Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про передачу Інституту післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу із сфери управління Мінагрополітики до складу Національного аграрного університету


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
              Н А К А З
 
 N 263/352 від 06.09.2001
 
      Про передачу Інституту післядипломної освіти
      керівників і спеціалістів агропромислового
      комплексу   із   сфери   управління
      Мінагрополітики  до  складу Національного
           аграрного університету
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2001 року N 327-р ( 327-2001-р ) "Про передачу Інституту
післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового
комплексу із  сфери  управління  Мінагрополітики  до  складу
Національного аграрного університету" Н А К А З У Є М О:
   1. Передати  станом  на  1  вересня 2001 року Інститут
післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового
комплексу (м. Київ, вул. Героїв оборони, 11) із сфери управління
Мінагрополітики України  до  складу  Національного  аграрного
університету (м. Київ, вул. Героїв оборони, 15), як структурного
підрозділу з правом юридичної особи.
   2. Перейменувати Інститут післядипломної освіти керівників і
спеціалістів агропромислового комплексу Мінагрополітики України у
Інститут  післядипломної  освіти  Національного  аграрного
університету.
   Вважати Інститут  післядипломної  освіти  Національного
аграрного університету правонаступником Інституту післядипломної
освіти  керівників  і спеціалістів агропромислового комплексу
Мінагрополітики України.
   3. Вважати  Інститут  післядипломної освіти Національного
аграрного університету головним у системі АПК з питань координації
післядипломної освіти.
   4. Призначити ректором  Інституту  післядипломної  освіти
Національного аграрного університету Квашу С.М.
   5. Затвердити склад комісії з передачі-приймання  майна,
матеріальних  цінностей,  контингенту  слухачів  Інституту
післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового
комплексу (додається).
   6. Голові комісії з передачі-приймання:
   6.1. Здійснити передачу-приймання Інституту у відповідності з
законодавством в межах штатної чисельності працівників та фонду
заробітної плати згідно з кошторисом видатків, затвердженого на
поточний рік.
   6.2. Акт передачі-приймання і передаточний баланс подати на
затвердження Мінагрополітики України та Національному аграрному
університету до 1 листопада 2001 року.
   Затверджені акт  передачі-приймання і передаточний баланс
подати  у  встановленому  порядку  на  зберігання  в  архів
Мінагрополітики України та Національного аграрного університету.
   7. Проректору  з  організаційної  та  наукової  роботи
Національного аграрного університету (Ібатуллін) внести відповідні
зміни до статуту НАУ та забезпечити ефективне функціонування
Інституту  післядипломної  освіти  Національного  аграрного
університету на навчально-матеріальній базі університету.
   8. Ректору Інституту післядипломної освіти  Національного
аграрного  університету  до 1 січня 2002 року розробити та
затвердити статут Інституту відповідно до статуту НАУ.
   9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
Мінагрополітики України (Зуб), проректору з економічних питань
Національного  аграрного  університету  (Ярошинський)  щороку
відповідно до замовлень Міністерства агропромислового комплексу
Автономної  Республіки  Крим,  головних  управлінь сільського
господарства і продовольства  облдержадміністрацій,  державних
департаментів,  організацій,  що входять до сфери управління
міністерства передбачати кошти Державного бюджету України на
навчання  фахівців  АПК  у  Інституті  післядипломної освіти
Національного аграрного університету.
   10. Департаменту  стратегії  розвитку  аграрної економіки
(Дробот), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики,
Управлінню державною власністю та приватизації (Чорноус) разом з
іншими підрозділами міністерства врахувати зміни, пов'язані з
передачею  Інституту  післядипломної  освіти  керівників  і
спеціалістів агропромислового комплексу до складу Національного
аграрного  університету  при  розробці планів економічного і
соціального розвитку, кошторисів та фінансових планів і внести
відповідні зміни до Переліку державних підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управління  Мінагрополітики
України ( v0218555-00 ).
   11. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики
України Мельника С.І. і проректора з організаційної та наукової
роботи Національного аграрного університету Ібатулліна І.І.
 
 Міністр аграрної політики України           І.Кириленко
 
 Ректор Національного аграрного
 університету                     Д.Мельничук
                       Додаток
                 до наказу Мінагрополітики України
                 та  Національного   аграрного
                 університету
                 від 06.09.2001 року N 263/352
               СКЛАД
       комісії з передачі-приймання Інституту
       післядипломної освіти керівників  і
       спеціалістів     агропромислового
       комплексу  із  сфери  управління
       Мінагрополітики    до    складу
        Національного аграрного університету
 
 Бойко М.Ф.     - заступник начальника Департаменту кадрової
           політики,  аграрної  освіти  та  науки
           Мінагрополітики, голова комісії.
 
 Ібатуллін І.І.   - проректор з організаційної та наукової
           роботи Національного аграрного університету,
           заступник голови комісії.
             Члени комісії:
 
 Кваша С.М.     - В.о. ректора  Інституту  післядипломної
           освіти   керівників   і   спеціалістів
           агропромислового комплексу
 
 Лобченко В.Ф.    - головний спеціаліст Департаменту кадрової
           політики,  аграрної  освіти  та  науки
           Мінагрополітики
 
 Ярошинський В.М.  - проректор   з   економічних   питань
           Національного аграрного університету
 
 Рябченко В.І.    - проректор   з   навчальної   роботи
           Національного аграрного університету
 
 Деревець Л.І.    - головний інженер Національного аграрного
           університету
 
 Падалко Н.М.    - головний    бухгалтер    Інституту
           післядипломної  освіти  керівників   і
           спеціалістів агропромислового комплексу
 
 Тарасенко В.М.   - начальник відділу інформаційно-програмного
           забезпечення  і  комп'ютерного  зв'язку
           Інституту післядипломної освіти керівників і
           спеціалістів агропромислового комплексу
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка