Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про податок на додану вартість та застосування фінансової санкції


        АРБІТРАЖНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
               Рішення
             ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 05.10.2000
 
 vd20001005
 
 
 
   Суддя <...>
   за участю представників сторін:
   позивача - <...>
   відповідача- <...>
   3-я особа -
   Розглянувши справу за позовом ТОВ <...> м. Харків до ДПІ
<...> про визнання недійсними рішень встановив:
   Позивач - ТОВ <...> просить визнати недійсними рішення ДПІ
<...> про донарахування йому 10881 грн. податку на додану вартість
та застосування фінансової санкції на донараховану суму податку.
Свої вимоги позивач обгрунтовує тим, що відповідач всупереч нормам
Цивільного кодексу України ( 1540-06 ) визнає договори позики як
купівлю-продаж товарів та донараховує на суми по договорам позики
податкові зобов'язання.
   Відповідач - ДПІ <...> з позовними вимогами не згоден,
оскаржуване рішення вважає законним та обгрунтованим, та при
перевірці правомірності нарахування та оплати податку на додану
вартість  позивачем  операції  по  договорам позики з метою
оподатковування розглянуті як бартерні, враховуючи те, що договір
позики є цивільно-правовим договором, який передбачає передачу
прав власності. По результатам перевірки позивачу  збільшені
податкові зобов'язання. Збільшення податкового кредиту товариству
перевіркою не зроблено внаслідок відсутності податкових накладних
на повернутий товар.
   Із представлених у судове засідання матеріалів установлено,
що <...> ДПІ <...> прийнято рішення <...> про застосування та
стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства  про
оподатковування, яким позивачу донараховане 10881 грн. податку на
додану вартість та застосована фінансова санкція в розмірі 100 %
донарахованого податку.
   Оскаржуване рішення прийняте на підставі акта <...> про
результати перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ <...>
з питання дотримання вимог податкового законодавства України з
06.08.96 р. по 01.04.2000 р., яким встановлено, що згідно з
договорами позивач у 1998 році передав у власність ЗАТ <...> і
ПВКФ  <...>  майно (електродвигуни, сіль харчову). Зазначені
операції в акті перевірки відповідач трактує як купівлю-продаж, та
зазначає, що позивачем не включено до податкових зобов'язань суми
ПДВ по цим операціям.
   По договору з ЗАТ <...> відповідачем за червень 1998 року
донараховане 7558 грн. ПДВ та не підтверджено відшкодування з
бюджету ПДВ на 1033 грн. По договору з ПВКФ <...> відповідачем за
вересень 1998 року донараховане 3323 грн. ПДВ та не підтверджено
відшкодування з бюджету по ПДВ на 895 грн. Всього донараховане
10881 грн., на який прийнято оскаржуване рішення.
   В акті  перевірки  відповідачем  робиться  висновок,  що
збільшення податкового кредиту по факту повернення товару позивачу
не зроблено внаслідок відсутності податкових накладних по вказаним
товарам.
   Матеріалами справи встановлено, що в червні 1998 року згідно
з договором купівлі-продажу позивач придбав у корпорації <...>
електродвигуни на загальну вартість 51547,6 грн., у тому числі ПДВ
- 8591, 27 грн. (сума без ПДВ - 42956,33 грн.), та відніс до
складу валових витрату червні 43 тис. грн. згідно з вимогами
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ). Суми ПДВ з цієї операції відносилися позивачем до
складу податкового кредиту по факту оплати.
   26.06.2000 р. позивачем із ЗАО <.. .> укладено договір позики
та останньому передані електродвигуни 29.06.2000 р. які були
повернуті позичальником 10.07.2000 р.
   Згідно з договором купівлі-продажу від 30.07.98 р. <...>
позивач придбав у власність від ЗАТ <...> сіль на загальну суму
25308,53 грн., у тому числі ПДВ 4218,09 (сума без ПДВ - 21090,44
грн.)  Зазначену  операцію  позивач  відобразив  у  своєму
бухгалтерському та податковому обліку.
   14.09.98 р. позивачем з ПВКФ <...> укладено договір позики та
останньому передана сіль 16.09.98  р.,  яка  була  повернена
позичальником 02.11.98 р.
   Зазначені операції підтверджені доданими до матеріалів справи
договорами, актами прийому-передачі, та іншими документами.
   Суми по операціях договорів позики на включалися позивачем ні
до складу валових витрат, ні до складу доходів, ні до податкових
зобов'язань та кредиту, як пояснює позивач, з тих підстав, що це
не передбачено законодавством.
   Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення сторін,
суд  вважає  вимоги  позивача обгрунтованими, та такими, що
підлягають задоволенню із слідуючих підстав:
   1) Законом України "Про оподатковування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) не передбачено віднесення до валових  доходів
(витрат)  сум  грошових  коштів (вартості товару), одержаних
(повернутих) по договорам позики;
   2) згідно з п. 3.1 ст. З Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) об'єктом оподатковування є операції
платників податків по продажу товарів (робіт, послуг).
   Пункт 1.4 названого Закону продаж товарів трактує як будь-які
операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу,
міни, поставки та іншими цивільно-правовими  договорами,  що
передбачають  передачу  прав  власності  на  такі товари за
компенсацію, а також по безоплатній передачі товару;
   3) згідно зі ст. 374 ЦК України ( 1540-06 ) по договору
позики одна сторона передає іншій стороні у  власність  (в
оперативне керування) гроші або речі, визначені родовими ознаками,
а позичальник зобов'язується повернути позикодавцю таку ж суму
грошей або рівну кількість речей того ж роду і кількості, тобто
значена стаття ЦК та укладені позивачем договори не передбачають
одержання доходів від договорів позики;
   4) Укладені позивачем договори не можна розцінювати також як
операції по безоплатній передачі товару, т. я. згідно з п. 1.23
Закону України  "Про  оподатковування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) безоплатно надані товари - товари, надані платнику
податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, не
передбачають  грошової  або іншої компенсації вартості таких
матеріальних цінностей  чи  нематеріальних  активів  або  їх
повернення. Згідно з нормами ЦК та умовами договорів, надані
позичальнику товари передбачають їх повернення;
   5) необгрунтоване також і трактування відповідачем договорів
позики, як бартерних договорів, т. я. згідно з п. 1.9 Закону "Про
оподатковування ..." ( 334/94-ВР ) бартер - господарська операція,
що передбачає проведення розрахунків з товари в будь-якій формі,
відмінній від грошової. Як встановлено раніше, договори позики не
передбачають розрахунків (доходів) від позики.
   На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що операції по
договорам позики не є об'єктом оподатковування згідно з Законом
"Про оподатковування ..." ( 334/94-ВР ) бартер - господарська
операція, що передбачає проведення розрахунків з  товари  в
будь-якій формі, відмінній від грошової. Як встановлено раніше,
договори позики не передбачають розрахунків (доходів) від позики.
   На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що операції по
договорам позики не є об'єктом оподатковування згідно з Законом
"Про податок  на додану вартість" ( 168/97-ВР ), збільшення
податкових зобов'язань та донарахування позивачу ПДВ по факту
передачі товарів позичальникам є необгрунтованими, а оскаржуване
рішення підлягає визнанню недійсним.
   Керуючись статтями  33,  43,  49, 82 - 85 АПК України
( 1798-12 ), прийняв рішення:
   1. Позов задовольнити. Визнати недійсним рішення ДПІ <...>
про застосування до ТОВ <...> та стягнення фінансових санкцій за
порушення законодавства про оподатковування.
   <...>
 
 Надруковано: "Податки та бухгалтерський облік", N 90 (344),
       18 грудня 2000 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка