Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Українського державного концерну по виробництву цементу і азбестоцементних виробів


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
         від 1 вересня 1990 року N 238
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 292 ( 292-2002-п ) від 13.03.2002 )
 
    Про створення Українського державного концерну по
     виробництву цементу і азбестоцементних виробів
 
   Керуючись Законом УРСР від 3 серпня 1990 р. "Про економічну
самостійність Української РСР" ( 142-12 ) та з метою подальшого
вдосконалення механізму господарювання, розвитку ініціативи і
підприємливості колективів підприємств, забезпечення зростаючих
потреб  народного  господарства  республіки  в  цементі  та
азбестоцементних виробах Рада Міністрів Української РСР п о с т а
н о в л я є:
   1. Прийняти пропозиції трудових колективів підприємств і
організацій цементної промисловості республіки про  створення
Українського  державного  концерну  по виробництву цементу і
азбестоцементних виробів (Укрцемент) у складі згідно з додатком.
   Підприємства й організації, що входять до складу Укрцементу,
зберігають господарську самостійність і права юридичної особи.
Взаємовідносини між підприємствами й організаціями, що входять до
складу концерну, і між ними та концерном визначаються укладеними
договорами й статутом концерну.
   До складу  концерну  можуть  добровільно  входити  інші
об'єднання, підприємства й організації на основі спільності їх
економічних і соціальних інтересів.
   2. Установити,   що   Укрцемент   є   самостійним
виробничо-господарським комплексом з повним технологічним циклом
проектування, виробництва і постачання відповідної  продукції
споживачам, який здійснює діяльність на принципах господарського
розрахунку і самоврядування. Концерн має самостійний баланс і діє
на підставі свого статуту.
   При плануванні розвитку народного господарства республіки
діяльність концерну визначається окремим рядком.
   3. Концерн Укрцемент забезпечує:
   вирішення питань подальшого соціально-економічного розвитку
галузі,  повного  забезпечення  потреб народного господарства
республіки в цементі та азбестоцементних виробах;
   розробку з участю заінтересованих міністерств і відомств УРСР
основних напрямів розвитку, формування та реалізації  єдиної
стратегії в питаннях інвестицій в цементній галузі республіки;
   розробку проектів законодавчих та інших правових актів, і
стосуються роботи цементної промисловості республіки;
   здійснення цілеспрямованої  науково-технічної   політики,
поліпшення  якості  продукції,  підвищення  її  ефективності,
забезпечення нарощування виробництва та повного  використання
наявних потужностей і технічного рівня виробництва, впровадження у
виробництво  найновіших  досягнень  науки   і   техніки,
енергозберігаючих, безвідхідних, економічно чистих технологій;
   удосконалення господарського механізму,  широку  взаємодію
колективів у розвиткові прогресивних форм організації праці,
господарського розрахунку, орендних відносин,  кооперації  та
самофінансування.
   4. Надати Укрцементу право створювати, реорганізовувати і
ліквідовувати відповідно до діючого порядку будівельні, виробничі,
наукові та інші об'єднання, підприємства і організації стосовно
потреб концерну.
   5. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР
зберегти встановлені з підприємствами цементної промисловості
довгострокові зв'язки на договірній основі і сприяти Укрцементу у
виконанні    підвідомчими    організаціями   Міністерства
ремонтно-будівельних робіт і забезпеченні їх сировиною.
   6. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних і
районних Рад народних депутатів подавати всебічну допомогу у
налагодженні ефективної роботи Укрцементу.
   7. Управління підприємствами та організаціями, що входять до
складу Укрцементу, здійснюється на демократичній основі з широкою
участю трудових колективів.
   Вищим органом  управління концерну є збори (конференція)
представників трудових колективів підприємств і організацій, що
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Збори (конференція) обирають раду концерну, яка визначає  і
затверджує статут, структуру, штатний розпис, фонд, умови і
систему оплати праці працівників виконавчого органу.
   Рада концерну організує діяльність концерну і представляє
інтереси його членів у відносинах з міністерствами, відомствами,
установами й організаціями.
   Робочий апарат ради утримується за рахунок  коштів,  що
відраховуються  концерну підприємствами та організаціями, які
входять до його складу.
   Голова ради концерну затверджується Радою Міністрів УРСР за
рекомендацією ради концерну.
   8. Рекомендувати раді Укрцементу посадові оклади голови ради,
його  заступників  і працівників робочого апарату встановити
відповідно до умов оплати працівників  центрального  апарату
міністерств УРСР.
   9. Надати право Укрцементу утворити в разі необхідності
комерційний банк при концерні,  що  діятиме  відповідно  до
нормативних документів Держбанку СРСР.
   10. Укрцементу  в  2-місячний  строк розробити з участю
Державного комітету УРСР по економіці, Міністерства фінансів УРСР,
Міністерства праці УРСР, Міністерства юстиції УРСР, і подати до
Ради Міністрів УРСР Статут Українського державного концерну по
виробництву цементу і азбестоцементних виробів, а також пропозиції
з питань його діяльності, що потребують рішення Уряду.
   11. Київському міськвиконкому вирішити питання про виділення
приміщення для робочого апарату Укрцементу.
 
   Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                А.СТАТИНОВ
   Заст. Керуючого Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.НЕСМІХ
   Інд.24
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 вересня 1990 р. N 238
               ПЕРЕЛІК
     підприємств і організацій, що входять до складу
     Українського державного концерну по виробництву
     цементу і азбестоцементних виробів (Укрцемент)
 
Амвросіївський цементний комбінат, Донецька область
 
Балаклійський цементно-шиферний  комбінат імені 50-річчя СРСР,
Харківська область
 
Дніпродзержинський цементний завод, Дніпропетровська область
 
Єнакіївський цементний завод, Донецька область
 
Здолбунівський цементно-шиферний комбінат імені 50-річчя СРСР,
Ровенська область
 
Івано-Франківський цементно-шиферний комбінат, Івано-Франківська
область
 
Кам'янець-Подільський цементний завод, Хмельницька область
 
Краматорський цементно-шиферний комбінат, Донецька область
 
Криворізький цементно-гірничий комбінат, Дніпропетровська область
 
Миколаївський цементно-гірничий комбінат, Львівська область
 
Ольшанський цементний завод імені XXV з'їзду КПРС, Миколаївська
область
 
Виробниче об'єднання "Укрцемремонт", Ровенська область
 
Спеціалізоване підприємство  "Південцентроцемремонт",  Донецька
область
 
Запорізький завод азбестоцементних труб, Запорізька область
 
Київський комбінат  азбестоцементних  виробів  імені  60-річчя
Радянської України, Київська область
 
Харківський завод ізоляційних і  азбестоцементних  матеріалів,
Харківська область
 
Державний всесоюзний інститут по проектуванню і науково-дослідних
роботах "Південдіпроцемент", м.Харків
 
Київський інженерно-виробничий  центр  цементу "Київінжцемент",
м.Київ
 
   Заст. Керуючого Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.НЕСМІХ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка