Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни до Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про зміни до Положення про Національний фонд
   соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"
 
   З метою підтримки діяльності Національного фонду соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям" п о с т а н о в л я ю:
   1. Внести до Положення про Національний фонд соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям", затвердженого Указом
Президента України від 19 березня 1997 року N 253 ( 253/97 ) (із
змінами, внесеними Указами Президента України від 19 вересня
1997 року N 1050 ( 1050/97 ), від 30 квітня 1999 року N 459
( 459/99 ), від 1 червня 2000 року N 742 ( 742/2000 ), зміни
згідно з додатком.
   2. Кабінету  Міністрів  України,  обласним, Київській та
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям  сприяти
діяльності Національного фонду соціального захисту матерів і дітей
"Україна - дітям" та його представництв.
   3. Кабінету Міністрів України вирішити  в  установленому
порядку у двомісячний строк питання щодо матеріально-технічного та
інших  видів  забезпечення  діяльності  Національного  фонду
соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям".
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 9 вересня 2000 року
     N 1051/2000
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 9 вересня 2000 року N 1051/2000
               ЗМІНИ
     до Положення про Національний фонд соціального
    захисту матерів і дітей "Україна - дітям" ( 253/97 )
 
   1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей
"Україна - дітям" (далі - Фонд) утворено відповідно до Указу
Президента України від 20 листопада 1996 року N 1104 ( 1104/96 )
"Про Національний фонд соціального захисту матерів і  дітей
"Україна - дітям" з метою поліпшення соціального захисту матерів,
дітей і сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого
покоління,  підвищення  ефективності  заходів,  передбачених
програмами з питань материнства, дитинства і сім'ї, та залучення
на ці цілі недержавних джерел фінансування.
   Фонд здійснює свою  діяльність  на  засадах  законності,
гласності, гуманності та самоврядування".
   2. У пункті 3:
   абзац другий виключити;
   в абзаці третьому слова "регіональні відділення, філіали"
виключити.
   3. Пункт 5 викласти в такій редакції:
   "5. Фонд не відповідає за зобов'язаннями створюваних ним
юридичних осіб та пожертвувачів.
   Створювані Фондом  юридичні  особи  не  відповідають  за
зобов'язаннями Фонду".
   4. У пункті 6:
   в абзаці  першому  слова  "громадськими  організаціями"
виключити;
   в абзаці другому слова "регіональним відділенням" замінити
словом "представництвам".
   5. Пункт 7 доповнити абзацами сьомим - одинадцятим такого
змісту:
   "сприяння та підтримка  діяльності  жіночих,  молодіжних,
дитячих, інших громадських організацій, фондів, що опікуються
проблемами соціальної допомоги та захисту материнства, дитинства
та сім'ї, залучення їх до розв'язання цих проблем;
   внесення в установленому порядку пропозицій щодо розподілу
товарів (предметів) гуманітарної допомоги, яка надходить для
надання підтримки багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
   участь у  формуванні державної політики щодо соціального
захисту материнства, дитинства та сім'ї;
   сприяння розвиткові  сімейного  туризму,  оздоровленню,
реабілітації та відпочинку матерів і дітей;
   здійснення видавничої    діяльності    та    ведення
інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою привернення уваги
суспільства до розв'язання проблем материнства, дитинства та
сім'ї".
   6. У пункті 8:
   у підпункті 16 слово "іншими" виключити;
   доповнити пункт підпунктами 19 і 20 такого змісту:
   "19) бере участь в організації та проведенні семінарів,
конференцій з питань правового та соціального захисту матерів і
дітей;
   20) бере участь у проведенні благодійних ярмарків, лотерей,
рекламних  та  видовищних  заходів,  акцій  милосердя, інших
благодійних заходів, метою яких є сприяння вирішенню проблем
материнства, дитинства та сім'ї".
   У зв'язку з цим підпункт 19 вважати підпунктом 21.
   7. Пункт 9 виключити.
   8. Пункт 10 викласти в такій редакції:
   "10. За значний внесок у діяльність Фонду Наглядова рада та
почесний президент Фонду можуть обирати почесного члена Фонду з
числа громадян України та іноземних громадян".
   9. Пункти 11 і 12 виключити.
   10. Пункт 13 викласти в такій редакції:
   "13. Організаційну структуру Фонду становлять:
   голова Фонду, якого призначає Президент України;
   правління Фонду;
   директор Фонду;
   почесний президент Фонду;
   Наглядова рада Фонду".
   11. Пункт 14 виключити.
   12. У пункті 15:
   підпункти 5 і 7 виключити;
   у підпункті  8  слова  "регіональні відділення, філіали"
виключити;
   у підпункті 10 слова "конференцією і" виключити.
   Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "Голова Фонду  може  передавати  виконання  повноважень,
визначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, директорові Фонду".
   13. У пункті 16:
   в абзаці другому слово "виконавчого" виключити;
   у підпункті 5 слова "регіональних відділень" замінити словом
"представництв".
   14. У пункті 18:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "Для забезпечення організаційної діяльності Фонду  голова
Фонду призначає директора Фонду";
   в абзаці другому слово "виконавчий" виключити.
   15. Пункт 19 виключити.
   16. Абзаци другий і третій пункту 20 викласти в такій
редакції:
   "Почесний президент Фонду обирається Наглядовою радою Фонду і
входить до її складу".
   17. В абзаці четвертому пункту 21 слова "окремих членів
Фонду" виключити.
   18. Абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:
   "З метою контролю за цільовим використанням  коштів  та
фінансово-господарською діяльністю Фонду утворюється Наглядова
рада Фонду".
   19. Підпункт 2 пункту 24 виключити.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                 В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка