Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Полтавської державної аграрної академії


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 273 від 18.09.2001
 
   Про створення Полтавської державної аграрної академії
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23
липня 2001 року N 291-р ( 291-2001-р ) "Про створення Полтавської
державної аграрної академії" та керуючись Декретом  Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном,  що  є  у  загальнодержавній  власності",
Н А К А З У Ю:
   1. Створити Полтавську державну аграрну академію на базі
Полтавського державного сільськогосподарського  інституту,  що
ліквідується.
   Визначити Полтавську   державну   аграрну   академію
правонаступником Полтавського державного сільськогосподарського
інституту.
   2. Затвердити склад ліквідаційної комісії згідно з додатком.
   3. Голові ліквідаційної комісії Шиманському В.М.:
   3.1. Забезпечити   проведення  ліквідації  Полтавського
державного сільськогосподарського  інституту  у  встановленому
порядку станом на 1 жовтня 2001 року.
   3.2. Провести інвентаризацію та оцінку майна, вжити заходів
щодо  виявлення  та забезпечення вимог кредиторів, одержання
дебіторської заборгованості.
   3.3. Провести звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією
Полтавського  державного  сільськогосподарського  інституту  у
відповідності з законодавством.
   3.4. Ліквідаційний баланс та звіт про роботу ліквідаційної
комісії  до  31  грудня  2001  року подати міністерству на
затвердження.
   Затверджений ліквідаційний  баланс  і  звіт  про  роботу
ліквідаційної комісії в установленому порядку здати на збереження
в архів міністерства.
   4. Призначити  на  посаду  ректора Полтавської державної
аграрної академії Писаренка В.М. з наступним, після державної
реєстрації академії, укладенням контракту.
   5. Ректору академії у місячний термін розробити та подати у
встановленому порядку  на  затвердження  міністерству  статут
академії.
   6. Врахувати,  що  студенти  Полтавського  державного
сільськогосподарського інституту, який ліквідується, продовжують
навчання у Полтавській державній аграрній академії.
   7. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб) забезпечити фінансування зазначеної академії  в  межах
асигнувань, передбачених Міністерству аграрної політики України на
підготовку кадрів.
   8. Департаменту  стратегії  розвитку  аграрної  економіки
(Дробот), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб), управлінню державною власністю та приватизації (Чорноус)
разом  з  іншими  підрозділами міністерства врахувати зміни,
пов'язані   з   ліквідацією   Полтавського   державного
сільськогосподарського  інституту  та  створенням  Полтавської
державної аграрної академії при розробці планів економічного і
соціального розвитку та фінансових планів, а також при внесенні
змін до Переліку державних підприємств, установ і організацій, які
входять до сфери управління Мінагрополітики ( v0218555-00 ).
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                     Додаток
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     від 18.09.2001 N 273
               Склад
     ліквідаційної комісії Полтавського державного
         сільськогосподарського інституту
 
 Шиманський В'ячеслав Миколайович - заступник, начальника
                   управління аграрної освіти
                  - голова комісії
 
 Писаренко Віктор Микитович    - ректор інституту
                  - заступник голови комісії
             Члени комісії:
 
 Аранчій Валентина Іванівна    - декан факультету обліку
                   та аудиту
 
 Горб Олег Олександрович      - декан підготовчого факультету
                   для іноземних громадян
 
 Карпенко Ніна Григорівна     - головний бухгалтер
 
 Кочерга Анатолій Андрійович    - декан агрономічного
                   факультету
 
 Лапенко Григорій Олександрович  - декан факультету
                   механізації с.-г.
 
 Мистюк Володимир Іванович     - проректор з
                   адміністративно-господарської
                   роботи
 
 Сосновська Ольга Олександрівна  - декан факультету економіки та
                   менеджменту
 
 Семенченко Надія Павлівна     - начальник відділу кадрів
 
 Шатохін Павло Прохорович     - декан факультету
                   ветеринарної медицини
 
 Шатковський Павло Кирилович    - заступник Генерального
                   директора об'єднання
                   "Укрсільгоспосвіта"
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка