Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до інструкцій про порядок складання у 2001 році місячних та квартальних фінансових звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 149 від 20.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 вересня 2001 р.
                   за N 782/5973
 
   Про внесення змін до інструкцій про порядок складання
   у 2001 році місячних та квартальних фінансових звітів
   установами й організаціями, що отримують кошти з
        державного та/або місцевих бюджетів
 
   На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність  в  Україні"  (  996-14  ) у зв'язку з
удосконаленням обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету, з
метою встановлення єдиних вимог до порядку складання у 2001 році
місячних  та  квартальних  фінансових  звітів  установами  й
організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих
бюджетів, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання у
2001 році місячної звітності установами й організаціями, що
отримують  кошти  з  державного  та/або  місцевих  бюджетів,
затвердженої  наказом  Державного  казначейства  України  від
22.02.2001 N 23 ( z0212-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 12.03.2001 за N 212/5403 (додаються).
   2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання у
2001 році квартальних звітів установами й організаціями, що
отримують  кошти  з  державного  та/або  місцевих  бюджетів,
затвердженої наказом Державного казначейства України від 3.04.2001
N 48 ( z0363-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
20.04.2001 за N 363/5554 (додаються) ( z0783-01 ).
   3. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші
головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, що
отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів, складають
фінансові звіти:
   відповідно до вимог Змін до Інструкції про порядок складання
у 2001 році місячної звітності установами й організаціями, що
отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів, - зі звіту
за вересень 2001 року;
   відповідно до вимог Змін до Інструкції про порядок складання
у 2001 році квартальних звітів установами й організаціями, що
отримують кошти  з  державного  та/або  місцевих  бюджетів
( z0783-01 ), - зі звіту за третій квартал 2001 року.
   4. Органам Державного казначейства України та фінансовим
управлінням Зміни до Інструкції про порядок складання у 2001 році
місячної звітності установами й організаціями, що отримують кошти
з державного та/або місцевих бюджетів, та Зміни до Інструкції про
порядок складання у 2001 році квартальних звітів установами й
організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих
бюджетів (  z0783-01 ), довести до відома установ, що ними
обслуговуються.
 
 В.о.Голови                     П.П.Миколенко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   20.08.2001 N 149
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 вересня 2001 р.
                   за N 782/5973
               Зміни
   до Інструкції про порядок складання у 2001 році місячної
  звітності установами й організаціями, що отримують кошти з
        державного та/або місцевих бюджетів
   1. Пункт 21 Інструкції ( z0212-01 ) доповнити абзацом такого
змісту:
   "Графа 8  "Зареєстровані  зобов'язання" відображається на
підставі документів, що подані протягом року до органу Державного
казначейства України разом з реєстром фінансових зобов'язань для
попередньої оплати або  оплати  вже  отриманих  послуг  або
матеріальних цінностей. Сума наводиться наростаючим підсумком з
початку року".
   2. Форму N 8м "Звіт про зобов'язання бюджетних  установ"
(додаток 11 до Інструкції) викласти в новій редакції (додається).
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджету бухгалтерського
 обліку та звітності                 О.О.Чечуліна
               Додаток 11
              до Інструкції про порядок складання у
              2001   році  місячної  звітності
              установами  й  організаціями,  що
              отримують кошти з державного та/або
              місцевих  бюджетів,   затвердженої
              наказом   Державного  казначейства
              України від 22.02.01 N 23 ( z0212-01 )
              (у редакції   наказу   Державного
              казначейства України  від  20.08.01
              N 149)
                Звіт
        про зобов'язання бюджетних установ
          за ________________ 200__ р.
              Форма N 8м
                             Коди
                            -----------
                       за ДКУД  |_________|
Установа _______________________________   за ЄДРПОУ |_________|
Територія_______________________________   за КОАТУУ |_________|
Код відомчої класифікації видатків______   за СПОДУ |     |
________________________________________        -----------
Код функціональної класифікації видатків
________________________________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру _____________
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Показники        |Код   |Код |  На початок року  | На звітну дату   |Зареєстровані|
|                  |еконо- |рядка|  зареєстровано  | зареєстровано   |зобов'язання |
|                  |мічної |   |---------------------+---------------------|       |
|                  |класифі-|   |усього|з них     |усього|з них     |       |
|                  |кації  |   |   |кредиторська |   |кредиторська |       |
|                  |видатків|   |   |заборгованість|   |заборгованість|       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|          1        |  2  |  3 | 4  |  5     | 6  |  7     |  8     |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Видатки - всього          |  х  | 010 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|у тому числі:            |    |   |   |       |   |       |       |
|Поточні видатки           | 1000  | 020 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Видатки на товари і послуги     | 1100  | 030 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата праці працівників бюджетних |    |   |   |       |   |       |       |
|установ               | 1110  | 040 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Заробітна плата           | 1111  | 050 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Грошове утримання          |    |   |   |       |   |       |       |
|військовослужбовців         | 1112  | 060 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Нарахування на заробітну плату   | 1120  | 070 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Придбання предметів постачання і  |    |   |   |       |   |       |       |
|матеріалів, оплата послуг та інші  |    |   |   |       |   |       |       |
|видатки               | 1130  | 080 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Предмети, матеріали, обладнання   |    |   |   |       |   |       |       |
|та інвентар             | 1131  | 090 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Медикаменти та перев'язувальні   |    |   |   |       |   |       |       |
|матеріали              | 1132  | 100 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Продукти харчування         | 1133  | 110 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|М'який інвентар та обмундирування  | 1134  | 120 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата транспортних послуг та    |    |   |   |       |   |       |       |
|утримання транспортних засобів   | 1135  | 130 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оренда та експлуатаційні послуги  | 1136  | 140 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточний ремонт обладнання,     |    |   |   |       |   |       |       |
|інвентарю та будівель; технічне   |    |   |   |       |   |       |       |
|обслуговування обладнання      | 1137  | 150 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Послуги зв'язку           | 1138  | 160 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата інших послуг та інші видатки | 1139  | 170 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Видатки на відрядження       | 1140  | 180 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Матеріали, інвентар, будівництво,  |    |   |   |       |   |       |       |
|капітальний ремонт та заходи    |    |   |   |       |   |       |       |
|спеціального призначення, що мають |    |   |   |       |   |       |       |
|загальнодержавне значення      | 1150  | 190 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата комунальних послуг та    |    |   |   |       |   |       |       |
|енергоносіїв            | 1160  | 200 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата теплопостачання       | 1161  | 210 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата водопостачання і       |    |   |   |       |   |       |       |
|водовідведення           | 1162  | 220 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата електроенергії        | 1163  | 230 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата природного газу       | 1164  | 240 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата інших комунальних послуг   | 1165  | 250 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Оплата інших енергоносіїв      | 1166  | 260 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Дослідження і розробки, державні  |    |   |   |       |   |       |       |
|програми              | 1170  | 270 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Виплата процентів (доходу) за    |    |   |   |       |   |       |       |
|зобов'язаннями           | 1200  | 280 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Субсидії і поточні трансферти    | 1300  | 290 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Субсидії та поточні трансферти   |    |   |   |       |   |       |       |
|підприємствам (установам,      |    |   |   |       |   |       |       |
|організаціям)            | 1310  | 300 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточні трансферти органам     |    |   |   |       |   |       |       |
|державного управління інших рівнів | 1320  | 310 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточні трансферти населенню    | 1340  | 320 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Виплата пенсій і допомоги      | 1341  | 330 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Стипендії              | 1342  | 340 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Інші поточні трансферти населенню  | 1343  | 350 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Поточні трансферти за кордон    | 1350  | 360 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Капітальні видатки         | 2000  | 370 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Нерозподілені видатки        | 3000  | 380 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Кредитування з вирахуванням     |    |   |   |       |   |       |       |
|погашення              | 4000  | 390 |   |       |   |       |       |
|------------------------------------+--------+-----+------+--------------+------+--------------+-------------|
|Всього               |  х  | 400 |   |       |   |       |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник      ___________   _________________________
           (підпис)     (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер ___________   _________________________
           (підпис)     (ініціали і прізвище)
 "____"____________ 200__ р.
 (число, місяць, рік)
 
 Начальник управління методології по
 виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності                 О.О.Чечуліна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка