Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Інструкції про порядок використання і обліку коштів спеціального фонду виконавчого провадження та звітності про них


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 48/5 від 17.08.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   від 29 серпня 2001 р.
                   за N 760/5951
 
      Про внесення змін до Інструкції про порядок
      використання і обліку коштів спеціального
      фонду виконавчого провадження та звітності
               про них
 
   Відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України "Про джерела
фінансування органів державної влади" ( 783-14 ) Н А К А З У Ю:
   1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 11.10.99
N 65/5 ( z0701-99 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
використання  і обліку коштів спеціального фонду виконавчого
провадження та звітності про них", зареєстрованого в Мін'юсті
14.10.99 за N 701/3994, такі зміни:
   1.1. Назву наказу викласти в такій редакції:
   "Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення
обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів
спеціального фонду виконавчого провадження".
   1.2.  Пункт перший наказу викласти в такій редакції:
   "1. Затвердити Інструкцію про порядок формування, ведення
обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів
спеціального фонду виконавчого провадження".
   1.3. У пункті 3 наказу слова "Інструкції  про  порядок
використання  і обліку коштів спеціального фонду виконавчого
провадження та звітності про них" замінити словами "Інструкції про
порядок  формування,  ведення обліку надходжень та видатків,
звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого
провадження".
   2. Унести до Інструкції про порядок використання і обліку
коштів спеціального фонду виконавчого провадження та звітності про
них,  затвердженої  наказом Міністерства юстиції України від
11.10.99 N65/5 ( z0701-99 ) і зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 14.10.99 за N 701/3994, такі зміни:
   2.1. Назву Інструкції викласти в такій редакції: "Інструкція
про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків,
звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого
провадження".
   2.2. У пункті 1.2 розділу 1 слова "позабюджетних коштів"
замінити на слова "спеціального фонду".
   2.3. Пункт 1.3 розділу 1 викласти в такій редакції:
   "1.3. Бухгалтерський облік операцій за коштами спеціального
фонду виконавчого провадження здійснюється на єдиному балансі
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку  бюджетних  установ,  затверджених  наказом  Головного
управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114
( z0890-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20.12.99 за N 890/4183 (із змінами та доповненнями)".
   2.4. У пункті 2.2 розділу 2 та у підпункті 5 пункту 4.2
розділу  4 слова "Головне управління Державного казначейства
України" замінити на слова "Державне казначейство України".
   2.5. У підпункті 2.3.1  пункту  2.3  розділу  2  слова
"фінансування витрат" замінити словами "здійснення видатків".
   2.6. Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 та пункт 2.4 розділу 2
вилучити. У зв'язку з цим пункти 2.5-2.7 вважати відповідно
пунктами 2.4-2.6.
   2.7. У пункті 2.4 розділу 2, у другому реченні, слова "окремі
кошториси" замінити словами "кошториси доходів і видатків".
   2.8. Пункт 2.5 розділу 2 викласти в такій редакції:
   "2.5. Бухгалтерський  облік  коштів  спеціального  фонду
виконавчого провадження, що зараховуються на окремі спеціальні
реєстраційні рахунки, проводиться на таких субрахунках:  
   323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних
коштів";
   711 "Доходи за спеціальними коштами"; 
   811 "Видатки за спеціальними коштами".
   2.9. Пункт 2.6 розділу 2 вилучити.
   2.10. Пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:
   "3.1. Фінансова звітність про надходження і використання
коштів спеціального фонду виконавчого провадження складається за
формою і в порядку,  установленому  Державним  казначейством
України".
   2.11. Пункт 3.2 розділу 3 вилучити. У зв'язку з цим пункт 3.3
вважати пунктом 3.2.
   2.12. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:
   "3.2. У звіті за формою N 4-1 "Звіт про надходження й
використання  спеціальних  коштів"  відображаються,  скільки
нараховано доходів, надійшло доходів, касові й фактичні видатки
спеціальних коштів за кодами економічної класифікації".
   2.13. Підпункт 4 пункту 4.2 розділу 4 викласти в такій
редакції:
   "4) у разі виникнення нових джерел доходу або перевищення
фактичних  надходжень  над  сумою  річного  обсягу  доходу,
затвердженому  в  кошторисі,  уносяться  зміни  до кошторису
спеціального фонду в порядку, визначеному Міністерством фінансів
України".
   3. Департаменту     планово-фінансової    діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності (Которобай С.В.) ужити заходів
до  неухильного виконання Інструкції про порядок формування,
ведення обліку надходжень та видатків, звітності про використання
коштів спеціального фонду виконавчого провадження.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Стичинського Б.С.
 
 В.о.Міністра                    Л.М.Горбунова
 
 Погоджено:
 
 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка