Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів запобігання корупційним і злочинним проявам МОЗ України на друге півріччя 2001 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 359 від 06.09.2001
 
   Про затвердження плану заходів запобігання корупційним і
   злочинним проявам МОЗ України на друге півріччя 2001
                року
 
   На виконання указів Президента України від 24.04.98 N 367/98
( 367/98 ) "Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки",
від 16.11.00 N 1242/2000 ( 1242/2000 ) "Про додаткові заходи щодо
посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в
соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання
державних коштів", від 25.12.00 N 1376/2000 ( 1376/2000 ) "Про
Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки",
наказу МОЗ України від 15.03.2001 N 100 ( v0100282-01 ) "Про
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності МОЗ
України на 2001-2005 роки" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  план  заходів  запобігання  корупційним і
злочинним проявам МОЗ України на друге півріччя 2001  року
(додається).
   2. Начальникам структурних підрозділів МОЗ України, Міністру
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської
міської державної адміністрації, керівникам закладів, установ,
підприємств, підпорядкованих МОЗ України:
   2.1. Забезпечити своєчасне виконання завдань плану заходів
запобігання корупційним і злочинним проявам МОЗ України на друге
півріччя 2001 року.
   2.2. Щокварталу та відповідно до передбачених планом заходів
термінів подавати до Головного управління медичних кадрів та
державної служби інформацію про хід їх виконання.
   3. Начальнику Головного управління  медичних  кадрів  та
державної служби Мельнику Ю.В.:
   3.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням  плану
заходів запобігання корупційним і злочинним проявам МОЗ України на
друге півріччя 2001 року.
   3.2. Здійснювати  аналіз  стану виконання плану заходів.
Матеріали заслуховувати на засіданнях Галузевої ради по боротьбі з
корупцією та злочинністю при МОЗ України та апаратних нарадах у
Міністра.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ Міністерства охорони
                    здоров'я України
                    ______________ N _________
                ПЛАН
    заходів запобігання корупційним і злочинним проявам
       МОЗ України на друге півріччя 2001 року
 
   1. Продовжити роботу з реалізації положень Концепції боротьби
з корупцією на 1998-2005 роки ( 367/98 ), Закону України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ). Вжити дієвих заходів щодо
виконання указів Президента України від 16.11.2000 N 1242/2000
( 1242/2000 ) "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з
корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній
сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів", від
25.12.2000 N 1376/2000 ( 1376/2000 ) "Про Комплексну програму
профілактики злочинності на 2001-2005 роки" наказу МОЗ України від
15.03.2001 N 100 ( v0100282-01 ) та інших нормативно-правових
актів антикорупційного характеру.
          Структурні підрозділи МОЗ України, МОЗ АР Крим,
          управління   охорони  здоров'я  обласних,
          Севастопольської  міської  держадміністрацій,
          Головне управління охорони здоров'я Київської
          міської  державної  адміністрації,  заклади,
          установи,  організації,  підпорядковані  МОЗ
          України
                             постійно
   2. Забезпечити надання щоквартальних звітів на виконання
постанови  Кабінету Міністрів  України  від 27.09.99 N 1785
( 1785-99-п ) та п.9 постанови Кабінету Міністрів України від
13.05.98 N 668 ( 668-98-п ) до 5 числа місяця, що настає за
звітним кварталом, до Головного управління медичних кадрів та
державної служби.
          Структурні підрозділи МОЗ України, МОЗ АР Крим,
          управління  охорони  здоров'я   обласних,
          Севастопольської  міської  держадміністрацій,
          Головне управління охорони здоров'я Київської
          міської державної адміністрації
                            щокварталу
   3. Проаналізувати  доцільність  закордонних  відряджень
працівників апарату Міністерства. Забезпечити неухильне дотримання
вимог Указу Президента України від 18.09.96 N 841/96 ( 841/96 )
"Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин" при оформленні
закордонних відряджень.
          Управління міжнародних  зв'язків,   Головне
          управління медичних кадрів та державної служби,
          Контрольно-ревізійний відділ
                            II півріччя
   4. Провести перевірку роботи приймальних  комісій  вищих
медичних  навчальних  закладів  I-IV  рівнів  акредитації за
результатами прийому студентів у 2001 році.
          Головне управління   освіти,   науки   та
          інформаційно-аналітичного забезпечення
                             вересень
   5. Провести    перевірку   Українського   державного
медико-соціального  центру  ветеранів  війни  щодо  цільового
використання путівок.
          Головне управління   організації   медичної
          допомоги населенню
                            IV квартал
   6. Здійснити  перевірку  виконання  Закону  України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"
( 1007-14 ).
          Головне управління   організації   медичної
          допомоги населенню
                            III квартал
   7. Перевірити хід виконання доручень Президента України від
28.04.2000 N 1-14/481, Прем'єр-міністра України від 07.05.2000
N 777/2 щодо поліпшення медичної допомоги в шпиталях для інвалідів
та  учасників   Великої   Вітчизняної   війни,   надання
амбулаторно-поліклінічної  та  стаціонарної  медичної допомоги
громадянам похилого віку, забезпечення їх лікарськими засобами у
Чернігівській, Тернопільській областях.
          Головне управління   організації   медичної
          допомоги населенню
                            III квартал
   8. Розробити і затвердити план заходів МОЗ України щодо
виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003
роки.
          Управління профілактики соціально небезпечних
          хвороб, СНІДу та формування здорового способу
          життя
                           до 01.10.2001
   9. Систематично готувати інформаційні матеріали з питань
профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу  для  поширення  на  засадах
соціальної реклами в засобах масової інформації.
          Управління профілактики соціально небезпечних
          хвороб, СНІДу та формування здорового способу
          життя, Український  центр  профілактики  та
          боротьби  зі  СНІДом,  Український інститут
          громадського здоров'я
                             постійно
   10. Під   час  проведення  централізованої  закупівлі
протитуберкульозних препаратів  здійснювати  контроль  за  їх
розподілом по регіонах України.
          Управління профілактики соціально небезпечних
          хвороб, СНІДу та формування здорового способу
          життя,
            Відділ бухгалтерського обліку та звітності
                             постійно
   11. Здійснювати   контроль  раціонального  використання
протитуберкульозних препаратів, закуплених централізовано та за
кошти місцевих бюджетів.
          Управління профілактики соціально небезпечних
          хвороб, СНІДу та формування здорового способу
          життя
                            II півріччя
   12. Розробити та затвердити в установленому порядку окремий
перелік   платних   послуг   в   системі   державної
санітарно-епідеміологічної служби.
          Головне санітарно-епідеміологічне управління
                            IV квартал
   13. Здійснювати   контроль   щодо   дотримання  вимог
нормативно-правових актів при проведенні  санітарно-гігієнічної
експертизи.
          Головне санітарно-епідеміологічне управління
                             постійно
   14. Переглянути нормативно-правові акти, що регламентують
порядок  встановлення  групи,  причини,  терміну  настання
інвалідності, та привести їх  у  відповідність  до  чинного
законодавства з питань соціального захисту інвалідів.
          Управління медико-соціальної експертизи
                            II півріччя
   15. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства в
роботі медико-соціальних експертних комісій.
          Управління медико-соціальної експертизи, МОЗ АР
          Крим, управління охорони здоров'я обласних,
          Севастопольської  міської  держадміністрацій,
          Головне управління охорони здоров'я Київської
          міської державної адміністрації
                             постійно
   16. Провести семінари лікарів ЛКК та МСЕК з питань правового
врегулювання медико-соціальної експертизи.
          Управління медико-соціальної експертизи, МОЗ АР
          Крим, управління охорони здоров'я обласних,
          Севастопольської  міської  держадміністрацій,
          Головне управління охорони здоров'я Київської
          міської державної адміністрації
                            II півріччя
  17. Перевірити  стан  надання  медико-санітарної  допомоги
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у Вінницькій,
Сумській, Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
          Управління радіаційного захисту населення та
          медичних проблем аварії на ЧАЕС
                            II півріччя
   18. Здійснити перевірку роботи  Вінницької,  Харківської,
Дніпропетровської та Донецької регіональних міжвідомчих експертних
комісій з питань  встановлення  причинного  зв'язку  хвороб,
інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших
шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи.
          Управління радіаційного захисту населення та
          медичних проблем аварії на ЧАЕС
                            II півріччя
   19. Аналізувати стан заборгованості із заробітної  плати
працівникам закладів охорони здоров'я місцевого підпорядкування.
          Головне управління економіки
                             щомісяця
   20. Здійснювати аналіз стану загальної заборгованості по
витратах на охорону здоров'я з місцевих бюджетів по областях.
          Головне управління економіки
                             щомісяця
   21. Здійснювати аналіз стану  використання  позабюджетних
коштів по кожному із джерел надходжень по закладах охорони
здоров'я місцевого підпорядкування.
          Головне управління економіки
                             щомісяця
   22. Провести перевірки в окремих закладах охорони здоров'я,
підпорядкованих Міністерству, щодо використання  позабюджетних
надходжень до спеціального фонду кошторисів доходів та видатків.
          Головне управління економіки
                             постійно
   23. З метою забезпечення ефективного витрачання бюджетних
коштів при розгляді, затвердженні кошторисів доходів і видатків
закладів та установ, а також  при  здійсненні  фінансування
враховувати  порушення  та  збитки,  встановлені відповідними
контрольно-ревізійними органами.
          Головне управління економіки,
          Контрольно-ревізійний відділ
                             постійно
   24. Вжити заходів щодо передачі невикористаних обсягів газу
до НАК "Нафтогаз".
          Головне управління економіки,
          Відділ бухгалтерського обліку та звітності
                            II півріччя
   25. Забезпечити  узагальнення  документальних  ревізій та
перевірок ГоловКРУ України закладів та установ системи охорони
здоров'я України, вжити відповідних заходів щодо недопущення
порушень вимог чинного законодавства.
          Контрольно-ревізійний відділ
                             постійно
   26. Враховувати при плануванні витрат на утримання установ та
закладів охорони здоров'я аналіз  показників  їх  фактичного
навантаження та виконання основних показників діяльності.
          Головне управління економіки,
          Відділ бухгалтерського обліку та звітності
                             постійно
   27. Провести  перевірки  стану  бухгалтерського обліку і
звітності в установах і закладах, підпорядкованих МОЗ України,
відповідно  до  нового Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ ( z0890-99 ),  згідно  з вимогами Програми
реформування  системи бухгалтерського обліку із застосуванням
стандартів ( 1706-98-п ).
          Відділ бухгалтерського обліку та звітності
                            II півріччя
   28. Здійснювати аналіз стану дебіторської та кредиторської
заборгованості, вживати дієвих заходів щодо її зменшення.
          Відділ бухгалтерського обліку та звітності
                            щокварталу
   29. Провести  перевірки  стану   платіжно-розрахункової
дисципліни в закладах охорони здоров'я, що підпорядковані МОЗ
України.
          Відділ бухгалтерського обліку та звітності
                            II півріччя
   30. Посилити роботу з правоохоронними органами, забезпечити
своєчасну  передачу  їм  матеріалів  ревізій  і  перевірок
фінансово-господарської  діяльності  про недоцільне витрачання
бюджетних  коштів,  позабюджетних  надходжень,   порушення
законодавства  з питань використання державного, комунального
майна.
          Контрольно-ревізійний відділ,      Головне
          управління медичних кадрів та державної служби
                             постійно
   31. Забезпечити перевірку використання бюджетних коштів на
централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного
призначення, медичної техніки, а також закупівлю  лікарських
засобів,  виробів медичного призначення, медичної техніки за
рахунок коштів місцевих бюджетів та Чорнобильського фонду.
          Контрольно-ревізійний відділ
                             постійно
   32. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
залучення додаткових джерел фінансування, а також законність їх
витрачання.
          Головне управління          економіки,
          Контрольно-ревізійний відділ, МОЗ АР  Крим,
          управління   охорони  здоров'я  обласних,
          Севастопольської  міської  держадміністрацій,
          Головне управління охорони здоров'я Київської
          міської  державної  адміністрації  установи,
          заклади,  підприємства,  підпорядковані  МОЗ
          України
                             постійно
   33. Забезпечити суттєве скорочення у 2001 році будівництва,
реконструкції і ремонту будівель та споруд для невиробничих потреб
установ та закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України.
          Управління медичного   страхування,   нових
          медичних технологій та експлуатації медичних
          закладів, Головне управління економіки, Відділ
          бухгалтерського обліку та звітності
   34. Вживати заходів щодо повного відшкодування заборгованості
за  орендну  плату та комунальні послуги орендарів установ,
закладів, підприємств, підпорядкованих МОЗ України.
          Управління медичного   страхування,   нових
          медичних технологій та експлуатації медичних
          закладів
                             постійно
   35. Здійснити  перевірки  щодо  цільового  і ефективного
використання коштів на капітальне будівництво та ремонт закладів,
установ,  підприємств, підпорядкованих МОЗ України, та стану
виконання вимог Закону України  "Про  оренду  державного  і
комунального майна" ( 2269-12 ).
          Управління медичного   страхування,   нових
          медичних технологій та експлуатації медичних
          закладів
                            II півріччя
   36. Заслухати на апаратній нараді виконання  контрольних
доручень 2001 року, що надійшли з вищих органів законодавчої та
виконавчої влади.
          Управління справами
                            II півріччя
   37. Посилити контроль за виконанням звернень громадян з
питань охорони здоров'я.
          Управління справами
                             постійно
   38. Щокварталу розглядати на засіданні ліцензійної комісії
звіти щодо здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов
суб'єктами господарювання, які отримали ліцензії на здійснення
господарської діяльності з виробництва, виготовлення, зберігання,
перевезення,  пересилання,  придбання,  ввезення,  вивезення,
відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів, а також на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю
лікарськими засобами.
          Державний департамент з контролю за якістю,
          безпекою та виробництвом лікарських засобів і
          виробів медичного  призначення,  Комітет  з
          контролю за наркотиками
                             постійно
   39. Забезпечити дотриманням термінів розгляду документів, що
надходять  для  проходження  державної акредитації, отримання
ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію виробів медичного
призначення та імунобіологічних препаратів.
          Державний департамент з контролю за якістю,
          безпекою та виробництвом лікарських засобів і
          виробів медичного призначення
                             постійно
   40. Вживати  заходів  щодо  недопущення  безпідставного
подовження  термінів  розгляду  справ,  вимагання додаткових,
непередбачених нормативними актами, документів  уповноваженими
експертними установами при проведенні експертизи.
          Державний департамент з контролю за якістю,
          безпекою та виробництвом лікарських засобів і
          виробів медичного призначення
                             постійно
   41. Здійснювати постійний контроль обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та в разі виявлених порушень
повідомляти правоохоронні органи.
          Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України
                            II півріччя
   42. Продовжити співробітництво з правоохоронними органами
щодо проведення спільних заходів стосовно дотримання вимог чинного
законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
          Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України
                             постійно
   43. Проводити контроль за здійсненням експортно-імпортних
операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами  згідно  з  чинним  законодавством  та подальше
інформування Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.
          Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України
                             постійно
   44. Залучати неурядові міжнародні громадські організації для
підтримки програм боротьби з незаконним  обігом  наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні.
          Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України
                             постійно
   45. Розробити механізм взаємодії Державної  інспекції  з
контролю якості лікарських засобів МОЗ України з митними органами,
забезпечивши виконання вимог Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) в частині контролю за ввезенням лікарських засобів
на митну територію України.
          Державна інспекція з контролю якості лікарських
          засобів МОЗ України
                            II півріччя
   46. Налагодити співробітництво з відповідними структурами в
інших країнах та з міжнародними організаціями, що займаються
проблемою боротьби з фальсифікованими лікарськими засобами.
          Державна інспекція з контролю якості лікарських
          засобів МОЗ України
                            II півріччя
   47. Розробити проект внесення змін до Закону України "Про
лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) щодо чіткого визначення терміну
"фальсифіковані лікарські засоби".
          Державна інспекція з контролю якості лікарських
          засобів МОЗ України
                            IV квартал
   48. Забезпечити оперативне інформування через спеціалізовані
засоби  інформації  усіх  форм  власності  про зареєстровані
(перереєстровані) лікарські засоби в Україні з метою недопущення
реалізації в аптечній мережі та використання в закладах охорони
здоров'я фальсифікованих, недоброякісних  і  недозволених  до
застосування в Україні лікарських засобів.
          Державний фармакологічний центр МОЗ України
                             постійно
   49. Підготувати пропозиції до Плану заходів  запобігання
корупційним і злочинним проявам МОЗ України на 2002 рік та
інформувати відділ Головного управління медичних  кадрів  та
державної служби до 01.12.2001.
          Структурні підрозділи  апарату  МОЗ України,
          установи, заклади, підприємства, підпорядковані
          МОЗ України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка