Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Державного агроекологічного університету


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 274 від 18.09.2001
 
   Про утворення Державного агроекологічного університету
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2001 року N 400-р ( 400-2001-р ) "Про утворення Державного
агроекологічного університету" та керуючись Декретом Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном,  що  є  у  загальнодержавній  власності",
Н А К А З У Ю:
   1. Створити Державний агроекологічний університет (м.Житомир)
на базі Державної агроекологічної академії, що ліквідується.
   Визначити Державний    агроекологічний    університет
правонаступником Державної агроекологічної академії.
   2. Затвердити склад ліквідаційної комісії згідно з додатком.
   3. Голові ліквідаційної комісії Шиманському В.М.:
   3.1. Забезпечити   проведення   ліквідації   Державної
агроекологічної академії у встановленому порядку станом на 1
жовтня 2001 року.
   3.2. Провести інвентаризацію та оцінку майна, вжити заходів
щодо  виявлення  та забезпечення вимог кредиторів, одержання
дебіторської заборгованості.
   3.3. Провести звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією
Державної  агроекологічної  академії  у  відповідності  з
законодавством.
   3.4. Ліквідаційний баланс та звіт про роботу ліквідаційної
комісії  до  31  грудня  2001  року подати міністерству на
затвердження.
   Затверджений ліквідаційний  баланс  і  звіт  про  роботу
ліквідаційної комісії в установленому порядку здати на збереження
в архів міністерства.
   4. Призначити на посаду ректора Державного агроекологічного
університету Малиновського А.С. з наступним, після державної
реєстрації університету, укладенням контракту.
   5. Ректору університету у місячний термін розробити та подати
у встановленому порядку на затвердження міністерству  статут
університету.
   6. Врахувати, що студенти Державної агроекологічної академії,
який  ліквідується,  продовжують  навчання  у  Державному
агроекологічному університеті.
   7. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб) забезпечити фінансування зазначеного університету в межах
асигнувань,  передбачених  Міністерству  аграрної політики на
підготовку кадрів.
   8. Департаменту  стратегії  розвитку  аграрної  економіки
(Дробот), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб), Управлінню державною власністю та приватизації (Чорноус)
разом  з  іншими  підрозділами міністерства врахувати зміни,
пов'язані з ліквідацією Державної агроекологічної академії та
створенням Державного агроекологічного університету при розробці
планів економічного і соціального розвитку та фінансових планів, а
також при внесенні змін до Переліку державних підприємств, установ
і організацій, які входять до сфери управління Мінагрополітики
( v0218555-00 ).
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                     Додаток
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     від 18.09.2001 N 274
               Склад
   ліквідаційної комісії Державної агроекологічної академії
 
 Шиманський В'ячеслав Миколайович  - заступник начальника
                   управління, голова комісії
 
 Малиновський Антон Станіславович  - ректор академії, заступник
                   голови комісії
             Члени комісії:
 
 Борисюк Микола Петрович      - генеральний директор
                   об'єднання
                   "Укрсільгоспосвіта"
 
 Андрійчук Валерій Федорович    - декан зооінженерного
                   факультету
 
 Борисюк Борис Васильович      - декан екологічного
                   факультету
 
 Дереча Олексій Артемович      - проректор з виховної роботи
                   і післядипломного навчання
 
 Калиновський Григорій Миколайович - декан факультету
                   ветеринарної медицини
 
 Микитюк Валерій Мар'янович     - проректор з навчальної
                   роботи
 
 Обиход Анатолій Іванович      - проректор з
                   соціально-економічних
                   питань
 
 Положенець Віктор Михайлович    - проректор з наукової роботи
 
 Рибак Микола Федорович       - декан агрономічного
                   факультету
 
 Суліменко Лариса Антонівна     - декан економічного
                   факультету
 
 Томашевський Леонід Казимирович  - декан факультету механізації
                   сільського господарства
 
 Ткачук Василь Іванович       - декан факультету аграрного
                   менеджменту
 
 Хрус Світлана Стахівна       - головний-бухгалтер
 
 Юраш Валентина Миколаївна     - начальник відділу кадрів
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка