Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам галузей агропромислового виробництва в умовах реформування аграрного сектора економіки, виконання вимог викладених у Посланні Президента України до Верховної...


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 190/238 від 25.09.2000
   м.Київ
 
 vd20000925 vn190/238
 
       Про невідкладні заходи щодо погашення
      заборгованості із виплати заробітної плати
     працівникам галузей агропромислового виробництва
    в умовах реформування аграрного сектора економіки,
     виконання вимог викладених у Посланні Президента
   України до Верховної Ради та дотримання законодавства
             з цього питання
 
   Розглянувши стан  погашення  заборгованості  із  виплати
заробітної плати працівникам галузей агропромислового виробництва,
колегії Мінагрополітики та Мінпраці відмічають, що вжиті протягом
останніх років заходи на виконання указів та доручень Президента
України, постанов та доручень  Кабінету  Міністрів  України,
спрямовані на забезпечення своєчасних розрахунків з працівниками в
аграрному секторі, мали певні позитивні результати.
   Темп зростання заборгованості із виплати заробітної плати
протягом останніх років має стійку тенденцію до зниження і за 7
місяців 2000 року у порівнянні з початком року становив лише 5,1
відсотка проти 26 відсотків за аналогічний період 1999 року.
   Виконуються графіки  погашення  заборгованості  з виплати
заробітної плати минулих років. Протягом січня-липня поточного
року погашено 747 млн.грн. заборгованості минулих років або на 7,5
відсотка (на 52 млн.грн.) більше передбаченого графіками.
   За станом на 10.08.2000 р. рівень заборгованості із виплати
заробітної плати у порівнянні з початком поточного року знижено в
областях: Харківській - на 12,6 відс., Кіровоградській - на 11,
Івано-Франківській - на 10,  Дніпропетровській  -  на  7,8,
Закарпатській - на 7,1, Запорізькій - на 6 та Львівській - на 1
відсоток.
   Разом з тим у більшості регіонів заборгованість із виплати
заробітної плати продовжує зростати.
   Керівники багатьох підприємств, виконуючи графік погашення
заборгованості минулих років, не здійснюють поточних розрахунків
або розраховуються з працівниками частково, що обумовлює зростання
суми боргу.
   Сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам
сільського господарства за станом на 10 серпня поточного року
зросла по Україні з початку року на 5,1 відсотка і досягла 2,1
млрд.гривень. Найбільше зростання заборгованості  допущено  в
областях: Вінницькій - на 22 відс., Чернівецькій - на 13,3,
Автономній Республіці Крим - на 12,6, Одеській - на 11,6,
Київській на 11,2 та Херсонській - на 11,1 відсотка.
   У розрахунку на одного працюючого заборгованість становить
893 гривні або 9,1 місяця. По термінах виплати заробітної плати
найбільші затримки допущено в Дніпропетровській - 11,6 місяця,
Житомирській  та Полтавській - по 11,1, Черкаській - 10,9,
Волинській та Луганській областях - по 10,6 місяця.
   Заборгованість із заробітної плати понад 6 місяців мають 57
відсотків підприємств  і  організацій  корпорації  "Конярство
України",  з  керівниками  яких  укладено  контракти,  в
Укрплемоб'єднанні - 31 відсоток, асоціації "Укрветсанзавод" - 23
відсотки  та в об'єднанні "Укрсільгоспосвіта" - 9 відсотків
підприємств і організацій.
   Незважаючи на  приріст  за  7  місяців 2000 року проти
відповідного періоду минулого року (на 30,3 відс.)  обсягів
виробництва товарної продукції в галузях харчової промисловості,
тут не забезпечено адекватне погашення заборгованості із виплат
заробітної плати. За цей період вона зросла на підприємствах
харчової промисловості з 114,8 до 145,1 млн.гривень або на 26,4
відсотка.
   Поряд з  незадовільним  вирішенням  питання  погашення
заборгованості  із заробітної плати на підприємствах галузей
агропромислового виробництва склалась напружена  ситуація  із
дотриманням інших норм і гарантій Галузевої угоди. Значна частина
підприємств не дотримується мінімальних галузевих гарантій. У ряді
господарств не визначені форми і системи оплати праці, низькою
залишається  ефективність  колдоговірної  роботи,  ігнорується
формування праці, існує проблема недостатнього інформаційного
забезпечення новоутворених сільськогосподарських підприємств з
питань   застосування   чинного  законодавства  у  сфері
соціально-трудових відносин.
   З метою забезпечення виконання Указу Президента України від
23 лютого 2000 року N 276 ( 276/2000 ) "Про першочергові заходи
щодо реалізації Послання Президента України до Верховної Ради
України "Україна: поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та
соціального  розвитку  на  2000-2004 роки" погашення наявної
заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її
утворення у подальшому Н А К А З У Є М О:
   1. Вказати Міністру агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим Орловському М.Г., начальникам головних управлінь
сільського  господарства і продовольства облдержадміністрацій:
Вінницької - Чернію В.В., Чернівецької - Усику В.С., Одеської -
Новаківському  А.Г.,  Київської  - Бідзюрі І.П., Херсонської
Авраменку В.С. на неналежний рівень роботи з питань погашення
заборгованості із виплат заробітної плати.
   2. Звернути увагу Міністра праці та соціального захисту
Автономної Республіки Крим Нестеренка О.І., начальників головних
управлінь праці та соціального захисту населення  Вінницької
облдержадміністрації Давиденка В.В., Чернівецької - Сеньківа Б.К.,
Київської - Михайлюка В.П., Херсонської - Карася  В.П.  на
недостатній рівень організації державного контролю за додержанням
законодавства про оплату праці на підприємствах агропромислового
комплексу.
   3. Вказати голові Департаменту продовольства Сваткову Л.Б. на
відсутність  дієвих заходів щодо погашення заборгованості із
виплати заробітної плати на підприємствах харчової промисловості.
   4. Керівникам  Укрплемоб'єднання  Воленко І.С., асоціації
"Укрветсанзавод"    Недашківському    В.М.,    об'єднання
"Укрсільгоспосвіта" Борисюку М.П., корпорації "Конярство України"
Горошку І.П. розглянути питання про відповідність займаним посадам
керівників підпорядкованих їм підприємств, які не здійснюють
погашення заборгованості із виплат заробітної  плати,  і  в
двотижневий  термін  проінформувати Мінагрополітики про вжиті
заходи.
   5. Державному  департаменту продовольства (Сватков Л.Б.),
Державному департаменту рибного господарства (Шведенко М.М.),
Державному  департаменту  ветмедицини  (Вербицький  П.І.),
Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення
облдержадміністрацій спільно з Міністерством  агропромислового
комплексу  Автономної Республіки Крим, головними управліннями
сільського господарства і продовольства  облдержадміністрацій,
керівниками  республіканських формувань, що входять до сфери
управління Мінагрополітики:
   5.1. Проаналізувати та розглянути до 1 листопада 2000 р. стан
виплати заробітної плати підприємствами галузей агропромислового
виробництва на спільних засіданнях колегій та комісій з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат, розробити та затвердити спільні заходи
щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
забезпечити їх виконання.
   5.2. Переглянути графіки підприємств і організацій АПК щодо
погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 2000 рік,
передбачивши ними повне погашення боргів за минулі роки до 1
жовтня поточного року, подати Міністерству аграрної політики для
узагальнення.  Визначити граничний термін погашення загальної
заборгованості по зарплаті 1 листопада 2001 року.
   5.3. Забезпечити  виконання  положень,  норм і гарантій,
передбачених чинним законодавством та Галузевою угодою у сфері
соціально-трудових відносин. Поліпшити інформаційне забезпечення
новоутворених господарств з цих питань.
   5.4. Забезпечити  запровадження  персоніфікованого  обліку
заборгованої заробітної плати працівників підприємств галузей
агропромислового виробництва.
   5.5. Забезпечити підвищення рівня  заробітної  плати  на
сільськогосподарських  підприємствах,  дотримання  мінімальних
державних і галузевих гарантій в оплаті праці.
   5.6. Своєчасно  забезпечувати виплату поточної заробітної
плати, не допускаючи при  цьому  нарощування  її  загальної
заборгованості.
   5.7. Щомісяця до 5 числа місяця наступного за  звітним
інформувати Мінагрополітики та Мінпраці про виконання заходів та
графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
виконання норм і гарантій Галузевої угоди.
   6. Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки (Дробот
В.І.)  разом  з  Управлінням реформування управління АПК та
соціально-трудових відносин  (Савицька  О.П.)  Мінагрополітики
узагальнити графіки погашення заборгованості із заробітної плати,
узгодити їх з ЦК профспілок працівників АПК та до 1 листопада ц.р.
подати Міністерству праці та соціальної політики України.
   7. Головному державному  інспектору  праці  -  директору
Департаменту  державного нагляду за додержанням законодавства
Мінпраці Тьоткіну В.І. забезпечити оперативний  контроль  за
реалізацією    графіків    погашення    заборгованості
сільськогосподарськими    підприємствами,     застосування
адміністративних  заходів  до  керівників,  які не виконують
зобов'язання  по  виплаті  заробітної  плати  та  ліквідації
заборгованості з неї.
   8. Управлінню   реформування   управління   АПК   та
соціально-трудових  відносин  Мінагрополітики,  Департаменту
державного нагляду за додержанням законодавства Мінпраці вивчити
стан соціально-трудових відносин в аграрному секторі економіки та
підготувати відповідні матеріали на спільне засідання колегії
Мінагрополітики та Мінпраці з цих питань в I півріччі 2001 року.
   9. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра аграрної політики Лузана Ю.Я. та першого
заступника Міністра праці та соціальної політики України Овчаренка
П.П.
 
 Міністр аграрної політики України           І.Кириленко
 
 Міністр праці та соціальної політики України       І.Сахань
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка