Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей


          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
           Міністра оборони України
 
 N 337 від 18.09.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 жовтня 2001 р.
                   за N 858/6049
 
        Про внесення змін та доповнень до
        Інструкції про порядок присвоєння
          кваліфікаційних категорій
         військовослужбовцям медичних і
         фармацевтичних спеціальностей
 
   З метою урахування змін і приведення у відповідність до
організаційно-штатної структури закладів охорони здоров'я Збройних
Сил України та вимог Положення про порядок проведення атестації
провізорів  і  Положення  про  порядок  проведення атестації
фармацевтів ( z0514-98 ), затверджених наказом Міністра охорони
здоров'я України від 31 липня 1998 року N 231 ( z0513-98 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 року
за N 513/2953, Н А К А З У Ю:
   1. Внести Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних
і фармацевтичних спеціальностей, затвердженої наказом Міністра
оборони України від 25 квітня 1998 року N 176 ( z0493-98 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 5 серпня 1998 року
за N 493/2933, які додаються.
   2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України              О.І.Кузьмук
 
 Погоджено:
 Міністр охорони здоров'я України        В.Ф.Москаленко
 
 Заступник Державного секретаря
 Міністра праці та соціальної
 політики України                М.О.Солдатенко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра оборони
                   України
                   18.09.2001 N 337
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 жовтня 2001 р.
                   за N 858/6049
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
        до Інструкції про порядок присвоєння
     кваліфікаційних категорій військовослужбовцям
       медичних і фармацевтичних спеціальностей
              ( z0493-98 )
   1. У тексті Інструкції:
   у пункті 1 слова "Положення про атестацію провізорів і
Положення про атестацію фармацевтів, затверджених наказом Міністра
охорони здоров'я України від 04.02.92 N 24" замінити словами
"Положення про атестацію провізорів і Положення про атестацію
фармацевтів ( z0514-98 ), затверджених наказом Міністра охорони
здоров'я України від 31 липня 1998 року N 231 ( z0513-98 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 року
за N 513/2953";
   абзац перший пункту 6 після слів "що створюються при медичних
службах" доповнити словами "видів Збройних Сил України";
   у пункті 7:
   в абзаці першому слова "при медичних службах" доповнити
словами "видів Збройних Сил України";
   в абзаці  другому  слова  "при  Центральному військовому
санаторії "Крим"" замінити словами "при Центрі (територіальному
курортології та реабілітації) "Крим"".
   2. Додаток 2 до Інструкції викласти в такій редакції:
   "Номенклатура провізорських спеціальностей
   Спеціальність "фармація":
   провізор-організатор;
   провізор;
   провізор-аналітик;
   провізор загального профілю.
   Спеціальність "клінічна фармація":
   провізор клінічний.
   Спеціальність "технологія парфюмерно-косметичних засобів":
   провізор-косметолог.
   3. У додатку 4 до Інструкції:
   1) у розділі "Лікувально-профілактичні установи" слова:
 
 "Начальник, старший ординатор,  Урологія, нефрологія
 ординатор клініки урології та
 нефрології, урологічного,
 нефрологічного відділення
 
 Начальник, старший ординатор,  Кардіологія
 ординатор клініки кардіології,
 кардіологічного,
 кардіореаніматологічного
 відділення
 
 Начальник, старший ординатор,  Ендоскопія
 ординатор, старший
 лікар-спеціаліст ендоскопічного
 відділення, відділення
 ендоскопічної діагностики та
 хірургії"
   замінити відповідно словами:
 
 "Начальник, старший ординатор,  Урологія, нефрологія, терапія
 ординатор клініки урології та
 нефрології, урологічного,
 нефрологічного відділення
 
 Начальник, старший ординатор,  Кардіологія, терапія
 ординатор клініки кардіології,
 кардіологічного,
 кардіореаніматологічного
 відділення
 
 Начальник, старший ординатор,  Ендоскопія, хірургія
 ординатор, старший
 лікар-спеціаліст ендоскопічного
 відділення, відділення
 ендоскопічної діагностики та
 хірургії";
   2) розділ  "Лікувально-профілактичні  установи"  доповнити
найменуваннями посад та спеціальностей військових лікарів та
провізорів:
 
 "Заступник начальника госпіталю Організація і управління
 з медичного забезпечення     охороною здоров'я або за
 військово-медичного центру    профілем попередньої
                 лікарської спеціальності
 
 Заступник начальника госпіталю  Організація і управління
 з адміністративно-штабної роботи охороною здоров'я або за
                 профілем попередньої
                 лікарської спеціальності
 
 Заступник начальника госпіталю з Організація і управління
 медичного постачання - начальник охороною здоров'я або
 відділу             будь-яка провізорська
                 спеціальність
 
 Начальник фармацевтичного центру Будь-яка провізорська
                 спеціальність
 
 Начальник центру         Організація і управління
 лікувально-методичної роботи   охороною здоров'я або за
                 профілем попередньої
                 лікарської спеціальності
 
 Начальник відділу організації  Організація і управління
 лікувальної роботи        охороною здоров'я або за
                 профілем попередньої
                 лікарської спеціальності
 
 Начальник відділу методичної   Організація і управління
 роботи щодо забезпечення     охороною здоров'я або за
 головних медичних спеціалістів  профілем попередньої
 Міністерства оборони України   лікарської спеціальності
 
 Начальник            Організація і управління
 організаційно-методичного    охороною здоров'я або за
 відділу військово-медичного   профілем попередньої
 центру              лікарської спеціальності
 
 Начальник, старший ординатор,  Ревматологія, терапія
 ординатор відділення
 ревматології
 
 Начальник клініки        Будь-яка клінічна спеціальність
 амбулаторно-поліклінічної
 допомоги
 
 Начальник, старший ординатор,  Лікар загальної практики,
 ординатор відділення       терапія
 загальнолікарської допомоги
 
 Начальник медичного відділення  Будь-яка медична спеціальність
 (спеціалізованої медичної
 допомоги з кабінетами
 спеціалістів) клініки
 амбулаторно-поліклінічної
 допомоги, поліклініки
 
 Заступник начальника       Організація і управління
 стоматологічної поліклініки -  охороною здоров'я,
 провідний стоматолог       стоматологія, хірургічна
                 стоматологія, ортопедична
                 стоматологія
 
 Начальник            Організація і управління
 організаційно-методичного    охороною здоров'я, загальна
 відділу стоматологічної     стоматологія, терапевтична
 поліклініки           стоматологія";
   3) у  розділі  "Навчальні  військово-медичні  заклади
(підрозділи),   науково-дослідні   установи   (Українська
військово-медична   академія,  військово-медичний  інститут,
науково-дослідний інститут проблем військової медицини, кафедри
екстремальної та військової медицини вищих медичних закладів
освіти, військово-медичний центр виду Збройних Сил  України,
інтернатури медичного складу та інші навчальні та наукові заклади
і установи)":
   слова "Начальник,  заступник  начальника  (з  навчальної,
наукової роботи, позавійськової підготовки) академії, помічник
начальника  академії" доповнити словами "заступник начальника
академії";
   слова "Начальник,  заступник начальника, старший науковий
співробітник,  науковий  співробітник,  молодший  науковий
співробітник науково-дослідної лабораторії, відділу, управління,
наукового центру  (військової  медицини)"  доповнити  словами
"начальник групи";
   4) розділ "Інспекції  Міністерства оборони України (Головна
інспекція, Головне контрольно-ревізійне управління Міністерства
оборони України та інші контрольно-ревізійні установи)" викласти в
такий редакції: "Інспекції Міністерства оборони України (Головна
інспекція, Головне контрольно-ревізійне управління Міністерства
оборони України та інші контрольно-ревізійні установи)
 
 Начальник відділу, групи,    Будь-яка медична (фармацевтична)
 служби, та їх заступники,    спеціальність";
 старший офіцер, офіцер,
 старший інспектор, інспектор
   5) розділ  "Підрозділи  екологічної  служби Збройних Сил
України" викласти в такій редакції: "Підрозділи екологічної служби
Збройних Сил України (відділ екологічної інспекції та експертизи
управління екології, управління начальника військ радіаційного,
хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Центральна
військова екологічна лабораторія Міністерства оборони України)
 
 Начальник відділу, заступник   Будь-яка медико-профілактична
 начальника відділу - старший   спеціальність
 інспектор, начальник групи,
 старший офіцер
 
 Заступник начальника       Будь-яка медико-профілактична
 лабораторії, начальник      спеціальність".
 відділення, лікар-спеціаліст
   4. У додатку 6 до Інструкції:
   1) у пункті 2:
   в абзаці другому підпункту "а" слова "начальника центру,
клініки" доповнити словом "відділу";
   в абзаці другому підпункту "б" слова "начальника гарнізонного
санітарно-епідеміологічного загону" доповнити словами "начальника
відділу та його заступника";
   в абзаці  другому  підпункту  "в"  слова  "оперативного
командування,  начальника"  доповнити  словами  "заступника
начальника".
   2) у пункті 12 слова "Положення про атестацію провізорів і
Положення про атестацію фармацевтів, затверджених наказом Міністра
охорони здоров'я України від 04.02.92 N 24" замінити словами
"Положенням про атестацію провізорів і Положенням про атестацію
фармацевтів ( z0514-98 ), затвердженими наказом Міністра охорони
здоров'я України від 31 липня 1998 року N 231 ( z0513-98 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 року
за N 513/2953".
   5. У тексті Інструкції та в  додатках  до  неї  слова
"фармацевтичних спеціальностей" у відповідних відмінках замінити
словами "провізорська спеціальність" у відповідних відмінках.
 
 Начальник Головного
 військово-медичного управління
 Міністерства оборони України -
 начальник медичної служби Збройних Сил
 генерал-лейтенант медичної служби        В.Я.Білий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка