Законы Украины

Новости Партнеров
 

Політика попередження корупції


         Політика попередження корупції
        Міжнародна асоціація шефів поліції.
  Національний центр з питань політики забезпечення законності
             30 квітня 1990 р.
 
   I. Мета:
   Мета політики  -  попередження  виникнення  корупції  у
правоохоронній організації та рекомендовані дії, які необхідно
застосовувати у випадку, якщо підтвердиться і/або встановлено
наявність корупції.
   II. Політика:
   Політикою правоохоронної організації є затвердження процедур,
що запобігають корупції, та проведення розслідування та судового
або кримінального переслідування за фактом корупції у повному
обсязі, що передбачений законом і органами адміністративної влади,
у  випадку,  якщо  про  факт  корупції повідомлено або він
установлений.
   III. Визначення:
   А. Корупція: Корупція визначається як "дії, які тягнуть за
собою неправильне вживання або зловживання офіцером поліції своїми
повноваженнями таким чином, щоб здобути особисту користь для себе
або інших".
   Б. Інспектор: Ними є службовці, як цивільні, так і ті, що
склали присягу, що призначені на посаду, обов'язком яких є
щоденний контроль за роботою підлеглих або віддавати накази
структурним підрозділам.
   IV. Процедури:
   А. Установлення і підтримка професійних норм:
   1) Концепція, мета, основні цінності:
   Ця правоохоронна  організація зобов'язується підтримувати,
періодично переглядати та поновлювати Положення про концепції та
основні цінності, де чітко сформульовано мету, основні цінності та
загальний концептуальний  підхід  до  організації  діяльності
управління поліції.
   2) Кодекс професійної етики:
   Управління поліції буде підтримувати, періодично переглядати
та поновлювати Кодекс професійної етики. Кожному новому службовцю
буде висуватися вимога ознайомитися з Кодексом і поставити свій
підпис унизу на одному з примірників, щоб засвідчити те, що він
ознайомився з Кодексом і розуміє норми поведінки, установлені у
Кодексі професійної етики.
   3) Норми поведінки:
   Норми поведінки повинні бути викладені на початку Статуту
внутрішньовідомчої  політики,  для  того, щоб підкреслити їх
важливість. З нормами поведінки повинні бути ознайомлені нові
співробітники. Норми поведінки підлягають щорічному перегляду з
метою оцінки їх актуальності, своєчасності, адекватності  та
повноти.
   Б. Запобіжні превентивні заходи
   1) Для вжиття заходів щодо попередження  корупції  буде
призначена  група  офіцерів  поліції або сформований окремий
структурний підрозділ. Їх обов'язки будуть полягати у тому, щоб:
   а) Розглядати скарги громадян та внутрішні скарги з точки
зору наявності випадків зловживання співробітниками поліції своїми
повноваженнями з метою отримання особистої користі.
   б) Розглядати результати розслідувань внутрішніх справ з
метою визначення типових схем дій службовців, які свідчать про їх
корупційну поведінку.
   в) Переглядати  розподіл  службових  обов'язків  з метою
підтвердження, що періодична ротація службовців  здійснюється
відносно установлених вимог.
   г) Загальними  зусиллями  ретельно  розслідувати  скаргу
будь-якого громадянина, у якій викладені підозри про наявність
корупції.
   д) Аналізувати платіжні відомості з понаднормової роботи
службовців, їх прибутки, а у виняткових випадках і податкові
декларації з метою визначення, чи не вказують схеми їх дій на
корупційну поведінку.
   е) Переглядати результати інспекційних перевірок з метою
виявлення конкретних рис корупції.
   ж) Впровадити у практику метод повідомлення громадянами і
співробітниками управління поліції інформації про поведінку, яка
вказувала б на корупційні дії. Однаково реагувати на повідомлення
громадян і співробітників  управління  поліції  відносно  як
підозрілої, так і заохочувальної поведінки співробітників поліції.
   з) Щорічно інформувати громадськість  відносно  кількості
розслідуваних справ з корупції і кількості справ, версії яких були
підтримані.
   і) Проводити освітню кампанію серед населення, з тим щоб
підвищити рівень усвідомлення суспільством того факту, що всі
громадяни можуть допомогти управлінню поліції у підтримці чистоти
лав поліції.
   2) Функції інспекторів підрозділів:
   а) Інспектори і начальники підрозділів будуть відповідальні
за випадки корупції, що будуть мати місце у підрозділах, якими
вони керують, або діяльність яких вони контролюють.
   б) Інспектори  несуть  відповідальність  за  своєчасне
повідомлення про будь-які випадки підозрілої поведінки, яка вказує
на корупцію. Така поведінка може включати як дії, пов'язані з
професійними обов'язками, так і дії особистого характеру, поза
виконанням службових обов'язків.
   в) Вищестоящі начальники відповідають за постійний аналіз
усієї діяльності підлеглих їм інспекторів; вони повинні бути
особливо уважні при складанні рейтингу інспекторів з метою оцінки
їх діяльності, враховуючи їх стурбованість станом відповідальності
та чистоти лав в їх підрозділах.
   г) Діяльність  інспекторів  і  начальників  буде  також
перевірятися у випадках, якщо проти когось з їх підлеглих буде
висунуте звинувачення у корупції.
   д) Від органу управління інспекційною діяльністю в управлінні
поліції буде вимагатися, щоб він забезпечив проведення необхідної
кількості своїх інспекційних перевірок, спрямованих на розкриття
правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також виявлення ситуацій,
що приховують здійснення корупційних випадків.
   е) Від органу управління внутрішніх справ управління поліції
буде вимагатися негайно повідомляти начальникам поліції, якщо під
час розслідування виникнуть серйозні підозри відносно корупції в
управлінні поліції.
   ж) Відповідальний  за  роботу  з  персоналом  службовець
зобов'язаний щорічно надавати начальнику поліції звіт про розподіл
посадових обов'язків, звертаючи особливу увагу на тривалість
покладення обов'язків та виконання визначених функцій в зазначених
нижче  підрозділах,  ротація  яких  у  цих підрозділах буде
здійснюватися кожні два роки або у інший термін, це буде залежати
від рішення начальника поліції:
   - Організована  злочинність,  злочини,  пов'язані   з
експлуатацією проституції або з наркотиками.
   - Зберігання конфіскованого майна.
   - Внутрішні справи, інспекції, офіцери поліції, які працюють
у сфері запобігання корупції.
   3) Учбовий підрозділ
   Учбовий підрозділ або один з  офіцерів  поліції  будуть
відповідати  за  організацію  навчання на всіх рівнях цього
управління поліції з питань запобігання корупції, професійної
етики, чистоти лав поліції, професійних норм.
   В. Зобов'язання всіх службовців:
   1) Кодекс професійної етики буде розглядатися як робочий
документ, що повинен належним чином використовуватися.
   2) Службовці  несуть  відповідальність  за  своєчасне
інформування про інших службовців, поведінка яких - відверте
порушення закону.
   Г. Особливі зобов'язання:
   1) Менеджери:
   а) Керівництво усвідомлює, що його особиста поведінка є
взірцем для наслідування підлеглими. Тому менеджери зобов'язані як
слід турбуватися про те, яке враження вони справляють на своїх
підлеглих, і яке враження про них складається у підлеглих.
Правопорушення, пов'язані з  корупцією,  з  боку  менеджерів
переслідуються і караються повноцінно.
   б) Менеджери будуть здійснювати відбір та комплектування
особистого складу, а також його професійне навчання і підготовку,
гостро усвідомлюючи, що чистота і чесність службовців у виконанні
своїх  службових  зобов'язань  співвідноситься  з  якістю їх
професійної діяльності.
   в) Менеджери розробляють систему винагород, щоб відзначити
тих службовців, які демонструють ефективну діяльність разом з
високою порядністю, що є внеском у професіоналізм управління
поліції.
   2) Особливі і важливі політики та процедури. Наркотики і
застосування законодавства про наркотики:
   а) Під час проведення арештів, які є результатом запланованої
операції у рамках боротьби з наркотиками, повинні бути присутні не
менше двох офіцерів поліції.
   б) Діяльність усіх таємних  інформаторів  про  закупівлю
наркотиків  буде  здійснюватися  під  контролем,  обліком  і
підзвітністю.
   в) Робота  з  доказами  повинна  здійснюватися у точній
відповідності до норм та процедур, які регулюють питання майна і
доказів.
   Д. Реакція на інкримінацію правопорушення, пов'язаного з
корупцією:
   У будь-який момент, якщо є мотиви вважати, що результатом
розгляду скарги або проведення розслідувань  є  пред'явлення
звинувачення у корупції, необхідно керуватися такими процедурами:
   а) Слід негайно поінформувати про цей  факт  начальника
поліції;  начальник  поліції  буде зобов'язаний поінформувати
визначених посадових осіб міської влади.
   б) Інформація буде надана громадськості тільки тоді, коли на
це буде віддане розпорядження начальника поліції. У випадку, якщо
у  результаті  розгляду  скарги за фактом корупції порушено
кримінальну справу, начальник поліції певним чином інформує про це
громадськість.
   в) Будь-якому розслідуванню кримінального характеру  буде
повністю сприяти усе поліцейське управління та його службовці у
рамках, дозволених законом.
   г) Після закінчення розслідування необхідно провести аналіз
подій, що відбувались, для того, щоб визначити причини тих явищ,
які стали передумовами виникнення корупції, а також рекомендувати
визначені зміни системного характеру і заходи відносно таких
правопорушень повторно.
 
 Міжнародні правові акти та законодавство
 окремих країн про корупцію
 - К.: Школяр, 1999.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка