Законы Украины

Новости Партнеров
 

Застереження про усунення порушень Закону України "Про електроенергетику" і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ВАТ "Полтаваобленерго"


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 915 від 12.09.2001
 
    Застереження про усунення порушень Закону України
    "Про  електроенергетику"  і Умов  та  Правил
    здійснення   підприємницької  діяльності  з
    постачання електричної енергії за регульованим
         тарифом ВАТ "Полтаваобленерго"
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики України на
відкритому засіданні 12 вересня 2001 року розглянула питання щодо
дотримання  ВАТ  "Полтаваобленерго"  Закону  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) і Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом (Умови та Правила( z0433-96 ) у частині
відмови в укладанні договорів з  населенням  смт.  Власівка
Кіровоградської області та ненадання інформації на запит НКРЕ,
Правил користування електричною енергією ( z0417-96 ) (ПКЕЕ) щодо
невідшкодування    збитків    Власівському    управлінню
житлово-комунального  господарства  (УЖКГ)  від  постачання
електроенергії населенню, Порядку постачання електричної енергії
споживачам, затвердженого постановою КМ України від 24.03.99 N
441 ( 441-99-п ), розпорядження КМ України від 14.02.01 N 45-р
( 45-2001-р ), і встановила.
   Відповідно до  результатів  перевірок Кіровоградського та
Полтавського територіальних представництв (ТП)  НКРЕ  Комісія
направила ВАТ "Полтаваобленерго" повідомлення від 27.07.01 N
05-34- 18/1870 про порушення ним пунктів 9.1, 1.10, 38 ПКЕЕ
( z0417-96 ) у частині відключень споживачів, які не мають
заборгованості за спожиту електроенергію  та  невідшкодування
збитків від постачання електроенергії населенню, пункту 3.8.1 Умов
та Правил ( z0433-96 ) та частини 2 статті 24 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) у частині відмови в укладанні
договорів на постачання електроенергії з населенням та іншими
споживачами, і запропонувала ВАТ "Полтаваобленерго" вжити дієвих
заходів щодо усунення вказаних порушень у термін до 10.08.01.
   На це повідомлення ВАТ "Полтаваобленерго" надало відповіді
від 02.08.01 N 36-17/2634 та від 28.08.01 N 36-17/2906 про
введення в експлуатацію ЛЕП-6 кВ, що дає змогу не відключати
населення смт. Власівка, про забезпечення поточних платежів та
зменшення  заборгованості  Власівського  УЖКГ,  а  також про
неможливість укладання договорів на постачання електроенергії із
субспоживачами  УЖКГ,  оскільки компанія не має там власних
електромереж і тому що ці споживачі розташовані і адміністративно
підпорядковані місцевим органам влади Кіровоградської області.
   Разом з   тим   до   НКРЕ   звернувся   Полтавський
гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК) щодо доведення йому граничних
величин  споживання  та  потужності  без  погодження  їх  в
представництві Держенергонагляду.
   Регіональне представництво  Держенергонагляду  по  регіону
Північної  енергосистеми  неодноразово  попереджувало  ВАТ
"Полтаваобленерго" про необхідність погодження граничних величин
споживання та потужності (лист Держенергонагляду від 10.04.01 N
882/16-902).
   Враховуючи вищевказане,  а  також висновок представництва
Держенергонагляду від 21.05.01 N 03/16-292, НКРЕ листами від
14.05.01 N 05-39-08/1166 та від 18.06.01 N 05-39-08/1486 надала
ВАТ "Полтаваобленерго" попередження щодо необхідності погодження з
представництвом Держенергонагляду граничних величин споживання та
потужності відповідно до  Порядку  постачання  електроенергії
споживачам, затвердженого  постановою КМ України від 24.03.99
N 441 ( 441-99-п ).
   Одночасно з цим до НКРЕ надійшло доручення КМ України від
09.08.01 N 11206/53 до листа НАК "Нафтогаз України" від 03.08.01
N 4/4-165  щодо  відключення  ВАТ  "Полтаваобленерго"  від
електропостачання 12 бурових установок та 2 виробничо-технічних
баз БУ "Укрбургаз" ДК "Укргазвидобування" в порушення вимог
розпорядження КМ України від 14.02.01 N 45-р ( 45-2001-р ) та щодо
подальшого нарахування штрафних санкцій за понадлімітне споживання
електричної енергії.
   За інформацією  Полтавського  ТП  НКРЕ заборгованість БУ
"Укрбургаз" за спожиту електроенергію станом на 30.07.01 становила
1567810 грн. На момент відключення від електропостачання 01.08.01
частина боргу була погашена згідно з розпорядженням КМ України N
45-р ( 45-2001-р ) (залишок боргу становив 413428 грн.).
   Відповідно до пункту 2 цього розпорядження такі розрахунки
проводяться за згодою сторін і ці підприємства не підлягають
відключенню від електромережі і не обмежуються в її споживанні у
разі  проведення  розрахунків у визначений енергопостачальною
компанією день місяця , що настає за місяцем, у якому споживалася
електроенергія.
   На цій підставі ДК "Укргазвидобування" звернулася до ВАТ
"Полтаваобленерго" у серпні 2001 року з пропозицією підписання
доповнення до Договору  на  постачання  електроенергії  щодо
встановлення взаємовідносин у зв'язку з проведенням розрахунків
згідно з цим розпорядженням. ВАТ  "Полтаваобленерго"  умовою
підписання доповнення висунула вимогу погашення суми 4,9 млн. грн.
нарахованої пені і інфляційних індексів.
   Станом на 01.09.01 підрозділи ДК "Укргазвидобування" мали
заборгованість за спожиту електроенергію у сумі 2,6 млн. грн., а
07.09.01 проведено залік згідно з розпорядженням КМ України N 45-р
( 45-2001-р ) на суму 400  тис.  грн.  На  цей  час  ВАТ
"Полтаваобленерго" підписало протоколи погодження ще на суму 2,1
млн. грн. та 400 тис. грн.
   Незважаючи на  вказане,  ВАТ  "Полтаваобленерго"  надала
споживачу   повідомлення  про  відключення  об'єктів  ДК
"Укргазвидобування" від електропостачання 12 вересня 2001 року.
   Одночасно з  цим  ВАТ  "Полтаваобленерго"  відповідно до
постанови КМ України N 441 ( 441-99-п ) доводило підрозділам ДК
"Укргазвидобування" нульові ліміти споживання та потужності у
зв'язку з наявністю заборгованості за спожиту електроенергію. При
цьому Мінпаливенерго відповідно до пункту 5 Порядку постачання
електроенергії споживачам, затвердженого постановою КМ України N
441, доводить до ВАТ  "Полтаваобленерго"  граничні  величини
споживання електроенергії та потужності з урахуванням лімітів
споживання підрозділами газовидобутку ДК "Укргазвидобування", що
підтверджується щомісячно факсограмою Мінпаливенерго.
   ВАТ "Полтаваобленерго" повністю ігнорує це і доводить цим
споживачам нульові ліміти споживання та потужності електричної
енергії.
   Такі дії ВАТ "Полтаваобленерго" є порушенням  пункту  2
розпорядження КМ України від 14.02.01 N 45-р ( 45-2001-р ), пункту
5 Порядку постачання електроенергії споживачам, затвердженого
постановою КМ України N 441 ( 441-99-п ), що свідчить і про
порушення пункту 3.4.1 Умов та Правил ( z0433-96 ).
   Одночасно з вищезазначеним ВАТ "Полтаваобленерго" не надає
або не в повному обсязі надає НКРЕ необхідну для виконання своїх
функцій інформацію (запити НКРЕ від 16.08.01 N 05-39-12/2062, від
29.08.01 N 05-39-12/2176, запити Полтавського ТП НКРЕ від 04.09.01
N 23-16-7/259, від 05.09.01 N 23-16-7/260), що є порушенням пункту
3.2.1 Умов та Правил ( z0433-96 ).
   Комісія заслухала    пояснення    представника   ВАТ
"Полтаваобленерго" щодо неможливості укладання  договорів  на
постачання електроенергії з споживачами смт. Власівка у зв'язку з
відсутністю там власних електромереж 6-0,4 кВ, щодо неможливості
погодження  граничних  величин  споживання  та  потужності
електроенергії у зв'язку з відсутністю в Полтавській області
представництва  Держенергонагляду,  а  також щодо відновлення
електропостачання підрозділів ДК "Укргазвидобування" та проведення
розрахунків відповідно до розпорядження КМ  України  N  45-р
( 45-2001-р ).
   Враховуючи вищезазначене, а також  висновки  представника
Мінпаливенерго щодо неврегульованості питання погодження граничних
величин  споживання  електричної  енергії  та  потужності  у
представництвах Держенергонагляду і підготовки проекту нового
Порядку постачання електроенергії споживачам, Комісія  дійшла
висновку, що ВАТ "Полтаваобленерго":
   1) порушує частину 2 статті  24  Закону  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та пункт 3.8.1 Умов та Правил
( z0433-96 ) у частині відмови в укладанні договорів на постачання
електроенергії з споживачами, в тому числі з населенням, оскільки
у ліцензії ПС N 0629,  виданій  ВАТ  "Полтаваобленерго"  і
переоформленій постановою НКРЕ від 28.01.99 N 61 ( v0061227-99 ),
зазначено, що ліцензована діяльність здійснюється на території, де
розташовані власні місцеві (локальні) електричні мережі. В описі
діяльності зазначено, що компанія здійснює діяльність на території
Полтавської та частково на території Кіровоградської областей (ПС
150/35/6 кВ "Власівка") - тобто, Власівське УЖКГ і всі його
субспоживачі, в тому числі і населення, належать до території
здійснення ліцензованої діяльності ВАТ "Полтаваобленерго";
   2) у зв'язку з відсутністю представництв Держенергонагляду в
Полтавській області не має можливості здійснювати погодження
граничних величин споживання та потужності для кожного окремого
споживача, але має погоджувати в представництві Держенергонагляду
розрахункові баланси електроенергії з визначенням розрахункових
обсягів споживання основних груп споживачів та населення;
   3) має відшкодовувати експлуатаційні витрати Власівському
УЖКГ від передачі електроенергії його електромережами населенню у
випадку наявності договорів на постачання електричної енергії між
енергопостачальною компанією та побутовими споживачами;
   4) порушує пункт 3.4.1 Умов та Правил ( z0433-96 ) щодо
здійснення діяльності згідно із законодавством України та іншими
нормативними  документами  у  частині  невиконання  пункту 2
розпорядження КМ України від 14.02.01 N 45-р ( 45-2001-р ) щодо
введення  обмежень  в  електропостачанні  підрозділів  ДК
"Укргазвидобування" та доведення їм лімітів електропостачання на
нульовому рівні;
   5) порушує пункт 3.2.1 Умов та Правил ( z0433-96 ) у частині
ненадання  НКРЕ  необхідної інформації на запити Комісії та
Полтавського ТП НКРЕ.
   Виходячи з вищенаведеного, згідно з повноваженнями, наданими
Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (частина 8
статті 24), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.07.2000 N 1139 ( 1139-2000-п ) "Про порядок застосування
санкцій  за  порушення  законодавства  про електроенергетику"
Національна комісія  регулювання  електроенергетики  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. ВАТ "Полтаваобленерго" усунути порушення:
   - частини 2 статті 24 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та пункту 3.8.1 Умов та Правил ( z0433-96 )
здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії
за регульованим тарифом у частині відмови в укладанні договорів на
постачання електроенергії із споживачами, в  тому  числі  з
населенням смт. Власівка Кіровоградської області у термін до
01.11.2001;
   - пункту 3.4.1 Умов та Правил ( z0433-96 ) щодо здійснення
діяльності згідно із законодавством України та іншими нормативними
документами у частині невиконання пункту 2 розпорядження КМ
України від 14.02.01 N 45-р ( 45-2001-р ) щодо введення обмежень в
електропостачанні підрозділів ДК "Укргазвидобування" та доведення
їм лімітів електропостачання на нульовому рівні (термін виконання
- негайно);
   - пункту 3.2.1 Умов та Правил ( z0433-96 ) у частині
ненадання  НКРЕ  необхідної інформації на запити Комісії та
Полтавського ТП НКРЕ у термін до 01.11.2001.
   2. Звернутись до Кіровоградської облдержадміністрації щодо
врегулювання питання компенсації збитків ВАТ "Полтаваобленерго"
від наданих споживачам пільг і субсидій.
   3. Застерегти ВАТ "Полтаваобленерго ", що у разі невиконання
пункту 1 цієї постанови у встановлені терміни  Національною
комісією регулювання електроенергетики буде розглянуто питання про
дотримання  ВАТ   "Полтаваобленерго"   законодавства   про
електроенергетику та ліцензійних умов і застосовано до компанії
санкції відповідно до статей 24, 27  Закону  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ).
 
 В.о. Голови Комісії                   Ю. Кияшко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка