Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін до установчих документів ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії України"


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 535 від 13.08.2001
 
    Про затвердження змін до установчих документів ВАТ
        "Авіакомпанія "Авіалінії України"
 
   На виконання  наказу Міністерства транспорту України від
17.07.2001 р. N 448 ( v0448361-01 ) щодо відновлення роботи
комісії з корпоратизації авіакомпанії та враховуючи недоліки, що
були виявлені Фондом державного майна України під час перевірки
правильності  визначення  статутного  фонду ВАТ "Авіакомпанія
"Авіалінії України", комісією проведені роботи по усуненню цих
недоліків та підготовлено акт оцінки.
   Згідно з підсумками роботи комісії Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Акт оцінки  вартості  цілісного  майнового
комплексу ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії України", викладений в
новій редакції з урахуванням змін та доповнень (додається).
   2. Затвердити зміни N 2 до статуту  ВАТ  "Авіакомпанія
"Авіалінії України" та новий Протокол рішення випуску акцій
(додаються).
   3. В.о. голови правління  ВАТ  "Авіакомпанія  "Авіалінії
України" Папушину С.П. в установлені терміни зареєструвати зміни
до статуту ВАТ та провести нову реєстрацію випуску акцій.
   4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 та п. 2 (в
частині розміру статутного фонду та кількості акцій) наказу
Міністерства транспорту України N 218 від 17.04.2001 р. та п. 1
наказу Міністерства транспорту України N 341 від 26.06.2000 р.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту Демиденка А.Ф.
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   транспорту України
                   від 13.08.2001 N 535
                Акт
   оцінки вартості цілісного майнового комплексу Державної
         авіакомпанії "Авіалінії України"
    (викладений в новій редакції з урахуванням змін та
              доповнень)
            код ЗКПО 01130584,
        м. Київ, 01139, пр-т Перемоги, 14
   Комісія, утворена згідно з наказом  Міністра  транспорту
України від 17.07.2001 р. N 448 ( v0448361-01 ), у складі:
   голови комісії - Демиденка А.Ф. -  заступника  Міністра
транспорту України;
   заступника голови комісії Поліщука В.А. - першого заступника
директора  "Укравіатрансу",  голови  спостережної  ради  ВАТ
"Авіакомпанія "Авіалінії України";
   членів комісії:
   Бауліна С.О. - начальника Управління Мінфіну України, члена
спостережної ради;
   Ваховського А.Р. - першого віце-президента ВАТ "Авіакомпанія
"Авіалінії України";
   Гамана А.В. - начальника відділу по роботі з спостережними
радами ФДМУ, члена спостережної ради ВАТ;
   Мрука А.П.  -  заступника  голови  банку "Алонж", члена
спостережної ради;
   Папушина С.П. - в.о. голови правління ВАТ "Авіакомпанія
"Авіалінії України";
   Михайлова І.Ю. - фінансового директора ВАТ "Авіакомпанія
"Авіалінії України";
   Павлюка Ю.С. - віце-президента ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії
України";
   Василенка В.М. - віце-президента ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії
України";
   Шаріпова В.М. - нач. юридичного відділу ВАТ "Авіакомпанія
"Авіалінії України".
   На засіданні  (протокол N 3 від 10.08.2001 р.) комісія
розглянула документи необхідні  для  усунення  недоліків  по
проведенню оцінки вартості майна ВАТ, що були виявлені Фондом
державного майна України під час перевірки корпоратизації ДАК
"Авіалінії України".
   Комісія підтверджує, що  вартість  майна,  яке  підлягає
приватизації, визначена станом на 01.11.99 р. на підставі вимог
Методики оцінки вартості майна під час приватизації,  даних
передавального балансу уточненим з урахуванням дооцінки майна та
результатів проведеної експертної оцінки нематеріальних активів й
підтверджуючих документів, становить:
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п |        Показник         |Вартість майна|
|   |                     | (тис. грн.) |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 1.  |Первісна (відновна) вартість основних   |  195328,1  |
|   |засобів, всього, у тому числі:      |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|1.1. |затрати, пов'язані з поліпшенням основних |  1038,7  |
|   |засобів                  |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 2.  |Балансова (залишкова) вартість основних  |  43606,5  |
|   |засобів, всього, у тому числі:      |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|2.1. |затрати, пов'язані з поліпшенням основних |  1038,7  |
|   |засобів                  |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 3.  |Залишкова вартість нематеріальних активів |   37,8   |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 4.  |Довгострокові фінансові вкладення     |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 5.  |Запаси і затрати, які входять у валюту  |  6577,9  |
|   |балансу                  |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 6.  |Фінансові активи, всього (рядок 6.1 +   |  73976,8  |
|   |рядок 6.2 - рядок 6.2.1), у тому числі:  |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|   |інші позаоборотні активи         |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|6.1. |кошти, розрахунки та інші активи     |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
|6.2. |з них залишок використання позикових   |  73976,8  |
|   |коштів                  |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|6.2.1.|                     |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 7.  |Кредиторська заборгованість, всього, у  |  116579,2  |
|   |тому числі:                |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|   |довгострокові пасиви           |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|7.1. |розрахунки та інші пасиви         |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
|7.2. |резерви наступних витрат та платежів   |  109712,9  |
|------+------------------------------------------+--------------|
|7.3. |відстрочена податкова заборгованість   |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
|7.4. |реструктуризований борг          |  6866,3  |
|------+------------------------------------------+--------------|
|7.5. |зобов'язання з фінансового лізингу    |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
|7.6. |                     |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 8.  |Оборотні засоби за вирахуванням      |   0,0   |
|   |кредиторської заборгованості (рядок 5 +  |       |
|   |рядок 6 - рядок 7) (у разі, коли рядок 7 |       |
|   |перевищує суму рядків 5 та 6, рядок 8   |       |
|   |дорівнює нулю)              |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
| 9.  |Відновна вартість незавершених капітальних|  2905,2  |
|   |вкладень                 |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|10.  |Коефіцієнт фізичного зносу незавершеного |   1,0   |
|   |будівництвом об'єкта           |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|11.  |Вартість незавершених капітальних вкладень|  2905,2  |
|   |з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу |       |
|   |незавершеного будівництвом об'єкта (рядок |       |
|   |9 х рядок 10)               |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|12.  |Відновна вартість устаткування      |   0,0   |
|   |(невстановленого) з урахуванням індексації|       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|13.  |Коефіцієнт придатності устаткування    |   1,0   |
|   |(невстановленого) для експлуатації    |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|14.  |Вартість устаткування (невстановленого) з |   0,0   |
|   |урахуванням коефіцієнта придатності для  |       |
|   |експлуатації (рядок 12 х рядок 13)    |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|15.  |Вартість цілісного майнового комплексу  |  46549,5  |
|   |(рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 8 + |       |
|   |рядок 11 + рядок 14)           |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|16.  |Вилучення вартості майна, всього, у тому |   0,0   |
|   |числі:                  |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|16.1. |Державного житлового фонду        |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
|16.2. |об'єктів, які не підлягають приватизації |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
|16.3. |щодо якого встановлені пільги       |   0,0   |
|------+------------------------------------------+--------------|
|16.4. |дооцінка залишкової вартості основних   |   0,0   |
|   |засобів                  |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|16.5. |щодо якого встановлено особливий режим  |   0,0   |
|   |приватизації               |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|17.  |Збільшення вартості майна (експертна   |  421,0   |
|   |оцінка), всього, у тому числі:      |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|   |дооцінка вартості майна, що є державною  |       |
|   |таємницею                 |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|17.1. |вартість нематеріальних активів, не    |   0,0   |
|   |відображених в балансі          |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|17.2. |дооцінка вартості довгострокових     |  418,0   |
|   |фінансових вкладень, що приватизуються  |       |
|   |(експертна оцінка)            |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|17.3. |дооцінка вартості дорогоцінних металів та |   2,0   |
|   |дорогоцінного каміння           |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|17.4. |                     |   1,0   |
|   |                     |       |
|------+------------------------------------------+--------------|
|18.  |Вартість майна, що підлягає приватизації |  46970,5  |
|   |(розмір статутного фонду ВАТ) (рядок 15 - |       |
|   |рядок 16 + рядок 17)           |       |
------------------------------------------------------------------
   Визнати такими, що втратили чинність, акти оцінки майна,
затверджені наказами МТУ від 26.06.2000 р. N 341, 17.04.2001 р.
N 218.
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   транспорту України
                   від 13.08.2001 N 535
            Зміни та доповнення
  до статуту відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія
            "Авіалінії України"
   Внести такі зміни та доповнення до  статуту  відкритого
акціонерного товариства "Авіакомпанія "Авіалінії України":
   Викласти п. 5.1 статуту в наступній редакції:
   "5.1. Статутний фонд Товариства становить 46970500 (сорок
шість мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч п'ятсот) гривень".
   Викласти п. 5.2 статуту в наступній редакції:
   "5.2. Статутний фонд поділений на 4697050 простих іменних
акцій номінальною вартістю 10,00 гривень кожна".
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   транспорту України
                   від 13.08.2001 N 535
               Протокол
  рішення про випуск акцій відкритого акціонерного товариства
        "Авіакомпанія "Авіалінії України"
          Характеристика Товариства:
   Повна назва Товариства:  відкрите  акціонерне  товариство
"Авіакомпанія "Авіалінії України".
          Місцезнаходження Товариства
   01135, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 14.
          Номери телефону та телефаксу
   (044) 226-25-67, 216-36-08 факс.
        Розмір статутного фонду Товариства
   46970500,00 (сорок шість мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч
п'ятсот) грн. 00 коп.
          Мета діяльності Товариства
   Метою діяльності Товариства є створення сучасної української
авіакомпанії, яка буде з успіхом конкурувати з іншими міжнародними
товариствами, пропонуючи послуги в повітряних перевезеннях на
міжнародних і внутрішніх авіалініях.
         Предмет діяльності Товариства
   Предмет діяльності Товариства є надання послуг по міжнародним
і внутрішнім пасажирським, вантажним та поштовим  повітряним
перевезенням, надання туристичних, готельних послуг та послуг по
наземному і авіаційно-транспортному обслуговуванню, здійснення
експлуатації сервісних комплексів.
          Службові особи Товариства
 
------------------------------------------------------------------
|  Посада,  |  Рік  |Освіта | Кваліфікація |Вироб-| Стаж  |
|прізвище, ім'я|народжен-|    |       |ничий |роботи на|
|та по батькові|  ня  |    |       | стаж | даній |
|       |     |    |       |   | посаді |
|--------------+---------+-------+--------------+------+---------|
|В. о. голови | 1963  |вища  |інженер-   | 20 |9 місяців|
|правління -  |     |    |економіст   |років |     |
|Папушин Сергій|     |    |       |   |     |
|Павлович   |     |    |       |   |     |
|--------------+---------+-------+--------------+------+---------|
|В. о.     | 1949  |середня|товарознавець | 33 |7 місяців|
|головного   |     |спец. |       |роки |     |
|бухгалтера - |     |    |       |   |     |
|Бородіна   |     |    |       |   |     |
|Тетяна    |     |    |       |   |     |
|Іванівна   |     |    |       |   |     |
------------------------------------------------------------------
      Найменування контролюючого органу Товариства
   Аудиторська фірма "АФ "Добсон та АІСА", ліцензія АПУ N 000547
від 13.02.95 р. та від 15.02.99 р.
  Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів
   Перша емісія: свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску акцій
N 628/1/00 від 04.12.2000 р. Зареєстровано 4556890 штук простих
іменних акцій, номінальною вартістю 10,0 грн. Перша емісія акцій
здійснювалась на суму розміру статутного  фонду  Товариства.
Розміщення акцій першої емісії не здійснювалось.
   Друга емісія: свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску акцій
N 241/1/01 від 29.05.2001 р. Зареєстровано 4789600 штук простих
іменних акцій, номінальною вартістю 10,0 грн. Друга емісія акцій
здійснювалась на суму 2327100,0 грн. Розміщення акцій другої
емісії не здійснювалось.
     Характеристика емісії цінних паперів Товариства
            Мета випуску акцій
   Формування статутного фонду.
   Випуск акцій здійснюється на розмір статутного фонду, який
зменшений згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу,
викладеного в новій редакції з урахуванням змін та доповнень та з
метою подальшої приватизації Товариства.
   Покриття збитків за рахунок випуску акцій не передбачається.
 
  Кількість учасників голосування та порядок прийняття рішення
   Рішення про випуск цінних паперів прийнято Міністерством
транспорту України, яке є  єдиним  засновником  акціонерного
товариства.
          Відомості про емісію акцій
   Загальна сума емісії 46970500 (тисяч сто) грн. 00 коп.
   Здійснюється емісія простих іменних акцій у кількості 4697050
штук, номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Акції на пред'явника
та привілейовані не випускаються.
   Форма випуску  акцій  документарна.  Акціонери  отримують
сертифікат акцій на сумарну номінальну вартість належних їм акцій.
           Черговість випуску акцій
   Акції випускаються серією А з номерами від N 0000001 до
N 4697050.
          Порядок виплати дивідендів
   Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками роботи
Товариства за календарний рік. Розмір дивідендів, терміни і
порядок їх виплати визначаються загальними зборами акціонерів. Не
отримані в установлений строк дивіденди депонуються і відносяться
Товариством  на  рахунок  671  - Розрахунки за нарахованими
дивідендами. Виплата дивідендів здійснюються у місячний термін за
місцезнаходженням Товариства.
         Строк і порядок розміщення акцій
   Акції поступають в розпорядження засновника. Розміщення акцій
в процесі приватизації здійснюється згідно з планом розміщення
акцій та в строки, визначені планом приватизації.
   Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій
   Згідно чинного законодавства.
   Порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій
   Згідно чинного законодавства.
    Переважне право на придбання акцій при новій емісії
   Переважним правом  на  придбання акцій при новій емісії
користуються акціонери Товариства.
         Відомості про наявність збитків
   За станом на 01.07.2001 р. збитки становлять 65886,2 тис.
грн.
 
 "Транспорт України", N 16, 31 серпня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка