Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
     ВИДАВНИЦТВ, ПОЛІГРАФІЇ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 13 від 16.08.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 березня 1994 р.
 vd930816 vn13            за N 60/269
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомінформу
   N 193 ( z0915-01 ) від 09.08.2001 )
        Про державну реєстрацію друкованих
          засобів масової інформації
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10
серпня 1993 року N 614 ( 614-93-п ) "Питання державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації в Україні (додається).
   2. Головному  управлінню нормативно-правового забезпечення
діяльності преси (Орленко П.П.) забезпечити своєчасну якісну
підготовку  відповідних  документів  для проведення Комітетом
реєстрації та перереєстрації періодичних друкованих видань із
загальнодержавною,  регіональною  та (або) зарубіжною сферами
розповсюдження.
   Надавати відповідну методичну допомогу Державному комітету
Криму по пресі, обласним управлінням по пресі.
   3. До  1 січня 1994 року здійснити заміну на постійні
тимчасових свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів
масової інформації, виданих без сплати реєстраційного збору, до 1
червня 1994 року - свідоцтв про державну реєстрацію друкованих
періодичних видань, та видань, що продовжуються, створених до
прийняття Закону "Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні" ( 2782-12 ).
   Видані свідоцтва старих, не затверджених Кабінетом Міністрів
України зразків після зазначених строків вважати недійсними.
   Реєструючим органам на місцях щомісяця інформувати Державний
комітет у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
про хід реєстрації та перереєстрації друкованих засобів масової
інформації, надсилаючи картки друкованих періодичних та таких, що
продовжуються видань, до Головного управління нормативно-правового
забезпечення діяльності преси Держкомвидаву України.
   4. Головному управлінню нормативно-правового  забезпечення
діяльності преси (Орленко П.П.), Головному економічному управлінню
(Вихор Є.С.) та Головному управлінню  координації  видавничої
діяльності (Стафійчук І.П.) забезпечити підготовку та випуск
щорічного довідника-каталога "Преса України".
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника голови Комітету Шамрая В.І.
   Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомітету УРСР
по пресі від 11 вересня 1990 року N 150  "Про  реєстрацію
періодичних друкованих видань".
 
 Голова
 Держкомвидаву України               Ю.П.Дяченко
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 наказом  Державного  комітету
                 України  у справах  видавництв,
                 поліграфії та книгорозповсюдження
                 від  16 серпня 1993 року N 13
              ПОЛОЖЕННЯ
      про державну реєстрацію друкованих засобів
          масової інформації в Україні
   1. Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12  ),
постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 614
( 614-93-п ) "Питання державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації".
   Реєстрації підлягають  всі  друковані  засоби  масової
інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери
розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.
   Порядок створення  (заснування) та організації діяльності
окремих засобів масової інформації у вигляді платівок, дискет,
магніто- та  відеокасет,  інших  недрукованих засобів масової
інформації визначається законодавчими актами про ці засоби.
   2. Не підлягають державній реєстрації:
   - законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені
судової та  арбітражної  практики,  що  видаються  органами
законодавчої судової та виконавчої влади;
   - інформаційні  матеріали  та документація, що видаються
підприємствами, організаціями, навчальними закладами і науковими
установами з метою використання їх у своїй діяльності;
   - видана за допомогою технічних засобів друкована продукція,
не призначена для публічного розповсюдження, або машинописна,
розмножувана на правах рукопису.
   3. Друковані засоби масової інформації із загальнодержавною,
регіональною  та  (або)  зарубіжною  сферами  розповсюдження
реєструються безпосередньо у Державному комітеті України у справах
видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
   Періодичні друковані   видання   з   місцевою  сферою
розповсюдження: у межах Республіки Крим - реєструються Державним
комітетом Криму по пресі; однієї області, міста, одного чи кількох
районів - обласними управліннями по пресі; у  межах  міста
Севастополь - Севастопольським міським управлінням по пресі.
   4. Заяви  про  реєстрацію  друкованих  засобів  масової
інформації, додатків  до  них у вигляді видань газетного та
журнального типу подаються до реєструючого органу засновником
(співзасновниками) на кожне видання окремо. На друковане видання,
випуск якого передбачено кількома мовами одночасно подається одна
заява.
   Облік заяв, що надходять до реєструючого органу, ведеться у
спеціальній книзі постійного зберігання.
   5. У заяві про реєстрацію періодичного друкованого видання
мають бути вказані:
   1) засновник (співзасновники) видання (повна офіційна назва);
   2) вид видання (газета, журнал, збірник тощо);
   3) назва видання (українською мовою і мовами оригіналу);
   4) мова (мови) видання;
   5) сфера   розповсюдження   (місцева,   регіональна,
загальнодержавна, зарубіжна ) та категорії читачів;
   6) програмні  цілі  (основні  принципи)  або  тематична
спрямованість;
   7) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних
друкарських аркушах) і формат видання;
   8) юридична адреса засновника (кожного із співзасновників) та
його (їх) банківські реквізити;
   9) місцезнаходження редакції.
   В разі необхідності реєструючий орган має право зажадати від
засновника  (співзасновників)  подання  документів,  якими
підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна
дієздатність  (паспорт,  статут,  установчий  договір  між
співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).
   6) Заява розглядається в місячний строк з дня її надходження.
   Про результати розгляду заяви реєструючий орган письмово
повідомляє засновника (співзасновників) і, в разі позитивного
вирішення питання, справляє реєстраційний збір за видачу свідоцтва
про реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Засновник
(співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця
з дня одержання письмового повідомлення реєструючого органу про
державну реєстрацію  друкованого  засобу  масової  інформації.
Пред'явлення платіжного доручення є підставою  для  одержання
свідоцтва про державну реєстрацію.
   Перереєстрація здійснюється в порядку, передбаченому  для
реєстрації друкованих засобів масової інформації. Крім того до
реєструючого органу разом з  платіжним  дорученням  подається
оригінал попереднього реєстраційного свідоцтва.
   Реєстраційний збір справляється у таких розмірах:
   - про  державну  реєстрацію  друкованого  засобу масової
інформації із  загальнодержавною  або  регіональною  сферами
розповсюдження (розрахованого на дві і більше областей) - у сумі,
що дорівнює 15 мінімальним заробітним платам;
   - про  державну  реєстрацію  друкованого  засобу масової
інформації із зарубіжною сферою розповсюдження справляється збір у
вільно конвертованій валюті в сумі, еквівалентній розміру збору за
реєстрацію видань із загальнодержавною сферою розповсюдження;
   - про  державну  реєстрацію  друкованого  засобу масової
інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Республіки
Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських
районів - у сумі, що дорівнює 8 мінімальним заробітним платам;
   - про державну реєстрацію інших друкованих засобів масової
інформації з місцевою сферою розповсюдження - у сумі, що дорівнює
4 мінімальним заробітним платам.
   За видачу свідоцтва про державну реєстрацію  друкованого
засобу масової  інформації  для  дітей,  інвалідів  розмір
реєстраційного збору зменшується на 50 відсотків.
   Друковані засоби  масової  інформації,  що  видаються та
розповсюджуються в Україні, але зареєстровані в інших державах,
підлягають державній  реєстрації  в  Україні  із  сплатою
реєстраційного збору в половинному розмірі.
   Друковані засоби масової інформації, створені з благодійною
метою і призначені для безплатного розповсюдження, звільняються
від сплати реєстраційного збору.
   При перереєстрації друкованого засобу масової інформації у
зв'язку із зміною засновника (складу співзасновників), назви,
мови, сфери розповсюдження видання реєстраційний збір сплачується
у половинному розмірі.
   Заміна тимчасових свідоцтв про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації на постійні здійснюється в порядку,
передбаченому для державної реєстрації друкованих засобів масової
інформації.
   Реєструючі органи мають право справляти додаткові збори за
консультаційні послуги  та  термінове  (протягом  трьох  діб)
оформлення реєстраційних документів у таких розмірах:
   консультації з питань підготовки документів, необхідних для
державної реєстрації (перереєстрації) друкованих засобів масової
інформації (установчий договір, угода про правонаступництво та
інші) - 25 відсотків загальної суми відповідного реєстраційного
збору;
   надання довідок про окремі друковані періодичні видання,
зареєстровані в Україні - 10 відсотків суми реєстраційного збору
за видачу  свідоцтв  засновникам  видань  відповідно  із
загальнодержавною або місцевою сферами розповсюдження;
   надання статистичної інформації про друковані  періодичні
видання, що зареєстровані в Україні, за певною ознакою (мовою,
тематичною спрямованістю, категорією засновників тощо)  -  15
відсотків суми реєстраційного збору за видачу свідоцтв засновникам
видань відповідно із загальнодержавною або  місцевою  сферами
розповсюдження.
   Необхідна статистична та інша інформація з питань реєстрації
друкованих періодичних видань та видань, що продовжуються, на
замовлення державних органів законодавчої, судової та виконавчої
влади надається реєструючими органами безплатно.
   За термінове (протягом трьох діб) оформлення реєстраційних
документів справляються додаткові збори у розмірі 25 відсотків
відповідної суми реєстраційного збору.
   Кошти за реєстрацію (перереєстрацію) друкованих видань і
надання консультаційних та інших послуг сплачуються на рахунок
реєструючого органу,  який 75 відсотків надходжень від збору
перераховує до державного бюджету щомісячно, не пізніше 15 числа
місяця наступного  за  звітним на розділ 12  30 бюджетної
класифікації.
   Кошти, що залишаються у розпорядженні реєструючого органу
після відповідних відрахувань до  держбюджету,  можуть  бути
використані для зміцнення матеріально-технічної бази реєструючих
органів та матеріального заохочення їх працівників до розширення
якості послуг.
   Зупинення строку розгляду заяви про реєстрацію здійснюється
реєструючим органом, якщо:
   1) засновник (співзасновники) не подав на вимогу реєструючого
органу документи,  якими  підтверджується  його (їх) цивільна
правоздатність та цивільна дієздатність;
   2) між  співзасновниками не укладено установчий договір,
передбачений ст. 9 Закону України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 );
   3) виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого
органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе.
   Зупинений строк розгляду заяви про  державну  реєстрацію
друкованого засобу масової інформації поновлюється з дня, коли
заявник письмово повідомить про усунення причин, що перешкоджали
державній реєстрації видання.
   7. Свідоцтво про державну реєстрацію періодичного друкованого
видання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 10
серпня 1993 року N 614 ( 614-93-п ) "Питання державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації" зразка має необмежений
строк дії  за  виключенням  випадків,  передбачених  чинним
законодавством України  про  пресу.  Його видача представнику
засновника оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих
свідоцтв про реєстрацію періодичних друкованих видань (додаток)
постійного зберігання, яку веде реєструючий орган. При цьому в
графі "Хто одержав свідоцтво" робиться помітка про ознайомлення
засновника або його представника з вимогами законодавства та інших
нормативних актів, які визначають порядок охорони відомостей, що
не підлягають опублікуванню, з посиланням на службову  особу
Державного комітету по охороні державних таємниць у пресі та інших
засобах масової інформації чи його органів на  місцях,  яка
провадила ознайомлення.
   В разі  пошкодження  або  втрати  свідоцтва  засновник
(співзасновники) мають право на одержання дублікату із сплатою 20
відсотків суми встановленого реєстраційного збору.
   Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск
друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня
одержання свідоцтва про державну реєстрацію. В разі пропуску цього
строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію
втрачає чинність.
   Свідоцтво має постійну для кожного реєструючого органу серію,
позначену двома літерами, і порядковий номер. Серію, номер і дату
реєстрації свідоцтва про державну реєстрацію належить наводити у
вихідних даних періодичного друкованого видання.
   Реєструючі органи республіки видають свідоцтва  з  таким
позначенням серій:
Держкомітет України у справах видавництв,       - КВ
поліграфії та книгорозповсюдження
 
Держкомітет Республіки Крим по пресі          - КМ
   Обласні управління по пресі:
   Вінницьке                     - ВЦ
   Волинське                     - ВЛ
   Дніпропетровське                 - ДП
   Донецьке                     - ДЦ
   Житомирське                    - ЖТ
   Закарпатське                   - ЗТ
   Запорізьке                    - ЗЗ
   Івано-Франківське                 - ІФ
   Київське                     - КІ
   Кіровоградське                  - КГ
   Луганське                     - ЛГ
   Львівське                     - ЛВ
   Миколаївське                   - МК
   Одеське                      - ОД
   Полтавське                    - ПЛ
   Рівненське                    - РВ
   Севастопольське                  - СВ
   Сумське                      - СМ
   Тернопільське                   - ТР
   Харківське                    - ХК
   Херсонське                    - ХС
   Хмельницьке                    - ХЦ
   Черкаське                     - ЧО
   Чернівецьке                    - ЧЦ
   Чернігівське                   - ЧГ
   8. В разі зміни засновника (складу співзасновників), назви,
мови, сфери  розповсюдження  періодичного  друкованого видання
свідоцтво про його реєстрацію втрачає чинність. Видання підлягає
перереєстрації на загальних підставах з видачею нового свідоцтва і
сплатою реєстраційного збору у половинному розмірі.
   В разі припинення випуску періодичного друкованого видання за
рішенням засновника (співзасновників) або суду свідоцтво  про
реєстрацію також  втрачає  чинність і підлягає поверненню до
установи, якою воно було видано, у 10-денний строк.
   Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися
угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником,
яка є підставою для подання останнім заяви про перереєстрацію.
Спори щодо зміни засновника (складу співзасновників) вирішуються
судом в  порядку,  передбаченому  цивільним  процесуальним
законодавством України.
   9. В реєстрації друкованого засобу масової інформації може
бути відмовлено лише з таких підстав:
   1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його
програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість
суперечать статтям 3 і 4 Закону України "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні ( 2782-12 );
   2) якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво
друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком
видань, що виходять різними мовами;
   3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання
законної сили рішенням про припинення діяльності  друкованого
засобу масової інформації.
   Відмова в реєстрації направляється засновникові в письмовій
формі із зазначенням підстав, передбачених законом.
   10. Засновник (співзасновники) зобов'язаний ставити до відома
реєструючий орган про зміну своєї юридичної адреси, банківських
реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей (основних
принципів або тематичної спрямованості, періодичності випуску,
обсягу та формату друкованого видання.
                      Додаток
               до Положення про державну реєстрацію
               друкованих засобів масової інформації
      КНИГА ОБЛІКУ ВИДАНИХ СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
         ПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 | N |Засновник| Назва | Вид | Мова |Місцезна-|Документ про  |
 |п/п|(повна  |видання|видання|(мови)|ходження |сплату реєстра- |
 |  | назва) |    |    |   |видання |ційного збору  |
 |———+—————————+———————+———————+——————+—————————+————————————————|
 | 1 |  2  |  3  |  4  | 5  |  6  |    7    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Продовження таблиці
 ———————————————————————————————————————————————
 |Серія та |Дата |Хто одержав|Підпис,|Примітки|
 |номер  |реєст-|свідоцтво | дата |    |
 |свідоцтва|рації |(посада,  |    |    |
 |     |   |прізвище, |    |    |
 |     |   |службова  |    |    |
 |     |   |адреса)  |    |    |
 |—————————+——————+———————————+———————+————————|
 |  8  | 9  |  10   |  11 |  12  |
 ———————————————————————————————————————————————
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка