вивчення психічного    |        |Академія медичних  |асигнувань,  |Гойда Н.Г.  |
|здоров'я населення, зокрема  |        |наук         |передбачених |       |
|дітей і молоді         |        |           |у державному |       |
|                |        |           |бюджеті    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                2. Удосконалення трудових відносин                 |
|              Охорона праці та безпечна життєдіяльність               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розробити порядок атестації  | у тримісячний |МОЗ         |       |Бобильова О.О.|
|підприємств та виробництв щодо | термін після |Держстандарт     |       |Коротко О.Ш. |
|випуску безпечної для здоров'я | прийняття   |Мінпраці       |       |Бережнов С.П. |
|людини продукції        | Закону    |Мінфін        |       |       |
|                | України "Про |Мінекономіки     |       |       |
|                | безпечність  |Мін'юст       |       |       |
|                | промислової  |           |       |       |
|                | продукції"  |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             3. Реформування системи соціального забезпечення             |
|     Удосконалення системи соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Забезпечити ефективну роботу  | протягом року |МОЗ         |       |Картиш А.П.  |
|центрів реабілітації інвалідів |        |           |       |Гойда Н.Г.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    5. Гуманітарна сфера                    |
|                       Освіта                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Завершити розроблення галузевої| IV квартал  |МОЗ         |       |Вороненко Ю.В.|
|компоненти державних стандартів|        |МОН         |       |       |
|вищої медичної освіти та    |        |           |       |       |
|розпочати її впровадження в  |        |           |       |       |
|систему підготовки фахівців за |        |           |       |       |
|напрямами "медицина" та    |        |           |       |       |
|"фармація" згідно з новим   |        |           |       |       |
|переліком спеціальностей    |        |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Охорона здоров'я                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подати пропозиції щодо     | протягом року |МОЗ         |       |Картиш А.П.  |
|законодавчого врегулювання   |        |Мінфін        |       |Гойда Н.Г.  |
|надання платних медичних послуг|        |Мінекономіки     |       |       |
|                |        |Мін'юст       |       |       |
|                |        |Академія медичних  |       |       |
|                |        |наук         |       |       |
|-------------------------------+---------------+---------------------+--------------+--------------|
|Підготувати проект постанови  | протягом року |МОЗ         |       |Коротко О.Ш. |
|Кабінету Міністрів України щодо|        |           |       |       |
|внесення змін до постанови   |        |           |       |       |
|Кабінету Міністрів України від |        |           |       |       |
|18 грудня 1996 р. N 1538 "Про |        |           |       |       |
|затвердження Комплексної    |        |           |       |       |
|програми розвитку медичної   |        |           |       |       |
|промисловості на 1997 -2003  |        |           |       |       |
|роки" з метою розширення    |        |           |       |       |
|номенклатури лікарських    |        |           |       |       |
|засобів, підвищення їх якості |        |           |       |       |
|та гармонізації вітчизняної  |        |           |       |       |
|нормативної бази з європейською|        |           |       |       |
|-------------------------------+---------------+---------------------+--------------+--------------|
|Створити банк даних про    | IV квартал  |МОЗ         |       |Картиш А.П.  |
|надзвичайні ситуації природного|        |МНС         |       |Вороненко Ю.В.|
|характеру (інфекційні     |        |Український     |       |Гойда Н.Г.  |
|захворювання та отруєння людей |        |національний центр  |       |Бережнов С.П. |
|тощо) та їх наслідки на    |        |екстреної медичної  |       |Піщіков В.А. |
|території України і за її   |        |допомоги та медицини |       |Рощин Г.Г.  |
|межами             |        |катастроф      |       |       |
|-------------------------------+---------------+---------------------+--------------+--------------|
|Розробити уніфіковані стандарти| IV квартал  |МОЗ         |       |Картиш А.П.  |
|надання екстреної медичної   |        |МНС         |       |Гойда Н.Г.  |
|допомоги постраждалим під час |        |Український     |       |Рощин Г.Г.  |
|надзвичайних ситуацій     |        |національний центр  |       |       |
|                |        |екстреної медичної  |       |       |
|                |        |допомоги та медицини |       |       |
|                |        |катастроф      |       |       |
|-------------------------------+---------------+---------------------+--------------+--------------|
|Розробити науково обгрунтовані |  2002-2004  |МОЗ         |       |Поляченко Ю.В.|
|стандарти медико-соціальної  |   роки   |           |       |Марунич В.В. |
|експертизи           |        |           |       |Коротко О.Ш. |
|-------------------------------+---------------+---------------------+--------------+--------------|
|Удосконалити систему кадрового | протягом року |МОЗ         |       |Мельник Ю.В. |
|забезпечення медичної та    |        |           |       |Вороненко Ю.В.|
|фармацевтичної галузі з    |        |           |       |       |
|урахуванням соціально-     |        |           |       |       |
|економічних умов та реальних  |        |           |       |       |
|потреб             |        |           |       |       |
|-------------------------------+---------------+---------------------+--------------+--------------|
|Упорядкувати мережу закладів  | протягом року |МОЗ         |у межах    |Картиш А.П.  |
|охорони здоров'я відповідно до |        |Рада міністрів    |асигнувань,  |Гойда Н.Г.  |
|етапів впровадження сімейної  |        |Автономної Республіки|передбачених |       |
|медицини з необхідним     |        |Крим, обласні,    |у державному |       |
|матеріально-технічним     |        |Київська та     |та місцевих  |       |
|забезпеченням         |        |Севастопольська   |бюджетах   |       |
|                |        |міські        |       |       |
|                |        |держадміністрації  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                6. Регіональна соціальна політика                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Створити у містах Вінниці,   |   друге   |МОЗ         |у межах    |Картиш А.П.  |
|Дніпропетровську, Одесі,    |  півріччя  |обласні       |асигнувань,  |Гойда Н.Г.  |
|Тернополі, Сімферополі, Харкові|        |держадміністрації  |передбачених |Вороненко Ю.В.|
|навчальні центри з підготовки |        |           |у державному |Рощин Г.Г.  |
|інструкторів з надання медичної|        |           |та місцевих  |       |
|допомоги в екстремальних    |        |           |бюджетах   |       |
|ситуаціях           |        |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                II. МОЗ співвиконавцем (12 заходів)                |
|              1. Забезпечення розвитку народонаселення               |
|        Формування державної політики стосовно сім'ї, жінок, дітей і молоді         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сприяти створенню при центрах |протягом року |Держкоммолодьспорт- |у межах   |Картиш А.П.  |
|соціальних служб для молоді  |        |туризм        |асигнувань, |Гойда Н.Г.   |
|спеціалізованих служб: центрів |        |МВС         |передбачених |        |
|соціальної підтримки сімей   |        |МОЗ         |у державному |        |
|"Родинний дім"; служб негайної |        |МОН         |бюджеті   |        |
|психологічної допомоги "Телефон|        |Державний департамент|у межах   |        |
|довіри"; кризових центрів   |        |з питань виконання  |асигнувань, |        |
|соціально-психологічної    |        |покарань Мін'юст   |передбачених |        |
|допомоги дітям, молоді та   |        |Рада міністрів    |у державному |        |
|сім'ям; консультативних центрів|        |Автономної Республіки|та місцевих |        |
|правової підтримки дітей та  |        |Крим, обласні,    |бюджетах   |        |
|молоді; центрів соціально-   |        |Київська та     |       |        |
|психологічної реабілітації   |        |Севастопольська   |       |        |
|дітей та молоді з       |        |міські        |       |        |
|функціональними обмеженнями; а |        |держадміністрації  |       |        |
|також консультативних пунктів: |        |           |       |        |
|при відділах реєстрації актів |        |           |       |        |
|громадянського стану;     |        |           |       |        |
|пересувних консультативних   |        |           |       |        |
|пунктів соціальної роботи в  |        |           |       |        |
|сільській та гірській     |        |           |       |        |
|місцевості; консультативних  |        |           |       |        |
|пунктів у виховних колоніях  |        |           |       |        |
|Державного департаменту з   |        |           |       |        |
|питань виконання покарань для |        |           |       |        |
|ін'єкційних споживачів     |        |           |       |        |
|наркотиків "Довіра"; роботи з |        |           |       |        |
|молоддю, яка відбуває покарання|        |           |       |        |
|або повернулася з місць    |        |           |       |        |
|позбавлення волі; у      |        |           |       |        |
|військкоматах; виїдзних    |        |           |       |        |
|психологічних служб у     |        |           |       |        |
|військових частинах      |        |           |       |        |
|-------------------------------+---------------+---------------------+-------------+---------------|
|Здійснити заходи із створення| протягом року |Держкоммолодьспорт- |у межах   | Бобильова О.О.|
|банку даних сучасних технологій|        |туризм        |асигнувань, | Картиш А.П.  |
|щодо  профілактики негативних|        |МОЗ         |передбачених | Гойда Н.Г.  |
|проявів   у   молодіжному|        |МВС         |у державному | Бочкова Л.В. |
|середовищі           |        |МОН         |та місцевих |        |
|                |        |Рада міністрів    |бюджетах   |        |
|                |        |Автономної Республіки|       |        |
|                |        |Крим, обласні,    |       |        |
|                |        |Київська та     |       |        |
|                |        |Севастопольська   |       |        |
|                |        |міські        |       |        |
|                |        |держадміністрації  |       |        |
|-------------------------------+---------------+---------------------+-------------+---------------|
|Сприяти створенню разом з   | протягом року |Держкоммолодьспорт- |у межах   | Картиш А.П.  |
|молодіжними громадськими    |        |туризм        |асигнувань, | Гойда Н.Г.  |
|організаціями реабілітаційних |        |МОЗ         |передбачених |        |
|центрів для наркозалежної   |        |МВС         |у державному |        |
|молоді             |        |МОН         |та місцевих |        |
|                |        |Рада міністрів    |бюджетах   |        |
|                |        |Автономної Республіки|       |        |
|                |        |Крим, обласні,    |       |        |
|                |        |Київська та     |       |        |
|                |        |Севастопольська   |       |        |
|                |        |міські        |       |        |
|                |        |держадміністрації  |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                3. Удосконалення трудових відносин                 |
|              Розвиток ринку праці та зайнятість населення              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розробити План дій на 2002 рік| у місячний  |Мінпраці разом із  |       | Картиш А.П.  |
|щодо  реалізації  Державної| термін після |заінтересованими   |       | Коротко О.Ш. |
|програми зайнятості населення|  прийняття  |центральними органами|       | Мельник Ю.В. |
|на   2001-2004  роки   та|  Державної  |виконавчої влади   |       |        |
|забезпечити його реалізацію  |  програми  |Рада міністрів    |       |        |
|                | зайнятості  |Автономної Республіки|       |        |
|                | населення на |Крим, обласні,    |       |        |
|                |  2001-2004  |Київська та     |       |        |
|                |   роки   |Севастопольська   |       |        |
|                |        |міські        |       |        |
|                |        |держадміністрації  |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Політика щодо доходів та вдосконалення оплати праці             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розробити   та   затвердити| протягом року |Мінпраці       |       | Мельник Ю.В. |
|галузеві  випуски  Довідника|        |Центр продуктивності |       | Пономарен-  |
|кваліфікаційних  характеристик|        |міністерства, інші  |       | ко В.М.    |
|професій   працівників   і|        |центральні органи  |       |        |
|запровадити    їх    на|        |виконавчої влади   |       |        |
|підприємствах, в установах та|        |           |       |        |
|організаціях          |        |           |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Охорона праці та безпечна життєдіяльність               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розробити проекти нормативно- |   після   |Мінпраці       |       | Бобильова О.О.|  |
|правових актів, спрямованих на |  прийняття  |МОЗ         |       | Картиш А.П.  |
|реалізацію Законів України "Про| відповідних |МВС         |       | Поляченко Ю.В.|
|внесення змін до Закону України|  законів  |Держатомрегулювання |       | Гойда Н.Г.  |
|"Про охорону праці", "Про   |        |Мінфін        |       | Бережнов С.П. |
|державний нагляд за безпечним |        |Мінекономіки     |       | Григоро-   |
|веденням робіт", "Про     |        |Мін'юст       |       | вич В.Р.   |
|безпечність промислової    |        |           |       |        |
|продукції"           |        |           |       |        |
|-------------------------------+---------------+---------------------+-------------+---------------|
|Розробити проекти Концепції  |   після   |Мінпраці       |       | Бобильова О.О.|
|державного нагляду за охороною |  прийняття  |МОЗ         |       | Картиш А.П.  |
|праці та Концепції управління | відповідних |МВС         |       | Поляченко Ю.В.|
|охороною праці, передбачивши у |  законів  |Мінпаливенерго    |       | Гойда Н.Г.  |
|них посилення державного    |        |Держатомрегулювання |       | Бережнов С.П. |
|нагляду за створенням безпечних|        |Мінфін        |       | Григоро-   |
|умов праці на виробництві та  |        |Мінекономіки     |       | вич В.Р.   |
|вдосконалення роботи органів  |        |Мін'юст       |       |        |
|державного управління охороною |        |за участю інших   |       |        |
|праці             |        |центральних та    |       |        |
|                |        |місцевих органів   |       |        |
|                |        |виконавчої влади   |       |        |
|-------------------------------+---------------+---------------------+-------------+---------------|
|Продовжити реалізацію     | протягом року |Мінпраці       |у межах   | Бобильова О.О.|
|довгострокової програми    |        |МОЗ         |асигнувань, | Картиш А.П.  |
|перегляду законодавства про  |        |МНС         |передбачених | Поляченко Ю.В.|
|охорону праці з урахуванням  |        |Мінпаливенерго    |у державному | Гойда Н.Г.  |
|вимог конвенцій Міжнародної  |        |Держатомрегулювання |та місцевих | Бережнов С.П. |
|організації праці та директив |        |Мін'юст       |бюджетах   | Григоро-   |
|Європейського Союзу      |        |           |       | вич В.Р.   |
|                |        |           |       | Ценілова Ж.В. |
|                |        |           |       | Пономарен-  |
|                |        |           |       | ко В.М.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Розвиток соціального партнерства                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сприяти створенню галузевих і | протягом року |Мінпраці       |       | Шевчук С.В.  |
|територіальних об'єднань    |        |інші центральні   |       |        |
|роботодавців, залученню їх   |        |органи виконавчої  |       |        |
|представницьких органів до   |        |влади за участю   |       |        |
|участі у переговорному процесі |        |об'єднань профспілок |       |        |
|з питань соціально-трудових  |        |та роботодавців   |       |        |
|відносин та укладенню угод   |        |           |       |        |
|відповідного рівня       |        |           |       |        |
|-------------------------------+---------------+---------------------+-------------+---------------|
|Удосконалювати практику    | протягом року |Мінпраці інші    |       | Шевчук С.В.  |
|взаємодії органів виконавчої  |        |центральні органи  |       |        |
|влади з об'єднаннями      |        |виконавчої влади   |       |        |
|роботодавців та профспілок у  |        |разом з Національною |       |        |
|сфері соціально-трудових    |        |радою соціального  |       |        |
|відносин та соціального    |        |партнерства     |       |        |
|партнерства          |        |           |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             3. Реформування системи соціального забезпечення             |
|     Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сприяти прийняттю Верховною  | протягом року |МНС         |       | Бобильова О.О.|
|Радою України Національної   |        |МОЗ         |       | Піщиков В.А. |
|програми мінімізації наслідків |        |           |       |        |
|Чорнобильської катастрофи на  |        |           |       |        |
|2001 -2005 роки та на період до|        |           |       |        |
|2010 року           |        |           |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 4. Захист громадян як споживачів                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Забезпечити державний контроль |  постійно  |Держстандарт     |       | Бобильова О.О.|
|і нагляд за додержанням    |        |МОЗ         |       | Бережнов С.П. |
|стандартів, норм і правил на  |        |Рада міністрів    |       |        |
|всіх етапах проходження    |        |Автономної Республіки|       |        |
|продукції (товарів) від    |        |Крим, обласні,    |       |        |
|виробника, постачальника,   |        |Київська та     |       |        |
|продавця до споживача. Вжити  |        |Севастопольська   |       |        |
|дійових заходів до вилучення з |        |міські        |       |        |
|обігу продукції (товарів), що |        |держадміністрації  |       |        |
|не відповідає зазначеним    |        |           |       |        |
|вимогам            |        |           |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Головного управління
 освіти, науки та інформаційно-
 аналітичного забезпечення              Ю.В.Вороненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка