Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок застосування норм статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 12924/7/15-1117 від 26.09.2000
   м.Київ
 
 vd20000926 vn12924/7/15-1117
                Державним податковим адміністраціям
                в Автономній Республіці Крим,
                областях, містах Києві та
                Севастополі
 
     Про порядок застосування норм статті 22 Закону
     України "Про оподаткування прибутку підприємств"
 
   Враховуючи численні запити  від  податкових  органів  та
платників податку на прибуток щодо роз'яснення порядку нарахування
та відображення  у  Декларації  про  прибуток  підприємства
( z0313-97 ) податкового зобов'язання з урахуванням понижуючого
коефіцієнта 0,8, повідомляємо.
   Відповідно до першого абзацу пункту 22.4 статті 22 Закону
України від 22.05.97 N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) "Про внесення змін
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із
змінами та доповненнями) у 1999 та 2000 бюджетних роках суми
амортизаційних  відрахувань  визначаються та враховуються при
визначенні об'єкта оподаткування у порядку, встановленому пунктом
3.1  статті  3  цього  Закону, із застосуванням понижуючого
коефіцієнта 0,8 до норм амортизації, встановлених пунктом 8.6
статті 8 цього Закону. При цьому частина податку на прибуток
підлягає зарахуванню до Державного бюджету України.
   У зв'язку з цим рядки 36.1, 36.2 Декларації про прибуток
підприємства ( z0313-97 ) заповнюються на основі рядків 43.10,
43.11  або  43.12  додатка  П-1 до Декларації про прибуток
підприємства, викладеному в новій редакції, що затверджена наказом
Державної податкової адміністрації України від 01.07.99 N 339 та
зареєстрованому в Міністерстві юстиції  України  09.07.99  за
N 456/3749 (далі - Додаток).
   Поряд з цим слід зазначити, що відповідно до вищевказаного
Закону у разі коли за результатами звітного (податкового) періоду
розрахункова сума, яка визначається як 30 відсотків від різниці
між  сумою  амортизаційних відрахувань звітного (податкового)
періоду,  визначеною  із  застосуванням  норм  амортизації,
встановлених пунктом 8.6 цього Закону ( 283/97-ВР ), та сумою
амортизаційних відрахувань цього ж звітного (податкового) періоду,
визначеною із застосуванням понижуючого коефіцієнта, є меншою або
дорівнює сумі нарахованого податку на прибуток такого звітного
(податкового) періоду, до Державного бюджету України спрямовується
сума податку на прибуток, що дорівнює такій розрахунковій сумі.
   У разі коли така розрахункова сума є більшою, ніж сума
нарахованого податку на прибуток, до Державного бюджету України
спрямовується сума фактично нарахованого податку на прибуток. При
цьому перевищення розрахункової суми над сумою  нарахованого
податку на прибуток не враховується при визначенні податкових
зобов'язань з податку на прибуток наступних звітних (податкових)
періодів.
   Зазначені вище норми Закону підтверджують,  що  від'ємне
значення об'єкта оподаткування, яке мав платник податку на кінець
першого кварталу 1999 року, не враховується, оскільки з метою
обчислення  частини  прибутку, яка підлягає перерахуванню до
державного бюджету, порівняння здійснюється з сумою нарахованого
податку на прибуток такого звітного (податкового) періоду.
   Таким чином, відповідно до Закону України від 06.04.99 N 568
( 568-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" при визначенні частини податку на прибуток,
яка підлягає зарахуванню до Державного бюджету України за рахунок
застосування понижуючого коефіцієнта 0,8 до норм амортизації,
врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отримане за
станом на 01.04.99, не передбачено.
   Щодо порядку заповнення графи 4 рядків 43.5 і 43.9 додатка,
то суми в них відображаються без врахування відповідних сум
амортизаційних відрахувань по рядках 34.1 - 34.3 додатка М до
Декларації про прибуток підприємства ( z0313-97 ) за I квартал
1999 року.
   Таким чином, суми, що відображаються в графі 4 по рядкам
43.5, 43.9 додатка та рядкам 36.1, 36.2 Декларації про прибуток
підприємства за II, III і IV квартали, наростаючим підсумком з
початку року не показуються, а обраховуються шляхом додавання сум,
що  відображаються у графі 3 відповідних рядків додатка та
Декларації про прибуток підприємства.
   Головам державних  податкових  адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
доведення цього листа до підпорядкованих державних податкових
органів та забезпечити повноту нарахування та сплати до державного
бюджету податку на прибуток, отриманого за рахунок понижуючого
коефіцієнта до норм амортизації.
 
 Заступник Голови                   Г.М.Оперенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка