Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу та переоформлення ліцензій


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 334 від 11.07.2001
 
       Про видачу та переоформлення ліцензій
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"  (  1775-14  ),  Постанови Кабінету
Міністрів  України  від 14  листопада  2000 року  N  1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування",
спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 26
грудня 2000 року N 82/350 ( z0024-01 ), зареєстрованого  у
Міністерстві  юстиції  16  січня  2001  року  за N 24/5215,
Н А К А З У Ю:
   1. На підставі поданих суб'єктами підприємницької діяльності
документів видати ліцензії (згідно з переліком, наведеним у
Додатку 1 до цього наказу).
   2. На підставі поданих суб'єктами підприємницької діяльності
документів переоформити ліцензії (згідно з переліком, наведеним у
Додатку 2 до цього наказу). Визнати недійсними ліцензії, що були
переоформлені.
   3. Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння Департаменту зовнішніх економічних зв'язків
(Видолоб В.В.) забезпечити внесення відомостей, зазначених у
пунктах 1 і 2 цього наказу, до ліцензійного реєстру.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Департаменту зовнішніх економічних зв'язків Парфенова
В.С.
 
 Перший заступник Міністра              П.К.Германчук
                      Додаток 1
                      до наказу Міністерства
                      фінансів України
                      від 11.07.2001 N 334
               Перелік
        суб'єктів господарської діяльності,
           яким видаються ліцензії
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування юридичної | Місцезнаходження   |     Вид підприємницької діяльності,    |
|п/п|особи, або прізвище,  | юридичної особи, або |      на який видається ліцензія      |
|  |ім'я, по батькові   | місце проживання   |                         |
|  |фізичної особи -    | фізичної особи -   |                         |
|  |суб'єкта підприєм-   | суб'єкта підприєм-  |                         |
|  |ницької діяльності   | ницької діяльності  |                         |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 1.| Кондаурова Надія   | Запорізька обл.,   | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Йосипівна       | м. Мелітополь,    | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | вул. Свердлова, 103  | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 2.| Товариство з обмеженню| Житомирська обл.,   | Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного|
|  | відповідальністю "Слав| Володарсько-Волинський| каміння, дорогоцінного каміння органогенного  |
|  | тінт"         | р-н, смт. Володарськ- | утворення, напівдорогоцінного каміння (обробка |
|  |            | Волинський,      | дорогоцінного каміння)             |
|  |            | вул. Чкалова, 8    |                         |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 3.| Товариство з обмеженню| Житомирська обл.,   | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю "Слав| Володарсько-Волинський| дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | тінт"         | р-н, смт. Володарськ- | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | Волинський,      | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            | вул. Чкалова, 8    | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння; оптова,    |
|  |            |            | роздрібна торгівля ювелірними та побутовими   |
|  |            |            | виробами з дорогоцінних металів і        |
|  |            |            | дорогоцінного каміння; оптова, роздрібна    |
|  |            |            | торгівля обробленим та необробленим       |
|  |            |            | дорогоцінним камінням)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 4.| Петренко Роман    | м. Запоріжжя,     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Миколайович      | вул. Будьонного, 4,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | кв. 183        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 5.| Товариство з обмеженою| м. Запоріжжя,     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю   | вул. Задніпровська,  | дорогоцінного каміння дорогоцінного каміння   |
|  | "Іділія"       | 44, кв. 95      | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння)        |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 6.| Безенко Єлізавета   | Одеська обл.,     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Миколаївна      | Роздільнянський р-н, | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | с. Степанівка,    | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | вул. Вишнева, 4    | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля ювелірними та побутовими виробами з  |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 7.| Кошман Олексій    | Івано-Франківська   | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Танасійович      | обл., м. Коломия,   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | вул. Лисенка, 8    | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 8.| Товариство з обмеженою| м. Суми,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю   | вул. Соборна, 42   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "Афродіта"      |            | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля, торгівля     |
|  |            |            | скупленими в населення ювелірними та      |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
| 9.| Максимов Максим    | м. Суми,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Володимирович     | вул. Дзержинського,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | 17, кв. 9       | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|10.| Єпіфанова Марина   | м. Суми,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Анатоліївна      | вул. Соборна, 43,   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | кв. 13        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|11.| Інститут проблем   | м. Київ, вул. Шпака, 2| Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | реєстрації      |            | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | інформації      |            | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  | Національної     |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  | Академії наук України |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | виробів, що містять у собі дорогоцінні метали  |
|  |            |            | (у тому числі при проведенні науково-дослідних |
|  |            |            | робіт)                     |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|12.| Науково-виробниче   | м. Львів,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | підприємство     | вул. Стрийська,    | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "Карат" (дочірнє   | 202          | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  | підприємство АТ    |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  | "Концерн-Електрон"  |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | виробів, що містять у собі дорогоцінні метали) |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|13.| Товариство з обмеженою| м. Одеса,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю   | вул. Катерининська,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "Карат"        | 58, кв. 8       | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|14.| Кузнєцов Георгій   | м. Київ, пр.     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Васильович      | Палладіна, 13,    | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | кв. 102        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля ювелірними та побутовими виробами з  |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;  |
|  |            |            | оптова, роздрібна торгівля обробленим та    |
|  |            |            | необробленим дорогоцінним камінням)       |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|15.| Приватне мале     | м. Черкаси,      | Збирання, первинна обробка відходів і брухту  |
|  | підприємство     | вул. Луначарського,  | дорогоцінних металів та дорогоцінного      |
|  | "КА-О-ЕМ"       | 15/1, кв. 5      | каміння, дорогоцінного каміння органогенного  |
|  | (К. О. М.)      |            | утворення, напівдорогоцінного каміння      |
|  |            |            | (збирання, первинна обробка твердих і рідких  |
|  |            |            | срібловмісних відходів; збирання, первинна   |
|  |            |            | обробка брухту і відходів дорогоцінних     |
|  |            |            | металів від списаної електронної техніки,    |
|  |            |            | виведеного з експлуатації обладнання,      |
|  |            |            | приладів, комплектувальних виробів, деталей   |
|  |            |            | тощо)                      |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|16.| Приватне мале     | м. Черкаси,      | Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного|
|  | підприємство     | вул. Луначарського,  | каміння, дорогоцінного каміння органогенного  |
|  | "КА-О-ЕМ"       | 15/1, кв. 5      | утворення, напівдорогоцінного каміння (переробка|
|  | (К. О. М.)      |            | брухту і відходів дорогоцінних металів і    |
|  |            |            | сплавів; переробка твердих і рідких       |
|  |            |            | срібловмісних відходів)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|17.| Бакірова Наталія   | м. Запоріжжя,     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Анатоліївна      | вул. Фонтанна, 3   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            |            | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|18.| Землянко Андрій    | Київська обл.,    | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Вікторович      | Києво-Святошинський  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | р-н, с. Горенка,   | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | вул. Київська, 54   | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння,        |
|  |            |            | дорогоцінного каміння органогенного утворення  |
|  |            |            | та напівдорогоцінного каміння (оптова,     |
|  |            |            | роздрібна торгівля, комісійна торгівля     |
|  |            |            | ювелірними та побутовими виробами з       |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|19.| Кішлян Геннадій    | Кіровоградська обл., | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Андрійович      | Бобринецький р-н,   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | с. Мар'янівка     | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння,        |
|  |            |            | дорогоцінного каміння органогенного утворення  |
|  |            |            | та напівдорогоцінного каміння (роздрібна    |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|20.| Каріоті Наталія    | м. Одеса, вул.    | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Ігорівна       | Квіткова, 14,     | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | кв. 1         | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (комісійна      |
|  |            |            | торгівля ювелірними та побутовими виробами з  |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|21.| Товариство з обмеженою| м. Одеса,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю   | пров. Довженка, 7,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "Грааль"       | кв. 36        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (комісійна      |
|  |            |            | торгівля ювелірними та побутовими виробами з  |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|22.| Лаврьонова Ольга   | м. Одеса, пр-т Жукова,| Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Юріївна        | 4, корп. 1, кв. 69  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            |            | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|23.| Гудзь Леся      | Черкаська обл.,    | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Анатоліївна      | м. Городище,     | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | вул. Шевченка, 39/1  | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|24.| Спільне підприємство | м. Сімферополь,    | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | "Дисконт"       | вул. Шполянської, 9, | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | кв. 18        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|25.| Південний державний  | Одеська обл.,     | Збирання, первинна обробка відходів і брухту  |
|  | науково-виробничий  | Комінтернівський   | дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, |
|  | центр, "Прогрес"   | р-н, смт. Нові    | дорогоцінного каміння органогенного утворення, |
|  |            | Біляри        | напівдорогоцінного каміння (збирання, первинна |
|  |            |            | обробка твердих і рідких срібловмісних     |
|  |            |            | відходів; збирання, первинна обробка брухту і  |
|  |            |            | відходів дорогоцінних металів від списаної   |
|  |            |            | електронної техніки, виведеного з експлуатації |
|  |            |            | обладнання, приладів, комплектувальних     |
|  |            |            | виробів, деталей тощо)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|26.| Південний державний  | Одеська обл.,     | Виробництво дорогоцінних металів і       |
|  | науково-виробничий  | Комінтернівський   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | центр "Прогрес"    | р-н, смт. Нові Біляри | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння (переробка брухту і відходів      |
|  |            |            | дорогоцінних металів і сплавів; переробка    |
|  |            |            | твердих і рідких срібловмісних відходів)    |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|27.| Вільський Олександр  | м. Київ, вул.     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Вікторович      | Пушкінська, 43,    | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | кв. 19        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля ювелірними та побутовими виробами з  |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|28.| Михальчук Олександр  | м. Ужгород,      | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Васильович      | вул. Володимирська,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | 67, кв. 7       | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|29.| Відкрите акціонерне  | Одеська обл.,     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | товариство      | м. Рені,       | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "Ренійський      | вул. Весела, 56    | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  | м'ясокомбінат"    |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння,        |
|  |            |            | дорогоцінного каміння органогенного утворення  |
|  |            |            | та напівдорогоцінного каміння          |
|  |            |            | (роздрібна торгівля ювелірними та побутовими  |
|  |            |            | виробами з дорогоцінних металів і        |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|30.| Товариство з обмеженою| м. Київ,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю   | вул. Володимирська,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "Екселент"      | 20/1-а        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|31.| Марченко Олена    | Київська обл.,    | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Іванівна       | Києво-Святошинський  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | р-н, м. Вишневе,   | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | вул. Машинобудів-   | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            | ників, 1-б, кв. 36  | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова торгівля   |
|  |            |            | ювелірними та побутовими виробами з       |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|32.| Повне товариство   | м. Севастополь,    | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | "Невіс"        | вул. Ад.Октябрьського,| дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | 7-а          | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння; виготовлення  |
|  |            |            | напівфабрикатів та елементів ювелірних та    |
|  |            |            | побутових виробів при здійсненні ремонту    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння; роздрібна   |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля, торгівля     |
|  |            |            | скупленими в населення та прийнятими під    |
|  |            |            | заставу ювелірними та побутовими виробами з   |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|33.| Біда Ніна Іванівна  | м. Донецьк,      | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  |            | вул. Проходчиків, 11, | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | кв. 44        | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|34.| Нечаєва Людмила    | Донецька обл.,    | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Михайлівна      | м. Макіївка,     | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | вул. Бородина, 61,  | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | кв. 5         | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|35.| Скопець Ігор     | м. Київ,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Володимирович     | пр. Героїв      | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | Сталінграду, 39,   | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | кв. 173        | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння; виготовлення  |
|  |            |            | напівфабрикатів та елементів ювелірних та    |
|  |            |            | побутових виробів при здійсненні ремонту    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння)        |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|36.| Моєсенкова Надія   | м. Рівне, вул. Висока,| Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Миколаївна      | 3           | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            |            | органогенного утворення, напівдорогоцінного  |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|37.| Бровченко Роман    | м. Миколаїв,     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Алімович       | пр. Корабелів,    | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | 7, кв. 20       | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна торгівля, |
|  |            |            | комісійна торгівля ювелірними та побутовими   |
|  |            |            | виробами з дорогоцінних металів і        |
|  |            |            | дорогоцінного каміння; роздрібна торгівля    |
|  |            |            | обробленим камінням)              |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|38.| Акціонерний поштово- | м. Київ, вул. Лєскова,| Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | пенсійний банк    | 9           | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "Аваль"        |            | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля, торгівля     |
|  |            |            | скупленими в населення та прийнятими під    |
|  |            |            | заставу ювелірними та побутовими виробами з   |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|39.| Пасічник Юрій     | м. Одеса,       | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Петрович       | вул. Варненська,   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | 7/3, кв. 51      | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння;        |
|  |            |            | виготовлення напівфабрикатів та елементів    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів при здійсненні  |
|  |            |            | ремонту ювелірних та побутових виробів з    |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;  |
|  |            |            | оптова, роздрібна торгівля, комісійна      |
|  |            |            | торгівля, торгівля скупленими в населення та  |
|  |            |            | прийнятими під заставу ювелірними та      |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|40.| Товариство з обмеженою| м. Харків,      | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю   | вул. Петровського,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | "ОТІ-1-Кентавр"    | 34          | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними та   |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|41.| Снітинський Василь  | Рівненська обл.,   | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | Романович       | Рівненський р-н,   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | с. Грабів,      | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | вул. Чапаєва, 18   | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (оптова, роздрібна  |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля ювелірними     |
|  |            |            | та побутовими виробами з дорогоцінних металів і |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|42.| Повне товариство   | Дніпропетровська   | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | "Приват кредит"    | обл., м. Нікополь,  | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            | пр-т Трубників, 16  | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (роздрібна      |
|  |            |            | торгівля, комісійна торгівля, торгівля     |
|  |            |            | скупленими в населення та прийнятими під    |
|  |            |            | заставу ювелірними та побутовими виробами з   |
|  |            |            | дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)  |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|43.| Повне товариство   | Одеська обл.,     | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | "Ломбард Сіндікат-  | м. Южне, пр-т     | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | Плюс"         | Григорівського    | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            | десанту, 28,     | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            | кв. 72        | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (торгівля      |
|  |            |            | прийнятими під заставу ювелірними та      |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|44.| Підприємство з    | Закарпатська обл.,  | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | іноземними      | м. Мукачево,     | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  | інвестиціями     | пл. Миру, 5      | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  | "Діамант"       |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  | компанії "Євротрейд  |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  | Інтернейшенел ЛТД"  |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | напівфабрикатів та елементів ювелірних та    |
|  |            |            | побутових виробів при здійсненні ремонту    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння; оптова,    |
|  |            |            | роздрібна торгівля, комісійна торгівля,     |
|  |            |            | торгівля скупленими в населення ювелірними та  |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів   |
|  |            |            | і дорогоцінного каміння)            |
|---+-----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------|
|45.| Товариство з обмеженою| м. Харків,      | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і  |
|  | відповідальністю "Мир'| вул. О. Яроша, 46   | дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  |
|  |            |            | органогенного утворення, напівдорогоцінного   |
|  |            |            | каміння, торгівля виробами з дорогоцінних    |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного |
|  |            |            | каміння органогенного утворення та       |
|  |            |            | напівдорогоцінного каміння (виготовлення    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння; виготовлення  |
|  |            |            | напівфабрикатів та елементів ювелірних та    |
|  |            |            | побутових виробів при здійсненні ремонту    |
|  |            |            | ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |
|  |            |            | металів і дорогоцінного каміння; оптова,    |
|  |            |            | роздрібна торгівля, комісійна торгівля,     |
|  |            |            | торгівля скупленими в населення ювелірними та  |
|  |            |            | побутовими виробами з дорогоцінних металів і  |
|  |            |            | дорогоцінного каміння)             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Додаток 2
                      до наказу Міністерства
                      фінансів України
                      від 11.07.2001 N 334
 
               Перелік
        суб'єктів господарської діяльності,
         яким переоформлюються ліцензії
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування юридичної|Місцезнаходження  |   Вид підприємницької діяльності,      |Серія та N|
|п/п|особи, або прізвище, |юридичної особи, або|    на який видається ліцензія        |ліцензії, |
|  |ім'я, по батькові   |місце проживання  |                         |що перео- |
|  |фізичної особи -   |фізичної особи -  |                         |формлює- |
|  |суб'єкта підприєм-  |суб'єкта підприєм- |                         |ться   |
|  |ницької діяльності  |ницької діяльності |                         |     |
|---+----------------------+--------------------+-------------------------------------------------+----------|
| 1.|Товариство з обмеженою|Івано-Франківська  |Зміна виду господарської діяльності (виготовлення|  3148  |
|  |відповідальністю   |обл., м. Коломия,  |ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |05.08.1999|
|  |"Дюран"        |вул. Сагайдачного, 5|металів і дорогоцінного каміння; оптова,     |     |
|  |           |          |роздрібна торгівля, комісійна торгівля ювелірними|     |
|  |           |          |та побутовими виробами з дорогоцінних металів  |     |
|  |           |          |і дорогоцінного каміння)             |     |
|---+----------------------+--------------------+-------------------------------------------------+----------|
| 2.|Соколова Євгенія   |м. Кіровоград,   |Зміна виду господарської діяльності (виготовлення| Серія АА |
|  |Анатоліївна      |вул. Шевченко,   |ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |N 009202 |
|  |           |20/24, кв. 2    |металів і дорогоцінного каміння; оптова,     |15.03.2001|
|  |           |          |роздрібна торгівля, комісійна торгівля ювелірними|     |
|  |           |          |та побутовими виробами з дорогоцінних металів  |     |
|  |           |          |і дорогоцінного каміння; виготовлення      |     |
|  |           |          |напівфабрикатів та елементів ювелірних та    |     |
|  |           |          |побутових виробів при здійсненні ремонту     |     |
|  |           |          |ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |     |
|  |           |          |металів і дорогоцінного каміння; роздрібна    |     |
|  |           |          |торгівля, комісійна торгівля ювелірними та    |     |
|  |           |          |побутовими виробами з дорогоцінних металів і   |     |
|  |           |          |дорогоцінного каміння)              |     |
|---+----------------------+--------------------+-------------------------------------------------+----------|
| 3.|Юрчук Володимир    |м. Київ,      |Зміна виду господарської діяльності (виготовлення| Серія АА |
|  |Миколайович      |вул. Тулузи, 12,  |ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |N 009337 |
|  |           |кв. 66       |металів і дорогоцінного каміння; виготовлення  |05.11.1999|
|  |           |          |напівфабрикатів та елементів ювелірних та    |     |
|  |           |          |побутових виробів при здійсненні ремонту     |     |
|  |           |          |ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних  |     |
|  |           |          |металів і дорогоцінного каміння; оптова,     |     |
|  |           |          |роздрібна торгівля обробленим та необробленим  |     |
|  |           |          |дорогоцінним камінням; оптова, роздрібна     |     |
|  |           |          |торгівля, комісійна торгівля ювелірними та    |     |
|  |           |          |побутовими виробами з дорогоцінних металів і   |     |
|  |           |          |дорогоцінного каміння)              |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка