Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо забезпечення надання допомоги та проведення експертизи при організації та проведенні міжнародних торгів (тендерів)


 МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 373-1 від 25.07.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 вересня 1997 р.
 vd970725 vn373-1           за N 434/2238
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
                      європ.інтеграції
   N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001 )
 
     Про заходи щодо забезпечення надання допомоги
     та  проведення експертизи при  організації
      та проведенні міжнародних торгів (тендерів)
 
   На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 28.06.97 р. N 694 "Про організацію та проведення міжнародних
торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт,
послуг) іноземного походження" ( 694-97-п ), з метою надання
методичної  допомоги заінтересованим підприємствам, установам,
організаціям  в організації та проведенні міжнародних торгів
(тендерів) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок проведення експертиз
тендерних документів та матеріалів, які подані на реєстрацію
торгів або на затвердження звіту про результати проведення торгів,
за дорученням Міністерства зовнішніх економічних зв'язків  і
торгівлі  України  Державним  інформаційно-аналітичним центром
моніторингу зовнішніх товарних ринків, що додається.
   2. Доручити  Державному  інформаційно-аналітичному  центру
моніторингу  зовнішніх  товарних  ринків  надавати  допомогу
заінтересованим  підприємствам,  установам, організаціям   в
організації та проведенні міжнародних торгів (тендерів) у сфері
державних закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження
та за зверненням замовників здійснювати оперативний розгляд і
експертизу тендерних документів, тендерних пропозицій, договорів
(контрактів),  які  подаються  на торги, або за дорученнями
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України -
документів, поданих на реєстрацію торгів або на затвердження
матеріалів звіту про результати проведення торгів.
   Встановити, що в разі укладання відповідного договору з
замовником, Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків може виступати організатором торгів на
засадах такого договору.
   3. Встановити, що Державний інформаційно-аналітичний центр
моніторингу зовнішніх товарних ринків надає допомогу, виходячи з
наявних інформаційно-технічних можливостей, на договірних засадах
та госпрозрахунковій основі у формі консультацій, висновків,
методичних  рекомендацій  та  послуг по підготовці тендерних
документів і матеріалів за зверненням:
   - замовників  з  питань організації тендерів, оформлення
документації для їх реєстрації,  порядку  та  процедури  їх
проведення, оформлення результатів торгів у встановленому порядку;
   - постачальників з питань опрацювання тендерних пропозицій та
їх належного оформлення.
   4. Встановити, що Державний інформаційно-аналітичний центр
моніторингу  зовнішніх  товарних  ринків, виходячи з наявних
інформаційно-технічних можливостей, здійснює експертизи:
   - для Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України (безкоштовно) за його дорученням у випадках виникнення
питань  щодо  відповідності тендерних документів, поданих на
реєстрацію торгів або на затвердження матеріалів звіту  про
результати проведення торгів в разі необхідності експертної оцінки
даних цих документів та матеріалів у випадках, коли відповідність
таких даних установленим вимогам не може бути однозначно оцінена;
   - для замовників на договірних засадах та госпрозрахунковій
основі  тендерних документів, тендерних пропозицій, договорів
(контрактів), які подаються на торги, документів та матеріалів, що
готуються для подання на реєстрацію торгів або на затвердження
звіту про проведення торгів (в попередньому порядку).
   5. Юридичному  управлінню  (Сервінський  А.Ю.) спільно з
управлінням  інвестиційного  співробітництва  (Костина  І.А.)
здійснити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції
України.
   6. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.) у
тижневий строк після державної реєстрації наказу у Міністерстві
юстиції України довести його до відома структурних підрозділів
МЗЕЗторгу і,
підпорядкованих  організацій  та  зацікавлених міністерств та
відомств, а також організувати публікацію згаданого наказу у
пресі.
   7. Покласти обов'язки по координації роботи Міністерства з
Центром  з  питань  визначеним  цим  наказом  на управління
інвестиційного співробітництва (Костина І.А.).
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.І.Олійника.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
                        Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 25.07.97 N 373-1
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 вересня 1997 р.
                   за N 434/2238
              Положення
   про порядок проведення експертиз тендерних документів та
   матеріалів, які подані на реєстрацію торгів або на
   затвердження звіту про результати проведення торгів, за
   дорученням Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
   торгівлі  України Державним  інформаційно-аналітичним
     центром моніторингу зовнішніх товарних ринків
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 року N 694 ( 694-97-п ) "Про
організацію та проведення міжнародних торгів (тендерів) у сфері
державних  закупівель  товарів  (робіт,  послуг)  іноземного
походження" і визначає порядок надання експертних висновків для
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
(далі - Міністерство) за його дорученням при розгляді поданих на
реєстрацію  торгів або на затвердження звіту про результати
проведення  торгів  документів  та  матеріалів  у  випадках,
передбачених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України N 371-1 від 25.07.97 ( z0435-97 ) та цим
Положенням.
   1.2. Зазначена експертиза (далі - експертиза) здійснюється
Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх
товарних ринків (далі - Центр) згідно з чинним законодавством
України та цим Положенням.
           2. Завдання експертизи
   2.1. Основними завданнями експертизи є:
   - експертиза тендерних документів, тендерних  пропозицій,
договорів (контрактів), документів та матеріалів, які подаються
замовниками  Міністерству  для  реєстрації  торгів  або  для
затвердження звіту про результати проведення торгів;
   - підготовка і подання Центром експертних висновків  та
пропозицій щодо результатів проведення зазначених експертиз.
   3. Права та обов'язки Центру при проведенні експертиз
   3.1. Центр зобов'язаний:
   - проводити експертизи за дорученням Міністерства у випадках
виникнення питань щодо відповідності поданих на реєстрацію торгів
або  на затвердження звіту про результати проведення торгів
документів та матеріалів в разі необхідності експертної оцінки цих
документів та матеріалів у випадках, коли відповідність таких
даних встановленим вимогам не може бути однозначно оцінена;
   - давати  об'єктивні  та неупереджені письмові експертні
висновки у встановлені в цьому Положенні терміни;
   - зберігати конфіденційність інформації, яку він використовує
стосовно всіх осіб та органів, котрі не мають права на отримання
цієї інформації.
   3.2. Центр має право:
   - отримувати всю необхідну для роботи інформацію, матеріали,
документи у визначені ним терміни згідно до цього Положення;
   - звертатися до спеціалістів та інших експертних організацій
за допомогою у разі, коли предмет експертизи є спеціальним і має
специфічні характеристики або якщо в ході експертизи виникають
питання фахового характеру;
   - отримувати пояснення від замовників тендерів, документи і
матеріали яких проходять експертизу, запитувати у них додаткові
відомості та документи у разі виникнення необхідності або за умов,
коли не можна дати однозначну експертну оцінку.
   3.3. Центр  несе  відповідальність  за обгрунтованість і
об'єктивність своїх висновків в межах наданої йому інформації та
поставлених перед ним завдань щодо предмета та мети експертизи.
   Центр не несе відповідальності за  рішення  органів  та
посадових осіб, які приймаються щодо предмета експертизи.
   Центр несе  відповідальність  за  своєчасне  проведення
експертизи  у  визначені  цим  Положенням терміни, за умови
своєчасного надання йому всієї необхідної інформації та всіх
необхідних документів.
   3.4. Центр не має права проводити експертизу в разі якщо він:
   - є власником акцій, часток, паїв та інших аналогічних
майнових прав у підприємствах, які є його замовниками;
   - має договірні відносини з замовниками або третіми особами,
які економічно зацікавлені в результатах експертизи.
   3.5. Інформація про попередній розгляд матеріалів, висновки
офіційної експертизи та пропозиції  Центру  розголошенню  не
підлягають.
    4. Порядок та терміни надання доручення і проведення
              експертизи
   4.1. Доручення на проведення експертизи подається Центру
письмово (за поданням управління інвестиційного співробітництва
Міністерства) із зазначенням питань, на які експертиза повинна
дати відповідь, за підписом Міністра або заступника Міністра,
який, відповідно  до  розподілу  функціональних  обов'язків,
відповідає за державну реєстрацію тендерів та затвердження звіту
про результати проведення тендерів.
   4.2. Матеріали для проведення експертизи мають бути передані
до Центру не пізніше ніж за три робочих дні до встановленої
Міністерством дати подання експертного висновку.
   4.3. Центр може вимагати, в залежності від виду експертизи,
документи, в яких міститься чи підтверджується інформація, яка
потрібна для проведення експертизи згідно з цим Положенням.
   4.4. Центр має право вимагати додаткову інформацію  або
документи, в яких міститься чи підтверджується інформація, яка
потрібна для проведення експертизи згідно з цим Положенням,
протягом одного робочого дня з дати надходження відповідних
документів.
   В разі ненадання такої інформації чи документів Центр не
проводить експертизу до моменту, коли буде здійснено належне
подання та вивчення такої інформації у встановлені в цьому
Положенні терміни.
   4.5. При поданні матеріалів на розгляд Центру повинні бути
зазначені терміни винесення експертного висновку, які не повинні
бути меншими за три робочі дні.
   4.6. Питання процедури  проведення  експертизи,  які  не
врегульовані цим Положенням, визначаються Центром.
   4.7. При  проведенні  експертизи  (відповідно  до  цього
Положення) дається відповідь на питання, зазначені у відповідному
дорученні Міністерства.
   4.8. При проведенні експертизи експерти Центру мають право
висвітлити інші питання (відмінні від зазначених в дорученні),
якщо експерти Центру вважають, що такі питання важливі для
експертної оцінки.
   4.9. Якщо в експертів Центру виникають сумніви при оцінці тих
чи інших питань або складається їх неоднозначна оцінка, вони
зобов'язані мотивовано викласти такі сумніви або оцінки у своєму
висновку.
   4.10. В разі необхідності проведення повторної чи додаткової
експертизи, Центру має бути наданий вичерпний перелік конкретних
питань,  сформульованих  для  однозначної  відповіді,  і він
зобов'язаний відповідати тільки на них.
     5. Критерії, які використовуються при експертних
               оцінках
   5.1. При проведенні оцінок щодо предмета експертизи для
відповіді на запитання беруться до уваги:
   а) юридичні,  економічні  та  технічні  умови  тендерної
документації;
   б) умови проведення та очікувані результати торгів в цілому;
   в) характеристики замовника торгів, досвід роботи і репутація
у відповідній зовнішньоекономічній галузі та ін.;
   г) загальні умови проведення торгів, які можуть істотно
вплинути на його здійснення: політичні ризики, наявність або
можливість  виникнення  форс-мажорних  обставин,  економічна
стабільність відповідних ринків і валют та ін.;
   д) інші критерії та показники, які впливають на здійснення
операції.
   5.2. Центр має право вимагати від замовника торгів надання
відповідної інформації, а в разі необхідності - документів, які її
підтверджують, у випадках коли виникають сумніви та складності
щодо однозначної оцінки зазначених критеріїв.
   5.3. Центр має право, в разі  необхідності,  створювати
тимчасову експертну групу.
       6. Вимоги до форми експертного висновку
   6.1. Після проведення експертизи Центр оформлює її результати
експертним висновком в якому зазначає:
   - коли, де і ким проводилася експертиза;
   - відповіді на питання, які ставляться  згідно  з  цим
Положенням;
   - оцінки критеріїв, встановлених згідно з цим Положенням;
   - зазначення щодо сумнівів та неоднозначних оцінок;
   - узагальнюючий висновок щодо предмета експертизи.
   6.2. Висновок  підписується посадовою особою Центру, яка
проводила експертизу або, в разі створення тимчасової експертної
групи, кількома експертами чи посадовими особами, які проводили
експертизу і затверджується керівником або посадовою  особою
Центру, яка заміщує керівника.
   6.3. Експертний висновок та дані, які в ньому містяться і які
передаються  у розпорядження Міністерства, є інформацією для
внутрішнього користування і не підлягають  передачі  подавцю
тендерних документів і матеріалів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка