Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 р. N 251


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 4 жовтня 2000 р. N 1510
                Київ
         Про внесення змін і доповнень до
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 8 лютого 2000 р. N 251
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого
2000 р. N 251 ( 251-2000-п ) "Про заходи щодо  підвищення
кваліфікації посадових осіб і спеціалістів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з
питань національної безпеки та оборони держави" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 6, ст. 222) такі зміни і доповнення:
   а) у назві та тексті постанови слова "посадових  осіб"
замінити словом "керівників";
   б) у пункті 1:
   цифри і  слово  "2000  року" замінити цифрами і словом
"2001 року";
   доповнити пункт після слів "з питань національної безпеки та
оборони держави" словами "(воєнні аспекти)";
   в) у пункті 3:
   слова "на Вищих академічних курсах" виключити;
   доповнити пункт після слів "подавати відповідні пропозиції"
словами "на узгодження";
   г) у пункті 4 слова і цифру "до 1 грудня" замінити словами і
цифрами "щороку до 15 грудня погодженого з Українською Академією
державного управління при Президентові України";
   ґ) Положення  про  організацію  підвищення  кваліфікації
керівників  і  спеціалістів  центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з  питань
національної безпеки та оборони держави, затверджене зазначеною
постановою, викласти у редакції, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України            В.ЮЩЕНКО
   Інд. 29
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
           від 8 лютого 2000 р. N 251 ( 251-2000-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 4 жовтня 2000 р. N 1510)
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок організації підвищення кваліфікації
    керівників і спеціалістів центральних та місцевих
      органів виконавчої влади, органів місцевого
        самоврядування з питань національної
          безпеки та оборони держави
 
   1. Це Положення встановлює порядок організації підвищення
кваліфікації з питань національної безпеки та оборони держави
керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та спеціалістів їх структурних
підрозділів з оборонної та мобілізаційної роботи, які займають
посади першої - четвертої та п'ятої - сьомої категорій (далі -
керівники і спеціалісти).
   2. Підвищення кваліфікації з питань національної безпеки та
оборони держави (далі - підвищення кваліфікації) здійснюється з
метою оновлення та поглиблення знань керівниками і спеціалістами.
   3. Підвищення кваліфікації є обов'язковим для керівників і
спеціалістів, а також необхідною умовою їх атестації, просування
по службі, присвоєння рангів державних службовців тощо.
   4. Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі програми
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування з питань національної безпеки та оборони держави,
які займають посади першої - четвертої категорій, та програми
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування з питань національної безпеки та оборони держави,
які займають посади п'ятої - сьомої категорій (далі - програми
підвищення кваліфікації).
   Керівники і  спеціалісти,  які займають посади першої -
четвертої категорій, проходять навчання в Інституті підвищення
кваліфікації кадрів Української Академії державного управління при
Президентові України (далі - Інститут підвищення кваліфікації
кадрів), керівники і спеціалісти, які займають посади п'ятої -
сьомої категорій, - на Вищих академічних курсах при Національній
академії оборони (далі - Вищі академічні курси).
   Навчання в  Інституті  підвищення  кваліфікації  кадрів
передбачає    використання    матеріально-технічної    та
навчально-методичної бази Національної академії оборони.
   5. Програми підвищення кваліфікації повинні забезпечувати
сучасний рівень підготовки  слухачів  з  теорії  і  практики
національної безпеки і оборони держави в основних її аспектах, із
стратегічного  керівництва  державою,  зокрема  політичної,
економічної, воєнної стратегії, керівництва Збройними Силами,
методології управлінської діяльності для прийняття та виконання
рішень у будь-яких умовах кризової обстановки.
   6. Для  керівників  і спеціалістів, які займають посади
першої - четвертої категорій, програма підвищення кваліфікації
розробляється Інститутом підвищення кваліфікації кадрів, а для
керівників і спеціалістів, які займають посади п'ятої - сьомої
категорій, - Головдержслужбою разом з Національною академією
оборони згідно з нормативно-правовими документами, які регулюють
відносини у сфері національної безпеки і оборони.
   7. Кількість годин теоретичного курсу програм підвищення
кваліфікації незалежно від форм навчання становить для керівників
і спеціалістів, які займають посади першої - четвертої категорій,
не менш як 8 годин, для керівників і спеціалістів, які займають
посади п'ятої - сьомої категорій, - не менш як 57 годин.
   8. Формування  державного  замовлення  на  підвищення
кваліфікації керівників і  спеціалістів  та  його  фінансове
забезпечення  здійснюється  відповідно  до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475).
   9. Для проведення лекцій і семінарів в установленому порядку
залучаються керівники і фахівці міністерств, інших центральних
органів  виконавчої  влади,  центрального апарату Міноборони,
Генерального штабу Збройних Сил та викладачі Національної академії
оборони.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка