Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти та бланків чеків


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 227 від 09.07.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    9 липня 1997 р.
 vd970709 vn227             за N 458
 
     Про внесення змін і доповнень до Порядку
     надання уповноваженим банкам індивідуальних
     ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти
     і спеціальних дозволів на ввезення банкнот
        іноземної валюти та бланків чеків
     ( Щодо змін додатково див. Постанови Нацбанку
      N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98
      N 19 ( z0064-00 ) від 18.01.2000 
      N  1 ( z0180-01 ) від 02.01.2001
      N 482 ( z1017-01 ) від 19.11.2001 )
 
 
   Розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання про
внесення змін і доповнень до Порядку надання уповноваженим банкам
індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти і
спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти та
бланків чеків, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Внести зміни і доповнення до Порядку надання уповноваженим
банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної
валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти
та бланків чеків, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 23 вересня 1996 р. за N 245 ( v0389500-96 ),
реєстраційний N 389, виклавши його в новій редакції (додається).
   2. Управлінню справами (В.В.Врублевський) у двотижневий строк
виготовити бланки індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот
іноземних держав  і спеціальних дозволів на ввезення банкнот
іноземних держав та бланків чеків.
   3. Управлінню  справами  (В.В.Врублевський)  довести  цю
постанову до відома Кримського республіканського, обласних та по
м.Києву і Київській області управлінь Національного банку України
та комерційних банків для керівництва й використання в роботі.
   4. Першому  заступнику  Голови  Правління  В.О.Бондарю
забезпечити контроль за виконанням цієї постанови.
   5. Постанова набирає чинності з 15 липня 1997 року.
 
 В.о. Голови                     В.С.Стельмах
   Узгоджено                 Затверджено
  Голова Державної            постановою Правління
  митної служби              Національного банку
  України                 України від 09.07.97 р.
  Л.В.Деркач               N 227
  Порядок  надання  уповноваженим банкам індивідуальних
  ліцензій  на  вивезення  банкнот іноземних держав і
  спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав
             та бланків чеків
   Відповідно до вимог статей 5, 13 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання
і валютного контролю" і статті 8 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) Національний банк України
встановлює  такий  порядок отримання  уповноваженими  банками
індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і
спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та
бланків чеків:
   I. Вивезення банкнот іноземних держав за межі України
   Індивідуальна ліцензія на вивезення банкнот іноземних держав
(додаток N 1) видається уповноваженому банку України на визначену
суму та строк до 180 календарних днів для підкріплення коррахунку
уповноваженого банку, в тому числі у разі вивезення зношених та
пошкоджених банкнот іноземних держав, а також вилучених з обігу
або таких, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на
банкноти іноземних держав, які перебувають в обігу.
   Для отримання ліцензії уповноважений банк надає Департаменту
валютного регулювання Національного банку України такі документи:
   - заяву на вивезення банкнот іноземних держав із зазначенням
причин вивезення та конкретної митниці, де буде проводитись митне
оформлення;
   - копію угоди з іноземним банком іноземною мовою та копію
перекладу цієї угоди українською (російською) мовою про прийняття
останнім іноземної валюти готівкою і зарахування цієї валюти на
кореспондентський рахунок українського банку, або витяг з угоди
про кореспондентські відносини з іноземним банком, яка передбачає
можливість здійснення зазначеної операції. Копії мають  бути
завірені  уповноваженим  банком. У разі повторного звернення
уповноваженого банку за індивідуальною ліцензією на вивезення
банкнот іноземних держав (за умови, що строк дії угоди з іноземним
банком ще не закінчився) зазначена угода не подається, а в заяві
уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія угоди була
надана раніше Департаменту валютного регулювання Hаціонального
банку України.
   У разі необхідності Національний банк України може поставити
вимогу про подання додаткових документів.
   Уповноважений банк зобов'язаний задекларувати кожну  суму
вивезеної ним іноземної валюти готівкою на митниці і в 10-денний
строк  подати  до  Кримського  республіканського  управління,
управління по м.Києву і Київській області або до відповідного
обласного управління  Національного  банку  України  завірені
уповноваженим банком ксерокопії вантажної митної декларації, опису
цієї валюти за її номіналами (додається до вантажної митної
декларації)  та  довідку  про  зарахування  цих  коштів  на
кореспондентський рахунок банку, складену на підставі отриманого
від  банку-кореспондента  повідомлення.  Довідка  підписується
головним бухгалтером банку і завіряється печаткою банку.
       II. Ввезення банкнот іноземних держав
   Спеціальний дозвіл на ввезення банкнот іноземних  держав
(додаток N 2) надається уповноваженому банку на визначену суму та
строк до 180 календарних днів.
   Уповноважені банки самостійно розраховують суми іноземної
валюти, що ввозяться для підкріплення каси банку, з обов'язковим
дотриманням  ліквідності на рівні, встановленому нормативними
документами Національного банку України.
   Для отримання  дозволу  уповноважений  банк  подає  до
Департаменту валютного регулювання Національного банку України
такі документи:
   - заяву на ввезення банкнот іноземних держав із зазначенням
номіналів іноземної валюти, яка ввозиться, та її загальної суми і
конкретної митниці, де буде проводитись митне оформлення;
   - копію угоди з іноземним банком іноземною мовою про доставку
готівки іноземним банком українському банку та копію перекладу
цієї угоди українською (російською) мовою, або витяг з угоди про
кореспондентські відносини з іноземним банком, яка передбачає
можливість  здійснення зазначеної операції. Копії мають бути
завірені уповноваженим банком. У разі  повторного  звернення
уповноваженого банку за спеціальним дозволом на ввезення банкнот
іноземних держав (за умови, що строк дії угоди з іноземним банком
ще не закінчився) зазначена угода не подається, а в заяві
уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія угоди була
надана раніше Департаменту валютного регулювання Hаціонального
банку України;
   - баланс уповноваженого банку та оборотно-сальдову відомість
(V розділ) на день подання заяви. Сума валюти, що може бути
ввезена  банком,  визначається Національним банком України з
урахуванням заяви уповноваженого банку та даних його балансу.
   У разі необхідності Національний банк України може поставити
вимогу про подання додаткових документів.
   Уповноважений банк  зобов'язаний  подавати  до Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України в 10-денний строк після ввезення іноземної валюти
ксерокопії вантажної митної декларації та опису ввезеної іноземної
валюти за її номіналами, який додається до цієї декларації.
   Після закінчення   строку  дії  спеціального  дозволу
уповноважений банк протягом 30 календарних днів має надати звіт
про використання ввезеної ним валюти (додаток N 3) до Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України та копію цього звіту - до Департаменту валютного
регулювання Національного банку України.
          III. Ввезення бланків чеків
   Спеціальний дозвіл  на  ввезення  бланків дорожніх чеків
міжнародних  платіжних  систем  (додаток  N  4)  надається
уповноваженому банку на визначену суму та строк до 180 календарних
днів. Купівля бланків чеків уповноваженим банком здійснюється за
рахунок власних коштів.
   Уповноважені банки самостійно розраховують суму, на  яку
ввозяться бланки чеків, з обов'язковим дотриманням ліквідності на
рівні, встановленому нормативними документами Національного банку
України.
   Для отримання дозволу на ввезення бланків чеків уповноважений
банк подає до Департаменту валютного регулювання Національного
банку України такі документи:
   - заяву на ввезення бланків чеків із зазначенням суми, на яку
вони будуть ввозитись, та митниці, де проводитиметься митне
оформлення;
   - копію контракту (угоди) іноземною мовою  з  іноземною
компанією (іноземним банком) про продаж нею (ним) уповноваженому
банку бланків чеків та копію перекладу цього контракту українською
(російською)  мовою. Копії мають бути завірені уповноваженим
банком. У разі повторного звернення уповноваженого банку за
спеціальним дозволом на ввезення бланків чеків (за умови, що строк
дії угоди з іноземним банком ще не закінчився) зазначена угода не
подається, а в заяві уповноваженого банку робиться відмітка про
те, що копія угоди була надана раніше Департаменту валютного
регулювання Hаціонального банку України;
   - баланс уповноваженого банку та оборотно-сальдову відомість
(V розділ) на день подання заяви.
   У разі необхідності Національний банк України може поставити
вимогу про подання додаткових документів.
   Уповноважений банк  зобов'язаний  подати  до  Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України в 10-денний строк після ввезення бланків чеків
завірені уповноваженим банком копію спеціального  дозволу  з
відміткою митниці про ввезення цих бланків та копію повідомлення
про отримання чеків (trust-receipt).
   Щомісяця до 15 числа уповноважений банк зобов'язаний подати
звіт про суму  реалізованих  бланків  чеків  до  Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України.
   Бланки інших чеків (крім дорожніх чеків міжнародних платіжних
систем) можуть бути ввезені тільки після спеціального розгляду
цього питання Національним банком України у кожному окремому
випадку.
    IV. Порядок розгляду заяв уповноважених банків на
    отримання індивідуальних ліцензій на вивезення
    банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на
    ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків
   Розгляд заяв уповноважених банків на отримання вищезазначених
ліцензій та дозволів здійснюється згідно з "Порядком організації
роботи з документами щодо реєстрації чи перереєстрації банківських
установ, ліцензування банківських, валютних та інших операцій",
затвердженим наказом Голови Правління Hаціонального банку України
від 24.06.94 р. N 93.
   Строк розгляду  Hаціональним  банком  України  документів
уповноважених банків на отримання індивідуальних ліцензій на
вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на
ввезення банкнот іноземних держав та бланків дорожніх чеків
міжнародних платіжних систем становить 14 днів з дати надходження
зазначених  документів  до Департаменту валютного регулювання
Hаціонального банку України, з обов'язковою реєстрацією зазначених
документів в Управлінні справами Hаціонального банку України. Якщо
Hаціональному банку України для видачі відповідної  ліцензії
(дозволу)  потрібні  додаткові  документи, то строк розгляду
продовжується ще на 14 днів з дати надходження до Департаменту
валютного  регулювання Hаціонального банку України додаткових
документів.
   Після розгляду згаданих документів Hаціональний банк України
надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію або спеціальний
дозвіл чи письмову відмову у наданні ліцензії (дозволу). Оригінал
відповідної індивідуальної ліцензії або спеціального  дозволу
надсилається уповноваженому банку, копії Державній митній службі
України, митниці, яка проводитиме митне оформлення, і Кримському
республіканському управлінню, управлінню по м.Києву і Київській
області або відповідному обласному управлінню Національного банку
України.
   Причинами відмови у наданні ліцензії (дозволу) можуть бути:
   - систематичні порушення економічних нормативів (3 і більше
разів протягом півроку, що передує поданню заяви), встановлених
Hаціональним банком України;
   - порушення термінів подання або перекручення звітності за
операціями ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків або
вивезення банкнот іноземних держав;
   - відсутність одного з документів, зазначених у розділах I,
II, III цього Порядку;
   - інші причини, пов'язані з фінансовим станом іноземних
банків, законодавством іноземних країн та законодавством України.
   Порушення уповноваженими банками вимог розділів I, II, III
цього Порядку, а також вимог статей 1, 2 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
тягне  за  собою  відповідальність  згідно  з  вимогами
статті 16 Декрету Кабінету Міністрів  України  "Про  систему
валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ).
                        Додаток N 1
          Національний банк України
             ________________________________________
               (повна назва уповноваженого банку)
             ________________________________________
                    (адреса банку)
             Копія: Державні митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
             Копія: _________________________ митниці
                   (назва митниці)
             ________________________________________
                   (адреса митниці)
             Копія: ______________________ управлінню
                  (назва управління)
                 Національно банку України
             ________________________________________
                   (адреса управління)
           Індивідуальна ліцензія N
       на вивезення банкнот іноземних держав
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
вивезти за кордон банкноти іноземних держав на суму ______________
__________________________________________________________________
      (сума іноземної валюти цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
для зарахування на кореспондентські рахунки банку, відкриті згідно
з ліцензією Національного банку України, з митним оформленням на
_____________________________________________ митниці.
        (назва митниці)
Цей дозвіл дійсний до ____________________________________________
                    (дата)
Після закінчення  зазначеного  строку, а також у разі зміни
відповідних статей законодавства України, ________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
повинен отримати дозвіл Національного банку України на продовження
таких операцій.
   У разі вивезення готівкової іноземної валюти за кордон банк
зобов'язаний у  10-денний  строк  подати  до  Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України завірені уповноваженим банком ксерокопії вантажної
митної декларації, опису цієї валюти за її номіналами (додається
до вантажної митної декларації) та довідку про зарахування цих
коштів на кореспондентський рахунок банку, складену на підставі
отриманого від  банку-кореспондента  повідомлення.   Довідка
підписується головним бухгалтером банку і завіряється печаткою
банку.
   Вивезена готівкова  іноземна  валюта  зараховується  на
кореспондентський рахунок банку, є власністю України і не підлягає
декларуванню.
 
 Перший заступник
 Голови Правління              ______________________
                      (ініціали та прізвище)
             Місце печатки
                       Додаток N 2
          Національний банк України
             ________________________________________
               (повна назва уповноваженого банку)
             ________________________________________
                    (адреса банку)
             Копія: Державні митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
             Копія: _________________________ митниці
                   (назва митниці)
             ________________________________________
                   (адреса митниці)
             Копія: ______________________ управлінню
                  (назва управління)
                 Національно банку України
             ________________________________________
                   (адреса управління)
            Спеціальний дозвіл N
        на ввезення банкнот іноземних держав
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
ввезти із-за кордону банкноти іноземних держав на суму ___________
__________________________________________________________________
      (сума іноземної валюти цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
необхідну для забезпечення роботи обмінних пунктів банку та для
виконання зобов'язань перед клієнтами, з митним оформленням на
_____________________________________________ митниці.
        (назва митниці)
Цей дозвіл дійсний до ____________________________________________
                    (дата)
Після закінчення  зазначеного  строку, а також у разі зміни
відповідних статей законодавства України, ________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
повинен отримати дозвіл Національного банку України на продовження
таких операцій.
 
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
подає до Кримського республіканського управління, управління по
м.Києву і Київській області або до  відповідного  обласного
управління Національного банку України у 10-денний строк після
ввезення іноземної валюти ксерокопії вантажної митної декларації
та  опису ввезеної іноземної валюти за її номіналами, який
додається до цієї декларації, а після закінчення строку дії
дозволу уповноважений банк протягом 30 календарних днів має надати
звіт про використання ввезеної готівкової іноземної валюти, копія
якого  подається також до Департаменту валютного регулювання
Національного банку України.
 
 Перший заступник
 Голови Правління              ______________________
                      (ініціали та прізвище)
             Місце печатки
                         Додаток N 3
___________________________
назва уповноваженого банку,
___________________________
адреса, N ліцензії
                Звіт
     про використання готівкової іноземної валюти,
     ввезеної до "____" _______________199__ року
     згідно з дозволом Національного банку України
 
N ___ від ________________
——————————————————————————————————————————————————————————————
   Напрямки використання   | Назва валюти  | Сума
—————————————————————————————————+————————————————+———————————
Продано на міжбанківському валют-|        |
ному ринку:           |        |
- за безготівкову національну  |        |
 валюту;            |        |
- за безготівкову іноземну валюту|        |
—————————————————————————————————+————————————————+————————————
Продано через обмінні пункти   |        |
уповноваженого банку       |        |
—————————————————————————————————+————————————————+————————————
Видано на відрядження з рахунків |        |
юридичних осіб:         |        |
- резидентів           |        |
- нерезидентів          |        |
—————————————————————————————————+————————————————+————————————
Видано з рахунків фізичних осіб: |        |
- резидентів           |        |
- нерезидентів          |        |
—————————————————————————————————+————————————————+————————————
Інші напрямки використання    |        |
—————————————————————————————————+————————————————+————————————
      Усього:        |        |
————————————————————————————————————————————————————————————————
 Заступник Голови Правління банку        ______________
                          (підпис)
 Головний бухгалтер банку            ______________
                          (підпис)
                      Додаток N 4
          Національний банк України
             ________________________________________
               (повна назва уповноваженого банку)
             ________________________________________
                    (адреса банку)
             Копія: Державні митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
             Копія: _________________________ митниці
                   (назва митниці)
             ________________________________________
                   (адреса митниці)
             Копія: ______________________ управлінню
                  (назва управління)
                 Національно банку України
             ________________________________________
                   (адреса управління)
            Спеціальний дозвіл N
        на ввезення бланків дорожніх чеків
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
відповідно до укладеної угоди з компанією (іноземним банком) _____
__________________________________________________________________
           (назва компанії/банку)
___________ ввезення на територію України чеків на суму __________
__________________________________________________________________
      (сума іноземної валюти цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
з митним оформленням на ______________________________ митниці для
                (назва митниці)
подальшого їх продажу.
Цей дозвіл дійсний до ____________________________________________
                    (дата)
Після закінчення зазначеного строку, а також у  разі  зміни
відповідних статей законодавства України, ________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
повинен отримати  дозвіл  Національного  банку  України  на
продовження таких операцій.
 
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
подає до Кримського республіканського управління, управління по
м.Києву і Київській області або до  відповідного  обласного
управління Національного банку України в 10-денний строк після
ввезення бланків дорожніх чеків завірені уповноваженим банком
копію спеціального дозволу з відміткою митниці про ввезення цих
бланків та копію повідомлення про отримання чеків (trust-receipt).
   Щомісяця до 15 числа уповноважений банк зобов'язаний подати
звіт про суму реалізованих дорожніх чеків  до  регіонального
управління Національного банку України.
   Норма разового продажу уповноваженими банками дорожніх чеків
фізичним особам  не повинна перевищувати 5000 доларів США і
підлягає використанню відповідно до вимог "Порядку переміщення
валюти через митний кордон України".
 
 Перший заступник
 Голови Правління              ______________________
                      (ініціали та прізвище)
             Місце печатки
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 42, стор.79
 Код нормативного акта: 4137/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка