Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об"єктів нерухомого майна


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 46/5 від 21.09.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 вересня 2000 року
 vd20000921 vn46/5          за N 628/4849
 
   Про внесення змін і доповнень до Положення про Єдиний
    реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна
 
   З метою підвищення рівня захисту майнових прав громадян та
юридичних  осіб,  профілактики  злочинів  проти власності та
вдосконалення функціонування Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна Н А К А З У Ю:
   1. Унести до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 09.06.99 N 31/5 ( z0364-99 ) і зареєстрованого
в Мін'юсті 10.06.99 за N 364/3657 (зі змінами і доповненнями,
унесеними наказами Міністерства юстиції України: від 31.08.99
N 53/5 ( z0600-99 ), зареєстрованим у Мін'юсті 03.09.99 за
N 600/3893, та від 09.08.2000 N 33/5 ( z0500-00 ), зареєстрованим
у Мін'юсті 14.08.2000 за N 500/4721), такі зміни та доповнення:
   в абзаці сьомому розділу 1 слова "видають і перевіряють
довідки про відсутність або наявність заборони або  арешту"
замінити на слова "отримують довідки про відсутність або наявність
заборони або арешту щодо вчинюваних ними нотаріальних дій, а також
видають довідки про відсутність або наявність заборони або арешту
за письмовим запитом";
   абзац восьмий розділу 1 викласти в такій редакції:
   "Користувачі Єдиного реєстру - державні нотаріальні контори
та  приватні  нотаріуси,  що  уклали  відповідні  угоди  з
Адміністратором, мають доступ до Єдиного реєстру через комп'ютерну
мережу, отримують довідки про відсутність або наявність заборони
та арештів у зв'язку із вчиненням ними нотаріальних дій";
   пункт 2.2 доповнити словами "(додаток 1)";
   пункт 3.2 доповнити словами "(додаток 2)";
   розділ 4 викласти в такій редакції:
   "4. Видача довідок з Єдиного реєстру
   4.1. Довідки  про  відсутність  або  наявність  заборони
відчуження та арештів об'єктів нерухомого майна мають право
одержувати:
   4.1.1 державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси;
   4.1.2 за  письмовим  запитом  -  суди, арбітражні суди,
прокуратура, органи дізнання і  слідства  -  у  зв'язку  з
кримінальними,  цивільними  або  господарськими  справами, що
перебувають у їх провадженні, а також органи державної виконавчої
служби - у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження.
   4.2. За видачу довідки з особи, що звернулась за вчиненням
нотаріальної дії, стягується плата, розмір якої встановлюється
Міністерством юстиції України.
   4.3. Довідки  виготовляються  з використанням спеціальних
бланків довідок про відсутність або наявність заборони відчуження
або арешту на об'єкти нерухомого майна (далі - бланки довідок) і
завіряються Реєстратором.
   4.4. Державні нотаріальні контори, які видають довідки, але
не мають систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру для
виготовлення довідок, обов'язково використовують бланки довідок.
   4.5. Державні нотаріальні контори, що вказані в пункті 4.4
цього Положення, щомісячно до 10-го числа наступного за звітним
місяця надсилають державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України звіти про витрачання бланків довідок
(додаток 3).
   4.6. Отримані особами, перерахованими в пункті 4.1.1, довідки
приєднуються до примірника документа, що залишається у справах
державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса";
   у пункті 5.2 слово "Реєстраторами" вилучити;
   у пункті 5.5 слова "та перевірці" та "і перевірці" вилучити;
   доповнити пунктом 5.6 такого змісту:
   "5.6. Користувач у повному обсязі несе відповідальність за
помилки, допущені ним при виготовленні довідок".
   У зв'язку з цим пункти 5.6 та 5.7 відповідно вважати пунктами
5.7 та 5.8;
   пункт 5.8 викласти в такій редакції:
   "5.8. Шкода, завдана неправомірними діями Адміністратора,
Реєстратора  та  Користувача, відшкодовується ними в повному
обсязі".
   2. Департаменту нотаріату та ліцензування юридичної практики
(Круковес Н.В.), державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):
   подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами, унесеними Указом Президента
України від 21 травня 1998 року N 493/98 ( 493/98 );
   довести наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних,  Київського  та Севастопольського міських управлінь
юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне
застосування в роботі.
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                   Б.С.Стичинський
                        Додаток 1
                     до Положення про Єдиний
                     реєстр заборон відчуження
                     об'єктів нерухомого майна
                     ( z0364-99 )
        Повідомлення про накладення заборони
        відчуження об'єктів нерухомого майна
 
(Герб  ________________________________________________________________________
України) Україна           Державне підприємство   01135, м. Київ,
     Міністерство юстиції    "Інформаційний центр"   пр. Перемоги, 11
     Єдиний реєстр заборон  Міністерства юстиції України     Тел.
     відчуження об'єктів                  (044)-238-06-32
     нерухомого майна
_________________________________________________________________________________
 Вихідний N ______        Реєстратору заборони та арештів
 Дата "___"_______________    відчуження об'єктів нерухомого
                 майна
_________________________________________________________________________________
   1. Відомості про нотаріуса, який наклав заборону:
----------------------------------------------------------
|Прізвище,  ім'я, |                   |
|по    батькові |                   |
|нотаріуса     |                   |
|------------------+-------------------------------------|
|Номер  свідоцтва |                   |
|про  право  на |                   |
|заняття      |                   |
|нотаріальною   |                   |
|діяльністю    |                   |
|------------------+-------------------------------------|
|Нотаріальний   |                   |
|округ або назва |                   |
|державної     |                   |
|нотаріальної   |                   |
|контори      |                   |
|------------------+-------------------------------------|
|Поштова адреса  |                   |
----------------------------------------------------------
 
 2. Тип заборони: все майно  ---------
                ---------
          окреме   ---------
          майно    ---------
   3. Інформація про документ, на підставі якого накладена
заборона:
----------------------------------------------------------
|Назва документа  |                   |
|------------------+-------------------------------------|
|Номер документа  |                   |
|------------------+-------------------------------------|
|Дата документа  |                   |
|------------------+-------------------------------------|
|Назва установи - |-------------------------------------|
|видавця цього   |                   |
|документа     |-------------------------------------|
----------------------------------------------------------
   4. Інформація про об'єкт заборони:
----------------------------------------------------------
|Тип об'єкта*   |                   |
|------------------+-------------------------------------|
|Повна адреса   |                   |
|об'єкта      |-------------------------------------|
|------------------+-------------------------------------|
|Розмір  частки, |                   |
|площа та ін.   |-------------------------------------|
----------------------------------------------------------
_______________
   * Квартира, будинок, гараж, садовий будинок та ін. або їх
частки.
 
                        Додаток 2
                     до Положення про Єдиний
                     реєстр заборон відчуження
                     об'єктів нерухомого майна
                     ( z0364-99 )
         Повідомлення про зняття заборони
        відчуження об'єктів нерухомого майна
 
(Герб  ________________________________________________________________________
України)
     Україна           Державне підприємство   01135, м. Київ,
     Міністерство юстиції    "Інформаційний центр"   пр. Перемоги, 11
     Єдиний реєстр заборон  Міністерства юстиції України     Тел.
     відчуження об'єктів                  (044)-238-06-32
     нерухомого майна
_________________________________________________________________________________
 Вихідний N ______        Реєстратору заборони та арештів
 Дата "___"_______________    відчуження об'єктів нерухомого
                 майна
_________________________________________________________________________________
   1. Відомості про нотаріуса, який зняв заборону:
-----------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові |                 |
|нотаріуса          |                 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Номер свідоцтва про право на |                 |
|заняття нотаріальною     |                 |
|діяльністю          |                 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Нотаріальний округ або назва |                 |
|державної нотаріальної    |                 |
|контори           |                 |
|-----------------------------+---------------------------------|
|Поштова адреса        |                 |
-----------------------------------------------------------------
   2. Тип    все майно  ----------
    заборони:       ----------
         окреме   ----------
         майно    ----------
   3. Інформація про документ, на підставі якого знято заборону:
------------------------------------------------------------------
|Назва документа   |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Номер документа   |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Дата документа    |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Назва установи -   |                     |
|видавця цього    |------------------------------------------|
|документа      |                     |
|           |------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
   4. Інформація про об'єкт заборони:
------------------------------------------------------------------
|Тип об'єкта*     |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Повна адреса     |                     |
|об'єкта       |------------------------------------------|
|---------------------+------------------------------------------|
|Розмір частки, площа |                     |
|та ін.        |------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
______________
   * Квартира, будинок, гараж, садовий будинок та ін. або їх
частки.
 
                         Додаток 3
                     до Положення про Єдиний
                     реєстр заборон відчуження
                     об'єктів нерухомого майна
                     ( z0364-99 )
        Звіт про витрачання бланків довідок
 
(Герб  ________________________________________________________________________
України)
     Україна           Державне підприємство   01135, м. Київ,
     Міністерство юстиції    "Інформаційний центр"   пр. Перемоги, 11
     Єдиний реєстр заборон  Міністерства юстиції України     Тел.
     відчуження об'єктів                  (044)-238-06-32
     нерухомого майна
_________________________________________________________________________________
                 серія ______, N ______ - _______
   Нотаріус ______________ N свідоцтва ________ тел. ___________
   Нотаріальна контора _________________________________________
   Коди витрачання: 1 - виготовлена довідка про відсутність
заборони; 2 - виготовлена довідка про наявність заборони; 3 -
бланк використаний без друкування довідки; 21 - зіпсований; 23 -
дефектний; 24 - відсутній; 25 - викрадений.
 
-------------------------------------------------------------
|01  |  |02  |  |03  |  |04  |  |05  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|06  |  |07  |  |08  |  |09  |  |10  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|11  |  |12  |  |13  |  |14  |  |15  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|16  |  |17  |  |18  |  |19  |  |20  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|21  |  |22  |  |23  |  |24  |  |25  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|26  |  |27  |  |28  |  |29  |  |30  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|31  |  |32  |  |33  |  |34  |  |35  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|36  |  |37  |  |38  |  |39  |  |40  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|41  |  |42  |  |43  |  |44  |  |45  |  |
|------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|46  |  |47  |  |48  |  |49  |  |50  |  |
-------------------------------------------------------------
 
 У графах таблиці надруковано останні дві цифри номера бланка
                      ------------------
                      |42     |  |
            Зразок заповнення  |      | 1 |
            таблиці       | 07.10.2000|  |
                      ------------------
 
 Посада _________ Підпис ____________ Дата __________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка